Udało mi się złożyć w dniu 14.05.2018 r. (poniedziałek) do Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej projekt uchwały dotyczący zmniejszenia diet radnych w Dąbrowie Górniczej. Tu przypomnę, że pierwsze podejście miało miejsce jeszcze w marcu 2009 r. i zakończyło się niepowodzeniem. Wtedy za zmniejszeniem diet zagłosowali jedynie: G. Jaszczura, T. Pasek, T. Skóra i K. Tamborek (stronnictwami to były: UPR, PO i TPDG (pozytywnie wyłamał się tylko radny K. Tamborek). Reszta, czyli lewica (a także PIS) była przeciw! Opis tamtej sesji znajdziesz Drogi Czytelniku tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=9614#more-9614.

Obecnie zastosowałem zmniejszenie diet trochę mniejsze, bo o 25%, przy czym radnych funkcyjnych nawet tylko o 20% i mam nadzieję na pozytywniejszy wynik głosowania, niż na foto obok (sesja 26.03.2009 r.), tam gdzie las rąk w górze to głosowanie przeciw projektowi uchwały zmniejszającej wielkość diet o 50%. Tym razem otrzymałem wsparcie radnych, członków PIS-u: Z. Piątka i M. Stępnia.

Zaszła jeszcze jedna ważna zmiana: po 9. latach partia rządząca obecnie w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość przychyla się do koncepcji propagowanej kiedyś szeroko przez UPR czy potem KNP. To cieszy.

Dąbrowa Górnicza, dn. 14.05.2018 r.

Grupa Radnych Rady Miejskiej

Dąbrowy Górniczej

Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Mateusz Stępień

Przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Grupa radnych wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju 2018 roku projektu uchwały w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXXIV/630/2000 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25. października 2000 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady wypłat diet radnym, członkom komisji spoza Rady i przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych i uchylenia Uchwały Nr XV/316/99 z dnia 23.09.1999 r. w sprawie „przyjęcia regulaminu określającego zasady wypłat diet i zwrotu kosztów podróży radnym, członkom komisji spoza Rady i przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych i uchylenia Uchwały Nr V/76/99 z dnia 27.01.1999 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wypłat diet radnym, członkom komisji spoza Rady i przewodniczącym zarządów jednostek  pomocniczych”.

Jeszcze uzasadnienie:

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Grupa radnych, członków Prawa i Sprawiedliwości, wnosi pod obrady projekt uchwały, obniżającej wysokość „wynagrodzeń” pobieranych przez radnych Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Proponujemy dokonać zmniejszenia diet radnych funkcyjnych, tj. przewodniczących i wiceprzewodniczących (w tym komisji Rady Miejskiej) o 20%, przy czym zmniejszenie diet pozostałych radnych (nie funkcyjnych) nastąpiłoby o 25%. To zróżnicowanie ma dwa cele. Radni podpisujący się pod projektem uchwały są radnymi nie funkcyjnymi, a mimo to postulują większe zmniejszenie dla nich diety. Po drugie jest to docenienie większej odpowiedzialności radnych funkcyjnych, także na przyszłość.

Fatalna sytuacja budżetu miasta, gdzie ogromny dług, przekraczający już 300 mln złotych obciąża bieżące wydatki i w konsekwencji brakuje środków na najbardziej podstawowe potrzeby upoważnia do podjęcia radykalnych działań oszczędnościowych. Pamiętajmy o długach jednostek budżetowych i spzoz-u, które potencjalnie mogą zwiększyć tenże dług o kolejne kilkaset milionów złotych, np. wskutek niekorzystnych wyroków sądowych.

Podejmijmy kroki w kierunku oszczędnościowego i bardziej efektywnego wydawania publicznych pieniędzy. Rozpocznijmy od diet radnych Rady Miejskiej, następnie obniżmy wynagrodzenia osób zatrudnionych w organach zarządzających spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza, a skończmy na uposażeniach kierujących Miastem – Prezydenta, jego zastępców, pełnomocników i kierujących poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Jeśli zmiana, tj. korekta uposażenia, przyjdzie z naszej, samorządowej strony, to wówczas Mieszkańcy Miasta Dąbrowa Górnicza szybciej i pełniej uwierzą, że intencje co do oszczędności w budżecie Miasta są szczere – bo zaczynające się od rządzących.

To nasza decyzja i tylko od nas zależy, czy gmina wyda na Nas mniej. Pamiętajmy, że w chwilach przełomowych szczególnie uważnie oceniają Nas Obywatele. Podejmijmy ten krok dla zmniejszenia obciążeń mieszkańców! Zbliżający się koniec kadencji wytyczy kierunek zmian, które powinny nastąpić w naszym mieście dla polepszenia sytuacji zarówno budżetu miasta jak i samych mieszkańców.

To właśnie radni Rady Miejskiej powinni wytyczyć ten kierunek. „Oszczędna i efektywna gmina”, to w sytuacji Dąbrowy Górniczej powinno być nie reklamowe hasło wyborcze, ale paląca konieczność. Zmiana filozofii rządzenia państwem wymaga dostosowania się również samorządności lokalnej do tej koncepcji i z tego także wynika nasza propozycja. Praca w samorządzie powinna być służbą a nie zawodem.

W imię odpowiedzialności za losy miasta nie wolno dopuszczać do dalszego zadłużenia miasta, tak aby nasze dzieci musiały płacić za niegospodarność swoich rodziców. Przykłady można mnożyć, ale ograniczmy się do naszego szpitala miejskiego czy klubu siatkarskiego. Drogą do pozytywnych zmian jest ograniczenie wydatków gminy tam gdzie to tylko jest możliwe.

Oszczędności dla budżetu gminy z tytułu proponowanej obniżki diet radnych nie są bardzo duże, bo około 170 tys. rocznie. Decyzja taka spełni oczekiwania mieszkańców naszego miasta, który oczekują od nas nie pustych słów, ale konkretnych czynów, które wskażą, że wybrali ludzi odpowiednich i ofiarnych, którzy chcą działać na rzecz ich dobra wspólnego a nie dla własnych finansowych korzyści. Będzie to także sygnałem dla zachowań w nadchodzących wyborach samorządowych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy radni, podejmijmy odważnie ten krok, który nas – wybraną reprezentację obywateli zbliży do nich, co mamy nadzieję spowoduje wzrost zaufania mieszkańców do lokalnej władzy i zaowocuje lepszą współpracą z mieszkańcami naszego miasta.

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Mateusz Stępień

Nie będę dzisiaj się więcej rozpisywał. Sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w środę 23.05.2018 r.

Komentarze

3 komentarze do “diety radnych – reaktywacja”

  1. Diety radnych - reaktywacja pomysłu ich obniżki - Rolowana Dąbrowa, 16 maja 2018 o 11:13

    […] Grzegorz Jaszczura – blog […]

  2. Kazimierz Jasionek, 16 maja 2018 o 12:49

    Przypominam że z propozycją zmniejszenia det dla radnych wystąpiłem ja, długo przed wspomnianymi radnymi. Miałem to wypisane na plakacie z którym podczas sesji RM stałem obok stołu prezydialnego i nikt wtedy nawet nie zareagował !!!! Wiadomo nie od dzisiaj, że wszyscy albo olbrzymia większość radnych pchają się do tego koryta tylko ze względu na te diety !!! Nie w głowach im jest służyć pomocą mieszkańcom i miastu ,tylko mamona przez nich przemawia !!!!

  3. Tadeusz Jędrzejec, 18 maja 2018 o 22:38

    Stary niedźwiedź mocno śpi . . . Po trzech latach ciszy nagle ujawniają się bezradni radni i dołączają do wyjątkowo aktywnego Radnego Pana Grzegorza Jaszczury.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie