20170220_115106W dniu 25.04.2017 r. odbyła się Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Dotyczyła, zresztą jak wszystkie w tym okresie, tzw. komisje branżowe, głównie przygotowania gruntu do Sesji tzw. Absolutoryjnej, która odbędzie się planowo w dniu 24 maja tr. i obejmowała takie punkty jak: omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2016 r., omówienie informacji o stanie mienia naszej gminy za 2016 rok, sprawozdanie finansowe i omówienie sprawozdania za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminy Dąbrowa Górnicza. I tym ostatnim tematem, czyli sprawozdaniem z wykonania planów finansowych ZCO SS im. S. Starkiewicza dzisiaj chciałbym się zająć. Podam jeszcze od razu wyniki głosowania członków Komisji Ochrony Zdrowia i P.S.: mianowicie tylko 3 radnych, konkretnie z Klubu Radnych PIS było przeciwnych przyjęciu tego sprawozdania. W kontekście tego co za chwilę napiszę, nie potrafię zrozumieć głosowania radnych lewicowych.

Albowiem na podstawie wspomnianego sprawozdania za 2016 rok (datowanego na marzec 2017 rok), dotyczącego naszego szpitala (czyli ZCO SS im. S. Starkiewicza), nota bene w punkcie błędnie wg mnie zatytułowanym przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD): „Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej za rok 2016„, alarmujące informacje o stanie finansów naszego szpitala ZCO SS przedstawię za chwilę. Chcę tylko podkreślić, że wielokrotnie, zarówno ja, jak i Klub Radnych PIS staraliśmy się o tym informować Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (zobacz przykładowo, a także). int.2017.03.29-clima-2int.2017.03.29-clima-odp-1int.2017.03.29-clima-odp-2Jak dla mnie tylko na lewicy i dla lewicy wszystko gra. Na dowód odpowiedź na ostatnią interpelację dot. ZCO SS im. S. Starkiewicza Klubu Radnych PIS Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD). Obok na foto.

Co do nazwy tej jednostki, czyli samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, to w głosowaniu kiedyś na sesji wstrzymałem się od głosu, a nową nazwę (Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza) popierał przecież Pan Prezydent, który teraz posługuje się tą starą nazwą, jakby nie pisać, dzieje się tak w dokumentach urzędowych 🙂 .

Przejdźmy do moich uwag na komisji.

Straty szpitala wynoszą narastająco 74.308.974,90 zł, w tym niepodzielony wynik finansowy (właściwie niepokryte straty) 53.835.958,75 zł i stanowią 168% kapitału podstawowego (wynoszącego 44.288.747,34 zł), z tendencją do wzrostu.

Z roku na rok wszelkie zobowiązania szpitala rosną szybciej niż należności, co źle rokuje na płynność finansową. Niepokojąco rosną też zobowiązania krótkoterminowe, wynoszące 85.108.424,45 zł (wymagane do roku), co wraz z rezerwami na zobowiązania i innymi zobowiązaniami daje 227.119.513,30 zł!

Suma pasywów szpitala wynosi 197.099.285,74 zł, a natomiast jego wartość (kapitał własny) wynosi (minus) 30.020.227,56 zł.

Szpital zalega z płatnościami do ZUS i PFRON. Właściwie, mimo rozłożenia spłaty zadłużenia na 60 rat, wątpliwa jest możliwość realizacji tych płatności, głównie z tytułu zajęć komorniczych oraz kondycji finansowej szpitala. Ale jest to realizowane.

Kwota 6.372.236,49 zł należności jest zajęta (przez komornika), czyli szpital raczej nie „zobaczy tych pieniędzy”. Do tego dochodzi: „[…] zajęcie wierzytelności ZCO przez Komornika Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na zabezpieczenie roszczeń Clima sp. z o.o. w związku z trwającym postępowaniem sądowym o zapłatę zobowiązań spornych w wysokości 57.189.800,02 zł.”. Zajęcie wierzytelności przez komornika sugeruje, że szpital nie będzie mógł realizować swoich zadań statutowych (lub będzie miał ograniczone możliwości w tym zakresie), co jeszcze bardziej pogorszy jego sytuację finansową.

Wskaźniki płynności od 0,24 do 0,08 są dużo poniżej wartości alarmowych (w znaczeniu jeszcze gorsze)! Nie tak dawno mówiłem o tym jeszcze przy wskaźniku płynności wynoszącym 0,45 – alarmując!

Przychody – ograniczenie straty, były w 2016 roku najprawdopodobniej ratowane pozostałymi przychodami operacyjnymi 16.470.985,94 zł (niewyjaśnionymi w sprawozdaniu). Zresztą odchylenia i liczby czy wskaźniki są komentowane – wyjaśniane bardzo lakonicznie w sprawozdaniu. Po sprawdzeniu Pani Skarbnik wyjaśniła mi, że obejmują one rozliczenia międzyokresowe, darowizny na leki czy dotacje na szkolenie lekarzy. Aczkolwiek nie potrafiła wyjaśnić tak dużej, bo o 4.470.985,94 zł rozbieżności (na plus) od planowanych, nie zostało to wyjaśnione, z jakiego jest tak stricte tytułu.

Szpital ma bardzo wysokie koszty stałe. Bez wzrostu przychodów będzie wciąż generował bardzo wysokie straty w latach przyszłych, co należy bezwzględnie podkreślić. Gotówka „generowana” przez amortyzację pozwala jeszcze na pokrycie straty finansowej, czyli braku konieczności dofinansowania przez podmiot założycielski. Ale, jak wynika z bilansu, kondycja szpitala ciągle się pogarsza.

Obsługa długów (odsetki od zobowiązań) kosztowała w 2016 r. ZCO SS im. S. Starkiewicza 1.614.790,13. Szpital podejmował działalność bez zabezpieczenia pełnego finansowania z NFZ.

Co do inwestycji ZCO SS.

Zadania inwestycyjne są opóźnione, co może wpływać na opóźnienie generacji oszczędności wynikających, np. z mniejszego kosztu ogrzewania (termoizolacja), dotyczy to konkretnie budowy systemu kogeneracyjnego. ZCO SS uzyskało przedłużenie realizacji planu wdrożenia projektu do 04.2017 r. Jak zrozumiałem p.o. Dyrektora Szpitala nastąpi znaczne ograniczenie realizacji projektu, czyli przez to też zmniejszenie w rezultacie zaplanowanych oszczędności.

20170220_123811Opóźnienie dotyczy także realizacji oddziału ZCO, co prawda już otwartego bardzo szumnie, ale góra budynku pozostaje nieotynkowana i nie zaadaptowana. Jest zresztą napisane w sprawozdaniu, że „w okresie sprawozdawczym nie realizowano prac budowlanych w ramach zadania”. Rozpoczęto natomiast prowadzenie dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami”, jak to ujęto w sprawozdaniu.

Niestety muszę kończyć. Do dyskusji w temacie tegoż sprawozdania na komisji nie doszło, bowiem jak podkreśliła Pan Wiceprezydent I. Krupa (za Panią Skarbnik) to nie jest sprawozdanie finansowe, lecz tylko (?) sprawozdanie z wykonania planów finansowych i dane (wyniki) mogą jeszcze ulec zmianie, a ponadto będzie przecież badane ono przez biegłego rewidenta i mamy czas do końca czerwca 2017 roku z oceną. Naprawdę.

int.2017.03.29-NIK.1int.2017.03.29-NIK.2int.2017.03.29-NIK.-odpNa koniec może jeszcze odpowiedź Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) na interpelację radnych Klubu Radnych PIS dotyczącą kontroli w ZCO SS im. S. Starkiewicza i Urzędzie Gminy Dąbrowa Górnicza, przeprowadzanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Katowicach w latach 2015-2016, pn. „Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii prowadzonej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13”.

 

Komentarze

2 komentarze do “Komisja Ochrony Zdrowia i P.S.”

  1. Kazimierz Jasionek, 27 Kwi 2017 o 11:38

    Cytat: „(Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza) popierał przecież Pan Prezydent, który teraz posługuje się tą starą nazwą” Z tego może tylko wynikać ze […] dopadła amnezja i sam nie wie jaką nazwę nosi szpital !!! Głosowanie na komisji Ochrony Zdrowia i P.S. pokazuje wyraźnie mieszkańcom co reprezentują sobą ci nic nie warci radni (bezradni) lewicy. Do ich łbów nic nie dociera, skoro nie widzą tak jaskrawych przykładów upadku i zadłużania tego szpitala!!! Od wielu już lat wiem i jestem tego pewien w 100%, że w wielu gminach samorządy powinno się wykopać, gdyż z winy mieszkańców którzy wybierają przeróżne ZERA ci bezradni przestają logicznie myśleć !!!!Do takich gmin należy z całą pewnością DG

  2. Dąbrowiak., 1 maja 2017 o 22:56

    Ja czekam na wyniki kontroli ZCO przez NIK mam nadzieję że nie było nacisków na izbę i wszystko dokładnie zbadali.Osoby które doprowadziły do takich zaniechań przy procesie inwestowania i powstawania ZCO powinny ponieść konsekwencje.
    Druga sprawa to aby prokuratura wznowiła sledztwo w sprawie ZCO poprzendnio umorzone przez Prokurature.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie