int.2016.12.14-2We wpisie z dnia 19.12.2016 r. przedstawiłem 3 interpelacje, na które odpowiedzi dostarczone przez pracowników Pana Prezydenta i Pana Prezydenta były moim zdaniem niewystarczające. Dlatego niestety musieliśmy ponownie dopytywać się o to samo na sesji w dniu 08.02.2017 r. Tak to jest z tymi odpowiedziami na interpelacje Pana Prezydenta Miasta.

I tak!, wciąż nie wiemy, co i gdzie dzieje się z zawiadomieniem do prokuratury Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) w związku z przegraną sprawą sądową naszej Gminy z Centrum Administracji Sp. z o.o. (spółki-córki „Eiffage Polska Budownictwo” Spółki Akcyjnej, czyli jakby następcy (trochę upraszczając) Mitex-u S.A.) i szybką, aczkolwiek nie do końca konsekwentną zapłatą przez Pana Prezydenta zasądzonej kwoty z odsetkami i nie tylko, czyli tych około 17,5 mln zł (no może poza tym, że toczy się postępowanie przygotowawcze). A warto zauważyć, że przez prawie 10 lat prezydentury, jednak Pan Prezydent nie zdecydował się na zapłatę należności głównej, która w kontekście całości wynosi przecież „tylko” 7.054.389,86 zł. Jak by z tego wynikało ta przegrana nie była oczywista dla Pana Prezydenta. Szczegóły są we wpisie opisującym przebieg sesji Nadzwyczajnej tego się tyczącej. Zobacz: sesja nadzwyczajna 22.04.2016 r.

Miałbym po prostu obawy, że nagle dowiemy się o umorzeniu postępowania przez prokuraturę, z takich czy innych powodów, mniej więcej tak, jak to było przy umorzeniu w sprawie: Marek Lipczyk i inni (V Ds 20/08) przez prokurator I. Pirch-Mirochę (zobacz więcej). Do tej pory nie mogę ówczesnej logiki pani prokurator zrozumieć! O jej konsekwencji w ściganiu siostry z zakonu boromeuszek z Zabrza nie będę tu pisał, bo to nie w temacie. A w tym nowym przypadku nie da się ukryć, że jesteśmy ubożsi jako Gmina o te circa 17,5 mln zł!

Odpowiedź w tej sprawie, tj. zawiadomienia do prokuratury, sygnowała Pani Sekretarz Miasta I. Bednarska. Ponieważ zawierała właściwie info, że z odpowiedzi będą nici, musieliśmy interpelację powtórzyć i uściślić (doprecyzować):

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA (wyrok w sprawie C.A. sp. z o.o.)

int.2017.02.08-1int.2017.02.08-2Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z Pana odpowiedzią na naszą interpelację z dn. 14.12.2016 r., a dotyczącą Pana zawiadomienia do prokuratury w związku z przegraną sprawą sądową przez naszą Gminę ze spółką Centrum Administracji sp. z o.o. i w wyniku tego koniecznością zapłaty przez naszą Gminę około 17,4 mln złotych (na tę sporą kwotę składała się należność główna i odsetki (wraz z kosztami postępowania sądowego).),

podpisaną niestety nie przez Pana, lecz przez Panią Sekretarz Miasta I. Bednarską, prosimy mimo wszystko Pana Prezydenta o uściślenie odpowiedzi i odpowiedź.

Rozumiemy, iż nie może Pan rozpowszechniać wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł Pan Prezydent podać zarzuty, zawarte w złożonym przez Pana Prezydenta zawiadomieniu do prokuratury.

Prosimy też o podanie sygnatury akt sprawy, dot. postępowania przygotowawczego, toczącego się w wyniku Pana zawiadomienia skierowanego do prokuratury oraz informację, w której prokuraturze toczy się omawiane postępowanie przygotowawcze, gdyż taka informacja może być ważna dla osób, które mogą być w posiadaniu informacji istotnych do podania dla śledczych.

Jeżeli jednak uważa Pan Prezydent, tak jak Pani Sekretarz Miasta, że podanie wszystkich tych informacji narusza art. 241 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U.2016.1137 tj. z dnia 29 lipca 2016 r., to prosimy o potwierdzenie tego faktu przez Pana osobiście.

Co do działalności PM MZUM.PL S.A., działalności nastawionej na zysk, także poza granicami i obszarem miasta Dąbrowa Górnicza, potocznie nazywanej komercyjną, które to pojęcie jednakowoż nie ma odniesienia w aktach prawnych wciąż niestety Trzeciej RP, złożyliśmy jako Klub Radnych PIS następującą interpelację:

REINTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA (działalność w celu osiągnięcia zysku MZUM)

Szanowny Panie Prezydencie,

int.2016.12.14-odp-1w związku z otrzymaną od Pana Prezydenta odpowiedzią na naszą interpelację z dnia 14.12.2016 r. (BRM.0003.1543.2016), interpelację dotyczącą działalności Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. i jej zgodności z ust. ust. o gospodarce komunalnej i samorządzie gminnym dziękujemy za szeroko opracowaną odpowiedź.

Jednocześnie prosimy jednak o ksera dokumentów źródłowych, na które powołuje się Pan Prezydent kreśląc zgodność tejże działalności nastawionej na zysk spółki komunalnej PM MZUM.PL S.A. z ww. ustawami i których fragmenty Pan cytuje.

Chodzi o:

– wystąpienie pokontrolne z dnia 17.12.2015 r. (tu warto podkreślić, że okres objęty kontrolą to lata 2013-2015 (I półrocze) Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury w Katowicach

– zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące nadzoru nad spółkami komunalnymi, w szczególności PM MZUM.PL S.A.

–  a także pisma nadzoru prawnego realizowanego przez wojewodę.

Ponieważ oceny kontroli NIKu, na które się Pan powołuje dotyczą czasokresu zaszłego w stosunku do dzisiejszego, prosimy Pana Prezydenta o zainteresowanie się działalnością omawianej spółki komunalnej na bieżąco, ponieważ nasza poprzednia interpelacja dotyczyła sytuacji aktualnej.

Czy Rada Nadzorcza PM MZUM.PL S.A. dostarcza Zgromadzeniu Wspólników, czyli Panu Prezydentowi, pisemne sprawozdanie z oceny, rewizji majątki Spółki, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki? Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie kopii tych sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. To ostanie, dot. 2016 r. oczywiście w późniejszym terminie.

Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) musi rzeczywiście być przekonany o słuszności działalności PM MZUM.PL S.A., bo podobno zarząd czekają nawet podwyżki. Ale zobaczymy. Przy okazji zobacz.

Ponieważ jestem proszony o zamieszczanie na blogu treści interpelacji, jeszcze ta dotycząca zakładu budżetowego MZBM:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA (zaległości czynszowe w MZBM)

inter.2017.02.01-zaległości-czynszoweSzanowny Panie Prezydencie,

ile wynosi zaległość czynszowa Klubu Motorowego za lokal użytkowy przy ul. Kasprzaka (po byłej restauracji Maxim) w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu?

Zaległość proszę podać w rozbiciu na:

– zaległość główną

– odsetki

– koszty sądowe i zastępstwa procesowego

– komornicze, jeżeli takie już wystąpiły.

 

Komentarze

6 komentarzy do “reinterpelacje – sesja 08.02.2017 r.”

 1. Sympatia, 17 Lut 2017 o 9:03

  Brawo!!!

 2. Kazimierz Jasionek, 17 Lut 2017 o 16:45

  Odpowiedzi Dyzmy jakoś dziwnie mi się kojarzą ze zwykłym wiejskim płotem. Bydło nie przejdzie, osioł nie przeskoczy, ale wąż się zawsze prześlizgnie !!!! Widzimy tu wyraźnie, że odpowiedzi na te interpelacje są zdawkowe i takie które są wygodne dla Dyzmy i jego przy…sów !!! Jak słyszę że podobno szykuje Dyzma podwyżki dla […] i jemu podobnych, to dostaje odruchów wymiotnych. Gmina płaci swojej spółce PM MZUM.PL S.A olbrzymią kasę i widocznie dobrze jest ona lokowana […], skoro oczekują podwyżki swych dotychczasowych olbrzymich uposażeń !!! […]

 3. Kazimierz Jasionek, 17 Lut 2017 o 22:59

  Przed chwilą TVP2 wyemitowała film „Układ Zamknięty” który jako żywo odzwierciedla podobne układy w tym naszym ciemnogrodzie DG !!!!

 4. Dąbrowiak., 19 Lut 2017 o 16:09

  Ja mam takie zapytanie czy istnieje możliwość aby sprawy ,sądowe ,które toczyły się przeciwko panu M.Lipczyk i Zarząd Miasta ,a które zostały umorzone przez pania prokurator .Zostały zbadane przez Prokurature Krajową i ponownie ruszyło sledztwo.Moim zdaniem pani prokurator nieobiektywnie wydała wyrok umarzający postępowanie.Powininny akta sprawy zostać dogłębnie skontrolowane przez Prokuraturę Krajową czy nie doszło do uchybień w sledztwie.

 5. ana, 23 Lut 2017 o 12:03

  Wycinka drzew ruszyła w Dąbrowie w okolicy Mickiewicza Majakowskiego wszystkie drzewa wycinają… Latem dawały cień , od wiosny zieleniły się zmieniały kolory do jesieni a zimą pięknie wyglądały ośnieżone… Ale już ich nie ma, pozostały betonowe ulice…
  Czy ktoś nad tym panuje?

 6. Kazimierz Jasionek, 25 Lut 2017 o 12:18

  ana, Tak panuje nad tą wycinką Zaraza i pilnuje żeby jakiegoś rosnącego drzewa nie było w DG, a może nawet krzaczka !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie