choragiew-1Aby przerwać ostatnią monotematyczność wpisów na blogu, informujących głównie o złej sytuacji ZCO SS im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, pierwszą część opisu sesji Rady Miejskiej (z dnia 16.03.2016 r.) rozpocznę od uchwały intencyjnej, dotyczącej apelu o nadanie ewentualnemu związkowi metropolitalnemu nazwy Metropolia Śląsko-Zagłębiowska.

wniosek-2016.03.16Wniosek z projektem uchwały i treścią apelu złożyli radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w dniu 03.03.2016 r.

Zamieszczę treść apelu, już po uwzględnieniu kilku autopoprawek:

Apel w sprawie nadania projektowanemu związkowi metropolitalnemu nazwy: Metropolia Śląsko-Zagłębiowska

Rada Miejska Dąbrowy Górniczej zwraca się z apelem o zaakceptowanie inicjatywy nadania projektowanemu związkowi metropolitalnemu nazwy: Metropolia Śląsko-Zagłębiowska. Inicjatywę w sprawie prac nad nową nazwą związku metropolitalnemu należy podjąć na obecnym etapie, w szczególności w momencie podejmowanych uchwał przez gminy na rzecz utworzenia związku metropolitalnego.

Chęć przystąpienia do związku metropolitalnego, a tym samym uczestniczenia w pracach nad obszarem metropolitalnym wyraziły zarówno miasta śląskie, jak i miasta Zagłębia Dąbrowskiego oraz jedno miasto Zagłębia Krakowskiego: Jaworzno.

20160316_164835Mając powyższe na uwadze proponowana nazwa związku metropolitalnego uwzględnia zarówno interesy miast śląskich, jak i zagłębiowskich. Jakiekolwiek pomijanie nazwy Zagłębia Dąbrowskiego w nazwie proponowanego obszaru metropolitalnego czy pomniejszanie jej znaczenia, na przykład poprzez dodawanie nazwy Silesia, stanowi próbę fałszowania obecnej rzeczywistości. W tym miejscu zwraca się uwagę, że Zagłębie Dąbrowskie to obszar historyczno-geograficzny obecnego województwa śląskiego, obejmujący w wąskim ujęciu m.in. takie miasta jak Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, oraz w  szerszym ujęciu miasta i gminy powiatów będzińskiego, olkuskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego, stanowiący północno-wschodnią część GOP, o wyraźnie wykrystalizowanej tożsamości lokalno-kulturowej i wieloletnich tradycjach w zakresie hutnictwa i górnictwa.

Zadaniem radnych rad gmin, włodarzy miast oraz parlamentarzystów powinno być dołożenie wszelkiej staranności, aby nazwa proponowanej metropolii nie była kością niezgody w zakresie przyszłej współpracy, oraz by odzwierciedlała rzeczywisty stan faktyczny.

20160316_154749Może także przedstawię treść uchwały, która nota bene została przyjęta 22 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała …../…/2016

Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie wystosowania apelu o nadanie projektowanemu zwiazkowi metropolitalnemu nazwy: Metropolia Śląsko-Zagłębiowska

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek grupy radnych Rada Miejska Dąbrowy Górniczej uchwala:

§ 1

Wystosować apel, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, do podmiotów ujętych w § 2 o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wsparcie dążeń zmierzających do nadania projektowanemu związkowi metropolitalnemu nazwy: Metropolia Śląsko-Zagłębiowska.

§ 2

Doręczyć niniejszy apel w formie wniosku do:

 1. Miast będących członkami Górnośląskiego Związku Metropolitarnego
 2. Miast i gmin deklarujących chęć przystąpienia do projektowanego związku metropolitalnego.

§ 3

Doręczyć niniejszy apel do wiadomości:

1. Wojewody Śląskiego – Jarosław Wieczorek

2. Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa

3. Posłów: Waldemar Andzel, Paweł Bańkowski, Barbara Chrobak, Barbara Dolniak, Anna Nemś, Ewa Malik, Beata Małecka-Libera, Dariusz Starzycki, Robert Warwas

4. Senatorów: Arkadiusz Grabowski, Michał Potoczny

 § 4

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przeszła jak widać po wynikach głosowania bardzo sprawnie. Tylko dwóch radnych nie potrafiło wyjść z prawdopodobnie skrajnej niechęci do Klubu Radnych PIS, który ją rekomendował. Tak napisałem, aczkolwiek nie ujawnili powodów wstrzymania się od głosu za. Mam nadzieję, że ta inicjatywa, która wyszła jeszcze przed decyzjami rządowymi i pewnie chęciami miast ze Śląska do zawłaszczenia poprzez nazwę miast Zagłębiowskich znajdzie poparcie także u radnych innych miast Zagłębia Dąbrowskiego.

Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że ustawa metropolitalna pozostawia kwestię nazwy Radzie Ministrów:

Rozdział 2 Tworzenie związków metropolitalnych

Art. 4.

1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:

1) ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych;

2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy.

Ps Tak w uzupełnieniu moje stanowisko co do zafałszowanej nazwy województwa śląskiego przedstawiałem już dawno na blogu i nie tylko:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=12755#more-12755,

a opinia o pomyśle tej metropolii tutaj:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=320#more-320,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=6385#more-6385.

Komentarze

6 komentarzy do “Metropolia Śląsko-Zagłębiowska – sesja 16.03.2016 r. (odsłona 79)”

 1. Zagłębiak, 17 Mar 2016 o 15:45

  Brawo.

 2. Kazimierz Jasionek, 17 Mar 2016 o 18:53

  To już stało się historyczną zaszłością że Ślązacy nie kochają Zagłębia i na odwrót !!!!

 3. LP, 18 Mar 2016 o 17:27
 4. Dawid, 18 Mar 2016 o 18:03
 5. 22kc, 18 Mar 2016 o 18:42

  Województwo Śląsko-Małopolskie:
  Link:
  https://www.facebook.com/slaskomalopolskie

 6. Zagłębiak, 21 Mar 2016 o 20:47

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie