Grzegorz-4Dzisiaj o tzw. Programie Naprawczym ZCOSS im. S. Starkiewicza, który został poddany pod osąd Rady Miejskiej na sesji w dniu 22.11.2017 r. Konieczność jego powstania wynikła z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (konkretnie z Art. 59 ust. 4.) i ma bezpośredni związek z tragiczną sytuacją finansów dąbrowskiego szpitala miejskiego, kierowanego przez p.o. Dyrektora lek. med. Z. Grzywnowicza (nota bene p.o. Dyrektora od kwietnia 2007 r.), a nadzorowanego także przez Prezydenta Miasta lek. med. Z. Podrazę (SLD). Te wyniki finansowe były przecież jedną z przyczyn, dla których głosowałem jeszcze w maju tr. przeciwko absolutorium dla Pana Prezydenta. Zobacz. Miażdżącą krytykę działań ww. Panów lekarzy przedstawił także NIK w wystąpieniach pokontrolnych. Zobacz szerzej.

Radnym przedstawiono dwa opracowania: Analizę finansowo-ekonomiczna i Program Naprawczy na lata 2017-19. (nota bene zgodnie z ww. ustawą może być on tylko na okres do 3 lat). Podmiotem tworzącym Szpital ZCOSS jest Gmina Dąbrowa Górnicza. P.o. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta, właścicielem opracowania jest Gmina Dąbrowa Górnicza! Grzywnowicz-1Po podpisaniu przez jego autora materiały te są informacją publiczną. Te sprawy formalne wyjaśniłem jeszcze na komisji ochrony zdrowia z mecenasem Pana Prezydenta, czego natomiast radni lewicowi nie mogli zrozumieć. Zobacz. Problem jest taki, że wg mnie nie ma co się fascynować tymi opracowaniami, ponieważ są one, w szczególności Program naprawczy 2017-2019 napisane w tonacji życzeniowej a nie realiów związanych z sytuacją finansową ZCOSS! I w praktyce wiele po prostu on nie wniesie, a już na pewno nie uzdrowi i nie naprawi sytuacji szpitala. To pewnik!

Co do Analizy fin.-ekonomicznej, to dla ciekawych przedstawiam znaki zapytania, które się nasuwają:

– Dlaczego tak wzrosła wartość materiałów w 2016 r. (745.410,50 zł) w porównaniu do lat ubiegłych? – str. 3. To samo zresztą  dotyczy zapasów!

– Co stanowi „wartość firmy” (882.133,32 zł) w aktywach trwałych w 2016 r. Jest to nowa wartość w analizie – brak opisu na str. 10! W końcu po kolejnym zapytaniu na sesji, autor opracowania i analizy, czyli p.o. Dyrektor Z. Grzywnowicz mi odpowiedział, że to tomograf komputerowy + kontrakt, zakupione (odkupione?) od PAKSu. Na komisji ochrony zdrowia i p.s. po prostu nie pamiętał 🙂 .

– Str. 14 – Co wchodzi w skład 4.601.902,72 zł – aktualizacja wartości niefinansowych w rachunku zysków i strat w 2016 r.

– Dotacje – str. 13 – nastąpił jednak ich znaczący wzrost w latach 2014-2016, a mimo to wynik finansowy szpitala jest tak bardzo nie zadowalający!

Zgodnie z zapisem zapis art. 61 ustawy o działalności leczniczej „zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego”. A jest to 136,5 mln złotych zobowiązań za inwestycję ZCO plus 54 mln złotych strat za lata 2014-2016 i 14,5 mln złotych straty za I półrocze 2017 roku (mnożąc to przez 2) – razem ponad 220.000.000 złotych!!!

– Analiza finansowa sytuacji majątkowej i finansowej za lata 2013-2016 – str. 20:

wskaźnik rotacji zobowiązań 452 dni!,

wskaźniki zyskowności już zeszły na wartość minusową!

i ulegają dalszemu pogorszeniu.

– Str. 23 – Co z ustawą o dział. leczniczej (projekt 14.06.2017 r.) i wykluczeniu możliwości wydzierżawiania powierzchni publicznego zakładu?

Ale Drodzy Czytelnicy to nic, albowiem ważniejszy jest ewidentnie stricte Program Naprawczy. Właściwie to niby aż 165 stron, ale same działania naprawcze są opisane od strony 136. Na sesji powiedziałem o jego utopijności i trochę omówiłem.

Jest tam m.in. założone:

wezw.do-zapłaty-2017.08.07-pgnig-1 zwiększenie płynności finansowej (której właściwie nie ma!, o czym mówi analiza finansowo-ekonomiczna) str. 139, ponadto radni otrzymują co jakiś czas ksera kolejnych wezwań przedsądowych z PGNiGie dot. właściwie niewielkich kwot do zapłaty przez ZCO SS. To prosty dowód na brak płynności.

– kontynuacja inwestycji budowa ZCO etapy II i III – str. 140. – z czego? to nastąpi?

Ale kiedy ma to nastąpić i z jakich środków? Na to wg mnie brak odpowiedzi.

Jak widać z prognozy sytuacji ekon.-finansowej opracowanej przez p.o. Dyrektora:

Str. 142: skok wzrostowy aktywów trwałych (budynków, lokali jak i innych środków trwałych następuje w 2018 roku, dobre 70 mln zł – Co to ma być i za co?

Analiza rachunków zysków i strat – str. 154:

Przychody netto ze sprzedaży przyjęto 63.377.370,31 zł w 2017 r., gdy z wypowiedzi rzecznika NFZ wynika, że kontrakt dla szpitala został przyznany na poziomie 32 mln zł! Skąd weźmiemy te następne 30 mln zł?

I najważniejsze. Strata 31 mln zł za 2017 rok! (dokładnie: 30.867.241,09 zł). Przy amortyzacji (i tak olbrzymiej) założonej na ten rok 2017: 23.576.285,27 zł spowoduje konieczność dopłaty różnicy w stosunku do wartości amortyzacji (jeżeli zakładamy, że nie ma jego upadłości czy przekształcenia) z budżetu Gminy wielkości 7,3 mln zł!!!. Podobnie, a właściwie o milion więcej, jak w tym roku!!! SKMBT_C224e15050415050_0001Może dlatego też (aby bardziej tego wyniku – straty nie pogłębiać) wstrzymano inwestycje w szpitalu? Weźmy, np. taką poprawę efektywności energetycznej w szpitalu – brak jej wprowadzenia powoduje, że oszczędności, które miały być przecież nie nastąpią! Ale na takie pytania również nie otrzymałem odpowiedzi. Dziwnie milczący był zresztą przy tym punkcie Pan Prezydent Z. Podraza (SLD). Nie mam pojęcia dlaczego. 🙂 .

Co gorsza! Z otrzymanego projektu budżetu na 2018 r., przedstawionego przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD) wynika, że tam takie pieniądze nie są przewidziane. Albowiem jest tam przewidziane jedynie 2,1 mln zł w 2018 r. i 6,0 mln zł w 2019 r. (na I i II etap budowy oddziału ZCO w ZCO SS im. S. Starkiewicza). Czyli wg mnie brak kompatybilności tych projektów. I jak można głosować za takim Programem naprawczym? Uważam, że tylko, gdy się jest nieodpowiedzialnym.

Dodatkowo jeszcze podkreślę, że właściwie to już minął rok jak ten Program naprawczy niby działa, bo przecież mamy listopad 2017 roku! 🙂 .

Ale już kończąc, wyniki głosowania: 15 za (lewica SLD, PO, TPDG), 5 przeciw (PIS), 4 wstrzymało się.

Komentarze

3 komentarze do “Program Naprawczy ZCO SS, sesja 22.11.2017 r. (odsłona 96, cz. 2)”

  1. KRZYSZTOF, 28 lis 2017 o 8:47

    PODRAZIE NA WIERZE ANI W JEDNO SŁOWO,UWAŻAM ŻE ONI DLA ZMYŁKI CO INNEGO MÓWIĄ […],TO TYPOWE METODY SLD.DLA MNIE OSOBIŚCIE W SPRAWIE SZPITALA DAWNO KLAMKA ZAPADŁA,PÓJDZIE W PRYWATNE RĘCE A WTEDY MIESZKAŃCY DĄBROWY KTÓRZY POPIERAJĄ PODRAZĘ I RESZTĘ , OBUDZĄ SIĘ Z RĘKĄ W NOCNIKU,POZDRAWIAM.

  2. Dąbrowiak., 28 lis 2017 o 13:12

    Ja osobiście jestem sceptycznie nastawiony do programu naprawczego ZCO.Pierw powinien zostać zdymisjonowany Dyrektor ZCO pan Zbigniew Grzywnowicz bo on chyba najwięcej kłopotów sprawia swoimi decyzjami i sposobem zarządzania szpitalem.Ciekawa sytuacja z Sesji RM o programie naprawczym Szpitala referowała go pani Krystyna Stępień Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.Pan Dyrektor siedział na sali i pózniej odpowiadał na pytania Radnych.Radni z koalicji SLD-TPDG-PO oczywiście nie zadawali żadnych pytań .Ciekawie wyreżyserowana sztuczna bo dyrektor szpitala nie referuje na sali sesyjnej programu naprawczego tylko robi to pani Radna Krystyna Stępień.Na stronach miasta oczywiście cisza nie ma żadnych informacji że taki program jest wdrażany w szpitalu .

  3. Okiem Jaszczury - Rezonans magnetyczny w ZCOSS działa - Rolowana Dąbrowa, 13 maj 2019 o 15:44

    […] działa. Aż dziw, ale nie działał. . Aż dziw, bo przecież od wprowadzenia Programu naprawczego autorstwa byłego p.o. Dyrektora szpitala Pana Z. Grzywnowicza miało być tylko lepiej. Tak […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie