SKMBT_C224e15120309560_0001Sytuacja na Tworzniu, szczególnie na odcinku tej ulicy od al. J. Piłsudskiego w kierunku południowym, tj. Strzemieszyc, jest bardzo dynamiczna. Działania Mieszkańców, zaangażowanie niektórych radnych, daje rezultaty. A tak opornie włączał się w to Pan Prezydent Miasta. Że wspomnę atak hałasem, jaki miał miejsce w kwietniu: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32408#more-32408 (także http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32495#more-32495).

Na sesji w dniu 25.11.2015 r. doszło już do wyciągnięcia ręki przez Pana Prezydenta do Mieszkańców tej „dzielnicy” naszego Miasta. Mianowicie jednogłośnie (24 głosy za) przeszedł projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 05.09.2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów w rejonie ul. Manifestu Lipcowego (tego komunistycznego, z nadania okupanta, tj. Związku Sowieckiego, co za nazwa ulicy! – przyp. mój) oraz terenów przemysłowych w rejonie ulic: Tworzeń i Roździeńskiego”. Konkretnie wyłączono z opracowania ok. 53 ha obszaru położonego wzdłuż ulicy Tworzeń. Było to m.in. wynikiem wielu (ponad 500) uwag do planu, złożonych przez Mieszkańców.

W rezultacie, jak Pan Prezydent odpowiedział na moje dopytywanie się, Mieszkańcy będą mogli składać oczywiście wnioski, a perspektywa opracowania II edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” dla tego terenu to II półrocze, przyszłego, tj. 2016 roku.

20151127_222423Problemem Mieszkańców ul. Tworzeń zająłem się także na tej sesji w jednej z interpelacji. Mianowice powróciłem  do sprawy chodnika wzdłuż ul. Tworzeń. Postulowałem jego remont czy budowę także we wnioskach do budżetu na 2016 r. (pkt 13). Ale odpowiedź Pana Prezydenta na moje postulaty niestety nie była w większości zadowalająca.

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Dotyczy: Remont chodnika przy ulicy Tworzeń (południowej jej części)

W związku z:

–        zakończeniem inwestycji w ramach Budżetu Partycypacyjnego, tj. budowy dojścia z i do przystanku tramwajowego, przejścia dla pieszych i ok. 120 m chodnika przy ulicy Tworzeń

–        pismem do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 9.11.2015 r. dot. sprawy przyłączania się do niewybudowanej kanalizacji oraz wniosku Stowarzyszenia Mój Tworzeń o odnowienie chodnika w południowej części ulicy Tworzeń

–        moim wnioskiem na Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dot. rozbudowy chodnika na ulicy Tworzeń – od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (od miejsca zakończenia prac budowlanych w 2015 roku w ramach budżetu partycypacyjnego) do posesji nr 6 na końcu ulicy

–        korespondencją z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Tworzeń, m.in. interpelacją Radnego Mateusza Stępnia z dnia 14.08.2015 r., czy pisma Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.07.2015 r.

–        reportażami w mediach.

zwracam się w imieniu Mieszkańców ulicy Tworzeń z wnioskiem o remont chodnika przy ulicy Tworzeń, realizowanego w ramach napraw bieżących, od numeru 88 (zakończenia inwestycji z budżetu partycypacyjnego) do numeru 6 – od skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego w kierunku na Strzemieszyce.

Na ulicy tej (wg załączonej ankiety) zamieszkuje ponad 150 osób, w tym po ok. 25% osób starszych oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Większość z nich codziennie przemierza ulicę w drodze do szkoły, pracy, załatwiania spraw bieżących na mieście.

Natomiast – według danych z listopada 2015 roku, udostępnionych Stowarzyszeniu „Mój Tworzeń” przez ArcelorMittal Poland S.A. – na tym samym odcinku drogi codziennie przejeżdża ok. 600 samochodów ciężarowych o wadze pow. 15 ton (tzw. TIR-y) oraz ok. 1700 samochodów osobowych! Większość tego ruchu odbywa się w ciągu kilku godzin (6.00-8.00 i 13.00-15.30), co stwarza realne zagrożenie dla ruchu pieszych, bo wówczas po ulicy porusza się kilkanaście aut na minutę – a jej infrastruktura nie jest do tego przygotowana.

Wobec powyższego, składam wniosek o remont pozostałości starego chodnika, poprzez prace remontowe na długości ok. 1000 m, tj.:

  1. Wymianę krawężników – na wyższe, zapewniające bezpieczeństwo pieszym
  2. Uzupełnienie i wyrównanie warstwy podkładowej chodnika
  3. Wykonanie / ułożenie nawierzchni bitumicznej lub z kostki chodnikowej.

Jak rozumiem, tę część Dąbrowy Górniczej czeka z pewnością w przyszłości inwestycja związana z wymianą / budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i wymiany nawierzchni jezdni;

do tego czasu jednak mieszkańcy ulicy Tworzeń mają prawo godnie żyć i bezpiecznie się poruszać w miejscu zamieszkania.

int-2015.11.25-ank.1int-2015.11.25-ank.2Załącznik: Ankieta przeprowadzona wśród Mieszkańców.

Grzegorz Jaszczura

Ps W interpelacjach zająłem się jeszcze działaniami MZUM.PL S.A. (100% akcji Gmina), Zagłębiowskim Centrum Onkologii  Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza (wciąż własność Mieszkańców Miasta, nawet z długiem 🙂 ) oraz ponownie (opis już był) opłatą adiacencką.

Komentarze

Komentarze (1) do “Tworzeń, sesja 25.11.2015 r. (odsłona 76 c.d.)”

  1. iti, 3 Gru 2015 o 15:52

    czyli można na nich wymusić działania pozytywne, tak trzymajcie

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie