20160127_151516Zachowanie lewaków wszelkiej maści przypomina mi często te owieczki, które idą jak barany za światłem. W przypadku tzw. metropolii śląskiej (dawniej stosowano jeszcze nazwę uwzględniającą Zagłębie Dąbrowskie), oprócz bezmyślności tychże owieczek dochodzi jeszcze po prostu interes dla urzędników, tzn. kolejna pozioma platforma, kolejnych możliwych do stworzenia etatów, z kolejnych podatków i parapodatków ( 🙂 ). I dlatego wg mnie poparcie w Zagłębiu Dąbrowskim wśród lewicowej władzy tej utopii jest tak duże. A jak wyglądają osiągnięcia ich rządów, to ostatnio dobrze widać po ZCO SS im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (także zobacz). To dobry wg mnie przykład. Niedługo znowu wróci zresztą Aquapark, Tucznawa, Centrum Administracji czy „podsumowanie” tychże osiągnięć, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (wraz z opłatą adiacencką) w Dąbrowie Górniczej.

20100329094Patrząc z innego poziomu – te moje spostrzeżenia, potwierdza zachowanie lewicy w stosunku do ich nowego guru, czyli lewackiej Unii Europejskiej. Tu służalczość posunięta jest do tej, którą pamiętam z czasów podległości PRL Związkowi Sowieckiemu, a członków komunistycznej partii PZPR sowieckiej partii komunistycznej KPZS. Analogia aż nadto widoczna – oczywiście dla osób nie zaplątanych finansowo w te uzależnienia.

Ale wracając do tematu, na ostatniej sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (27.01.2016 r.) urzędnik pan prezydent Zb. Podraza (lewica SLD) zgłosił projekt uchwały popierającej podjęcie działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego. Projekt był cwanie sformułowany, albowiem niby intencyjny, a w paragrafie 1 czarno na białym jest o: „upoważnieniu Prezydenta Miasta do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do utworzenia takiego związku (metropolitarnego – przyp. mój)”.

Nie dla metropolii śląskiej w Zagłębiu Dąbrowskim., wyraziłem w imieniu radnych Klubu Radnych PIS.

Zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały przez Pana Prezydenta w tej sprawie mamy bardzo dużo.

choragiew-1– sama nazwa jest nie do przyjęcia dla nas jako Zagłębiaków, brak jest kompletnie odniesienia do naszej tożsamości zagłębiowskiej, nie jesteśmy sługusami śląska, tak jakby prawdopodobnie chciała obecna RAŚ czy koalicja PO, SLD w województwie. Tak samo jak Polacy nie powinni służyć bezkrytycznie Niemcom w UE, tak Zagłębiacy nie powinni podlegać w taki sposób ślązakom.

Najlepszy przykład braku korzyści, to zaprzestanie budowania DTŚ, w szczególności w Dąbrowie Górniczej. Tu Pan prezydent nic nie zrobił dla przypomnienia tym ze Śląska, że na skraju tej ich potencjalnej metropolii znajduje się Dąbrowa Górnicza. Mogę tu przywołać Pana ostatnią odpowiedź na moją interpelację dotyczącą także DTŚki.

Osobiście uważam, że jeśli by kiedykolwiek taka metropolia powstałaby to nazwa jej powinna brzmieć: Metropolia Śląsko-Zagłębiowska. Jest to nazwa którą, zaproponowałem kilka lat wstecz wspólnie z Panami: dr. Zbigniewem Matuszczykiem i Dawidem Kmiotkiem.

– Mieszkańcy naszego miasta wydają po kilka złoty rocznie na ten biurokratyczny twór (do niemowlaka włącznie), tzn. GZM, od wielu lat, nie wiedząc nawet o tym. Zresztą o podwyżkach składki nie byli powiadamiani nawet radni Rady Miejskiej!

A nie przekłada się to kompletnie na korzyści dla mieszkańców. Jak to jest Panie Prezydencie, że Dąbrowa Górnicza ma pieniądze na partycypowanie w kolejnym wirtualnym, biurokratycznym bycie organizacyjnym, a nie ma pieniędzy (czy może zabraknąć) na dotacje dla straży pożarnych, ratujących co by nie powiedzieć ludzkie życie czy dobytek, czy na dotacje dla lokalnych klubów piłkarskich w kategorii seniorów?

– ponadto ten biurokratyczny twór, jest to dalsza sztuczna rozbudowa administracji w regionie celem upychania kolegów partyjnych i ich rodzin.

Nota bene czy powołanie takiego związku wiąże się jednocześnie z likwidacją wspomnianego Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Jeśli nie, to jaki ma sens powoływanie kolejnego bytu organizacyjnego. Do dnia dzisiejszego GZM niczym się nie wykazał, poza kilkoma pseudodokumentami, które niczego nie wnoszą do poprawy życia obywateli (tu muszę napisać, że pan prezydent w dyskusji wyjaśnił, że wiąże się z likwidacją, ale nie podał żadnej podstawy – przyp. mój).

Proszę nam odpowiedzieć, co będzie miał z powołania tego tworu mikro, mały czy średni przedsiębiorca. Proszę przedstawić nam konkretne rozwiązania, bo GZM do tej pory niczego nie zaoferował. Proszę przedstawić jakąś wizję, co ja jako przedsiębiorca będę miał z powołania tego tworu, co będzie miał z tego statystyczny obywatel.

Proszę o odpowiedź czy zadania gmin wchodzących w skład związku będą się dublować z zadaniami samego związku, jeśli tak to jaki sens jest tworzenie takiego organizmu skoro zadania te może wykonywać gmina. Proszę wskazać nam konkretne nowe zadania, jakie miałby wykonywać związek ?

– Co do wspomnianych 5 % podatku dochodowego, czy nie będzie to podwójne finansowanie tych samych zadań które wykonuje obecnie gmina. Jeśli tak, to łączny udział podatku dochodowego mieszkańców wyniesie 10 %, dla tych samych zadań, które wykonuje gmina i związek. Proszę o konkretne przedstawienie zadań związku celem sprawdzenia, czy związek ten nie dubluje zadań które mogłyby wykonywać gminy.

Bez odpowiedzi na te wyżej wymienione pytania nie widzimy możliwości poparcia Pana projektu tej uchwały.

Apelujemy do wszystkich radnych reprezentujących Zagłębie Dąbrowskie o jego odrzucenie.

Jak zrozumiałem z reakcji Pana Prezydenta, to głównym dla niego problemem było czy ja mówiłem jako ja czy nie. Być może dlatego, że odwoływałem się do moich prywatnych doświadczeń i spostrzeżeń.

20151219_124011Niestety(!), jeżeli są Zagłębiacy w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej, to nie przyjęli tego naszego apelu pozytywnie. Szczególnie zadziwił mnie radny Zb. Łukasik (tzw. TPDG), który zwrócił się z apelem do Zagłębiaków dokładnie przeciwnym, tzn. o zagłosowanie za tym projektem uchwały.

Przeciw uchwale było tylko 5 radnych (Klub Radnych PIS), a za aż 18 radnych (lewicowa koalicja „propodrazowska” SLD-PO-TPDG-DWS). Jaki Pan taki kram 🙂 .

Komentarze

14 komentarzy do “Nie dla metropolii śląskiej!”

 1. Sympatia, 16 Lut 2016 o 8:48

  🙂

 2. Kazimierz Jasionek, 16 Lut 2016 o 11:55

  Jeżeli się ma w RM takich ubezwłasnowolnionych bezradnych jakich w olbrzymiej większości mamy w DG (tzw propodrazowców ) to nawet największy idiotyzm ich guru przegłosują tacy bez chwili zastanowienia !!!! Zaraza razem ze swymi sługusami i kolesiami już ma przed oczami te wszystkie fuchy (stanowiska) jakie się po powołaniu tego molocha stworzą i możliwe, że już tworzy listę tych d…lizów, których chce tam umieścić !!!! W zamian może on liczyć na poparcie tych darmozjadów przy każdych wyborach, a to nie byle co. Każdy z nich ma swoje rodziny i znajomków których umieją przekonać by głosowali na tych nic nie wartych Dyzmów !!!! Coś za coś, gdyż ta sitwa bezinteresownie nawet małym palcem nie kiwnie !!!!

 3. Tadeusz Jędrzejec, 16 Lut 2016 o 14:40

  Zagłębie Dąbrowskie po wcieleniu do metropolii SILESIA przestanie istnieć. Ślązacy coraz bardziej nas dewastują w radiu, telewizji w nazewnictwie naszych zagłębiowskich obiektów, uczą nas GODAĆ, SZWARGOTAĆ, zmieniać obyczaje a nawet kolory autobusów tak jak dawny stadion Narodowy na kicimęt śląski. Dąbrowa Górnicza jest potrzebna Śląskowi z uwagi na bardzo duże przychody i dochody, oraz jako spalarnia śmieci i ,,wychodek” ekologiczny. Władze Śląskie OKRADŁY Zagłębie na ogromne kwoty, głównie to one przyczyniły się do całkowitego zniszczenia 11 dworców kolejowych w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie kopalnie zagłębiowskie zostały zlikwidowane w pierwszej kolejności przez ekipę Buzka. Zagłębie było jest i będzie na starych mapach i we wspomnieniach, jak nie będziemy bronić naszej TOŻSAMOŚCI i nasze małej OJCZYZNY. Aktualnie jesteśmy przedmiotem drwin, pośmiewiska i ubliżeń w radiu i TV przez kurdupla gieksy i zramolałego Kuca (Kutza). Czas zacisnąć dłoń i walnąć między oczy, nawet własnym zdrajcom.

 4. Tadeusz Jędrzejec, 16 Lut 2016 o 17:39

  Miejscowości nawet 20.000 mieszkańców mają piękne dworce i perony PKP. Za sprawą władz śląskich od 1964r obiecują wybudowanie nowego dworca PKP na 50 lecie praw miejskich, kolejne rocznice i wreszcie na 100 – lecie nareszcie mamy, ale zgliszcza 11 dworców PKP. Niektóre dworce PKP nawet ,,zaorano” – przepraszam, spychaczami zrównano. W 1978r rozpocząłem budowę pięknego dworca PKP Dąbrowa Górnicza GŁÓWNA; wyburzyliśmy 10 ładnych budynków przy ulicy Poniatowskiego i zdjąłem humus, przygotowałem stanowisko pod żuraw wieżowy i bęben z kablem, słupy energetyczne i nagle szlag trafił inwestycję ! ! !
  Komitet Wojewódzki PZPR i wojewoda OKRADLI nasze konto bankowe. Pieniądze przeznaczono na DTŚ z Katowic do Mysłowic. Przez 38 lat pieniędzy nam nie zwrócono. Podobnie było z naszą DTŚ-ką na Mydlicach. Po wykonaniu 400 m, od granicy z Będzinem (na Warpiu), pieniądze towarzysze podp…..lili. Długa jest lista krzywd doznanych przez Zagłębie od ślązaków. Dziwi mnie deklaracja przystąpienia miast zagłębiowskich do metropolii SILESIA. Zagłębie, nasza kultura i obyczaje zostaną zniszczone na wieki, na rzecz szprechania i godania. . . Zagłębie zostanie tylko na starych mapach i pamiątkowych zdjęciach. Proces ześlązaczenia trwa od wielu lat, lista przykładów coraz dłuższa. My im jesteśmy potrzebni jako spalarnia ich śmieci i ,,wychodek”, oraz nasze przychody do budżetu miasta. To ostatni dzwonek przed otrzeźwieniem . . .
  Z A G Ł Ę B I A C Y – LARUM grają . . .
  Miasta Zagłębia to nie prywatny folwark towarzyszy prezydentów miast. To MY mieszkańcy, patrioci lokalni, winniśmy się wypowiedzieć czy zgadzamy się na ześlązaczenie, na likwidację Zagłębia Dąbrowskiego, likwidację tradycji i kultury a w przyszłości do odłączenia od Polski do czego dążą Ślązacy, gromadząc arsenały broni i amunicji (ostatnio odkrytego, jednego z wielu). . .
  Prawdziwy Zagłębiak nie chce LIKWIDACJI ZAGŁĘBIA, prawdziwy Zagłębiak nie chce mieszkać w silesii. Szanujemy ich niemieckie koligacje. My nie byliśmy, ani nie jesteśmy folksdojczami, no może poza kilkoma radnymi w tym jednym notorycznie, prawdopodobnie chorym…
  To oni ślązacy siłą chcieli zabrać budowę Huty (nie ZAGŁĘBIE) lecz Katowice do Gliwic. To oni zabrali nam pieniądze na budowę dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza GŁÓWNA i DTŚ-ki, itd, itd . . . Zorganizujmy metropolię ZAGŁĘBIE z szerokim torem, torem do lotniska w Pyrzowicach, Hutą, kopalniami, naszą kulturą, nie będziemy musieli ani szprechać ani godać…, za to nadal będziemy obchodzić urodziny i imieniny, oraz czesać się w PRAWO i bez wąsa…

 5. Tadeusz Jędrzejec, 16 Lut 2016 o 18:45

  My Z A G Ł Ę B I A C Y czuliśmy się i nadal czujemy się poniżani, ześlązaczani, a nawet obrażani, oszukiwani i OKRADANI. To nie pomówienie, to nie fanaberie, to prawda do udowodnienia, nawet teraz. Urząd Wojewódzki w Stalinogrodzie (Katowicach) i Komitet Wojewódzki PZPR niszczyli Zagłębie od wyzwolenia w perfidny sposób. Jadąc autobusem nr 18 z Katowic po minięciu więzienia w Mysłowicach wjeżdżał na wąski, stary i zniszczony most, nad rzeką Brynicą w inny świat, slumsów, świat biedy, chałup, dziurawych dróg, szarych ludzi w pocerowanych ubraniach.
  Na trasie linii autobusowej nr 18 jeździły (co 50 minut), zdezolowane kwadratowe autobusy z kołem zapasowym z tyłu, gdy w tym czasie na śląsku jeździły nowocześniejsze. Gdy z Węgier sprowadzono 200 szt nowoczesnych Ikarusów w Trybunie Robotniczej napisano; ,,Śląsk podarował Zagłębiu” , jeden (słownie; jeden) autobus, który z tablicą obok kierowcy oznajmiał ,,Dar Śląska dla Zagłębia”. Reszta tj. 199 sztuk rozdzielono na miasta śląskie. Podobnie to jest tragicznie dla Zagłębia, rozdzielono nowoczesne tramwaje z Konstalu. WSZYSTKIE przydzielono Śląskowi. Zagłębiu w geście ,,dobroduszności” podarowano wszystkie złomowane tramwaje z zajezdni na Zawodziu w Katowicach, ponieważ nowe nie mieściły się w zajezdni. Przez wiele lat cięto i rozbierano darowane tramwaje w nowej zajezdni w Będzinie. W Zagłębiu nadal jeździły wagony z drewnianymi siedzeniami i wejściem po kilku schodach, oraz pionowymi rurkami dla ,,winogroniarzy” Do czasów Gierka Zagłębie było slumsem, wyrzutem sumienia dla władz śląskich. Nawet za czasów Gierka gdy już budowano wielką hutę to władze śląskie podjęły decyzje o przerwaniu budowy do Gliwic. Gierek uruchomił prace na trzy zmiany i ledwo obronił lokalizację. W dowód ześlązaczenia nazwano nie Hutą Zagłębie lecz Hutą Katowice. Za czasów Gierka Zagłębie tak się zmieniło, że nie mogliśmy poznać.
  W 1977/78 rozpocząłem budowę pięknego dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza GŁÓWNA. Towarzysze z KW PZPR w Katowicach OKRADLI nas zabierając wszystkie pieniądze z naszego konta, na dokończenie DTŚ z Katowic do Mysłowic i nigdy nie oddali, pomimo obietnic. Zamiast zwrotu pieniędzy na budowę dworca PKP w DG ponownie nas OKRADLI w 1980r zabierając wszystkie pieniądze na budowę DTŚ-ki w Zagłębiu, od granic Będzina przez osiedle Mydlice. Wykonaliśmy tylko 400 m zamiast około kilkunastu kilometrów. Pieniędzy nie zwrócono do dzisiaj. Durnowaci przedstawiciele władz miast Zagłębia deklarują przystąpienie do połączenia ze Śląskiem w metropolię Silesia. Jesteśmy im potrzebni jako spalarnia śmieci i ,,wychodek”. Dąbrowa Górnicza jest ślązakom potrzebna ze względy na najwyższe przychody w Polsce.
  Wiele obiektów w Zagłębiu nazywają po śląsku, np. hala wystawowa w Zagórzu to ,,Silesia”. Autobusy zamierzają przemalować na barwy śląskie (żółto – niebieskie). Radio Katowice coraz częściej szwargocze albo ,,godo” . Coraz więcej programów mówi w obcym języku i gwarze a my mamy się dostosować i nauczyć mówić po Śląsku i niemiecku, inaczej nie będziemy mogli korzystać z gwarowo – niemieckiego radiowego i telewizyjnego koncertu życzeń geburstakowych, przeładowanego nieznanymi określeniami. Niedawno odkryto bardzo duży arsenał broni i amunicji, szykują odłączenie od Polski jak Donbas od Ukrainy . . .
  Warto zorganizować referendum miejskie z pytaniami;
  1. Czy chcesz przyłączenia Dąbrowy Górniczej do metropolii Silesia.
  2. Czy jesteś za odwołaniem prezydenta i radnych
  Propozycję należy rozpropagować, nagłośnić i zrealizować. Czy jesteś Zagłębiakiem, czy Ślązakiem ?

 6. iti, 17 Lut 2016 o 7:41

  Brawo Panie Tadeuszu.

 7. kibic, 17 Lut 2016 o 10:45

  Co robi to brzydkie godło z lewej strony na sali sesyjnej w Zagłębiu????

 8. Kazimierz Jasionek, 17 Lut 2016 o 12:23

  Dobrze im wygarnąłeś Tadeusz, tym twardogłowym bezmózgowcom !!! Tylko znając tą sitwę cieniasów możemy śmiało przytoczyć to wyświechtane, ale w DG zawsze na czasie powiedzenie. Pluj pigi do pyska, a ona twierdzi, że deszcz pada !!!!!!

 9. Wiechu, 19 Lut 2016 o 18:40

  Nieźle się uśmiałem czytając powyżej wypociny niejakiego Jędrzejca. Nie wiedziałem że w psychiatryku mają internet. Na szczęście większość naszych radnych nie ma problemów z myśleniem, 18 do 5 to nokaut:)

 10. zget, 19 Lut 2016 o 21:21

  Wiechu na jakim etacie u Podrazy jesteś?

 11. DK, 20 Lut 2016 o 17:21

  Wiechu,

  bawi cię dwojenie, trojenie niepotrzebnej biurokracji. Przecież to też są twoje pieniądze…

 12. Kazimierz Jasionek, 21 Lut 2016 o 11:14

  Wiechu !!! Z czego tak rżysz jak koń w stajni ??? Ten wynik właśnie świadczy o braku szarych komórek u tej większości bezradnych, lub uzależnienia od Zarazy !!!! Wybierz co chcesz, a na pewno trawisz w sedno !!!! Mogę zrozumieć twoją uciechę tylko w przypadku należenia do którejś z tej sitwy, lub całkowitą nieznajomością tego, co się wokół dzieje !!!
  Myślę że dobry młotek byłby dla takich dobrym lekarstwem !!!!

 13. 8289678592, 21 Lut 2016 o 13:18

  święte słowa!!!

 14. Tadeusz Jędrzejec, 21 Lut 2016 o 23:47

  Szanowny Wiechu ! – jeżeli nie jesteś pacjentem specjalnego szpitala i masz odwagę ubliżać to podpisz się pełnym imieniem i nazwiskiem, tak jak ja. W innym przypadku jesteś śmierdzącym bezmózgowcem. Czekam !!!
  Dla przekonania cię o skandalicznym myśleniu i podejmowaniu decyzji przez radnych zacytuję skrótowo; 1). 5 MILIONÓW zł na ,,Pentagon” policyjny, przy wyludnieniu DG o 26.000 osób. 2). 5 MILIONÓW zł na Aqua Park. 3). Uchwały o opłacie adiacenckiej, wraz z próbą naprawienia. 4). Grunty w Tucznawie sprzedano za 30% wartości rynkowej, kupiec proponował 2 razy więcej. 5). Radny zaproponował likwidację linii tramwajowej w granicach miasta. 6). Radny zaproponował wybudowanie ,,krematorium” bezpośrednio przed 75 balkonami bloku. 7). Skandal z ZCO. 8). Niemcy przestali wyprowadzać zyski a woda i ścieki podrożały. 8). W Gołonogu jest ulica która czeka 71 lat na utwardzenie. 9. Getto cedlerowskie wymaga w/g prawa o bezpieczeństwie trzech dróg wyjazdowych a jest jedno. Radny, złośliwy bezmózgowiec pieniądze na wykonanie drogi prze..ył. 10). MZBM od wielu lat nie jest rozliczone ze skandali. 11). Rozliczenie 8.500.000 zł/rok czynszu UM wypłacanych MZUM-owi. 12). 50 lat oczekiwania na Dworzec kolejowy DG GŁÓWNA. 13. Wyburzenie zabytkowego dworca PKP w Strzemieszycach, pomimo propozycji i obrony mieszkańców, radnego i stowarzyszeń. 14). od 50 lat czekamy dwa wiadukty i estakadę. 15). Grunty i budynki, oraz lokale użytkowe stoją odłogiem i niszczeją. 16). Debile wybudowali osiedle dla milionerów na środku niedokończonej alei Zagłębia Dąbrowskiego. 17). Wzgórze Gołonoskie (chronione) zamieniono na wzgórze cmentarne. 18). Przerost administracji w UM. 19). Postawienie znaku drogowego po 30 interwencjach trwało 5 lat a jego obrócenie do jezdni 1 rok zamiast 60 sekund do 1 godziny z usztywnieniem. 20). Najważniejszy radny ze swoją zastępczynią do mieszkańca zwraca się ty złodzieju, pedofilu, praczu mózgów i odmawia wydania protokołu dla sądu. 21). Regulamin DBP niezgodny z prawem, zgłoszone uwagi skończyły się OSZUSTWEM z premedytacją.
  Ile jeszcze mam wymienić? Co ty na to chory człowieku . . . Przedstaw się, c z e k a m !

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie