Bardzo długa sesja. Mógłbym napisać wiele krytycznych uwag o prezydentach (obecnych i nieobecnych na sesji), naczelnikach (niektórych) czy radnych skrajnej lewicy SLD (a może Wspólnie dla D.G.), ale zacznę od interpelacji, które już chyba ostatni raz można było odczytać na sesji. Wprowadzona zmiana do Statutu i Regulaminu Miasta nie przewiduje bowiem takiej możliwości w przyszłości (po zmianie Statutu). Aczkolwiek tak słuchając oświadczeń „awangardy” skrajnej lewicy pewnie zaczną oświadczać interpelacje. Nowomowa lewacka wg mnie w ogóle stwarza spore problemy w zrozumieniu ich wypowiedzi, bowiem raczej oni „muszom” aniżeli „chcom”. Mają swoją lewacką gazetę o kilkudziesięciotysięcznym nakładzie, wydawaną za pieniądze wszystkich Mieszkańców (także prawaków), a chcieliby jeszcze decydować o tym, czym zajmuje się gazeta prawicowa czy media prawicowe. Skrajny totalitaryzm by im pewnie pasował!

Nie przedłużając. W interpelacjach powróciłem m.in. do problemu funkcjonowania Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A. składając do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) dwie interpelacje w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Zbigniew Podraza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

ul. Graniczna 21

41 – 300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 25.04.2018 r. (znak pisma: WNK.0003.7.2018  z dnia 14.05.2018 r.)

W imieniu radnych Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dziękujemy Panu Prezydentowi za chociaż częściowe udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytania dot. funkcjonowania Miejskiego Klubu Siatkarskiego Spółka Akcyjna. Z przykrością jednak stwierdzamy, że są one lakoniczne oraz mało rzetelne, a na znaczną część pytań nie udzielił Pan żadnej odpowiedzi.

Mając na uwadze powyższe ponawiamy prośbę  o wyczerpującą odpowiedź na postawione przez nas pytania, tj. m.in.:

Pytanie nr 6 „Czy prawdą jest, że Miejski Klub Siatkarski S.A. kredytował się z pieniędzy publicznych, na przykład poprzez pożyczki w Spółkach zależnych od Gminy Dąbrowa Górnicza (MZUM.PL, Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza), natomiast spółki te nie miały w swoim przedmiocie działalności (PKD) uprawnień do prowadzenia tego typu działalności finansowej? Czy Pan Prezydent był informowany o tych praktykach?”

Odpowiedź Pana Prezydenta zawarta w piśmie z dnia 14.05.2018 r. (znak pisma: WNK.0003.7.2018) wskazuje, iż Gmina Dąbrowa Górnicza nie sprawowała żadnego nadzoru nad udzielanymi przez Spółki zależne od Gminy Dąbrowa Górnicza pożyczkami na rzecz Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A. W udzielonej przez Pana Prezydenta odpowiedzi brak jest również odniesienia do braku uprawnień do prowadzenia tego typu działalności finansowej przez ww. Spółki.

Na potwierdzenie powyższego w załączeniu przedkładamy:

– KRS numer 0000113771 (załącznik nr 1),

– KRS numer 0000446087 (załącznik nr 2).

Jak Pan Prezydent z pewnością wie, w w/w dokumentach zawarty jest przedmiot działalności przedsiębiorcy (PKD).

Pytanie nr 7 „Czy prawdą jest, że w przypadku spółki Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza kierowanej przez Panią Katarzynę Sobstyl, która ma stosowną umowę na pożyczkę dla Klubu nie są widoczne na rachunkach bankowych Klubu kwoty udzielanej pożyczki, natomiast fakturowane były udokumentowane odsetki z tytułu udzielonej pożyczki? Jeśli tak to na jaki rachunek bankowy one wpływały?”

Na postawione przez nas pytanie Pan Prezydent nie udzielił odpowiedzi. Brak odpowiedzi interpretujemy jako zwyczajne  przeoczenie, nie jako brak wiedzy z Pana strony nt. działalności prowadzonej przez Spółkę zależną od Gminy Dąbrowa Górnicza, zatem również przez Gminę nadzorowaną i kontrolowaną. Sugerujemy skorzystać z art. 212 par. 1 ksh (prawo kontroli wspólnika).

Pytanie nr 14 „Kto imiennie odpowiada za prawidłowość wydatkowanych przez Miasto pieniędzy społecznych na rzecz Klubu?”

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytanie. Pana odpowiedź zawiera jedynie część informacji na zadane pytanie. Skoro umowa zawarta została w roku 2015, a nadzór nad umową pełniony jest od lipca 2017 r., prosimy o informację, kto w okresie 2015-2017 odpowiadał za prawidłowość realizacji zapisów zawartych ww. umowie?

Mając na uwadze powyższe prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez nas pytania. Prosimy o odpowiedź w trybie pilnym. W przypadku braku informacji z Pana strony będziemy zmuszeni prosić stosowne służby o skontrolowanie wydatków.

Załączniki:
1. Krajowy Rejestr Sądowy Spółki „NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z daty 31.01.2018 r.

2. Krajowy Rejestr Sądowy Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z daty 31.01.2018 r.

I druga interpelacja:

INTERPELACJA nr…………….. do Pana Prezydenta Z. Podrazy

dot.: interpelacja w sprawie sytuacji w Miejskim Klubie Siatkarskim Spółka Akcyjna

Szanowny Panie Prezydencie,

czy potwierdza Pan Prezydent informację o złożeniu wniosku o upadłość MKS S.A. w Dąbrowie Górniczej do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach?

Jeżeli tak, to jak Pan Prezydent widzi w takim wypadku możliwość uczestniczenia tego klubu zawodowego z około 17-procentowym udziałem Gminy w konkursie na dofinansowanie jego działalności?

 

Komentarze

2 komentarze do “sesja 12.09.2018 r. (odsłona 107)”

  1. Kibic, 14 Wrz 2018 o 22:28

    Tragedia, Pan Prezydent i Pan Koćma powinni oddać ze swoich. Oraz wszyscy właściciele klubu oczywiście. Za pieniądze mieszkańców tak się bawić. NIE DOPUSZCZALNE !!!

  2. ktoś, 16 Wrz 2018 o 17:14

    Szkoda, że tak się kończy cały wysiłek i trud Pana WALDEMARA KAWKI. Szkoda i jeszcze raz szkoda. Odchodząc z klubu powiedział: „MOJEMU NASTĘPCY UŚCISNĘ DŁOŃ JEŻELI POWTÓRZY MOJE WYNIKI”…. Pana Waldemara nie ma, a klub się stoczył na dno. Co dalej, co z osobami, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy, czy będą za taki stan rzeczy odpowiadać?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie