Biografia

jaszczura-swobodnieUrodziłem się 19 października 1958 r. w Strzemieszycach Małych (obecnie Dąbrowa Górnicza). Po ukończeniu ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Tadeusza Kościuszki oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, studiowałem w latach 1977-78 fizykę, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie w latach 1978-84 budownictwo ogólne, na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Studia ukończyłem z wynikiem dobrym, zdobywając tytuł magistra inżyniera budownictwa (dyplom 61353 z dn. 13.06.1984.). W roku 2009 ukończyłem studia podyplomowe Rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę o „Funkcjonowaniu spółki cichej w Polsce” (świadectwo 09I/2009/4912 z dn. 16.12.2009.).

Po służbie wojskowej, którą odbyłem w 1985 r. i ukończyłem w stopniu sierżanta podchorążego, rozpocząłem pracę jako Kierownik Zespołu Wykonawców w SBU „Student-Service” w Gliwicach. W latach 1990-1991 byłem Dyrektorem i współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Usługowego „Commerce” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Od 1991 roku, prowadzę działalność gospodarczą pod firmą PUH „Consor” (do 09.12.2019 r.). Od początku tego tysiąclecia, tj. 1 stycznia 2001 roku jestem Wiceprezesem i współwłaścicielem przedsiębiorstwa „Worldpol” Sp. z o.o. (członka Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, od 09.01.2003.).

Od 25 kwietnia 1987 r. jestem żonaty z Ewą, z wykształcenia magistrem ekonomii. Mamy dwie córki: Majkę (urodzoną w 1988 r., absolwentkę Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, dr. n. med.) i Małgorzatę (urodzoną w 1990 r., absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Obie ukończyły I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Właśnie Rodzinę uważam za swoje największe osiągnięcie.

Z mojej działalności politycznej chciałbym podkreślić, że od 1980 r. jestem członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jako członek NZS byłem uczestnikiem strajków na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w latach 1980-1981, przeciwko indoktrynacji marksistowsko-leninowskiej studentów polskich. W rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 1998 r. jestem osobą pokrzywdzoną.

Byłem kandydatem do Sejmu RP w 2001, 2005 i 2007, do Senatu RP w 2011 (wynik w okręgu jednomandatowym nr 76 to 7004 głosy) oraz do Parlamentu Europejskiego w 2004. Od 1994 należę (z przerwą) do Unii Polityki Realnej, gdzie od 2004 pełniłem funkcję Prezesa oddziału UPR w Dąbrowie Górniczej (byłem także Sekretarzem oddziału i Wiceprezesem okręgu śląskiego). Od 16.04.2011 r. należę do Kongresu Nowej Prawicy, od 26.06.2011 r. piastowałem funkcję Członka Sądu Naczelnego. Startowałem także w wyborach samorządowych (w 1998, 2006, 2010, 2014 i 2018). W latach 2006 – 2010 (oraz od 2014) pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. M. in. z mojej inicjatywy podjęto uchwałę o sprzedaży mieszkań komunalnych z zasobów Gminy z bonifikatą do 90% i zwrotem kaucji. Występowałem z licznymi interpelacjami w sprawie niekorzystnych wg mnie dla Gminy kontraktów na budowę i eksploatację budynku dla urzędników Centrum Administracji i obiektu Aquaparku, finansowania spółki Nemo-Wodny Świat sp. z o.o. z pieniędzy podatników, gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie, funkcjonowania Straży Miejskiej, zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście i wielu innych. Sprzeciwiałem się w Radzie Miasta podwyższaniu podatków od nieruchomości, w tym także od przedsiębiorców, a także wprowadzeniu opłat adiacenckich. Także z mojej inicjatywy zlikwidowano opłatę od posiadania psów w Dąbrowie Górniczej (2009-2010 i od 2013). Byłem inicjatorem projektu uchwały dążącej do zmniejszenia wielkości diet wszystkim radnym Rady Miejskiej o 50% (dwukrotnie).

Wspierałem uchwały o przeznaczeniu sporych kwot na remont zabytków sakralnych w Dąbrowie Górniczej: Bazyliki pw. Matki Boskiej Anielskiej oraz Kościoła św. Antoniego w Gołonogu. Odczytałem na sesji Rady Miasta oświadczenie popierające dezubekizację miasta, w tym usunięcie pomników propagujących zbrodniczy system komunistyczny.

Podstawowym fundamentem, a także celem moich działań w Radzie Miasta w Dąbrowie Górniczej jest walka z marnotrawieniem pieniędzy podatników. Właściwie powyższemu celowi służą wszelkie moje działania na niwie politycznej.

Byłem członkiem partii „Prawo i Sprawiedliwość” w Dąbrowie Górniczej (okręg nr 32 Sosnowiec), od 08.05.2017. do 29.02.2024.

Prowadzę działalność społeczną i charytatywną. Jestem autorem artykułów na tematy gospodarczo-polityczne. Wydawałem przez kilka lat „Informator Prawicowy” w Dąbrowie Górniczej (V.2003 – VIII.2008). Współpracowałem i wspomagałem wydawanie dwumiesięcznika „Zagłębie Wolności Pismo Konserwatywne” (od 08.10.2008. do 10.2012.). Obecnie współpracuję przy wydawaniu dwumiesięcznika „Głos Dąbrowski”. Współpracowałem także z periodykiem „Rolowana Dąbrowa” (od 2018.).

Od 1990 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jestem Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej (od 16.06.2008., ponownie od 28.08.2019.).

Byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Batorego w Bytomiu w latach 1999-2002. Od 25.11.2020 r. jestem członkiem Rady Społecznej szpitala miejskiego ZCOSS w Dąbrowie Górniczej (do 01.02.2024 r.). Jestem członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża (15.09.1973-1977 oraz od 04.10.2012.), byłem Honorowym Dawcą Krwi (1985 r.). Od 29.08.2012. jestem członkiem Polskiego Związku Działkowców.

Współorganizowałem Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Katowicach, jednakże nie doszło do jego rejestracji. Powstał on jako Śląski Instytut Rozwoju Regionalnego (03.04.2005.), byłem jego współzałożycielem i ekspertem. Od 23.03.2011. byłem członkiem lokalnego Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa”. Od 05.03.2014. (rejestracja 22.04.2014.) jestem członkiem kapituły stowarzyszenia Konfederacja dla Dąbrowy Górniczej.

Ukończyłem szkolenie PUNU na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego (zezw. Nr 304367/02 z dn. 18.01.2002.), kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w GIG w Katowicach (zaśw. z dn. 17.03.2006.). Posiadam też pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (dyplom nr 833/2006 z dn. 28.03.2006.) oraz Certyfikat księgowy Nr 42970/2010 wyd. przez Ministra Finansów z dn. 27.05.2010. Ukończyłem kurs „Ochrona danych osobowych w 2015 r.” zaśw. z dn. 17.02.2015., szkolenie w zakresie BHP (nr zaśw. BR 072/2016 z dn. 21.07.2016).

Od 16.01.2017. byłem członkiem Rady Nadzorczej BTS Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jako Przewodniczący, a od 27.06.2019 jako Z-ca Przewodniczącego (do 30.04.2020 r.).

Umieszczony w encyklopedii „Who is who w Polsce” IV wyd. 2005. Znam język francuski i rosyjski. Moje hobby to: sport (piłka nożna, brydż), turystyka, falerystyka i literatura science-fiction.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie