CAM03744Na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w dniu 20.05.2014 r. zgłosiłem także kilka interpelacji. Zacznę od interpelacji, po której odczytaniu dowiedziałem się od razu od Pana Prezydenta Zb. Podrazy, że jest już w realizacji. I tak należy działać! Piszę o sobie i Panu Prezydencie.

„Szanowny Panie Prezydencie, w związku z prośbą jaką otrzymałem od mieszkańców naszego miasta, głównie z rejonu tzw. Centrum (ale dotyczy to także innych miejsc naszego miasta), proszę o ustosunkowanie się Pana Prezydenta do tego problemu i jego rozwiązanie. Prośba mieszkańców dotyczy usunięcia pojemników na używaną odzież, szpecących nasze miasto.

Zacytuję fragment pisma z uzasadnieniem takiego posunięcia:

„ […] Tereny Gminy są traktowane jako miejsca niczyje i straszą pojemnikami na odzież, przy czym najstarsze są już często rozwalone. Każdego roku przybywają nowe. Z centrum Dąbrowy zrobiono jeden śmietnik.

CAM03743Przepisy dot. organizacji pozarządowych wskazują, że mechanizm tego działania jest następujący: fundacje, pod hasłem troski o dzieci i ubogich, we wnioskach o finansowanie zadań dobroczynnych, wskazują koszty produkcji pojemników na odzież jako konieczny element tych działań. Z otrzymanych dotacji pokrywają koszty produkcji pojemników, a następnie coś z pojemnikami muszą zrobić, więc je ustawiają gdzie się da, nie płacąc za dzierżawę terenu. Zresztą gdyby płaciły – to też z pieniędzy podatników. Z tego korzysta tylko producent pojemników, finansowany z pieniędzy podatników.

pismo-zwolińska-bisMetalowe, duże pojemniki, jako konieczna pomoc w zbiórce odzieży dla dzieci i ubogich, to niepoważny argument uzasadnienia niegospodarności fundacji. Przy obecnych cenach ubrań i podaży sklepów z rzeczami używanymi (które w dodatku płacą podatki) pokrycie choćby połowy kosztów samej produkcji pojemników wymagałoby ogołocenia z wszystkich ubrań wszystkich mieszkańców.

-Tak więc, te kosztowne działania, oszpecające nasze miasto, nie tylko nie pomagają biednym, ale przeciwnie – zwiększają sferę ubóstwa.

Używaną odzież zbiera Caritas przy każdej parafii i to bez dotacji .

Na gospodarowanie środkami podatników nie mamy wpływu, ale prosimy  o uwolnienie nas od pojemnikowego koszmaru, usunięcie  pojemników i tym samym uporządkowanie co najmniej centrum miasta.

Przyłączając się do argumentacji proszę o uporządkowanie naszego miasta Panie Prezydencie.

Załącznik: Pismo od mieszkańców miasta ze zdjęciami.”

Pan Prezydent odpowiedział mi, że pisma do tych fundacji zaśmiecających nasze Miasto zostały już wysłane. Zobaczymy czy usuwanie tych „śmieci” będzie właściwe.

CAM04087Nie zawsze jest tak różowo z działaniami lewicy rządzącej w Dąbrowie Górniczej, jak Drogi Czytelniku pewnie wiesz, przeglądając mojego bloga. Zgłosiłem także interpelację, która właściwie była moją reinterpelacją do odpowiedzi na moje interpelacje jeszcze z 2010 roku, na które nie otrzymałem wtedy zadowalających odpowiedzi:

Szanowny Panie Prezydencie! Jeszcze w 2010 r., w moich interpelacjach (z dn. 31.08.2010 r. i 29.09.2010 r.) poruszałem problem zniknięcia tabliczek z nazwą ulicy w związku z zawieszeniem tabliczek informujących o wyższej szkole prywatnej, na skrzyżowaniu ulic: Górników Redenu, Cieplaka i Konopnickiej (nie mylić z Kopernika, co uczynił Wiceprezydent P. Gocyła w odpowiedzi na moją ówczesną interpelację).

W odpowiedzi, od Pana Wiceprezydenta P. Gocyły otrzymałem wtedy m.in. sugestię, że „tabliczka prawdopodobnie została skradziona przez nieznane osoby” i że została uzupełniona.

W związku z tym, że tabliczki z nazwą ul. Cieplaka w tym miejscu na dzień dzisiejszy nie ma, natomiast tabliczka z nazwą szkoły prywatnej cały czas wisi, ponawiam pytania, na które nie otrzymałem odpowiedzi w 2010 r. od Pana Prezydenta:

201310082686Czy sugestia Pana Prezydenta, że tabliczka z nazwą ulicy została skradziona przez nieznane osoby została zgłoszona na Policji? Czy podobnie jak przy oskarżaniu mieszkańców naszego miasta o kradzież (zabranie) bratków z rabatów miejskich przez urzędnika Pana Prezydenta nie jest to poparte żadnymi dowodami, ani zgłoszeniem tego do organów ścigania?

Proszę o odpowiedź tak czy nie.

Czy wtedy, tak samo jak obecnie, gdy w odpowiedzi sugerował Pan Prezydent, że tabliczka z nazwą ulicy zostanie uzupełniona przez firmę Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM pl. Sp.z o.o. czynność zawieszenia tabliczki z nazwą wyższej szkoły prywatnej wykonywała ta sama firma? Jeżeli wykonywała to inna firma niż PM MZUM.PL S.A. to na podstawie czyjego zarządzenia?

201307012060Niezależnie postuluję uzupełnienie tego oznakowania i przywrócenie tabliczki z nazwą ulicy Cieplaka. Uważam, że w takich przypadkach inne strzałki informacyjne powinny znajdować się pod nazwą ulicy.

Podkreślam, ze od 2010 roku nie zmieniłem swojego zdania w tym temacie.

W tym wypadku 5 lat nie wystarczyło Panu Wiceprezydentowi P. Gocyle (Lewica SdPl), powołanemu na to stanowisko przez Pana Prezydenta Zb. Podrazę (Lewica SLD), na skorygowanie zdawałoby się drobnej sprawy. Widocznie ma ważniejsze interesy i problemy w pracy, pewnie związane ze śmieciami i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, może w Strzemieszycach 🙂 . Oczywiście zgadzam się, że to ważniejsze sprawy.

Tak swoją drogą, jak na Lewicę, to Pan Prezydent Zb. Podraza dziwnie mocno popierał ostatnio przegranego kandydata na Prezydenta RP pana Br. Komorowskiego (wcześniej PO). A może to nie dziwne, tylko naturalne?

O innych interpelacjach innym razem. Dziękuję.

int.2010.08.31int.2010.08.31-odpint.2010.09.29int.2010.09.29-odp

Komentarze

Komentarze (1) do “Interpelacje – sesja 20.05.2015 r.”

  1. Kazimierz Jasionek, 28 maja 2015 o 11:50

    To stara metoda Dyzmy że jeżeli coś zostało niedopilnowane i zawalone przez jego służby to winą obarcza się zawsze mieszkańców. Dla przypomnienia wspomniane bratki, ale również (dla przypomnienia)wymyślone przez kpiarzy podrabianie podpisów pod protestem wycinki drzew w parku Hallera. Też Dyzma umiał zwalić niewygodne dla siebie działania na mieszkańców !!! Taka to spychologia panuje w głowach rządzących, dla których przyświeca tylko jedno hasło ” To nie ja – to oni” !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie