20180328_104326Dwie interpelacje złożyłem na sesji w dniu 28.03.2018 r. Jedna dotyczyła tzw. tworzenia żywej ulicy 🙂 na odcinku kiedyś żywej ulicy, tj. 3-go Maja. Ciekawa inicjatywa 🙂 . Zobacz mój wpis na blogu tego dotyczący: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44089#more-44089, gdzie w odpowiedzi Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) jest podany m.in. wstępny koszt realizacji tegoż przedsięwzięcia 99.999,00 zł!!!: Koszt realizacji przedsięwzięcia Wykonawca oszacował na kwotę 99.999,00 zł.

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Zbigniewa Podrazy

int.2018.03.28-zamknięcie-negatywy-1Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do poprzednich moich interpelacji dotyczących realizacji projektu  „żywa ulica”, dotyczącego zmiany organizacji ruchu i przebudowy ulicy 3-go Maja w Dąbrowie Górniczej (w szczególności odcinka od włączenia ul. Bandrowskiego do ul. 3-go Maja do ul. Sobieskiego), w związku z licznymi skargami i prośbami mieszkańców i przedsiębiorców, właścicieli kamienic i usługodawców, proszę o wyjaśnienie i realizację następujących z tym związanych spraw:

dodatkowe doświetlenie ulicy, przy ewentualnej wymianie istniejącego na mocniejsze, na wspomnianym powyżej odcinku ulicy 3-go Maja, niestety przypomina ona ostatnio po zmroku bardziej martwą ulicę niż żywą

20180329_132202odpowiedzenie na pytanie co z realizacją parkingu dla klientów sklepów i właścicieli budynków  z ul. 3-go Maja (wspomnianego odcinka ulicy), który miał być realizowany na placu przy wjeździe z ul. Sienkiewicza? Jak wygląda wynik rozmów z prywatnym właścicielem części tego terenu? Sprawa była poruszana na spotkaniu Pana Z-cy z osobami zainteresowanymi jeszcze w listopadzie ub. roku. Tu trzeba podkreślić, że brak parkingów i permanentnie nieczynna winda przy kładce dla pieszych łączącej ul. Sobieskiego z hipermarketem Pogoria to jedne z ważniejszych przyczyn pogorszenia się przychodów dąbrowskich przedsiębiorców z ul. 3-go Maja. Dlaczego Straż Miejska nie kontroluje samochodów pracowników banków parkujących powyżej 1 godziny w miejscach czasowego ograniczenia postoju? Czy dla ożywienia ulicy, czyli zwiększenia ruchu także pieszego (bo nie mówię o ożywianiu ulicy poprzez malowanie żółto-niebieskich śląskich lub ukraińskich pasów) nie można by rozszerzyć stref parkowania do 1 godziny na większą ilość miejsc parkingowych w okolicy?

Następna sprawa:

sytuację przedsiębiorców dodatkowo pogorszyły utrudnienia w dojeździe do punktów handlowych i usługowych. Nastąpiło drastyczne zmniejszenie obrotów i co za tym idzie dochodów, związane z pogorszeniem sytuacji finansowej. Dochodzi już do zamykania punktów handlowych i usługowych. Panie Prezydencie kiedy nastąpią warunki umożliwiające im normalną pracę zarobkową?, a przecież trzeba podkreślić, że płacą podatki także na rzecz Gminy. Czy jest możliwe przyspieszenie działań w tym zakresie?

Czy w związku z powyższym Pan Prezydent rozważa możliwość zwolnienia (lub zmniejszenia obciążeń) właścicieli kamienic i pawilonów handlowych położonych na zamkniętym odcinku ul. 3-go Maja z podatku od nieruchomości, przynajmniej na czas przeprowadzanych zmian i remontów?

Grzegorz Jaszczura

Zobaczymy co odpowie Pan Prezydent Z. Podraza (SLD)?

I druga dotycząca zanieczyszczeń z Huty ArcelorMittal S.A.:

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

20180303_Huta_pyl_320180305_124508Szanowny Panie Prezydencie, w związku z niekontrolowanym opadem pyłu metalicznego na obszarze ulicy Tworzeń w Dąbrowie Górniczej – w okresie na przełomie lutego i marca 2018 roku (jak twierdzą zakłady ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej) lub do dnia dzisiejszego (jak z kolei udowadniają mieszkańcy ulicy Tworzeń, m.in. reprezentowani przez Stowarzyszenie Mój Tworzeń) – zwracam się do Pana Prezydenta z dwoma problemami:

  1. Wnioskuję, aby zebrać i oddać do badania próbki pyłu z trudno dostępnych lokalizacji z terenu kilku wybranych dzielnic Dąbrowy Górniczej, nie w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów d. Huty Katowice i porównać je z tymi, które zostaną zebrane na terenach przy ulicy Tworzeń – w celu ustalenia czy obszar niekontrolowanego opadu pyłu metalicznego obejmował swym zasięgiem tylko najbliższe otoczenie AMP S.A., czy też zostały skażone większe obszary Naszego Miasta. Dochodzą do mnie informacje mieszkańców, że niestety miało to miejsce także na Staszicu, Gołonogu czy nawet w Centrum Dąbrowy Górniczej.
  2. Zapytuję, jak to się stało, iż chociaż – jak wynika z dołączonej odpowiedzi z dnia 5 marca 2018 roku szefa ochrony środowiska ArcelorMittal Poland S.A. – „w ostatnim czasie, w związku z niskimi temperaturami, wystąpiło kilka przypadków zamarznięcia elementów urządzeń transportujących pyły” (zał. nr 1), nigdzie nie pojawiła się taka informacja w momencie, gdy podnoszone przypadki miały miejsce? Innymi słowy – czy istnieje obowiązek ze strony zakładów informowania Gminy o każdym z takich przypadków oraz czy istnieje jakiś system monitoringu w tego typu sprawach?

Grzegorz Jaszczura

20180323_18412820180323_184233

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie