Na sesji 11.03.2020 r. doszło także do przyjęcia uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zaplanowanego przebiegu przez Gminę Dąbrowa Górnicza nowych linii kolejowych w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostatnio Czytaj dalej

Kolejnym kontrowersyjnym projektem uchwały na sesji w dniu 11.03.2020 r. był projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej oraz nadania jej statutu (druk nr 66). Ogólnie chodzi o przekazanie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek organizacyjnych właśnie do CUW-u. Czytaj dalej

Dzisiaj o MZBM na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 11.03.2020 r. Trudno jednakże znaleźć coś pozytywnego. Najpierw w projekcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2024 (druk 78) następuje poszerzenie uprawnień MZBM do zaciągania zobowiązań finansowych (zawierania umów) z kwoty do 1. miliona zł do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł. Dosyć długo muszę się dopytywać, że jest to potrzebne do Czytaj dalej

Przekazanie kolejnych milionów (tym razem 3 mln zł) do „basenów bez dna”, czyli spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” nastąpiło na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 11.03.2020 r. Spodziewałem się tej propozycji Pan Prezydenta od mniej więcej roku, bo jak się przeanalizuje koszty utrzymania tego „wodnego trupa” ze stuprocentowym już udziałem Gminy, czyli Mieszkańców Dąbrowy Górniczej, to po ostatniej kroplówce w Czytaj dalej

Kilka projektów uchwał budżetowych na sesji w dniu 05.02.2020 r. zostało przyjętych 25. głosami za! Nie wiem dlaczego tych 24. pozostałych radnych tak głosowało, ale ja uzasadnię. Na sesji miałem z tym problem, ponieważ Przewodniczącemu Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (Nowa lewica) wyraźnie to przeszkadzało i nie mogłem w spokoju zgodnie z Regulaminem wykorzystać tych głupich 5. minut. Miałem wrażenie, że boli ich, Czytaj dalej

Zamiast totalitaryzm, można użyć słowa manipulacja, albo innego podobnego. Przynajmniej wg mnie! Na koniec części merytorycznej sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 05.02.2020 r. doszło do głosowania nad projektem uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej. Niestety dla skrajnie lewicowej koalicji rządzącej w mieście, tj. PO-KO-SLD-TPDG zamiast dwóch, Czytaj dalej

Pierwsza tegoroczna sesja (05.02.2020 r.) nie należała do super interesujących. Kilka projektów uchwał związanych z koniecznością uchwalenia tekstów jednolitych, kilka skarg Mieszkańców odrzuconych bez mrugnięcia okiem przez lewicową koalicję rządzącą w naszym mieście. Jedna petycja. Likwidacja szkoły (liceum) dla dorosłych w Sztygarce, etc. Czytaj dalej

Na sesji w dniu 18.12.2019 r. doszło jeszcze m.in. do głosowania projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, konkretnie A. Borowiczem (POKO, wcześniej PO i UW) – druk 240 wprowadzony pod obrady na sesji.

Sama konstrukcja nazwy Czytaj dalej

Ostatnia sesja (18.12.2019 r.) w roku kalendarzowym i tradycyjnie budżet na Nowy Rok, w tym wypadku 2020 roku. Należałoby od razu zaznaczyć, że to pierwszy budżet autorski nowego lewicowego Prezydenta naszego Miasta Pana M. Bazylaka, już bezpartyjnego przecież. Poprzedni budżet był jednak spadkiem po Z. Podrazie (SLD), nawet z extra bonusami, Czytaj dalej

Kolejna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Tym razem komplet radnych od początku na sesji. Wszyscy w miarę zdrowi (aczkolwiek mnie bolało gardło). Nikt nie musiał się wypisywać na własną prośbę ze szpitala miejskiego ZCOSS, jak to na poprzedniej sesji zrobił radny G. Przewieźlik (SLD), aby koniecznie uczestniczyć w ważnym dla niego głosowaniu. Czytaj dalej

« Wcześniejsze wpisy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie