Sesję, na której Rada Miasta miała zatwierdzić budżet naszego miasta na 2010 rok rozpoczęto od kilku uroczystości, w trakcie których urzędnicy (i nie tylko) wręczali w imieniu mieszkańców i za podatki mieszkańców naszego miasta nagrody, nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach upowszechniania tzw. kultury. Wręczono także tzw. „Złoty Laur im. Adama Piwowara”, który otrzymał Pan Kazimierz Kalaga, nota bene mój wujek (krótko pisząc: za działalność propagującą harcerstwo i tradycje naszej Armii Krajowej). Dopiero po prawie godzinie rozpoczęto część merytoryczną sesji, czyli to, do czego Radni zostali wybrani przez Wyborców (przynajmniej takie jest moje zdanie).

Przy projektach uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta (mamy 23 grudnia tego roku) moje „zainteresowanie” wzbudziło zmniejszenie po stronie dochodów (o kwotę circa 11 mln zł), wynikające ze zmniejszonych wpływów, m.in. z podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, udziału w podatku dochodowym, podatku od czynności cywilnoprawnych. Właściwie wychodzi tu na jaw zjawisko kryzysu, o którego istnieniu ostrzegałem Pana Prezydenta dokładnie rok wstecz, przy omawianiu projektu budżetu na ten rok. Pani Skarbnik próbowała to tłumaczyć przepisami, ale akurat tego nie da się do końca wytłumaczyć. Fakt jest faktem, wpływy bo budżetu były mniejsze, jak to przewidywałem w imieniu całego klubu radnych „Porozumienie PO, UPR, Nasza Dąbrowa” rok temu.

Dyskusję wywołał projekt uchwały o ustaleniu dotacji jednostkowej dla zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II” na 2010 rok. Ponieważ już wczoraj z radnym T. Paskiem wypowiedzieliśmy się w tym temacie do Telewizji TVP 3 Aktualności patrz opis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=927#more-927 ,nie będę się powtarzał. Audycja ukazała się także w I programie TVP. Jedynie dodam, że na mój dłuższy wywód krytyczny Pan Z-ca Prezydenta P. Gocyła poprosił mnie o pytanie (?), wg niego wszystko więc gra. Konstrukcja dopłaty do śmieci pochodzących jedynie z terenu Dąbrowy Górniczej skłoniła radnego M. Cygronia do zapytania jak te śmieci są znakowane? Pan Prezydent wyjaśnił, ze będą to deklaracje pisemne przedsiębiorstw przywożących odpady do Lipówki II, czyli jednak tych śmieci nie da się znakować. Dopłat przewidziano na przeszło 1,5 mln zł. Od pewnego czasu głównym dostarczycielem odpadów z terenu miasta jest przedsiębiorstwo Alba MPGK Sp. z o.o. Dopłaty mają wynieść 65 zł do tony (Mg) odpadów (brutto z VAT-em), wzrost o 45%.

I Pan Prezydent Zb. Podraza przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2010 rok. Ponieważ już opisywałem moje stanowisko dla mediów:  http://grzegorzjaszczura.pl/?p=874#more-874 , gdzie znajduje się krótka ocena (krytyka) budżetu.

W uzupełnieniu dodam, ze najwięcej czasu zajęła nam (Prezydentowi Zb. Podrazie, radnemu T. Skórze i mnie) dyskusja o inżynierii finansowania największych inwestycji miejskich, tzn. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz tzw. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście”, poprzez zadłużenie w wyniku planowanych emisji obligacji. Najlepsze w tym jest to, że w 2013 r. wyemitujemy jako Gmina 20 mln zł obligacji komunalnych i w tymże roku wykupimy 20 mln zł obligacji wyemitowanych w roku 2010. Zadziwiający sposób finansowania wydatków Gminy! Protestowałem przeciwko zadłużaniu naszych dzieci (spłaty sukcesywnie aż do 2025 r.). W tym temacie przeciwne do mnie zdanie miał Pełnomocnik Pana Prezydenta Pan R. Koćma (Lewica SLD). W uchwale dot. obligacji brak określenia marży oprocentowania obligacji, po prostu wybierzemy najlepszą ofertę banku, (wyjaśnił to radny T. Skóra z Panią Skarbnik Broniszewską-Radosz).

Większości radnym jednakże zarówno budżet, jak i obligacje się podobały, co wyrazili w głosowaniu: 15 za, 7 przeciw (PO, UPR, PIS i Nasza Dąbrowa), przy obligacjach 6 przeciw.

Burzę wywołało moje „veto” przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego oraz mój apel o nie uchwalanie tej uchwały i opuszczenie tego Związku przez miasto Dąbrowa Górnicza. Okazuje się, że lobby „prośląskie” jest bardzo silne w naszej Radzie Miasta z Panem Prezydentem Zb. Podrazą na czele. Piszę „prośląskie”, bo ten związek ma się nazywać  GZM „SILESIA” lub Metropolia „SILESIA”. Powiedziałem, że dla mnie jako Zagłębiaka i Dąbrowiaka (Strzemieszyczanina) jest to nie do przyjęcia.

Oczywiście przeciwko przynależności do tego medialnego tworu urzędniczego przemawia jeszcze kilka faktów merytorycznych. Już bez wiedzy radnych zwiększono składkę na przyszły rok do tego Związku GZM „Silesia” o 100%, czyli z 1 zł do 2 zł od każdego mieszkańca Dąbrowy Górniczej (czyli Gmina zapłaci 252 000 zł składki). Zadziwiające jest to, że Związek GZM „Silesia”, który chwilowo nie ma większych uprawnień, sam w imieniu mieszkańców, podwyższa sobie składkę przez nich płaconą, w dowolny i niekontrolowany przez Wyborców sposób. Jeszcze raz podkreślając, że radni obecnej opcji proprezydenckiej zagłosowali za tym Związkiem, apeluję do Wyborców o zastanowienie się przy następnych wyborach samorządowych!

Miasto Bytom akurat nie przyjęło zmian w Statucie i prawdopodobnie w marcu pr. opuści Metropolię „Silesia”. Ustawa metropolitarna, wg której miał ten Związek działać została przez rząd odsunięta do lamusa historii. Jedynie lewicowi radni dąbrowscy, proprezydenccy chcą Metropolii „Silesia”, w głosowaniu tylko 4 było przeciwko, 1 się wstrzymał.

Nota bene Komisja Prawno-Regulaminowa odrzuciła ten projekt uchwały stosunkiem głosów 3 do 2.

Moje argumenty, że środki i wnioski unijne można i tak bez takich pseudourzędniczych tworów pozyskiwać na nic się zdały. A przecież selektywną zbiórkę odpadów realizujemy z Będzinem, Sławkowem, Siewierzem (te miasta nie należą do „Silesii”); w związku komunikacyjnym jesteśmy również w szerszej „komitywie”, uchwalaliśmy uchwałę o współpracy w środkach unijnych z miasteczkiem (?) ze Sycylii (województwo Włochy w UE), itd. … Szkoda klawiatury.

Podałem jeszcze przykładowo, że tą nazwę, tzn. GZM „Silesia” można by przyrównać do nazwy Związek Unia Europejska „Germany”, tylko że ja nie byłbym zadowolony z takiej nazwy naszego nowego państwa, czyli Unii Europejskiej.

W przedostatnim punkcie części merytorycznej ze składu Komisji Rozwoju i Promocji Miasta zrezygnowała Pani Przewodnicząca Rady A. Pasternak. Mimo dociekania przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Radnego K. Tamborka, nie ujawniła powodu tej rezygnacji. Na koniec części merytorycznej przyjęto plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na I półrocze 2009 r.

Doszło do punktu IX Interpelacje i zapytania.

Wygłosiłem dwie interpelacje, w imieniu swoim i radnego T. Paska:

”Kiedy rozpocznie się budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu?

W Oświadczeniu na sesji w dniu 30 września br. Pan Prezydent określił termin rozpoczęcia prac: „[…] a dokumentacja jest przygotowana i ruszamy z budową tego ośrodka jeszcze jesienią tego roku.” Informacja ta jest sprzeczna z informacją, którą otrzymałem na Komisji Promocji i Rozwoju w dniu 11.12.2009 r. od Naczelnika Wydziału Inwestycji. Żadne prace budowlane nie są przewidziane w tym roku. Prosimy o wyjaśnienie.

Przy okazji proszę o sprecyzowanie kosztów tego przedsięwzięcia, ponieważ na początku kadencji była mowa o 40 mln zł kosztów całościowych, następnie w trakcie kadencji o 80 mln zł, a ostatnio spotkałem się z informacją na sosnowiec.info, że ma on kosztować 131 mln zł.”

I drugą:

„Dlaczego „Przegląd Dąbrowski”, gazeta dotowana z budżetu miasta, wybiórczo traktuje petentów w kontekście wpływów z ogłoszeń i reklam? Zapytanie kierujemy w sytuacji, gdy Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa” zapłaciło 200,00 zł za życzenia świąteczne i noworoczne, jest faktura, natomiast ogłoszenie nie ukazało się w bieżącym, świątecznym wydaniu. Czy „Przegląd Dąbrowski” jest tylko dla wybranych osób i organizacji (stowarzyszeń)?”

Kilka interpelacji i zapytań wygłosili także radny J. Talkowski i radna H. Głowacka.

W punkcie X Oświadczenia doszło do wygłoszenia dłuższego Oświadczenia przez radnego J.Talkowskiego o dewastacji Parku Hallera, które m.in. także ja podpisałem.

Następnie zakończono sesję.

Komentarze

Komentarze (1) do “Sesja budżetowa 23.12.2009 r. (odsłona 41)”

  1. Genowefa, 28 Wrz 2011 o 15:24

    Czytam to dzisiaj i jestem pod pozytywnym wrażeniem Pana pracy w Radzie Miasta. Poziom umysłowy Wyborców jest jednak bardzo niski!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie