Cóż można napisać o budżecie na 2019 r.? Nic nowego, jest jak w poprzednich latach, przecież nawet projekt budżetu na 2019 r. i projekt WPF na lata 2019-2023 jest podpisany przez lewicowego prezydenta Z. Podrazę (SLD)! Niestety ciągłość sprawowania władzy polega także na tym, że zmiany w ww. projektach nowego prezydenta, zresztą także skrajnie lewicowego, są kosmetyczne, tak jak z tymi podatkami (zobacz). Tak czy inaczej nazwiska prezydentów się mieszają na przemian w tych dokumentach. Jeszcze długo w sprawach, co do których decyzje podejmuje nowy prezydent będzie nad nim wisiało piętno poprzedniego i trzeba będzie się do tych poprzednich decyzji i poprzedniego prezydenta odnosić!

Teraz zamieszczę kilka stron moich uwag, które tradycyjnie wygłosiłem także na sesji Rady Miejskiej w dniu 19.12.2018 r.

Moje stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2019 r. (oraz WPF na lata 2019-2023)

Szanowni Mieszkańcy! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Radni!

Przedstawiany dzisiaj Szanownej Radzie przez Pana Prezydenta M. Bazylaka projekt budżetu na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 jest nie tylko kontynuacją polityki (w tym finansowej) poprzedniego prezydenta z SLD Pana Z. Podrazy, ale nawet jest podpisany przez pana Z. Podrazę. Ale oczywiście nie to determinuje moją ocenę tego projektu.

Modyfikacje wprowadzone przez nowego prezydenta są kosmetyczne. A z tego wynika, że wnioski budżetowe na 2019 rok przedstawione przez Klub Radnych (w tym moje), którego jestem członkiem, są w zdecydowanej większości w projekcie nie ujęte. Zresztą podobnie, jak to było w całej ostatniej kadencji Pana Z. Podrazy. Lekceważenie wniosków opozycji do budżetu było w jego wykonaniu moim zdaniem permanentne.

Tu moja uwaga do Pana Prezydenta M. Bazylaka: jak można nie wspominać o poprzednim prezydencie w kontekście sytuacji, że wpływ jego decyzji, np. związanych z zadłużeniem naszego Miasta, Mieszkańcy będą odczuwać w swoich kieszeniach wg projektu WPF aż do 2043 roku! Bo dopiero wtedy rozbujane kredyty mają być całkowicie spłacone! I kontynuacja władzy jest widoczna choćby przez podpis widniejący na tych projektach (budżetu i WPF), które teraz rozpatrujemy.

Ad meritum:

Wydatki w budżecie miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok zaplanowano na 769.600.147,39 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę 112.624.017,21 zł.

Dochody są planowane na poziomie 749.600.147,39 zł. Tu trzeba podkreślić, że w latach 2020-2023 założono średni wzrost tych dochodów o 4,5% od osób fizycznych i 4,0% od osób prawnych, przy zakładanej inflacji rzędu 2,5%. A problemem na poprzedniej sesji stał się wskaźnik inflacji wg GUS-u 1,8% na 2019 rok. Wg Pana Prezydenta wskaźnik GUS nie oddaje wzrostu cen, bo sami wiemy jak one wzrastają (w domyśle więcej). Powstaje pytanie Panie Prezydencie czy mamy kierować się odczuciami czy wskaźnikami podawanymi oficjalnie przez GUS? W przedłożonym projekcie mamy wzrost dochodów jak przed chwilą przedstawiłem b. optymistyczny. Co do roku 2019 to dochody od osób prawnych założono większe o 1,055 mln zł w stosunku do planu na III kwartał 2018 roku. To takie moje spostrzeżenia z objaśnień do WPF.

Deficyt budżetu, czyli różnica między planowanymi wydatkami a dochodami ma wynieść wciąż bardzo dużo, konkretnie 20.000.000,00 zł (i ma być pokryty kredytem w wysokości 20.000.000,00 zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego mają wynieść aż 8.067.000,00 zł.  Przy czym należy pamiętać, że 20 mln zł kredytu zostanie wziętych w 2019 roku. Spłata pożyczek i kredytów w 2019 roku wyniesie 28.963.719,44 zł, w tym kredytów z EBI 27.376.178,44 zł, a pożyczek z W.F.O.Ś i G.W. 1.587.541,00 zł.

Tu należałoby dodać, że co prawda Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, i nie poniesie na ich obsługę wydatków, ale przecież takowe są i to niemałe w spółkach gminnych czy z udziałami Gminy!

Oddzielnymi tematami jest spzoz, czyli nasz szpital miejski ZCOSS im. S. Starkiewicza, a także MZBM ze „swoimi” zobowiązaniami wymagalnymi do wspólnot mieszkaniowych. Te 1,5 mln zł dotacji przecież przedmiotowej przewidzianej w budżecie do MZBM-u nie rozwiązuje tychże zaległości, jak przypuszczam wielkości około 7 mln zł na dzień dzisiejszy (?), do tego trzeba by doliczyć niemałe odsetki. A nie zapominajmy o Statucie MZBM niezgodnym z obowiązującym prawem, jak pokazał wyrok sądu WSA w Gliwicach.

Co do ZCOSS im. S. Starkiewicza to nasuwa się pytanie czy poznamy jakiś realniejszy i bardziej zaktualizowany Program Naprawczy dla szpitala (albowiem poprzedni chyba nie przynosi pozytywnych rezultatów)? I jak zresztą zrozumiałem z Komisji Ochrony Zdrowia nie jest kompatybilny z WPF-em.

Szanowni Mieszkańcy! Panie Prezydencie!

A propos spółek gminnych przypomnę i powtórzę moją sentencję przekazaną Szanownej Radzie rok temu:

Celem spółek z udziałem gminy nie powinno być zarabianie na mieszkańcach czy zapewnienie wygodnego życia Prezesom, czy członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a zapewnienie wygodnego i bezpiecznego życia Mieszkańcom!

Jako zwolennik budżetu zrównoważonego, uważam, że deficytu nie powinno być. Powinniśmy zdecydowanie zatrzymać zadłużenie miasta. Niestety ten budżet tego nie proponuje!

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku ma wynieść 305.335.571,11 zł, co będzie stanowiło aż 41% dochodu. Natomiast od 2019 roku do 2043 roku, zgodnie z projektem WPF ma nie być żadnych kredytów i pożyczek. To w 2043 roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych zobowiązań! Przypomnę, że 12 lat temu Pan Prezydent Z. Podraza z SLD przejmował urząd Prezydenta naszego Miasta z zadłużeniem circa 40 mln zł. Odnotujemy na koniec 2018 r. prawie 8-krotny wzrost zadłużenia jako Gmina, pod rządami Pana Prezydenta Z. Podrazy. Jednocześnie życzę Panu Prezydentowi M. Bazylakowi i sobie, aby nie szedł drogą poprzednika.

Jeszcze na chwilę wróćmy do szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza. Czy 6 mln zł dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2019 r. wyprowadzi ten tak ważny dla Mieszkańców Naszego Miasta spzoz na prostą? Mało prawdopodobne w kontekście ok. 100 mln zł zobowiązań i spraw sądowych na 137 mln zł o niezapłacone urządzenia i wykonane roboty budowlane (sprawy sądowe w toku). Dodajmy wiele milionów odsetek za ew. przegrane sprawy sądowe, koszty zastępstwa procesowego, etc. Oczywiście w skrócie to ujmując. A czy są szanse na spłatę przez tak zadłużony szpital udzielonej w tym roku pożyczki w 2023 roku, chodzi o 5.300.00,00 zł? Chyba nie!

Uważam, tak jak rok temu, że większość planowanych inwestycji na 2019 rok można by zrealizować bez zwiększania zadłużenia, przy odpowiednim przerzuceniu środków i wprowadzając konkretne oszczędności. Oszczędności, powinny objąć m.in. sferę administracji i zatrudnienia w Urzędzie Gminy. A tu w jednostce wydzielonej, czyli Straży Miejskiej bez zmian. To, że jest ona od kilku lat poza stricte Urzędem nie zmienia faktu, ujętego w Pana projekcie budżetu, że Mieszkańcy muszą „na nią zapłacić” znowu 3.989.043,96 zł (w tym 2.840.507,00 zł na wynagrodzenia, czyli o 50.000 zł więcej na wynagrodzenia niż rok temu!). Uważam, że Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana!

Mam wątpliwości także czy w par. 2 pkt 4 projektu uchwały o WPF na lata 2019-2023 nie powinniśmy upoważniać Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z bieżącą działalnością zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na okres do lat 5, czyli tyle ile wynosi kadencja, a nie 4. jak jest napisane.

Inne planowane wydatki:

– prowizja na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to 150.000,00 zł

– wydatki bieżące Biura Opłat Adiacenckich 80.000,00 zł

– składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) w 2019 r. to 1.984.461,00 zł

– wydatki w zakresie Biura Rady Miejskiej to prawie 1,0 mln zł (konkretnie 900.000,00 zł).

– wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej. Ile wynoszą trudno się zresztą zorientować, niewątpliwie więcej niż 3,5 mln zł. Tak czy inaczej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, obejmująca bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta, utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, wywozu odpadów, etc. to 83.569.417,47 zł.

I jest jeszcze coś, co bulwersuje mieszkańców. Co z opłatą adiacencką?, która w Dąbrowie G. została przyjęta poprzez przegłosowanie projektu poprzedniego Pana Prezydenta przez koalicję SLD i TPDG w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, tj. 50%. Jakie jest właściwie Pana stanowisko Panie Prezydencie w tym temacie? W kampanii wyborczej nie otrzymałem od Pana odpowiedzi, np. co z b. prawdopodobną sytuacją powrotu do punktu wyjścia z opłatą adiacencką?

Reasumując:

uważam, że moim Wyborcom ten sposób gospodarowania pieniędzmi mieszkańców, preferowany przez rządzącą w mieście lewicę, w tym Pana Prezydenta, zaproponowany w tym projekcie budżetu i WPF-ie nie odpowiada i dlatego zagłosuję przeciwko tym projektom uchwał.

W głosowaniu za budżetem na 2019 rok było 18 radnych, 5 przeciw, 1 nie głosował (a właściwie to zawiodła fatalna aparatura elektroniczna do głosowania, jej poziom techniczny woła o …). Przy WPF-ie na lata 2019-2023 podobnie: 18 za, 6 przeciw. Koalicja skrajnie lewicowa zwiera szeregi. Można napisać, że wchłonęła już wszystkich radnych oprócz PIS-u, co powoduje u nich zresztą jakąś awersję do PIS-u, wszystko co nie po ich myśli to PIS, etc. Czekam, jak zacznie pękać także PIS! 🙂 .

Komentarze

4 komentarze do “budżet na 2019 r. – sesja 19.12.2018 r. (odsłona 112)”

 1. Tadeusz Jędrzejec, 20 Gru 2018 o 12:42

  Szanowny PROFESJONALNY Panie Radny Grzegorzu Jaszczura, Pan dokonuje analizy i troski o środki finansowe, oraz budżet miasta a NIEROBY z SLD i semaforowi radni zadbali i zajęcie WSZYSTKICH dodatkowo płatnych prestiżowych funkcji w RM, dopuszczając się nawet bezwstydnego sprzeniewierzenia głoszonych wartości przez Komitety Wyborcze z których startowali. Kiedy wyborcy docenią Pańską pracę dla dobra WSZYSTKICH mieszkańców i naszego miasta ? Dziękuję za, za wszystko. Takich potrzebujemy RADNYCH w DG.

 2. an, 20 Gru 2018 o 20:02

  Profesjonalny?? Mam pewne wątpliwości. Łatwo w budżecie sprawdzić, nawet nie będąc radnym, że na utrzymanie zieleni wydamy w 2019 roku 8 275 000 zł a nie jak podaje pan Radny 3.5 mln (załącznik do uchwały budżetowej 3b „Wydatki Urzędu Miejskiego”str.2 – 3 140 000 zł i str.10 – 5 135 000 zł), co daje razem kwotę jak wyżej. No chyba, że tym razem pan Radny niezbyt dokładnie zapoznał się z projektem budżetu, co powinien uczynić jako lider opozycji 😉

 3. Grzegorz, 21 Gru 2018 o 7:42

  do an: napisałem: „niewątpliwie więcej niż 3,5 mln zł”, mógłby być Pan bardziej ścisły jak już Pan coś komuś zarzuca, ale dziękuję za uzupełnienie. Troszkę co innego miałem na myśli, ale z przyczyn bezpieczeństwa nie rozwinąłem myśli. Moje uwagi do budżetu były moje, a nie opozycji w kwestii formalnej.

 4. Grzegorz, 27 Gru 2018 o 14:48

  Nie zauważyłem opozycji na sesji 🙂

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie