Obiecałem, że powrócę jeszcze do sesji Rady Miejskiej z dnia 20.06.2018 r. I tak myślę, że moim obowiązkiem jest przekazać Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej kilkadziesiąt moich uwag, które wygłosiłem przy punkcie części merytorycznej dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Co prawda w szpitalu niewiele się zmieniło, w tym nic na lepsze, ale po kilkunastu dniach widać, że wszystkie szczególnie lewackie i nie polskie media właściwie nie zauważyły tej tragicznej sytuacji, w szczególności finansowej w naszym wciąż miejskim szpitalu! Natomiast szeroko omawiały tematy zastępcze, jak np. próba obniżenia wynagrodzenia prezydenta Z. Podrazy (SLD). Swój broni swego jak z tego widać.

Projekt uchwały zatwierdzającej ww. sprawozdanie przedstawiał p.o. dyrektor lek. med. Z. Grzywnowicz.

Moje uwagi i „spostrzeżenia”:

Strata netto 23.739.983,75 zł, przy kosztach amortyzacji 23.772.888,89 zł.(2,2 mln zł więcej niż rok wcześniej!).

Biegły księgowy w opinii zwraca uwagę na to:

„[…] że sytuacja finansowa Szpitala wymaga podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do zbilansowanej działalności Szpitala, zapewnienie płynności finansowej oraz zminimalizowania ponoszonych strat”.

Tu trzeba podkreślić, że wg sprawozdania przychody były w 2017 r. większe o 6,9 mln zł od zaplanowanych i wyniosły 77,092 mln zł, ale jeżeli odliczymy 6.534.867,93 zł dopłaty z Gminy na pokrycie części strat przekraczających amortyzację za 2016 r. i dotacje z budżetu wygenerowane w trakcie 2017 r., to okaże się, że te przychody z działalności są dużo mniejsze. Jest tak mimo wykorzystanych 3,785 mln zł dotacji z budżetu miasta oraz przekazana z budżetu miasta 6.534.867,93 zł na pokrycie części strat za 2016 r. (doszło do tego 17.07.2017 r.).

Same przychody netto tylko ze sprzedaży: 66.310.904,30 zł.

– koszty ogółem są większe aż o 11,2 mln zł (czyli przekroczenie planu o 12,13%!) i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wspomniane powyżej dopłaty z Gminy rzędu 10,5 mln zł były bezkosztowe, to otrzymamy dopiero faktyczny wynik z działalności stricte szpitala! Wskazywałoby to także na to, że rozszerzanie działalności szpitala wiąże się niestety z dalszym zwiększaniem strat szpitala.

Można tu jedynie wysnuć wniosek, że Program naprawczy, którego autorem jest p.o. dyrektor Pan Z. Grzywnowicz nie działa prawidłowo, przynajmniej z punktu widzenia mojego i mieszkańców! Widocznie ma jakieś błędne założenia planistyczne.

Koszty finansowe wynoszą 4.937.617,95 zł (wzrost o 680% w stosunku do planowanych!), z czego z tytułu odsetek od zobowiązań 4.895.146,95 zł (800% więcej od planowanych).

Zobowiązania wynoszą:

– krótkoterminowe: 90.334.730,10 zł

– zobowiązania z pożyczki Magellana 9.614.805,78 zł i do PFRON  52.672,12 zł.

Suma weksli in blanco to 18.000.000,00 zł.

Tu warto zauważyć, że wartość majątku ZCOSS wynosi 162.272.760,61 zł, czyli zobowiązania sięgają 61,5% wartości majątku!

Nadal nie wyjaśnione są kwestie sporne z wykonawcami inwestycji oddziału ZCO. Procesy sądowe się przedłużają, a odsetki od ewentualnych płatności rosną proporcjonalnie do upływu czasu.

Jak pisze biegły księgowy:

„[…] ZCO winno brać pod uwagę zagrożenia z wszczęciem egzekucji ze strony Wierzycieli co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia płynności finansowej jednostki”.

Zresztą jak wynika z raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 r. istotny wpływ na wartość wskaźników np. płynności miało zajęcie wierzytelności przez komornika na zabezpieczenie roszczeń.

Tak nawiasem mówiąc, sformułowanie biegłego księgowego, jest można powiedzieć bardzo optymistyczne w świetle tychże wskaźników i np. takich drobnych, ale powtarzających się przedsądowych wezwań do zapłaty z PGNiG-e.

Krótko o wskaźnikach:

Ocena wskaźników tzw. punktowa jest katastrofalna. Na 9 wskaźników pokazanych w raporcie tylko jeden ma wartość inną niż 0 (słownie: zero!)!

Wskaźniki płynności wciąż maleją, co wydawałoby się że nie jest możliwe. Ale wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,09, a jeszcze w 2016 r. wynosił on 0,24, za I półrocze 2017 wynosił 0,19!

Nawet wg tabeli podsumowującej wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2018-2020 – taka ciekawostka już podsumowujemy wyniki za 2020 r.)  dno mamy osiągnąć w tym i przyszłym roku, tj. wskaźnik płynności 0,07! Tu trzeba podkreślić, że za zły uważa się wskaźnik poniżej 0,60.

Przy wskaźnikach płynności szybkiej i błyskawicznej jest jeszcze gorzej.

Właściwie można by to przedstawianie sytuacji z obiektywnego punktu widzenia jeszcze kontynuować, ale Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (lewica) znowu zaczęła mi liczyć minuty wypowiedzi. Dziwię się jej, albowiem mogłaby się zaznajomić z tymi faktami, ponieważ jej obecność na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w trakcie kadencji (konkretnie od 2014 r. do końca 2017 r.) była napisać sporadyczna – to przesada, bo wynosiła tylko! 3% (jedna obecność na 37 komisji) i można przypuszczać, że nie wie o co chodzi, skoro głosuje zawsze tak jak cała lewica i nie chce słuchać innych argumentów. Nota bene tej komisji Rady Miejskiej, do której zgłosiła na początku kadencji chęć uczestniczenia w jej pracy!

Pan p.o. Dyrektor Z. Grzywnowicz (niegdyś zresztą asystent społeczny Posła na Sejm Pana Z. Podrazy z SLD) wraz z panem prezydentem Z. Podrazą (SLD), radnymi skrajnej lewicy (SLD, TPDG, PO, DWS) w tym radnymi-członkami Rady Społecznej ZCOSS żyją w jakimś swoim innym, wyimaginowanym świecie i nie zauważają powyższych liczb i innych faktów czy ocen biegłego księgowego. To spowodowało, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 7 przeciw!

Mnie załamał p.o. Dyrektor Z. Grzywnowicz stwierdzając, że nigdy szpital nie zbilansuje swego budżetu, gdy jak „stado byków” pisze w raporcie finansowym za lata 2018-2020, który SAM PODPISAŁ!!!, że w 2020 r. wynik szpitala będzie 10,293 mln zł na plusie, czyli że szpital przyniesie taki zysk!!! Czyli właściwie Pan p.o. dyrektor udowodnił, że przedłożony raport (nota bene przedłożony radnym przez Pana Prezydenta Z. Podrazę!, sygnowany przez Wiceprezydenta M. Bazylaka) jest fikcją!!!, a już na 100% nie wie co podpisuje (tworzy)!!! Dalsza dyskusja, także w świetle na początku przytoczonego zdania z opinii biegłego księgowego, że należy dążyć do zbilansowania działalności szpitala, jest z tymi pracownikami i radnymi opłacanymi z podatków także mieszkańców Dąbrowy Górniczej bezcelowa i  bez sensu. Całkowicie bez sensu!!! Mogę tylko kolejny raz wyrazić olbrzymie, wręcz wszech światowe zdziwienie, że ktoś głosuje i wybiera takich swoich przedstawicieli w wyborach, gdy jest to wg mnie takie powolne, pełzające samobójstwo.

Komentarze

4 komentarze do “ZCOSS – sesja 20.06.2018 r. (odsłona 104, cz. 2)”

 1. Dąbrowiak., 14 lip 2018 o 8:59

  Wstydem jest aby Prezydent lekarz Pan Podraza były dyrektor tego Szpitala razem z dyrektorem Szpitala Zbigniew Grzywnowicz doprowadzono Szpital do takiego stanu i tylu różnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.Pani Poseł Beata Małecka-Libera była dyrektor tego szpitala czy też to wszystko akceptuje co się dzieje teraz w Szpitalu.

 2. Grzegorz Jaszczura, 14 lip 2018 o 9:23

  W kwestii formalnej urlopowany dyrektor i pełniący obowiązki dyrektor. 🙂
  http://rolowanadabrowa.pl/deby-szumia-o-prokuratorskim-sledztwie

 3. KRZYSZTOF, 19 lip 2018 o 18:08

  CZY CZERWONI WIEDZĄ CO TO WSTYD ?

 4. Okiem Jaszczura - Wnioski budżetowe na 2020 r. - Rolowana Dąbrowa, 17 lip 2019 o 10:45

  […] w tym wypadku 2020. W uzupełnieniu informacji z ostatniej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (np., lub) przedstawię dzisiaj wnioski budżetowe na 2020 rok, jakie przekazał prezydentowi M. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie