ZCO SS – rys historyczny (XII.2016 r.)

Kategorie: Bez cenzury   | Sierpień 8, 2017

20170628_131844Wbrew moim obawom, że monotematyczność zmęczy Szanownych Czytelników, mam informacje, że ostatnie wpisy na blogu są bardzo ważne i zostały przyjęte bardzo przychylnie. Aby nie być posądzonym o skrajną stronniczość ( 🙂 ), dzisiaj jeszcze w ramach uzupełnienia rysu historycznego ZCO SS, przedstawię fragmenty protokołu z Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 6 grudnia 2016 roku. Z urzędników wyższego stopnia na posiedzeniu tejże komisji była obecna Z-ca prezydenta (Przewodnicząca Rady Społecznej ZCO SS im. S. Starkiewicza) Pani I. Krupa, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta czy Naczelnik Wydziału ZPSiAZ. Protokół wydaje mi się ciekawy z punktu widzenia wiedzy, jaką małość informacji posiadają urzędnicy, którzy jak rozumiem przekazują informacje bezpośrednio swojemu przełożonemu, czyli Panu Prezydentowi Z. Podrazie (SLD), szczególnie w kontekście braku tej wiedzy, na bieżąco. W tym wypadku akurat chodzi o szpital miejski. Proszę rzucić także okiem na poprzednie wpisy, np.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42729#more-42729 i http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42100#more-42100.

20161214_111245Powstaje pytanie ile Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) wie o sytuacji w naszym szpitalu? Wydaje mi się to pytanie zasadne w kontekście ostatnich lat i zadłużenia miejskiego szpitala. Oczywiście wg mnie nie zwalnia go to z odpowiedzialności. Zresztą co do odpowiedzialności politycznej to Pan Prezydent ostatnio wziął ją na siebie na sesji Rady Miejskiej. Można też dywagować, że wie tyle ile podlegli mu urzędnicy, np. zawiadująca pionem Pani Wiceprezydent I. Krupa. Niestety nie można z jej informacji, jakby nie patrzeć przedstawianych w imieniu Pana Prezydenta wywnioskować, że dużo wie.

Komisja odbyła się tuż przed sesją Rady Miejskiej w dniu 14.12.2016 r., sesją o tyle ważną, bo poświęconą projektowi budżetu na 2017 r. (oraz projektowi WPF na lata 2017-2023). Całość protokołu: BRM.0012.5.10.2016. U mnie fragmenty:

[..] Radny G. Jaszczura: Dzieląc te 109 mln zł przeznaczonych na pomoc społeczną i ochronę zdrowia, wspomniana była liczba 4 mln zł przeznaczonych na Szpital, czy to jest na zakupy, czy to jest wszystko, co w tych 109 mln zł przeznaczamy na nasz będący w bardzo trudnej sytuacji, zadłużony Szpital Miejski, w tych zadaniach inwestycyjnych, tutaj radnej Kasi odpowiem ja zauważyłem pewne inwestycje w służbę zdrowia, są tam przeznaczone 3 mln zł na pierwszy i drugi etap budowy ZCO, czyli oddziału ZCO Szpitala naszego, ale chciałem się dopytać, czy to są jak gdyby wszystkie pieniądze, które przeznaczamy w budżecie na przyszły rok na nasz Szpital Miejski? (poniżej podam całkowite zadłużenie szpitala ZCO SS – przyp. mój).

Zastępca Prezydenta Miasta tak 4 mln zł jest łącznie, 3 mln zł jest na ZCO drugi etap, to jest w WPF.

Radny G. Jaszczura: Tak, ale Szpital ma zadłużenie rzędu ponad 20 mln zł i wydaje mi się dużo za mało jak na tą sytuację.

20170627_110045Zastępca Prezydenta I. Krupa: To, co może dawać podmiot tworzący ogranicza się tak naprawdę do wydatków inwestycyjnych i inwestycji, na to mogą być dawane dotacje i na to są dawane dotacje. W projekcie budżetu jest przewidziane 4 mln zł na trzy priorytetowe zadania, które realizuje Szpital. Drugi etap ZCO kwota 3 mln, 100 tys. zł na wzrost specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych tzw. ZOL, Dyrektor stara się o pozyskanie środków zewnętrznych, limit jest przyznany 100 tys.zł, 900 tys.zł jest na kogenerację – poprawę efektywności energetycznej Szpitala.

Radny G. Jaszczura: Dopytam, w tych 4 mln zł są te 3 mln zł na pierwszy i drugi etap?

Zastępca Prezydenta: Tak i 900 tys. zł na kogenerację i 100 tys. zł na ZOL.

Przysłuchując się rozmowie, radna Zagajska przypomniała sobie, kiedy na posiedzeniu Komisji kilka miesięcy temu omawiane były priorytety budżetowe, wówczas Dyrektor przedstawił informację pisemną, gdzie priorytety zgłoszone na 2017 rok i to była kwota 100 mln zł. Wtedy radna pytała Dyrektora, czy zdaje sobie sprawę, jakim gmina dysponuje budżetem, że nie tylko jest Szpital, są jeszcze inne zadania. Dyrektor wtedy odpowiedział, że to jest plan on zgłasza priorytety tak jak inni dyrektorzy. Radna zapytała, jak się mają te 4 ml zł do zgłoszonego zapotrzebowania?

Zastępca Prezydenta odpowiedziała, że tak się mają, jakie są możliwości finansowe gminy. Wiadomym jest, w jaki sposób konstruowany jest budżet. Oczywiście 100 mln zł to by było optymalne i całkowicie zabezpieczyłoby potrzeby Szpitala. Natomiast jest kwota 4 mln zł przewidziana, bo taką kwotą w tym momencie miasto dysponuje, jeśli pojawią się inne możliwości finansowe, to pewnie ten plan będzie mógł być weryfikowany. Jakie będą możliwości finansowe gminy, to się okaże, bo na pewno pewne wydatki zaistnieją w przyszłym roku, w tym momencie są nieprzewidywalne, bowiem w momencie, kiedy zostanie podpisana przez Prezydenta RP zmiana ustawy oświatowej i wtedy pojawią się dodatkowe koszty, które trzeba będzie uwzględnić. Dlatego należy być bardzo ostrożnym w formułowaniu takich ostrych próśb i stwierdzeń, że pojawią się możliwości, ale pojawią się również nieprzewidziane dodatkowe wydatki głównie związane ze sferą oświaty, ale nie tylko, bo będzie również nowi ustawa sieć szpitali, tu też trzeba będzie się pochylić nad sytuacją finansową Szpitala i możliwościami kontraktowania. Należy też mieć świadomość, że wzrasta najniższe wynagrodzenie, kwota wolna od podatku, regulaminy wynagradzania, przede wszystkim Karta nauczyciela również się zmieni i będzie konieczność uzgadniania regulaminu wynagradzania z organizacjami związkowymi i w związku z tym dodatkowymi środkami, które na ten cel trzeba będzie zabezpieczyć, odprawy dla zwalnianych nauczycieli, w tej chwili jest wiele spraw nieprzewidywalnych.

Radny G. Jaszczura: Ja od dłuższego czasu pochylam się nad sytuacją w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym, nie chcę tu zaczepliwie mówić, kto według mnie się nie pochyla. Chciałbym dopytać, czy przy tak małych kwotach przeznaczonych na tak trudną sytuację finansową, co udowodnił biegły rewident w ostatniej opinii Szpitala Miejskiego są podejmowane inne czynności w celu postawienia na nogi naszego Szpitala, mam na myśli inwestora prywatnego, czy innych sponsorów?

20170704_161301Zastępca Prezydenta I. Krupa odpowiedziała, że w tej chwili nie są prowadzone w tym kierunku żadne rozmowy. Należy poczekać na opinię biegłego rewidenta. To, o czym Pan radny mówi, to te 20 mln zł to trzeba pamiętać, bo ten wynik finansowy jest inny, bo wchodzi w grę jeszcze amortyzacja. (wynik rzeczywiście był inny, bo po wystąpieniu pokontrolnym NIK Delegatury w Katowicach i drugiej ocenie biegłego rewidenta stanęło na circa 28 mln zł. A tak całkiem, to zobowiązania krótkoterminowe, wynoszące 85.094.559,84 zł (wymagane do roku), wraz z rezerwami na zobowiązania i innymi zobowiązaniami dały 235.663.826,68 zł!, co podaję na podstawie sprawozdania finansowego szpitala za 2016 rok. – przyp. mój). Wstępnie na 19 grudnia jest ustalona Rada Społeczna Szpitala i będzie rozmowa z Dyrektorem, Czy istotnie jest tak duże zagrożenie finansowe. (optymizm Pani Z-cy Prezydenta przeogromny 🙂 – przyp. mój).

Radny G. Jaszczura zapytał, czy dostanie w końcu ten protokół z Rady Społecznej Szpitala z dnia 29 września?

Zastępca Prezydenta I. Krupa powiedziała, że w momencie, kiedy odpisywała na interpelację radnego, to przedstawiony był stan faktyczny, że można udostępnić protokół (można?, żart? – przyp. mój) i będzie zamieszczony na BIP po przyjęciu go przez Radę Społeczną Szpitala na kolejnym posiedzeniu, zgodnie z regulaminem.

Radny G. Jaszczura: Rozpatrujemy projekt budżetu i wiąże się to z sytuacją finansową, dlatego też dopytuję o te pieniądze przeznaczone na Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny, a jest w stanie mi Pani Prezydent udzielić informacji, czy na tej ostatniej Radzie Społecznej podjęty wniosek o pożyczkę 10 mln zł Magellan S.A. doszedł do realizacji już i czy z tej pożyczki są spłacane? Nie ma Pani takiej informacji ze Szpitala?

Zastępca Prezydenta I. Krupa powiedziała, że Rada pozytywnie zaopiniowała ten wniosek, została wzięta pożyczka. Natomiast w tej chwili nie ma wiedzy, na co zostały przeznaczone te środki, ale 19 grudnia będzie Rada Społeczna i zapyta Dyrektora (!!! – przyp. mój).

Radny G. Jaszczura: Czy jest pobrana pożyczka?

Zastępca Prezydenta odpowiedziała, że nie wie.

Radny G. Jaszczura: Tego też nie wiemy. Pozwolę sobie wyrazić zdegustowanie. To jest moje zdanie.

Zastępca Prezydenta: Ale dlaczego? Rada Społeczna tylko zaopiniowała wniosek. Dyrektor przymierzał się do wzięcia, czy wziął ją w wysokości maksymalnej tego nie wiem, przypuszczam, że podjął działania.

Radny G. Jaszczura: My to powinnyśmy wiedzieć, przy rozpatrywaniu projektu budżetu.

Zastępca Prezydenta I. Krupa powiedziała, że te decyzje tak naprawdę na budżet miasta nie mają wpływu (??? – przyp. mój). Podmiot tworzący może tylko przeznaczyć środki na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne, nie może pokryć zobowiązań Szpitala.

Radny G. Jaszczura dopytuję się o te pieniądze przeznaczone i ma na to wpływ aktualne zadłużenie.

Zastępca Prezydenta: Rozumiem, że Pana interesuje, czy 10 mln zł zostało przekazanych i na co, przypuszczam, że na wydatki bieżące.

Radny G. Jaszczura: Interesuje mnie, jako element składowy tego, co mnie interesuje, czyli ochrona zdrowia mieszkańców naszego miasta.

[…]

Więcej no comment.

Komentarze

3 komentarze do “ZCO SS – rys historyczny (XII.2016 r.)”

  1. Kazimierz Jasionek, 12 Sie 2017 o 10:26

    Okazuje się, że najważniejsze biurwy w tym ciemnogrodzie nic o sprawach tak ważnych i oczywistych dla mieszkańców i budżetu gminy nie wiedzą. To jest obrazek tego jacy ludzie (twardogłowi) są odpowiedzialni za gminne wydatki i za zdrowie mieszkańców !!! Radni mają zatwierdzać budżet jaki im pod nos podtyka […], nie wiedząc nic o zaplanowanych w nim wydatkach – przecież to są jawne kpiny ze strony rządzących i tzw. samorządów !!! Ale nie dziwmy się takiej sytuacji, bo skoro […] ma większość tych bezradnych na swych usługach, to oni wszystkie głupoty przegłosują !!!

  2. Dąbrowiak, 14 Sie 2017 o 11:17

    W Radzie Społecznej Szpitala są tylko Radni z koalicji tzw prezydenckiej.Nie ma ani jednego radnego z opozycji,który by kontrolował w sposób obiektywny działalność Rady Społecznej.Nasz szpital specjalistyczny jego funkcjonowanie usługi jakość leczenia coraz gorzej jest w odbiorze społecznym mieszkańców miasta na różnych portalach społecznościowych mieszkańcy nazywają szpital Dąbrowski tzw ,,umieralnią” np Oddział Wewnętrzny.

  3. Grzegorz, 14 Sie 2017 o 12:05

    Zastanawia też nazwisko Ilona Misztal z Rady Społecznej, która od „zawsze” jest w Radzie Społecznej, głosuje tak jak trzeba i jest jak rozumiem akceptowana przez wojewodę z PISu!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie