Nemo-Wodny Świat

Kategorie: Bez cenzury   | Czerwiec 9, 2017

20151209_123426Historia „lania” pieniędzy do „dziurawego” basenu w Dąbrowie Górniczej, przedstawiona w numerze 2(3)/2017 (majowym) Głosu Dąbrowskiego.

Lanie wody w „Nemo-Wodny Świat”, czyli ekonomia oczami Prezydentów Dwóch

GD 5I W 2000 roku Marek Lipczyk, ówczesny prezydent Dąbrowy Górniczej zawiązał w imieniu Gminy z inwestorami prywatnymi (Nemo-Investment Sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A.) oraz spółką komunalną PWiK Sp. z o.o., firmę „Nemo – Wodny Świat” Sp. z o.o.

1. Uchwała Nr XXVI/518/2000 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.04.2000 r. w sprawie utworzenia „AQUA PARK” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Nemo – Wodny Świat” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

2. Akt Notarialny Rep. A nr 4585/2000 z dnia 11.07.2000 r., dot. utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”

3. Struktura kapitałów:

A. Gmina Dąbrowa Górnicza – 6.474.000 zł = 63,01% udziałów

B. „Nemo-Investment” Sp. z o.o. – 2.600.000 zł = 25,31% udziałów

C. Mostostal Zabrze Holding S.A. – 1.000.000 zł = 9,73% udziałów

D. PWiK Sp. z o.o. – 200.000 zł = 1,95% udziałów

Objaśnienia:

20151209_130138– Gmina Dąbrowa Górnicza wniosła aportem nieruchomość o pow. 53 475 m2

– „Nemo-Investment” Sp. z o.o. (wg KRS zarejestrowana 01.10.2001 r.!?) wniosła aport (dokumentacja wykonawcza oraz koncepcja „Nemo”), którego wartość została zawyżona, a sąd rejestrujący nową spółkę przyjął wartość udziału poniżej późniejszej (!) wyceny samej firmy prywatnej (1.000.000,00 zł zamiast 980.880,00 zł).

– PWiK Sp. z o.o. była spółką ze 100% udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza – wniosła wkład pieniężny

– Mostostal Holding Zabrze S.A. wniósł wkład pieniężny

– w sumie kapitał zakładowy (z aportami) wynosił 10.274.000,00 zł, w tym tylko 1.200.000,00 zł wkładów pieniężnych! Aporty były tam tak liczne, że w rezultacie zabrakło pieniędzy, aby wybudować fizycznie obiekt Aquaparku!

II. Przejęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza udziałów Mostostal Holding Zabrze S.A.

1. Uchwała Nr XL/690/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.02.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza udziałów Spółki z o.o. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” od wspólnika Mostostal Zabrze Holding S.A.

2. Umowa Zbycia Udziałów z dnia 28.05.2001 r. zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Mostostal Zabrze Holding S.A.

3. Struktura kapitałów:

A. Gmina Dąbrowa Górnicza – 7.474.000 zł = 72,75% udziałów

B. „Nemo-Investment” Sp. z o.o. – 2.600.000 zł = 25,30% udziałów

C. PWiK Sp. z o.o. – 200.000 zł = 1,95% udziałów.

III. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. na wybudowanie aquaparku bierze 30.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 20/2002/1 z dnia 22.04.2002 r.

1. Pismo Prezesa Zarządu MITEX S.A. z dnia 25.06.2001 r., w którym MITEX S.A. zobowiązuje się do poręczenia kredytu bankowego w kwocie 30.000.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji „Park Wodny” w Dąbrowie Górniczej.

2. Uchwała Nr XLV/764/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 04.07.2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Spółce „NEMO-WODNY ŚWIAT” Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (30.000.000,00 zł na okres 01.01.2004 r. do 31.12.2010 r.).

3. 14.08.2001 r. – MITEX S.A. zostaje generalnym wykonawcą budowy kompleksu Aquaparku.

IV. Prezydent M. Lipczyk wraz z zastępcą T. Sołtysikiem sprzedaje w pakiecie prywatyzacyjnym Niemcom z RWE Aqua GmbH za około 33 mln zł znaczną część wodociągów dąbrowskich – konkretnie 34% udziałów uprzywilejowanych do pobierania 51% (!) dywidendy.

Było to w kwietniu 2002 r. Warunki sprzedaży, tj. Porozumienie Wspólników oraz załącznik w postaci Biznes Planu utajniono na 10 lat! Spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozostaje jednak dalej z większościowym udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza (51%).

V. Uchwała nr 2/05/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.05.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/04/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.04.2002 r. dot. zmiany kapitałów

1. Gmina Dąbrowa Górnicza dopuściła do utworzenia nowych udziałów (w formie pieniężnej?), w których nie objęła ŻADNEGO!!! Po udzieleniu poręczenia na 30 mln zł kredytu Gmina zdecydowała o wycofaniu się z większościowego udziału w „Nemo – Wodny Świat”!

2. Nowe udziały natomiast objęły (nie wiadomo czy pokryto je wkładami pieniężnymi, czy ze środków własnych „Nemo”):

– Spółka „Mitex” S.A. z siedzibą w Kielcach – 5.900.000 zł

– PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – 1.700.000 zł

„Nemo-Investment” Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi – 400.000 zł

3. Struktura kapitałów:

A. Gmina Dąbrowa Górnicza – 7.474.000 zł = 40,90% udziałów

B. „Nemo-Investment” Sp. z o.o. – 3.000.000 zł = 16,42% udziałów

C. Mitex S.A. – 5.900.000 zł = 32,28% udziałów

D. PWiK Sp. z o.o. – 1.900.000 zł = 10,40% udziałów

Objaśnienia:

– Gmina Dąbrowa Górnicza i PWiK Sp. z o.o. mają razem 50,30% udziałów – Gmina dalej jest pośrednio udziałowcem większościowym!

VI. Budowa największego (wówczas) w województwie śląskim parku wodnego za 30 mln złotych (według doniesień prasowych nawet – 50 mln zł) przez Mitex S.A. – oddanego do użytku 30.12.2013 roku.

VII. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. spłaca kredyt od 2004 do 2008 roku – później przestaje i rozpoczyna się ekonomia finansowa wg Zbigniewa Podrazy, nota bene od 2006 roku Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

1. BOŚ S.A. przedkłada Urzędowi Miejskiemu 10 sztuk weksli in blanco podpisanych przez Prezydenta M. Lipczyka i Wiceprezydenta K. Bobrowskiego z kontrasygnatami ówczesnej Skarbnik Miasta B. Słonki i Sekretarz Miasta I. Bednarskiej na 30 mln złotych (jako ciekawostka – pani B. Słonka była później Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej, a pani I. Bednarska do dzisiaj nie zmieniła stanowiska…)

2. Pomimo opinii prawnej Kancelarii Korczyński and Grochalski z 2006 roku Z. Podraza spłaca 1.000.000,00 złotych poręczenia oraz przekonuje Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej do uchwalenia spłaty pożyczki w wysokości 29.000.000,00 zł!

3. Ugoda między Gminą Dąbrowa Górnicza i „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w dniu 28.10.2011 r. w sprawie spłaty w ratach 29.000.000,00 zł w okresie między 1.01.2008 r. a 30.09.2011 r. Niestety, spłacono tylko kosmetyczną część, głównie z umorzenia podatków (potencjalny wpływ do Gminy – działanie na niekorzyść interesu publicznego?…) oraz sprzedaży działki pod hotel na skarpie z aportu wniesionego do Spółki przez Gminę (pieniądze za jej własny majątek!).

(Spłata miała być dokonana zgodnie z umową do września 2011 r. Za pierwsze 9 miesięcy obowiązywania ugody (czyli 25,7% czasu obowiązywania umowy!) Nemo spłaciło 485 108 zł zadłużenia, co stanowi jedynie 1,6% całości zadłużenia!!! – zobacz szczegóły: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=4695#more-4695 – przyp. mój).

20151209_12090520151209_1209454. W 2012 roku prezydent Zbigniew Podraza wpada na genialny pomysł – zamiast ogłaszać upadłość, należy… przejąć „Nemo…” na wyłączność Gminy! Prywatni wspólnicy nie będą wówczas „przeszkadzać” w realizacji tak upragnionej przez Mieszkańców działalności (w mieście jest co prawda mnóstwo odremontowanych basenów, a latem do dyspozycji cztery Pogorie, zaś innych aquaparków w odległości godziny jazdy mnóstwo – ale to szczegół), przynoszącej tak ogromne przychody (wg przecenionego na użytek założenia Spółki Biznes-Planu z 2000 roku miało być 40 mln zł rocznie, a nawet dziś granica 7 mln zł przychodu rzadko jest przekraczana).

Pomimo twierdzenia Z. Podrazy w piśmie z 2010 roku iż: „Wysokie zadłużenie Spółki w relacji do poziomu osiągniętych wyników, perspektyw, ich dynamiki i przedmiotu działalności, w sytuacji, gdy żaden ze wspólników prywatnych nie jest i nie planuje być inwestorem strategicznym, a perspektywy na uzyskanie zwrotu z wniesionego kapitału w realnym horyzoncie czasowym są praktycznie zerowe (!), to wystarczające argumenty dla uzasadnienia braku zaangażowania się wspólników prywatnych w dokapitalizowaniu Spółki, które byłoby najszybszą formą restrukturyzacji zadłużenia. Realną formą rozwiązania problemu wierzytelności Gminy byłaby jej konwersja (częściowa lub całkowita) na udziały w podwyższonym kapitale. Z oczywistych (dla kogo? przecież Gmina miała z PWiK większość!) względów wymagałoby to wcześniejszego wykupienia przez gminę pakietu udziałów od pozostałych wspólników.”– była to decyzja o tyle dziwna, że mając 50,30% udziałów (a w perspektywie konwersję długu z „NEMO” na udziały w Spółce) i tak to Gmina decydowała o wszystkich istotnych dla działalności „Nemo – Wodny Świat” sprawach. Działalność aquaparku potraktowano jak zadanie własne Gminy, tj. pomimo braku dochodowości MUSIANO je kontynuować – nikt(?) nie wie, dlaczego.

4.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/340/12 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie nabycia udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. – 2.800.000,00 zł i osiągnięcie 73,18% udziałów

4.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/566/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nabycia udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. od PWiK Sp. z o.o. – 1.900.000,00 zł i osiągnięcie 83,58% udziałów

4.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/566/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nabycia udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. od „Nemo-Investment” Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł i osiągnięcie 100% udziałów

5. Brak spłaty długu przez „Nemo – Wodny Świat…” w określonym terminie – przejęcie wierzytelności 42.990.924,53 zł (na którą się składa się: należność główna w kwocie 28.779.892,32 zł oraz odsetki w wysokości 14.211.032,21 zł) poprzez objęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza nowoutworzonych udziałów spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, o tejże wartości i pokrycie ich wkładem pieniężnym w podanej wysokości, a rozliczenie nastąpiło w formie umownego potrącenia wierzytelności między Gminą a Spółką Zarządzeniem Nr 2128.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 19.02.2014 r. Konwersji zadłużenia na udziały Spółki można było dokonać bez potrzeby wykupywania udziałów od prywatnych udziałowców, a jej przejęcie to prawdziwy kamień do szyi Gminy i jej Mieszkańców, jak się co roku od tego czasu okazuje.

6. W latach 2015-2017 (stan na kwiecień 2017), Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała na podwyższenie kapitału spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 9.000.000,00 złotych.

Podsumowując wydatki z budżetu Dąbrowy Górniczej należy stwierdzić, że Mitex S.A. zbudował aquapark za circa 30 milionów złotych kredytu, a Gmina zapłaciła:

–        30.000.000,00 zł (1 mln zł od Prezydenta + 29 mln zł uchwałą Rady Miejskiej) dla BOŚ S.A. w ramach poręczenia wekslowego – 2008 rok

–        1.900.000,00 zł na nabycie udziałów od PWiK Sp. z o.o. – 11.03.2014 r., (dwa miesiące przed wykupieniem od RWE Aqua Gmbh udziałów w PWiK Sp. z o.o.!!!) Przecież poprzez tę spółkę komunalną i tak Gmina miała już 100% własności udziałów w „Nemo…”!!! Nawet po wykupieniu (niepotrzebnym?) za 5.800.000,00 zł pozostałych udziałów prywatnych można było przynajmniej tę kwotę zaoszczędzić…

–        2.800.000,00 zł nabycie udziałów od Eiffage Budownictwo Mitex S.A. – 2013 r.

–        3.000.000,00 zł nabycie udziałów od „Nemo-Investment” Sp. z o.o. – 2013 r.

–        5.000.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2015 r.

–        1.200.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2016 r.

–        2.800.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2017 r.

–        plus wartość nieruchomości wniesiona aportem przy założeniu Spółki w 2000 roku – 6.474.000,00 zł

–        RAZEM –  53.174.000,00 zł (?) – ciekawostka, gdyż kapitał własny na kwiecień 2017 r. wynosi ok. 70.000.000,00 zł…

Jeszcze raz podkreślmy, że Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej płacą podwójnie – raz za bilety w kasach „Nemo – Wodny Świat…”, drugi raz – poprzez dotacje na podwyższenie kapitału Spółki z budżetu Gminy, czyli m.in. ich podatków (dodając od kilku do kilkunastu złotych za każdą godzinę korzystania z superatrakcji aquaparku – co czyni go najdroższym parkiem wodnym w regionie, licząc wraz z nieodległym przecież Miastem Królewskim, czyli Krakowem!!!). A końca nie widać…

20151209_130254Jak mówił w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” we wrześniu 2012 roku były pełnomocnik Prezydenta Miasta, a dzisiaj jeden z jego zastępców Marcin Bazylak – „I co niby dobrego osiągniemy w ten sposób? (chodzi o postawienie w Spółki w stan upadłości – przyp. autorów) (…) – Syndyk sprzeda park wodny poniżej dzisiejszej wartości, miasto dostanie małą część zamrożonych pieniędzy, a straci jakikolwiek wpływ na przyszłość (po co? – przyp. autorów) i rozwój popularnych oraz lubianych przez dąbrowian pływalni i saun – kwituje Bazylak. – Jeśli miasto będzie nareszcie samo zarządzać parkiem wodnym, ustrzeże się błędów, ryzyka i obciążeń, na jakie naraża się spółka z mieszanym kapitałem.” Czy w 2017 roku powtórzyłby to zdanie?

Postawienie w stan upadłości „Nemo…” do 2012 roku przyniosłoby od kilku do kilkunastu milionów złotych strat; teraz (od początku tejże inwestycji) włożono w aquapark kwotę blisko 70 milionów złotych i nic nie wskazuje na to, aby ten worek bez dna udało się w ten sposób zaszyć…

Przypomina się stara bajeczka o Grzesiu:

„Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie,

a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem” (…)

I Grześ, i prezydent Z. Podraza niczego nie potrafią z powtarzającej się historii nauczyć i brną w swym uporze dalej i dalej…, A mieszkańcy płaczą (za pieniędzmi) i płacą (poprzez budżet) na „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.

Komentarze

Komentarze (1) do “Nemo-Wodny Świat”

  1. Kazimierz Jasionek, 9 Cze 2017 o 12:03

    A jakich mądrych rozwiązań możemy oczekiwać w tej (i nie tylko)sprawie po […] ???? Cytat: „Konwersji zadłużenia na udziały Spółki można było dokonać bez potrzeby wykupywania udziałów od prywatnych udziałowców, a jej przejęcie to prawdziwy kamień do szyi Gminy i jej Mieszkańców, jak się co roku od tego czasu okazuje” Ja radziłbym temu pawiowi […] !!!! Z tego tytułu mieszkańcy odnieśliby wielką korzyść i przestali w końcu dokładać non stop do tego bankruta !!!Radni, bezradni usłużnie słuchają swego guru i każda uchwała o następne dofinansowanie tego moczydełka przechodzi bez bólu. Przecież to nie są osobiste pieniądze pajaców, tylko wspólne mieszkańców więc mogą nimi szastać do woli !!!!Nie udały się te nic nie warte samorządy w Polsce, oj nie udały !!!! Dodatkowo to całe „Nemo” stało się ostoją co niektórych bezradnych wielce „zasłużonych” w niszczeniu miasta !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie