Na sesji w dniu 18.12.2019 r. doszło jeszcze m.in. do głosowania projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, konkretnie A. Borowiczem (POKO, wcześniej PO i UW) – druk 240 wprowadzony pod obrady na sesji.

Sama konstrukcja nazwy uchwały budzi już wiadome odczucie, konkretnie manipulowania. To samo można dodać w temacie niepoinformowania wszystkich radnych o materiałach, które wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (SLD), a były datowane na 03.12.2019 r., w sensownym terminie. Sam projekt uchwały wprowadzono, jak wspomniałem, w ostatniej chwili.

W piśmie podpisanym przez Marszałków województwa Panów J. Chełstowskiego i D. Starzyckiego dosyć szeroko przedstawiono uzasadnienie decyzji o konieczności rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem WPR Panem radnym Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej A. Borowiczem (PO).

Mianowicie stwierdzono podczas przeprowadzonej przez Zarząd Województwa kontroli za lata 2015-2019 liczne nieprawidłowości w działaniu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

„I. Naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych […] w szczególności w zakresie:

1. Ustalania wartości szacunkowej zamówienia poprzez:

a) brak zachowania należytej staranności […]

b) zaniżenie wartości zamówienia i wybór sposobu obliczenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy w zakresie postępowań na usługi projektowe, czym naruszono art. 32 ust. 2 ustawy PZP. […]

2. Obowiązku sumowania zamówień publicznych […]

3. Nieuprawnionego wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki […]

4. Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny […]

5. Zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z przekroczeniem 30-dniowego  terminu od zawarcia umowy w zakresie postępowań na świadczenie nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego WPR, czym naruszono art. 95 ustawy PZP.

II Nienależytej staranności oraz brak nadzoru nad:

1. Sporządzania umów oraz aneksów  […]

etc. […]

Niezależnie od prowadzonej kontroli Wydział Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził audyt pn. „Ocena systemu kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach”. […]”

Dodatkowo chcący mógł zapoznać się z wnioskami z przeprowadzonego audytu oraz wystąpieniem pokontrolnym.

Doszło do krótkiego wystąpienia radnego A. Borowicza (POKO) broniącego siebie i racji chyba radców prawnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz  Sekretarz Miasta I. Bednarskiej, której parafki widać przy uzasadnieniu do takiej a nie innej treści uchwały czy uzasadnienia. Sekretarz Miasta akceptowała uzasadnienie? Foto i długa treść tego załącznika do uchwały i uzasadnienia obok.

Na koniec po 20. minutowej przerwie zarządzonej przez Lewicę, w trakcie której właśnie skrajnie lewicowa koalicja rządząca w Dąbrowie Górniczej (tj. SLD, POKO, TPDG) „ustaliła” sobie sposób głosowania, z reguły niemy radny M. Węgrzynowicz (POKO, foto obok z jego profilu na FB), apelował o to, aby to głosowanie nie podzieliło ich (tzn. chyba POKO i SLD, i TPDG). Ciekawe, że jeszcze sesję wcześniej nie było takiego apelu w sprawie poparcia koncepcji Prezydenta Miasta powstania spółki celowej Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o.? Wtedy cała lewicowa POKO głosowała przeciw?, można napisać, że trochę schizofrenicznie, albowiem nieco wcześniej przegłosowywali wtedy pozytywnie zadłużenie miasta z EBI w ilości 38 milionów zł, argumentując m.in. tym, że należy w mieście inwestować i nie chcą tychże inwestycji blokować!?

Wynik głosowania w dniu 18.12.2019 r. to 19 radnych za uchwałą (SLD, POKO, TPDG), tylko 3. przeciw (G. Jaszczura, Z. Piątek, J. Reszke), przy 1. wstrzymującym się (K. Zagajska). Nawet radni PISu (w połowie) nie zagłosowali za wnioskiem swojego Marszałka Województwa Pana J. Chełstowskiego (PIS)!!! Mleko się rozlało. Co do radnych PIS-u, którzy nie zastosowali się do dyscypliny klubowej byli to: P. Bobrowski, P. Ślusarczyk. Radny M. Stępień (PIS) wyszedł przed głosowaniem z sesji. Mam nadzieję, że w Sejmie PIS-owcy są bardziej zdyscyplinowani. Skrajnie kompromitująca się, wciąż aktualna opozycja u władzy w Polsce, nie życzę tego Polsce!

Co do mojego głosowania? Przecież mój wieloletni Kolega (jeszcze z czasów, gdy był członkiem UW (UD), a jeszcze nie PO a ja byłem w UPR czy KNP) A. Borowicz dobrze rozumie, że to polityczna sprawa, podkreślał to w swoim wystąpieniu na sesji. Myślę, że analogicznie, jak każde głosowanie w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej, w którym należy głosować przeciwko członkowi Klubu Radnych PIS, np. G. Jaszczurze. W skrajnych wypadkach lepszy każdy z PISu, tylko nie G. Jaszczura. Wyrażam dumę z tego, że tyle się muszą namęczyć działając przeciwko mojej skromnej osobie!

Związkowiec z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Marek Muszer, ratownik medyczny w WPR w Katowicach i społeczny przewodniczący Związku Zawodowego “Wzajemna Pomoc” w WPR, który chciał dodatkowo przedstawić fakty i ich związkową wersję sytuacji w WPR w Katowicach, został dopuszczony do głosu po głosowaniu nad projektem uchwały. Parodia, albo demokracja wg totalitarystów? Nota bene to były Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Marek Muszer był zbulwersowany postawą nie tylko Przewodniczącego Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, ale także radnych Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Zresztą zarzuty związkowców do Dyrektora WPR to oddzielny długi temat.

Głos zabierał także w imieniu Marszałka Województwa Pełnomocnik Marszałka Województwa Pan Michał Fijałkowski, który zapowiedział natomiast, że zarząd województwa śląskiego podejmie w tej sprawie kolejne działania.

Ps. Jest absurdem, że radni Rady Miejskiej muszą zezwalać PRACODAWCY, w tym wypadku Marszałkowi Województwa na zwolnienie swojego pracownika. Na dodatek w sprawie kompletnie nie związanej z wykonywaniem mandatu radnego. I tyle w temacie mojego komentarza. Zdecydowanie transformacja po poprzednim komunizmie pseudonowym elytom rządzącym do niedawna w Polsce nie wyszła!!!

Komentarze

5 komentarzy do “Kompromitacja Rady Miejskiej D.G. (odsłona 126)”

 1. John, 3 Sty 2020 o 23:21

  Lewactwo w naszym mieście trzyma się dobrze, tego można było się spodziewać. Podobnie jak po tych trzech radnych z PiS. Należy ich wyrzucić, aby przeszli tam gdzie ich miejsce i serce.Radny Stępień też, udało mu się, gdyż ze strachu że będzie głosował za narobił w gacie i musiał wyjść.

 2. KRZYSZTOF ZIOŁA., 4 Sty 2020 o 11:49

  WITAM- DAM KOLEJNY PRZYKŁAD W KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH -KURATOR I DWÓCH ZASTĘPCÓW Z RAMIENIA PIS. KURATOR NIE ZMIENIŁ NIKOGO ZE STAREJ KADRY, UWAŻAM ŻE KURATOR NIC NIE MA DO GADANIA ,ROBIĄ TAM CO CHCĄ PO STARYCH UKŁADACH ,ODCZUŁEM TO NA WŁASNEJ SKóRZE .ZNAM PRAWICOWCA KTÓRY UCIEKŁ Z KURATORIUM BO NIE MÓGŁ TEGO ZNIEŚĆ -WYRAZIŁ SIĘ ŻE SA TAM STARE KOMUNISTYCZNE UKŁADY.UWAŻAM ŻE Z TEGO POWODU TAK GŁADKO PRZECHODZĄ USTALENI Z GÓRY KANDYDACI NA STANOWISKA DYREKTORÓW.

 3. KRZYSZTOF ZIOŁA., 4 Sty 2020 o 11:56

  WITAM – URZĄD MIASTA RÓWNIEŻ TRZYMA ZA SWOIMI DOSZŁY DO MNIE WIADOMOŚCI O JAK UWAŻAM MOLESTOWANIE UCZENNIC-ROZMAWIAŁEM O TYM Z NACZELNIKIEM OŚWIATY – DURBACZ- NAWET NIE BYŁA ZAINTERESOWANA ROZMOWĄ I NIC NIE WIEDZIAŁA W TYM TEMACIE. ŻEBY PO RAZ KOLEJNY NIE WYSZŁO ŻE NIBY W URZĘDZIE NIC NIE WIEDZĄ A ZIOŁA WIE…NIE DŁUGO TO UDOWODNIĘ. W INNYM TEMACIE. URZĘDNICY ZAJMUJĄ STANOWISKA,POBIERAJĄ- POBORY A NICZEGO NIE WIEDZĄ O NIEKTÓRYCH SPRAWACH – DLA CZEGO ???

 4. Okiem Jaszczura - Kompromitacja Rady Miejskiej D.G. - Rolowana Dąbrowa, 9 Sty 2020 o 13:52

  […] Grzegorz Jaszczura – Blog […]

 5. Okiem Jaszczura - A. Borowicz epilog(?) - Rolowana Dąbrowa, 3 Lut 2020 o 17:02

  […] Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Kol. A. Borowiczem(PO) pisałem tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=51428#more-51428. Było to 18.12.2020 r. Dla przypomnienia za odrzuceniem „prośby” Pracodawcy, […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie