Sesja ta, która miała przynieść mieszkańcom naszego miasta, z inicjatywy Pana Prezydenta Zb. Podrazy i Przewodniczącego Rady Nadzorczej PWiK sp. z o.o. Pana Pełnomocnika Prezydenta R. Koćmy, kolejne podwyżki cen wody i kosztów odprowadzenia ścieków, mimo tej perspektywy, przebiegała sprawnie i raczej z żartobliwymi docinkami, niż złośliwymi uwagami miedzy nami, a lewicową władzą miasta.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, protokół z poprzedniej sesji jak i sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za X 2009 rok, i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres VII-IX 2009 r. przeszły sprawnie, bez uwag.

Pierwszą uchwałą części merytorycznej było ogłoszenie roku 2010 Rokiem Księdza Prałata Grzegorza Augustynika, oczywiście przyjęto ją jednogłośnie. Podziękował za to osobiście Ksiądz Kustosz Bazyliki w Dąbrowie Górniczej A. Stasiak.

W drugim punkcie doszło do tajnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, stanowiska wakującego niezgodnie z Regulaminem pracy Rady Miasta, po rezygnacji Radnego R. Majewskiego. Kandydatów zostało zgłoszonych dwóch: Zb. Wróblewski (SIO) i ja. Na 22 oddane głosy radny Wróblewski otrzymał 9 głosów, ja 6, aż 7 głosów było nieważnych. Można przypuszczać, że na radnego Zb.Wróblewskiego głosowały kluby lewicowe SLD – SDPL, SIO. Co do głosów oddanych na mnie to rodzą się wątpliwości, kto tak głosował. Reasumując, ponieważ do wybrania Wiceprzewodniczącego brakło większości bezwzględnej, nie został on wybrany.

Następnie do większej, tzn. dłuższej dyskusji doszło dopiero przy zatwierdzaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ustalenia dopłat do ww. taryf. Zresztą w dyskusji wzięło udział tylko ze dwóch radnych i Pan Prezydent Zb. Podraza oraz Pan Pełnomocnik Prezydenta R.Koćma, który prezentował uchwały. Nota bene, wg mnie prezentował je dosyć nieprzekonywująco, mimo tego, że posiłkował się Prezesem PWiK Sp. z o.o. Panem A.Malinowskim. Zanim dorwałem się do głosu, swoją teorię podwyżki wyłożył także Pan Prezydent, obiecując jakiś dodatkowy milion na dopłaty do wody i ścieków w przyszłości.

Ten milion, to pominąłem w swojej wypowiedzi całkowicie, od razu sugerując, że poprzednich obietnic sprzed roku, czy sprzed dwóch lat Pan Prezydent i Pan Pełnomocnik, który nota bene jest naszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. i powinien, przynajmniej moim zdaniem bardziej dbać o mieszkańców naszego miasta w tym względzie, nie spełnili. Chodziło mi m.in., że dopłat już miało nie być, a i drastycznych podwyżek cen także.

Wyraziłem opinię, że przy doskonałych wynikach finansowych PWiK sp. z o.o., tzn. ok. 7,9 mln zł brutto zysku (w 2009 r., podobnie w 2010 r.), kryzysie finansowo-gospodarczym i ubożeniu społeczeństwa, pogorszeniu się sytuacji przedsiębiorstw dąbrowskich, zmniejszaniu się sprzedaży (co implikuje wg Wodociągów konieczność podwyżek cen) powinno się cenę wody i odprowadzenia ścieków zmniejszyć, a nie drastycznie zwiększać, o średnio 10% brutto.

Z kolei konstrukcja uchwały o dopłacie powoduje, że dopłacamy do spółki prawa handlowego PWiK sp. z o.o. podatek VAT do dopłaty, czyli tracimy po prostu na tym właśnie te 7% (szczęście, że nie 22%). Z mojej symulacji wynika, że przy wielkości sprzedaży ok. 4,6 mln m3 w roku wody przy sumarycznej dopłacie 0,4 zł netto do 1 m3 (razem wody i odpr. ścieków) stanowi to 128 800 zł VAT-u, odprowadzonego do spółki PWiK sp. z o.o. z budżetu Gminy. Wystarczyłoby zmniejszyć cenę za wodę i odpr. ścieków o 0,4 zł sumarycznie netto za 1m3 i te 128 800 zł pozostałoby w kieszeniach mieszkańców-podatników naszego miasta, niezależnie od zmniejszenia samych cen, a z budżetu nie trzeba by robić dopłaty wraz z 7% VAT-em. Uważam, że moje rozumowanie jest genialne!

Brakło mi czasu, żeby zasugerować, że nasi przedstawiciele w organie nadzorczym PWiK sp. z o.o. powinni iść tym tropem, pilnując bardziej interesów mieszkańców naszego miasta, a mniej, zysków spółki prawa handlowego. Przecież nie tak dawno (w 2007 r.) zasililiśmy jako Gmina Wodociągi poprzez wymianę sieci wod.-kan. dobrej na złą („dziadoską”) wartości circa 12 mln zł, co zmniejszyło konieczność inwestycji tego przedsiębiorstwa. Nota bene byłem ostatnio przesłuchiwany przez Policję ds. przestępstw gospodarczych w związku z tą zamianą (sprawę prowadzi Prokuratura w Tychach).

Pan Pełnomocnik R.Koćma zauważył, że przesadzam ze stwierdzeniem, że podwyżka jest „drastyczna”. Pozwoliłem sobie zdefiniować to określenie jako właściwe w sytuacji, gdy przy inflacji przewidywanej na 2,5 – 3 %, podwyżka większa o przeszło 300% więcej od inflacji jest podwyżką drastyczną. Zasugerowałem także, że zmniejszenie ceny zwiększy jej zużycie, czyli umożliwi przeprowadzenie następnej obniżki. Pan Pełnomocnik sugerował, ze gotów by się ze mną zgodzić, gdyby chodziło o alkohol, jednakże co do wody to osiągnęliśmy już to minimum, które mieszkańcy muszą osiągnąć. Gdyby Pan Pełnomocnik przeczytał „Diunę ” Franka Herberta (6 tomów), to może też pękłby co do wody.

Dla przypomnienia jak było rok temu na sesji 29.12.2009 r., na której opcja proprezydencka podwyższała mieszkańcom Dąbrowy Górniczej ceny za wodę i odprowadzenie ścieków. Wtedy zaatakowałem podwyżki trochę z innej flanki:

Punkt 11 porządku obrad  zawierał projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Z podatków mieszkańców Dąbrowy Górniczej przeznaczono kwotę 1 900 000 zł w celu przekazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

W tym punkcie dłuższy wywód przedstawił radny G.Jaszczura. Przypomniał, że udziałowcami firmy PWiK Sp. z o.o. jest firma niemiecka RWE Aqua, która mając 34% udziałów pobiera 43,6% dywidendy, a także pracownicy posiadający 13,66% udziałów. Dla porównania Gmina Dąbrowa Górnicza mająca 52,34% udziałów w PWiK Sp. z o.o., pobiera tylko 44,7% dywidendy.

Radny G.Jaszczura na podstawie tabeli wykazu wypłat dywidendy, którą na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawił Prezes PWiK Sp. z o.o. A.Malinowski przeprowadził wyliczenia ile kosztują mieszkańców Dąbrowy Górniczej Wodociągi. Posiłkując się danymi z w/w tabeli przedstawił, o ile można by obniżyć łączną cenę za wodę i odprowadzenie ścieków, przy teoretycznym założeniu, że firma dostarczająca wodę i odprowadzająca ścieki była by firmą non profit.

Mianowicie za 2007 rok spółka wypłacając 6,420 mln zł dywidendy (2,798 mln zł dla RWE), musiała osiągnąć dochód brutto min. 7,926 mln zł. Jeżeli 1,9 mln zł zgodnie z proponowaną uchwałą ma stanowić 0,55 zł netto dopłaty do 1 m3 łącznie za wodę i odprowadzenie ścieków, to teoretycznie gdyby wodociągi były firmą non profit, rezygnując z przychodu 8 mln zł można by obniżyć cenę za 1m3 wody i odprowadzenia ścieków o około 2,50 zł. Czyli podnoszenie stawek przy zatwierdzaniu taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków i podatków od nieruchomości w celu ściągnięcia od mieszkańców naszego miasta pieniędzy na dopłatę do firmy PWiK Sp. z o.o. byłoby niepotrzebne.

Przez analogię wykazał, że od 2002 do 2008 roku PWiK Sp. z o.o. w celu wypłacenia dywidendy (m.in. firmie RWE) musiała wykazać dochód brutto prawie 30,00 mln zł, czyli prawie tyle, ile firma niemiecka RWE zapłaciła za 34%-owy pakiet prywatyzacyjny dąbrowskich Wodociągów w 2002 roku. A trzeba podkreślić, że obowiązująca umowa Porozumienie Wspólników kończy się za 19 lat, czyli w 2027 roku.

W bieżącym roku, tj. Anno Domini 2009 przeciw podwyżce cen wody było 5 radnych, 2 wstrzymało się, a 15 było za podwyżkami, tymi drastycznymi cen wody i za odprowadzenie ścieków (średnio 10% brutto). Co do głosowań, to za dopłatami do wody byli wszyscy radni, jedynie dwóch radnych wstrzymało sie od głosu (G.Jaszczura i T.Pasek), a radny T.Orpych nie wziął udziału w głosowaniu i poprosił o napisanie tego w opisie sesji na moim blogu, co niniejszym czynię.

Blog robi zresztą furorę, bo Pan Prezydent Zb. Podraza podobnie jak na poprzedniej sesji zrobił mi jego reklamę w trakcie obrad Wysokiej Rady.

Oczywiście było jeszcze kilka uchwał, ale przejdę od razu do punktu IX Interpelacje i zapytania.

Rozpoczął Pan Radny T. Pasek podziękowaniami dotyczącymi wykonania miejsc parkingowych na ul. Cieplaka oraz zapytaniem dlaczego wymienia sie kostkę na chodnikach przy ul. Sobieskiego?

Po nim dorwałem się do głosu, bo tak swoją drogą spieszyliśmy się na program TV Trwam z Torunia: „Po stronie prawdy”, na godz. 17-tą, który miał być transmitowany bezpośrednio z Parku Hallera. Opis we wpisie na blogu: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=830#more-830 Transmisja tutaj: http://www.tv-trwam.pl/index.php?section=pspnew&sectio=o11

Swoją interpelację rozpocząłem od przyłączenia się do podziękowań za tych 10 stanowisk parkingowych przy Wyższej Szkole Biznesu, na ul. Cieplaka również w imieniu mieszkańców i studentów. Wprowadziło to pewną konsternację u Z-cy Prezydenta Pana P. Gocyły, nieprzyzwyczajonego do takich sformułowań z naszej strony. Osobiście mam nadzieję, że zachęci go to do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy dla dobra mieszkańców ulicy Cieplaka.

Następnie wygłosiłem interpelację w imieniu swoim i radnego T.Paska:

„Szanowny Panie Prezydencie! Dlaczego Pan Prezydent wypowiedział pełnomocnictwo Gminy Panu Mecenasowi Januszowi Dyrdzie w sprawie I C-559/09 przed rozprawą w dniu 26 listopada 2009 r. w Sądzie w Katowicach.

W trakcie rozprawy można było się przekonać, że nowy pełnomocnik gminy powołany do tej sprawy przez Pana Prezydenta, nie posiada stosownego poziomu wiedzy na temat szczegółów sporu miedzy Gminą, a Centrum Administracji w Dąbrowie Górniczej, co tworzy zagrożenie dla powodzenia Gminy w toczącym się sporze. Biorąc pod uwagę, iż adwokat J. Dyrda z powodzeniem bronił interesu publicznego Gminy w tym procesie zarówno w I jak i II instancji wnosimy o przywrócenie adwokatowi J. Dyrdzie  pełnomocnictwa w tej sprawie tak, aby zagwarantować pozytywne rozstrzygnięcie tego sporu na rzecz i dobro naszej Gminy, możliwie w jak najkrótszym czasie.

Kwota sporu w wysokości ~ 8,0 mln zł jest zbyt duża, aby Gmina podejmowała ryzyko utraty tak dużej kwoty. Mamy informacje, iż adwokat J. Dyrda, deklaruje poprowadzenie tej sprawy nieodpłatnie, co przecina jakiekolwiek dywagacje na temat kosztów i wskazuje na dalsze korzyści jakie przyniesie przywrócenie pełnomocnictwa.

Z uwagi na wyznaczony przez Sąd marcowy termin kolejnej rozprawy wnosimy o wyjaśnienia i przywrócenie pełnomocnictwa mecenasowi J. Dyrdzie, w terminie bez zbędnej zwłoki.”

W punkcie VIII Oświadczenia doszło do wygłoszenia oświadczenia przez radnego Zb. Łukasika o przejściu członków klubu Bloku Przyjaciół Dąbrowy Górniczej do klubu radnych Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Mamy więc nowy klub radnych w Radzie Miasta o tym samym składzie osobowym co poprzedni pod starą nazwą.

Na koniec Pani Przewodnicząca A. Pasternak odczytała jeszcze wykazy radnych do komisji konkursowych i następnie zakończono sesję.

Komentarze

Zostaw komentarz




Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie