Wracając do powodu, dla którego zjawiłem się na sesji Rady Miasta, czyli uogólniając, perspektyw podwyżek cen wody i odprowadzenia ścieków do których „dążymy” RAZEM z panem prezydentem Zb. Podrazą i jego lewicową ekipą, to z powodu nieobecności pana prezydenta głównym aktorem był pan z-ca prezydenta H. Zaguła. Zacznę trochę od końca, ponieważ po przeszło dwóch godzinach obrad dowiedziałem się od pana z-cy prezydenta H. Zaguły (chyba obecnie Lewica, bo co innego?), że projekt uchwały w sprawie długofalowej strategii, dotyczącej własności wszystkich elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dąbrowa Górnicza (pkt 3 części merytorycznej), nie ma w ogóle związku z cenami wody i odprowadzenia ścieków w naszym mieście. Tą tezę, popartą nota bene przez przewodniczącego Rady Miasta, czyli panią A. Pasternak (SDPL), pan z-ca prezydenta wygłosił z olbrzymim przekonaniem odpowiadając na pytanie radnego K. Stachowicza (PO), czy wie jakie są ceny wody i ścieków w naszym mieście? Konkretnie odpowiedź była że wie, ale nie powie, bo to nie jest  to w temacie omawianego projektu uchwały!!! Absurd!!! Podejrzewam, że radnemu chodziło także o to, że z-ca prezydenta mieszkając w Bielsku-Biała nie korzysta prywatnie z naszej wody i odpr. ścieków i nie ma pojęcia o cenach mimo, że jest członkiem Rady Nadzorczej i pobiera ze 3 tysiące zł miesięczne za to z PWiK sp. z o.o.

To było już tuż przed głosowaniem. Zaczęło się, pomijam niesprawność maszynek do głosowania (zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=8230#more-8230), próbą zdjęcia projektu tej uchwały z porządku obrad radnego T. Paska (PO). Prawdopodobnie dwoma głosami ta zmiana porządku obrad nie przeszła (pomińmy reasumpcję, bo w wyniku niesprawnego prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miasta panią A. Pasternak trochę się pogubiłem w głosowaniach).

Projekt uchwały przedstawiał z-ca prezydenta pan H. Zaguła. Niestety nie robił tego z przekonaniem wg mnie. Na dodatek wprowadzał dziwne i wg mnie nie na miejscu insynuacje co do działań Rady Miasta przed 2006 rokiem, a także jakimś związku pomiędzy zapytaniem radnego K. Stachowicza (PO) a wyborami, co kompletnie nie miało związku z tematem, a jedynie było tak nazywanym powszechnie tematem zastępczym w sytuacji, gdy niewiele miał merytorycznego do powiedzenia. O gospodarce  wodno-ściekowej pisałem wielokrotnie, także złożyłem wiele interpelacji w temacie choćby utajnionego Porozumienia Wspólników i sprzedaży pakietu prywatyzacyjnego (jeszcze z kwietnia 2002 roku). I jestem jednym z nielicznych radnych, który z tymi umowami się zapoznał! Moje próby wcześniejszego wyjaśnienia kłopotliwej sytuacji w jakiej teraz w kontekście dotacji z UE i kredytu z EBI znaleźli się wszyscy, tzn. zarówno PWiK sp. z o.o. (z udziałowcem niemieckim i udziałami Gminy) i Rada Miasta, i Prezydent Miasta, nie spowodowały żadnych działań rządzącej Lewicy w Dąbrowie Górniczej! Chciałbym to podkreślić. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=854#more-854, http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1000#more-1000, http://grzegorzjaszczura.pl/?p=6593#more-6593 (tutaj, szczególnie w kontekście wycofania z porządku obrad przez prezydenta dwóch projektów uchwał dotyczących przyjęcia informacji o odpłatnej dzierżawie w trybie bezprzetargowym środków trwałych kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągów stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza, a także planowanych do wykonania przez Gminę w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I, na okres 2011 do 2020 roku) i ostatni wpis przewidujący wręcz dzisiejszą sytuację: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=7693#more-7693.

Okazało się, że właściwie radnych pan prezydent Miasta stawia przed faktem dokonanym wprowadzając szantaż: albo zagłosują za, albo powstaną olbrzymie kłopoty z realizacją projektu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie”! Czy aby nagle nie dowiedzieliśmy się, co było ukrywane z powodu wyborów samorządowych, że środki unijne i kredyt na gospodarkę wodno-ściekową są w lesie!, a las za granicą? Takie odniosłem wrażenie.

W dyskusji nad uchwałą głos zabierało kilku radnych. Radny E. Bober zarzucił projektowi i uzasadnieniu brak kwot i kosztów, które jak sam wielokrotnie wspominałem i tak będą przerzucone na mieszkańców i także samą konieczność tej uchwały.

Radny T. Pasek rozłożył pana z-cę prezydenta H. Zagułę 4 (czterema) problemami (pytaniami):

1. czy nie widzi on konfliktu interesu jako członek Rady Nadzorczej PWiK  sp. z o.o. i jako piszący tą uchwałę i projekt?

2. kto właściwie buduje i modernizuje tą sieć wod.-kan. w Gminie, gdy na ulotce PWiK pisze że robi to w całości PWiK: „[…] Warto podkreślić, że z opłat za świadczone usługi przedsiębiorstwo pokrywa całkowite koszty budowy, modernizacji i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Dąbrowy Górniczej.”, zobacz całość w moim wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=7693#more-7693.

3. co z warunkami dzierżawy, czy są godne, dlaczego nie są dołączone do uchwały?

4. czy nie ma konfliktu między tą uchwałą, a tajnym Porozumieniem Wspólników i Biznes Planem (o których to rzeczach sam wspominałem wielokrotnie, także wcześniej)?

W odpowiedzi pan z-ca prezydenta wziął odpowiedzialność za pkt 4, a w innych się rozpłynął i popłynął, że aż przypomniały mi się wakacje w Grecji i kąpiel w Morzu Egejskim (zob. http://grzegorzjaszczura.pl/?p=4801#more-4801 i http://grzegorzjaszczura.pl/?p=4959#more-4959 (kolejka za benzyną – dla odprężenia).

Podobne odczucie miał także radny K. Tamborek (ultralewica, czyli TPDG), który symbolicznie zaatakował pana z-cę prezydenta pytaniem o odpis amortyzacyjny. Punkt 2 jest o tyle istotny, że jak to możliwe, że mając w Radzie Nadzorczej PWiK przewodniczącego pana R. Koćmę i członka pana H. Zagułę pozwalamy sobie jako Gmina wciskać taką ciemnotę przez PWiK sp. z o.o.!!!

Radny T. Pasek (PO) zakończył cytatem z 14.06.2004 r. z wypowiedzi wtedy radnego H. Zaguły na sesji Rady Miasta: „Nie chcę i nie mogę odpowiadać za beztroskę i brak odpowiedzialności Pana Prezydenta i jego doradców.” Zgadzam się z radnym T. Paskiem, że ta wypowiedź pana H. Zaguły wyjątkowo spasowała. Jak to punkt widzenia zależy od punktu przemawiania (siedzenia)! Aluzje pana z-cy prezydenta z początku sesji uderzyły teraz w niego.

Ja bym jeszcze dołożył dalszy ciąg wypowiedzi radnego H. Zaguły z 2004 roku (oczywiście dotyczył on tamtego okresu): „Wysoka Rado! Zastanawiam się czy nie powinniśmy wrócić do dyskusji na temat przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i absolutorium za 2003 rok. Ponieważ wyszły na jaw fakty o których nie została poinformowana Rada Miasta tj. nie zapłacone faktury w wysokości mającej istotny wpływ na końcowy rezultat wykonania budżetu i ocenę działalności Prezydenta Miasta. Na pewno należy w tym przypadku wystąpić do organów kontrolnych o zbadanie tej sytuacji. Powinniśmy to uczynić bez względu na to czy uchwały w tej sprawie zostaną podjęte czy nie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji. […]

Chcę oświadczyć, że w przypadku niepodjęcia tych uchwał przez Radę Miasta ja skieruję do organów kontrolnych prośbę o zbadanie sytuacji w naszym mieście. Wzywam Radę Miasta do podjęcia uchwał. Wzywam Radę Miasta do wystąpienia do Premiera o ustanowienie Komisarza w Dąbrowie Górniczej.”

Oczywiście sytuacja dotyczyła działań Pana Prezydenta J. Talkowskiego, wspomniane przez H. Zagułę faktury dotyczyły zapłaty Mitexowi S.A.  za Kontrakt na budowę, projekt i eksploatację Centrum Administracji, obecnie już prawomocnym wyrokiem Sądu uznanym za nieważny!!! (zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=167#more-167) , ale wstawiłem ten cytat chcąc skończyć następującym zapytaniem: Czy przeżyjemy deja vu?

Powoli reasumując, to powracając do tytułu tego wpisu, nic się nie dowiedziałem co będzie z cenami za wodę i odprowadzenie ścieków w perspektywie najbliższych 2-3 lat, a tym bardziej 16 lat, czyli do końca obowiązywania Porozumienia Wspólników i Biznes Planu! I byłoby to dziwne, nawet gdyby radni nie obradowali nad projektem uchwały dotyczącym długofalowej strategii, dotyczącej […] infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dąbrowa Górnicza na czasookres do 31.12.2020 roku!!!

Dla dociekliwych polecam jeszcze uzupełnienie wiedzy o wpis z sosnowiec.info: http://www.sosnowiec.info.pl/informacje/dabrowa-gornicza/w-%E2%80%9Epentagonie%E2%80%9D-znow-goraco,1,4,18944.

Ps. Jeszcze raz powracając do pierwszego zdania. Nie bez kozery użyłem apelu pana prezydenta Zb. Podrazy (SLD) z wyborów RAZEM. Po moim wpisie zarzucającym łamanie prawa w związku z nie usunięciem materiałów wyborczych przez Komitet SLD nastąpiło ich usunięcie, co z dużą satysfakcją odnotowuję.Komentarze

3 komentarze do “Woda, kolejne podwyżki, kiedy i ile? – sesja 02.02.2011 r. (odsłona 54, cz.2)”

  1. Zgred, 6 Lut 2011 o 16:51

    Dlaczego pisze pan o Pani Przewodniczacej Pasternak per PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA? Przecież jest kobitą!To widać wyraźnie nawet na zdjęciu.

  2. Sprawiedliwy, 6 Lut 2011 o 18:21

    Lewica to przecież same lewusy, a hasło „Razem” kojarzy mi się tylko z jednym krótkim zapiskiem – Razem Do Ciupy lewusy.

  3. Grzegorz Jaszczura, 6 Lut 2011 o 18:58

    odpowiedź dla Zgreda: piszę zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Miasta, na który powołuje sie Agnieszka Pasternak. Nie przewidziano tam funkcji Przewodniczącej, a jedynie Przewodniczącego Rady Miasta. Ja piszę prawidłowo. Wydaje mi się że urzędniki z Biura Rady piszą błędnie.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie