20180110_101418Zacznę od tematu będącego nawiązaniem do poprzedniego wpisu. Albowiem sytuację zaistniałą na sesji, mogę napisać, że jako radni opozycyjni przewidzieliśmy. Dlatego w dniu 13 grudnia ub.r. złożyliśmy, jako Klub Radnych PIS, interpelacje opisane tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44241#more-44241. Jedna z nich dotyczyła uzasadnienia do wyroku WSA w Gliwicach, a druga schematu organizacyjnego urzędu. Jest to również dobry przykład na określenie, jak Pan Prezydent odpowiada na interpelacje radnych opozycyjnych. Osobiście określiłbym to słowem niechlujnie, z bardzo pobieżnym przeczytaniem i zrozumieniem tekstu interpelacji. Z drastyczniejszych odpowiedzi przypomnę pomyłkę pisarską przy określeniu kwoty czynszu płaconego przez Gminę MZUM-owi za Centrum Administracji – budynek I (podana nieścisłość w skali roku to ok. 1,7 mln zł). Zobacz. A wtedy prosiłem wielokrotnie Pana Prezydenta o wnikliwsze spojrzenie na sytuację, że zacytuję fragment mojej interpelacji z dnia 07.09.2016 r.: „[…] Proszę zwrócić uwagę Panie Prezydencie, że to Pan Panie Prezydencie zignorował moje uwagi na sesji absolutoryjnej w dniu 18.05.2016 r. w tym temacie i nie podjął Pan Prezydent żadnych czynności sprawdzających.”.

Liczne przykłady może przytoczyć pewnie także radny J. Reszke (PIS).

Ale już podaję treść interpelacji z sesji 10.01.2018 r. Znowu poczekamy na wyjaśnienie (pseudoodpowiedź).

int.2018.01.10INTERPELACJA nr…………….. do Pana Prezydenta Z. Podrazy

Dot.: uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

W związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na naszą interpelację z dnia 13.12.2017 r., dotyczącą m.in. dostarczenia ksera uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturze IV SA/Gl 391/17 z dn. 13.11.2017 r. radnym Rady Miejskiej prosimy o wyjaśnienie dlaczego większość radnych nie otrzymała tegoż ksera?

Czy jest to niedopatrzenie Kierownika Biura Rady Pani K. Halaburdy czy powód jest inny? Jednoznacznie prosiliśmy o dostarczenie uzasadnienia Sądu WSA w Gliwicach radnym Rady Miejskiej!

I następna interpelacja dotycząca schematu organizacyjnego urzędu oraz etatów Doradcy i Asystenta Pana Prezydenta:

int.2018.01.10INTERPELACJA nr…………….. do Pana Prezydenta Z. Podrazy

Dot.: schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

W związku z odpowiedzią na naszą interpelację z dnia 13.12.2017 r. dotyczącą schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego zapytujemy dlaczego Pan Prezydent nie podał w odpowiedzi  informacji do kiedy istniały w strukturze urzędu etaty Doradcy i Asystenta Pana Prezydenta?

PrzechwytywanieW odpowiedzi jest tylko wzmianka o ostatniej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, która weszła w życie z dniem 4 grudnia 2017 r. i informacja, że Pana Asystent W. Czyżewski jest od 4 grudnia 2017 r. Kierownikiem Kancelarii Głównej – Pełnomocnikiem ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, natomiast nie ma informacji o Doradcy Pana Prezydenta R. Koćmie. Czy z tego wynika, że Pan R. Koćma był jako Doradca Pana Prezydenta w dniach 1-3 grudnia 2017 r. jednocześnie w Zarządzie Spółki Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. i Pana Doradcą?

Prosimy przy okazji o podanie wszystkich pełnomocników obecnie zatrudnionych w urzędzie przez Pana Prezydenta wraz z nazwą stanowiska i zakresem pełnomocnictw.

int.2017.12.13-sch.organ.-odp-2Pan Prezydent dziwnie reaguje na sesjach R.M., po takich doprecyzowujących pytanie interpelacjach. Bo wielokrotnie mówił, żebyśmy jako radni (prawdopodobnie chodziło mu o Klub Radnych PIS) zgłaszali, jeżeli uważamy, że coś jest niezgodnego z prawem w jego postępowaniu do odpowiednich organów. A gdy w pewnym sensie wykonujemy jego „zalecenia”, ma jakieś pretensje do nas, że takowe zawiadomienia do odpowiednich organów radni Klubu Radnych PIS wystosowali. Nie wiem jak to rozumieć?

Komentarze

Komentarze (1) do “interpelacje – sesja 10.01.2018 r. (odsłona 98)”

  1. Dąbrowiak., 17 Sty 2018 o 12:45

    Panie Grzegorzu jako jedyny Radny ma tak dobry blog informacyjny -opisujący ,,ciemne strony miasta”które się tutaj odbywają pod rządami Pana Prezydenta Podrazy.W Przeglądzie Dąbrowskim nie znajdziemy takich informacji o problemach spółek miasta.Dzienni Zachodni serwis nasze miasto redaktor Pan Sobierajski też nic nie napisze w artykułach złego o mieście lub informacyjnie.Możliwe że się boi redakcja Dziennika Zachodniego że nie dostanie zleceń prasowych od UM w formie ogłoszeń.A mieszkańcy miasta mają prawo do informacji i tych dobrych o mieście i tych kłopotliwych jak Nemo .Pana Blog to zadanie spełnia informacyjne ponieważ są wiadomości z życia miasta.A Pan Prezydent wydaje publiczne pieniądze i mieszkańcy mają prawo wiedziedz jak nimi gospodaruje.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie