ZCO SS – rys historyczny (08.2014 r.)

Kategorie: Bez cenzury   | Sierpień 3, 2017

20170613_084528Kontynuując uzupełnianie informacji dotyczących sytuacji w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, a w szczególności jej genezy, dzisiaj protokół z Rady Społecznej ZCO SS z dnia 13.08.2014 r. Poprzedni rok, czyli rok 2013 w Radzie Społecznej możesz częściowo Drogi Czytelniku prześledzić tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=41955#more-41955. Oczywiście ten historyczny rys, to raczej tylko dla wtajemniczonych w to, co działo się w szpitalu i czego wynikiem m.in. jest obecna „walka o przetrwanie” (zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42480#more-42480).

Protokół z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 13.08.2014 r. (czyli jakby nie liczyć to już sprzed trzech lat – przyp. mój)

20160407_075256Posiedzenie otworzyła i powitała zebranych Przewodnicząca Rady Społecznej – Pani Iwona Krupa (dla przypadkiem niewtajemniczonych Pani Z-ca Prezydenta Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), w której pionie jest szpital, obecnie o nazwie ZCO SS im. S. Starkiewicza – przyp. mój).

Obecni na posiedzeniu – wg listy obecności (zał. Nr l)

Po odczytaniu przez Panią Przewodniczącą porządku posiedzenia (zał. Nr 2) Dyrektor Szpitala poprosił o wprowadzenie autopoprawki…

[…] Ponadto Pan Dyrektor poprosił o wprowadzenie autopoprawki do przedstawionego zebranym załącznika nr 1 do Planu Inwestycyjnego „Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2011-2015”.

W pkt. 1 wykazu zadań – inwestycja pn. Zagłębiowskie Centrum Onkologii (ZCO), zostały skorygowane zapisy (nie w sensie wartości lecz szczegółowego rozpisania kosztów). W poprzednim Planie była podana kwota, która obejmowała: projekt inwestycji, etap „0” – przygotowawczy oraz etap „1” – rozstrzygnięty w postępowaniu przetargowym. Szpital będzie realizować inwestycje ZCO (na chwilę obecną nie wiadomo czy będzie to możliwe jeszcze w bieżącym roku, czy dopiero w przyszłym (rzeczywiście opóźnienie już zaczęło wtedy narastać – przyp. mój). Została rozpisana przewidywana – zupełnie szacunkowa kwota, którą Szpital będzie musiał zainwestować w ZCO (doposażenie i wyposażenie oddziałów szpitalnych, blok operacyjny, kompleks poradni specjalistycznych, zakład chemioterapii dziennej). Założona kwota to 20 mln zł. W roku 2014 oraz 40 mln zł w roku 2015. Są to kwoty, które nie mają żadnego przełożenia i pokrycia w jakichkolwiek rozstrzygniętych postępowaniach. Na dzień dzisiejszy, łączna kwota inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii wynosi 235 980 514,77 zł.

Na ww. kwotę składają się:

– zrealizowany projekt: 1 200 000,00 zł. – dotacja z Urzędu Miejskiego,

– zakończony etap przygotowawczy: 4 907 017,37 zł. – kwota poprzetargowa,

– I etap realizacji – zakończona część diagnostyczno-terapeutyczna; diagnostyka. Zakład Medycyny Nuklearnej, Zakład Radioterapii – zakup sprzętu na kwotę 13 570 000,00 zł, w tym 11 534 500,00 zł – dotacja z Ministerstwa Zdrowia, 2 035 500,00 zł – wkład własny z Urzędu Miejskiego (wydaje mi się, że chodzi o budżet Mieszkańców Dąbrowy Górniczej – przyp. mój). […]

20170704_161251(jak dobrze liczę to do kwoty 235.980.514,77 zł (wspomnianej na posiedzeniu przez po. Dyrektora) potrzeba było wtedy jeszcze, po odjęciu ww. „drobnych” realizacji 216.303.497,40 zł, co jakby nie patrzeć jest olbrzymią kwotą, biorąc nawet pod uwagę to, że Dąbrowa Górnicza jest bardzo bogatym miastem i to że Mieszkańcy są obciążani bardzo dużymi daninami do budżetu Miasta – przyp. mój).

Po wypowiedzi Pani Przewodniczącej E. Żuchowicz, głos zabrał Pan Dyrektor, który powiedział, iż to co się działo na przestrzeni ostatnich lat jest m.in. efektem odbytych strajków i tego co Szpital stracił w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.[…] (czyli to, że outsourcing usług, że użyję nomenklatury po. Dyrektora powodował zmniejszenie przychodów do kasy szpitala nie miało wpływu na zapaść finansową, która tak jest widoczna w sprawozdaniu finansowym i opinii biegłego księgowego za rok 2016 – przyp. mój).

Członek Rady – Pan Józef Juroff zwrócił się do Pana Dyrektora z prośbą o zaktualizowanie przekazanych podczas ostatniego posiedzenia Rady informacji w temacie uruchomienia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Pan Dyrektor odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy, Szpital praktycznie jest gotowy do przyjęcia pacjentów. Obecnie rozpoczęły się planowe przeglądy serwisowe i gwarancyjne wszystkich urządzeń medycznych, które najprawdopodobniej zostaną zakończone do połowy miesiąca. 20170220_123803Planowany na czerwiec br. termin rozpoczęcia działalności przesunął się w czasie (mamy sierpień 2014 r., uroczyste otwarcie oddziału ZCO (z tzw. pompą i przecięciem wstęgi) nastąpiło 20.02.2017 r. – przyp. mój), z uwagi na konieczność rzetelnego dopełnienia wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem użytkowania sprzętu medycznego. Dyrektor powiedział, iż Szpital złożył do NFZ wniosek o zawarcie umowy kontraktowej. Obecnie Szpital będzie korzystał ze sprzętu: Tomografu Komputerowego (TK) i Rezonansu Magnetycznego (RM) w ramach udzielania świadczeń pacjentom Szpitalnym. Spowoduje to obniżenie ponoszonych obecnie przez Szpital kosztów z tytułu pozawieranych umów z innymi podmiotami obsługującymi Szpital z zakresu TK i RM.

[…] Dalszych wniosków nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady Społecznej

Iwona Krupa

Ps Pogrubienia i podkreślenia moje.

Komentarze

2 komentarze do “ZCO SS – rys historyczny (08.2014 r.)”

 1. Dąbrowiak, 12 Sie 2017 o 12:36

  http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dabrowa-Gornicza-rekordowy-dlug-szpitala,174326,1.html
  […]
  FINANSE I ZARZĄDZANIE

  Dąbrowa Górnicza: rekordowy dług szpitala

  Autor: Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia 03 lipca 2017 10:07
  Dąbrowa Górnicza: rekordowy dług szpitala
  Strata szpitala za ubiegły rok to ponad 28 mln zł. Fot. PTWP

  Udostępnij
  wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze

  Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej zakończył 2016 rok ze stratą ponad 28 mln zł. Niespłacone zobowiązania lecznicy urosły do 236 mln zł. Dla szpitala z 50-milionowym kontraktem to kolosalna kwota.

  Sytuacja finansowa szpitala była tematem ostatniej sesji rady miasta. NIK opublikował wyniki kontroli w szpitalu i urzędzie miasta. Dotyczyła m.in. budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, której głównym inwestorem był szpital.

  NIK zwraca uwagę, że decydując się na inwestycję, której koszt urósł z planowanych 85 do 225 mln zł, szpital podjął ogromne ryzyko. Strata za wszystkie wcześniejsze lata to 53 mln zł. Strata za ubiegły rok to ponad 28 mln zł. Zdaniem biegłego rewidenta, jeśli szpital będzie się zadłużał w tym tempie, wkrótce zagrozi to jego istnieniu.

  Suma zobowiązań szpitala urosła do 236 mln zł. Szpital zalega dostawcom prawie 100 mln zł. Nie płaci składek na ZUS i PFRON. Zaciągnął też pożyczkę w firmie Magellan, na bardzo wysoki procent – zauważa Gazeta Wyborcza.

  Szpital w Dąbrowie Górniczej jest w trudnej sytuacji. Jest zakładem opieki zdrowotnej i to chroni go przed bankructwem. Jak przekonuje Zbigniew Podraza, prezydent miasta, kłopoty szpitala wynikają z przyczyn obiektywnych, nie są zawinione przez jego dyrekcję.

  Portale branżowe służby zdrowia piszą o szpitalu w Dąbrowie Górniczej.

 2. Dąbrowiak, 12 Sie 2017 o 12:40

  ww.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dabrowa-Gornicza-rekordowy-dlug-szpitala,174326,1.html

  FINANSE I ZARZĄDZANIE

  Dąbrowa Górnicza: rekordowy dług szpitala

  Autor: Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia 03 lipca 2017 10:07
  Dąbrowa Górnicza: rekordowy dług szpitala
  Strata szpitala za ubiegły rok to ponad 28 mln zł. Fot. PTWP

  Udostępnij
  wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze

  Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej zakończył 2016 rok ze stratą ponad 28 mln zł. Niespłacone zobowiązania lecznicy urosły do 236 mln zł. Dla szpitala z 50-milionowym kontraktem to kolosalna kwota.

  Sytuacja finansowa szpitala była tematem ostatniej sesji rady miasta. NIK opublikował wyniki kontroli w szpitalu i urzędzie miasta. Dotyczyła m.in. budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, której głównym inwestorem był szpital.

  NIK zwraca uwagę, że decydując się na inwestycję, której koszt urósł z planowanych 85 do 225 mln zł, szpital podjął ogromne ryzyko. Strata za wszystkie wcześniejsze lata to 53 mln zł. Strata za ubiegły rok to ponad 28 mln zł. Zdaniem biegłego rewidenta, jeśli szpital będzie się zadłużał w tym tempie, wkrótce zagrozi to jego istnieniu.

  Suma zobowiązań szpitala urosła do 236 mln zł. Szpital zalega dostawcom prawie 100 mln zł. Nie płaci składek na ZUS i PFRON. Zaciągnął też pożyczkę w firmie Magellan, na bardzo wysoki procent – zauważa Gazeta Wyborcza.

  Szpital w Dąbrowie Górniczej jest w trudnej sytuacji. Jest zakładem opieki zdrowotnej i to chroni go przed bankructwem. Jak przekonuje Zbigniew Podraza, prezydent miasta, kłopoty szpitala wynikają z przyczyn obiektywnych, nie są zawinione przez jego dyrekcję.

  Portale branżowe służby zdrowia piszą o szpitalu w Dąbrowie Górniczej.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie