radaTak w uzupełnieniu wpisów dotyczących ostatniej sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, jeszcze z 08.02.2017 r., odniosę się do propozycji nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, zaproponowanych w projektach uchwał przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD). Wspomniałem o tym tutaj. Zwróciłem uwagę w swojej wypowiedzi na konieczność zmian w szkolnictwie w naszym kraju, pogorszenie się poziomu nauczania, moim zdaniem także w wyniku poprzedniej reformy wprowadzonej przez AWS. Uważam, że powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletnich liceów ogólnokształcących jest bardzo dobrym pociągnięciem ustawodawcy. Zmiany idą w dobrym kierunku, nie wspominając już, o mam nadzieję, lepszym programie nauczania i choćby obowiązkowych lekturach, niekoniecznie lewackich. Mniejsze szkoły zwiększą bezpieczeństwo naszych dzieci i mają podnieść poziom nauczania – to akurat odnosi się do kilku przypadków, w których Pan Prezydent w naszym mieście idzie trochę w zaparte, biorąc pod uwagę intencje ustawodawcy, co do utrzymania prawidłowego kierunku w realizacji reformy. O tym poniżej w opinii Klubu Radnych PIS do Kuratorium Oświaty.

Koszty reformy szacowane są w Dąbrowie Górniczej na około 1 mln zł (wg orientacyjnych danych Pani Z-cy Prezydenta I. Krupy), co jak stwierdziłem, dla tak bogatego miasta jak Dąbrowa Górnicza, jest kwotą jak najbardziej możliwą do spokojnej realizacji reformy. Przecież wydano prawie 80 mln zł na remont ich postkomunistycznego PKZ, w którym trudno czasami mówić o kulturze. To akurat piszę w kontekście planowanej w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, przez Panią Dyrektor M. Majewską, w marcu i kwietniu tego roku wystawie „osiągnięć” lewackiej artystki memowej(?) M. Frej. Jeżeli postkomuniści tak rozumieją kulturę, to chyba lepiej, żeby ona sama się kształtowała, a nie była kształtowana przez ich kulturalne elyty!

Więcej informacji dotyczących nowej sieci szkół w naszym mieście we wspomnianej opinii. Jeszcze wyniki głosowania radnych Rady Miejskiej nad projektem Pana Prezydenta; można napisać, że tradycyjne: 5 przeciw, 19 za.

2017.02.15-sieć-szkół-PIS-1Opinia do projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zaproponowanego przez Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej (uchwałą intencyjną Rady Miejskiej z dnia 08.02.2017 r.)

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej negatywnie opiniuje uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

W szczególności dotyczy to planowanych rozwiązań związanych z istnieniem obecnie samodzielnych gimnazjów nr 1, 4, 9 i 10, tj.:

 1. Włączenia do Szkoły Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 1.
 2. Włączenia do Szkoły Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 4.
 3. Włączenia do Szkoły Podstawowej nr 31, Gimnazjum nr 9.
 4. Włączenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, Gimnazjum nr 10.

Pan Prezydent Miasta przygotowując projekt nowej sieci szkół, przyjął niewłaściwe założenia i cele przeprowadzanych zmian, a także w pewnym zakresie nie zrozumiał intencji ustawodawcy:

1. Celem nowej Ustawy Prawo Oświatowe jest powstanie małych szkół integrujących dzieci i młodzież, a nie podział kształcenia w dwóch budynkach:

w jednym klasy I – III, lub I – IV,
w drugim IV – VIII lub V – VIII.

Naszym zdaniem ma to się przyczynić zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów jak i do podniesienia poziomu nauczania.

2. Zmiany obwodów w projekcie prezydenckim mają uzasadnić założenia wprowadzanego projektu przez Pana Prezydenta. Według nas nie wykorzystano możliwości zmian w obwodach korelujących z celem i założeniami reformy.

O ich niewłaściwości może świadczyć także wynikająca z nich konieczność nauki w Szkole Podstawowej nr 12 na trzy zmiany. (to w wyniku wprowadzonej na sesji autopoprawki Pana Prezydenta Z. Podrazy, k’woli ścisłości).

3. Przyjęto negatywne perspektywy demograficzne, chociaż założenia polityki państwa w tym zakresie są nastawione na stopniowy wzrost urodzeń i powinny być wzięte pod uwagę. Niezależnie przecież również nie da się przewidzieć migracji uczniów.

4. Łącząc samodzielne gimnazja ze szkołami podstawowymi założono w niedalekiej przyszłości wycofanie się z kształcenia w dwóch budynkach. Taka struktura ułatwia „zejście” z budynków, gdyż w przypadku powstania szkół podstawowych, przy ich likwidacji wymagana byłaby zgoda kuratora.

Większość powyższych wniosków jest zgodna z konsultacjami ze związkami zawodowymi NSZZ „Solidarność” działającymi na terenie Dąbrowy Górniczej.

Krótka analiza czterech wspomnianych na początku przypadków gimnazjów:

1. Gimnazjum nr 1

Znajduje się w obrębie obwodów Szkoły podstawowej nr 10 oraz nr 20.

Odległość do przejścia między tymi szkołami:

SP nr 10 – G nr 1 to 5 min., 350 m

SP nr 20 – G nr 1 to 13 min., 1 km.

W związku z nauką na dwie zmiany w SP nr 10 i 20 w klasach I-III oraz przybliżeniem miejsca zamieszkania ucznia do szkoły szczególnie SP nr 20 należałoby Gimnazjum nr 1 przekształcić w szkołę podstawową.

2. Gimnazjum nr 4

Znajduje się w obrębie obwodów Szkoły podstawowej nr 8.

Odległość do przejścia między tymi szkołami:

SP nr 8 – G nr 4 to 6 min., 450 m.

W związku z nauką na dwie zmiany w SP nr 8 oraz przybliżeniem miejsca zamieszkania ucznia do szkoły należałoby Gimnazjum nr 4 przekształcić w szkołę podstawową.

3. Gimnazjum nr 9

Znajduje się w obrębie obwodów Szkoły Podstawowej nr 31 oraz nr 21.

Odległość do przejścia między tymi szkołami:

SP nr 31 – G nr 9 to 12 min., 1 km

SP nr 21 – G nr 9 to 22 min., 1,7 km.

W związku z nauką na dwie zmiany w SP nr 31 i 21 oraz obecnością oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 28 w SP nr 31, a także przybliżeniem miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, należałoby gimnazjum nr 9 przekształcić w szkołę podstawową.

4. Gimnazjum nr 10

Znajduje się w obrębie obwodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, nr 4, nr 5.

Odległość do przejścia między tymi szkołami:

ZS-P nr 3 – G nr 10 to 26 min., 2,2 km

ZS-P nr 4 – G nr 10 to 10 min., 750 m

ZS-P nr 5 – G nr 10 to 13 min., 1 km.

W wyniku powstania ZS-P zasoby lokalowe szkół podstawowych 2, 5, 17 zostały uszczuplone na rzecz przedszkoli 16, 15, 18, co może przy likwidacji budynku gimnazjum spowodować naukę na dwie zmiany.

Ewentualnie należałoby rozpatrzeć powstanie w Gimnazjum nr 10 szkoły branżowej! (tutaj w uzupełnieniu dopiszę, że na sesji zgłosiliśmy poprawkę dot. utworzenia szkoły branżowej (np. pielęgniarskiej czy ogólnie medycznej), niestety odrzuconej 16 głosami przez koalicję lewicową dąbrowskiej Rady Miejskiej).

Dla zrealizowania powyższych założeń należy zmodyfikować granice obwodów, tak aby zapewnić optymalne rozmieszczenie dzieci i młodzieży w szkołach oraz naukę na jedną zmianę.

Należy nadmienić, iż w trakcie przygotowywania zmian sieci szkół strona prezydencka zupełnie nas o nich nie informowała, Nastąpiło to dopiero na Komisji Oświaty i Wychowania przed sesją Rady Miejskiej.

za Klub Radnych PIS

Komentarze

3 komentarze do “Prawo oświatowe – sesja 08.02.2017 r.”

 1. Kazimierz Jasionek, 28 Lut 2017 o 11:19

  Wywalił Pan Zarazie kawe na ławe lecz i tak mam olbrzymie wątpliwości czy cokolwiek z tego wyliczenia trafi do jego umysłu !!! Może zada sobie trochę trudu i swymi krótkimi nóżkami przemierzy te odległości, aby upewnić się o swych błędnych założeniach !!!! Jednak tak „olbrzymi wysiłek” mógłby zaszkodzić jaśnie nam panującemu Dyzmie, co mogłoby wpłynąć na jeszcze bardziej szkodliwe jego pomysły w tym ciemnogrodzie !!!!

 2. Dąbrowiak, 1 Mar 2017 o 12:07

  Jestem ciekaw jak te zmiany Kuratorium Oświaty zaopiniuje,czy bedą jakieś uwagi do sieci szkół modyfikacje.

 3. Ewa, 3 Mar 2017 o 21:39

  Brawo

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie