20160907_105545Sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 7 września 2016 r. odbyła się. Tak krótko można ją scharakteryzować, w szczególności jej poziom prowadzenia, argumentacji na wątpliwości radnych opozycji (czyli Klubu Radnych PIS), tu akurat w większości moje, etc. Tak uważam.

Skupię się na przekazaniu informacji, które pewnie w „Przeglądzie Dąbrowskim”, opłacanym z budżetu wszystkich mieszkańców naszego miasta się nie ukażą, a które próbowałem przekazać w swoich wystąpieniach. Miałem zresztą olbrzymie problemy, ponieważ przerywanie mi wypowiedzi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Panią A. Pasternak (coraz bardziej skrajna totalitarna lewica 🙂 ) było wręcz nudne. Poznaliśmy się już z Panią Przewodniczącą już tak dobrze, że ona wie, zanim ja powiem cokolwiek, że powiem nie w temacie, że mój wniosek formalny to oczywiście akurat nie jest formalny, że moje ad vocem nie jest ad vocem. No ale lewica reprezentuje taki a nie inny poziom. Jak słyszę innego jej przedstawiciela, np. radną K. Stepień (kiedyś UW), mówiącą, że p.o. Dyrektora szpitala jest bardzo dobrym Dyrektorem i to w posumowaniu wyników finansowych ZCO SS im. S. Starkiewicza (tak było na poprzedniej sesji, nota bene przy wtórze innej byłej nauczycielki-dyrektorki Pani K. Szaniawskiej), to dorównać temu może tylko 20160907_111514sformułowanie nowego Wiceprezydenta M. Bazylaka (SLD), że zarządzanie MZBMem w Dąbrowie Górniczej jest bardzo dobre!!! Marcinowi należy wybaczyć, bo wrzucony na głęboką wodę jeszcze nie ogarnął chyba bezmiaru bezładu w MZBM. 🙂 . Tego się trzymajmy.

Na poprzedniej sesji dokładnie 22.06.2016 r. przedstawiałem w imieniu radnych Klubu Radnych PiS stanowisko w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. ZCO SS im. S. Starkiewicza. Niestety w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze przedstawionej przez Pana Prezydenta radnym Rady Miejskiej potwierdzają się nasze obawy, będące wynikiem zapoznania się z treścią poprzedniego, wspomnianego sprawozdania.

Niestety ekonomia i matematyka są bezwzględne nawet w tak ułomnej, jeżeli chodzi o wolnorynkowość działalności z jaką mamy do czynienia w tym wypadku.

Ograniczyłem się na sesji do zaprezentowania kilku „nowinek” z wykonania planu finansowego ZCO SS za I półrocze.

– Co do realizacji planu rzeczowo-finansowego. Wszystkie przychody naszego SP ZOZ (poza działalnością wydzieloną) nie zostały wykonane. A contrario koszty usług obcych, pozostałych kosztów operacyjnych czy pozycji „podatki i opłaty” „przekroczyły” niestety plan.

W konsekwencji tego wynik finansowy jest stratą wynoszącą 14.065.134,126 zł – za pół roku!

– Suma aktywów spadła o około 9,5 mln zł (9.494.634,01 zł), co stanowi spadek 4,5%.

– Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania związane głównie z brakiem zafakturowania kwoty 78.303.497,40 zł przez Climę sp. z o.o. S.K. (czyli następcę prawnego Climamedica sp. z o.o.) wynoszą 78,5 mln zł. To przecież sporo.

– przy zobowiązaniach krótkoterminowych należy zwrócić uwagę na te do ZUSu, wynoszące aż 3.897.588,56 zł. Świadczy to prawdopodobnie o nieterminowym opłacaniu składek od wynagrodzeń, co implikuje straty na indywidualnych kontach pracowników, ponieważ ich pieniądze nie są tam odkładane przez ZUS! Potwierdził te zaległości p.o. Dyrektora i Skarbnik Miasta na Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, zaprzeczając jednakże możliwości strat przez pracowników, ponieważ jest porozumienie z ZUS, zgodnie z którym składki na indywidualne konta pracowników ZUS odprowadza z należnymi odsetkami. Tak przynajmniej zrozumiałem Panią Skarbnik i Pana p.o. Dyrektora na wspomnianej komisji. Na sesji poprosiłem Pana Prezydenta (akurat Pana Z. Podrazę zastępował jego I Z-ca, czyli M. Bazylak) o dostarczenie do mojej skrytki ksera tego porozumienia-ugody. Nawiasem pisząc, brak takowego porozumienia groziłby chyba naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszące aż 1.684.138,58 zł.

– zobowiązania wymagalne (z tytułu dostaw i usług i dostawy sprzętu na ZCO) na 30.06.2016 r. wynoszą 68.894.965,43 zł.

wskaźniki finansowe, co wydaje się nieprawdopodobne, ale w stosunku do 31.12.2015 r. uległy dalszemu pogorszeniu osiągając odpowiednio wartości płynności bieżącej 0,22; szybkiej 0,20; błyskawicznej 0,07; przy alarmujących wartościach już poniżej 1 (jedności).

realizacja Planu Inwestycyjnego, jak wynika ze sprawozdania, również oględnie mówiąc, m.in. z powyższych powodów wygląda źle. Zrealizowano właściwie tylko remont pomieszczenia na bibliotekę szpitalną za kwotę 90.800,51 zł.

2016.08.01-przetarg-ZCO-odp-12016.08.01-przetarg-ZCO-odp-2Tu informacyjnie dla Mieszkańców Naszego Miasta przekazałem informację, że z odpowiedzi Pana Prezydenta na naszą interpelację z dn. 01.08.2016 r., dot. m.in. sposobu przeprowadzenia przetargu na budowę ZCO w Dąbrowie Górniczej wynika, że Pan Prezydent wiedział o kwocie 170.000.000,00 zł oferowanej przez nasz Szpital (czyli Inwestora) w dniu 31.07.2013 r. w Warszawie. K’woli ścisłości przetarg został wygrany przez firmę oferującą kwotę ok. 169,5 mln zł za wykonanie ZCO. I był tylko jeden oferent!

Zauważyłem to w kontekście tego, że na realizację ZCO (I etapu) jest zabezpieczenie w planie finansowym Gminy, ale jedynie na kwotę 9.800.000,00 zł. Proszę to porównać z kwotami o których mówiłem przy okazji zobowiązań krótkoterminowych i w ogóle wcześniej.

Przekazałem także Mieszkańcom informację, mówiącą o tym, że dzięki nowemu rządowi PIS i Posłowi Ziemi Zagłębiowskiej R. Warwasowi został po kilku latach, w których poprzedni rząd (PO-PSL) nie potrafił nic zrobić (przynajmniej wg mnie), przydzielony kontrakt na onkologię dla ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Jest on chwilowo niewielki, bo do końca roku ma wynieść 0,824 mln zł.

Komentarze

10 komentarzy do “Bezład, sesja 07.09.2016 r. (odsłona 83, cz. 1)”

 1. antykomunista, 8 Wrz 2016 o 15:17

  Brawo

 2. Kazimierz Jasionek, 8 Wrz 2016 o 17:56

  Mam olbrzymie przekonanie że radni Podrazowcy, jak chociażby K.Stępień i Szaniawska zatracili rozum wypowiadając takie bzdury !!!! Ale takich bezradnych jest w tej radzie większość, a bezczelna Lodówa zawsze przerywała Panu Grzegorzowi jego wypowiedź, gdyż doskonale wie że zawsze usłyszy niewygodne dla rządzących strusi pytania lub prawdziwe stwierdzenia !!!!
  Trudno się również dziwić Bazylakowi, który bzdury wygaduje w nagrodę że Dyzma powołał go na swego zastępcę musi bronić swego szefa.
  Co się dotyczy planu finansowego ZCO SS za I półrocze to wyraźnie widać (nawet ślepcowi), że zarządzaniem tą placówką powinna się zająć prokuratura – tylko nie ci kolesie z DG, ani z Jaworzna !! !!!!

 3. Członek wspólnoty, 8 Wrz 2016 o 18:40

  Członkowie wspólnot dziękują za Pana wystąpienie-interpelacje.
  Jest Pan z pełną merytoryczną wypowiedzią i długo nic, może jeszcze radny Ślusarczyk który wytłumaczył w kilku zdaniach treść intrpelacji. Aż Pan stracił głos.
  Jeśli interpelacja zostaje odczytana, omówiona to zostaje ślad, dowód-nagranie, a użytkownicy oglądający transmisję internetową i widzowie-mieszkańcy obecni na sali mogą się zapoznać z meritum i wiedzą w czym rzecz.
  Próbuje się przykryć problemy, by pytania nie były odczytane tylko przekazane na piśmie, żeby pies z kulawą nogą się nie dowiedział.
  Tak się spieszy koalicji rządzącej, że jak najbardziej chcą skrócić sesje, za co biorą pieniądze?
  To, że mają absolutną przewagę liczbową, nie uprawnia do takich działań, przerywania i interpretacji przez prowadzącą obrady i świadczy o ich poziomie. Zwłaszcza podśmiewanie się przewodniczącej w momencie gdy pyta Pan czy może kontynuować.
  Ustosunkuję się tu tylko do jednej poruszonej kwestii.
  Radny Zbigniew Łukasik powołując się na rok 1945 założenia MZBM chce chyba podtrzymać sojusz ideowy w mieście by trwał wiecznie, jak to u socjalistów. Chodź inne z nazwy to TPDG jest towarzystwem popierania prezydenta Podrazy i SLD.
  Zarządzanie ma być oparte na ekonomice, a nie na programach politycznych i pełnomocników ds. realizacji. Tam gdzie jest program odgórny, tam jest udział polityki w zarządzaniu. W samorządności zarządzania, potrzeby w ciele niepolitycznym, którym są wspólnoty powinno wychodzić oddolnie.
  A to jest w niektórych sprawach podrzucanie i narzucanie idei, szukanie sojusznika klasowego wśród młodszego pokolenia neosocjalistów i wspieranie byłej starej gwardii partyjnej, czego nie ukrywają nawet niektóre zarządy.
  Monopol na administrowanie przez ciało de facto polityczne to wywieranie nacisku na członków, by prowadzić wspólną politykę.
  I taką w istocie rolę spełnia MZBM, zwłaszcza po wejściu do UE.
  To dlaczego Gmina odwołuje nieprawnie zarządy i zwalcza członków o innych poglądach, tych które patrzą na ręce MZBM i wynika to nie z politycznych pobudek, tylko zasad ekonomiki.
  Dlaczego nie zajmuje pozycji neutralnej, tylko opowiada się najczęściej po stronie swych ideowych popleczników.
  Pragmatyzm oparty na sile to forma dyktatury.
  50 lat oderwania od ekonomiki, a dziś dalej monopoliści przekonwertowani ze starego systemu nagle stali się ekonomiczni.
  Przejrzyjcie na oczy, pomyślcie członkowie oszczędzają na wszystkich nośnikach, a tacy sami monopoliści jak MZBM czym bardziej ludzie oszczędzają tym bardziej podnoszą ceny i opłaty pośrednie. To jest ekonomika?
  To dlaczego MZBM nie publikuje cyfrowo tak jak gdzie indziej, dokumentów (wszystkich), które są w zasadzie dokumentami członków, zasłaniają się tajemnicą handlową, ochroną danych osobowych.Opanowali kupowanie od pośredników, perfekcyjne pływanie w granicach prawa. Tylko proszę się nie zasłaniać sytuacją ekonomiczną bo jawność kosztuje, w mojej ocenie znacznie mniej niż niegospodarność i wytrąca oręż przeciwnikom.
  Dlaczego niektóre zarządy są zblatowane z administracją i nie ujawniają dokumentów w postaci kserokopii, nawet odpłatnie tłumacząc to względami ekonomicznymi, a nie politycznymi. Jak to nazwać?
  Lepszy profesjonalny zarząd, niezależny od miasta, niż w dużej części fikcyjne zarządy cedujące większość uprawnień de facto zarządczych rzekomemu administratorowi.
  Oszczędności w audytach wykazane 65 tys.rocznie w rzeczywistości max.30 tys, aby takie były musi być -30 stopni przez 1 miesiąc. To jest forma dopłaty dla członków, czy dla firm i MZBM? To jest to ekonomiczne zarządzanie Pana Łukasika, oparte na image? I oni administrują, a nie zarządzają, a kto poświadcza dokumenty mijające się z prawdą?
  Polityka oderwana od bazy materialnej to nie ekonomika, a elektryczne, bezmyślne, infantylne, obrazkowe społeczeństwo godzące się na wszystko, kierujące się image to zindoktrynowana baza fasadowej samorządności.
  UE jest oparta na ekonomice, czy na sztandarowych programach de facto politycznych, którymi obciąża się tak jak na Zachodzie biednych członków?
  A później się mówi, że problem , bo członkowie nie płacą.
  Jawnie niektórzy urzędnicy MZBM się podśmiewają albo mówią, pokazują że ktoś głupi (co mam nagrane), a w najlepszym wypadku nazywają warchołami, tak jak wczoraj nie kryła śmiechu przewodnicząca, gdy Pan pytał czy może kontynuować?
  Następne posiedzenia Rady Miasta.
  – 28 wrzesień 2016r. godz. 11.00 (uroczysta nadanie praw miejskich)
  – 26 październik 2016r. godz. 11.00
  – 23 listopad 2016r. godz. 11.00
  – 14 grudzień 2016r. godz. 9.00
  Transmisja online w godzinach obrad w internecie
  http://obrady.dabrowa-gornicza.pl/
  Dlaczego nie działają nagrania archiwalne?

 4. dąbrowianka, 8 Wrz 2016 o 20:21

  Jeżeli chodzi o wypowiedź prezydenta Bazylaka, przekonanego o tym, że MZBM jest bardzo dobrze zarządzane, to polecam mu komentarze pod wpisami na blogu radnego Jaszczury o MZBM-ie.
  Panie prezydencie lektura Przeglądu Dąbrowskiego i subiektywna ocena dyrekcji MZBM (na której zapewne się pan opiera) to chyba za mało.
  Ocena pracy MZBM-u wyrażona w opinii mieszkańców jest skrajnie różna od Pańskiej. Czy jest pan skłonny stawić temu czoła czy dalej będzie pan zafałszowywał rzeczywistość swoimi wypowiedziami.

 5. niepoprawny, 8 Wrz 2016 o 23:46

  Panie Grzegorzu to znowu wyrzuciliśmy w „błoto” 0,82 mln zł. kontrakt ale po wyborach lub dymisji obecnych władz.

 6. Rzeczowy, 9 Wrz 2016 o 10:27

  Racja.

 7. iti, 9 Wrz 2016 o 10:35

  Pasternakowa za dużo by straciła na rozpadzie układu!!!

 8. Mieszkaniec Dąbrowiak., 9 Wrz 2016 o 10:51

  Trzeba przyznać że MZBM i Szpital Miejski -ZCO SS są zle zarządzane czego dowodem jest olbrzymie zadłużenie obydwóch podmiotów. Panu prezydentowi M.Bazylakowi radzę poczytać ten blog i się zastanowić czy MZBM jest tak dobrze zarządzany, jako nowy wiceprezydent nie jest zorientowany w sytuacji raczej i dlatego tak twierdzi. U pani Przewodniczącej RM A.Pasternak jest to standardem, że przerywa nie chcąc aby niewygodne tematy usłyszeli mieszkańcy miasta na sali sesyjnej. Do tego dochodzi zadłużenie miasta na dużą skalę.

 9. Mieszkanka Dąbrowianka, 9 Wrz 2016 o 12:08

  radny Piatek był raczej zadowolony, że Pani Pasternak poprosiła go o przeczytanie tytułów interpelacji 🙂

 10. wspólnota, 10 Wrz 2016 o 22:12

  MZBM i prawidłowe zarządzanie, to absurd i to już ze dwadzieścia lat

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie