I znowu zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej tylko dla jednego projektu uchwały. Projekt dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Dąbrową Górniczą a Wojewodą na powierzenie przez Wojewodę miastu na prawach powiatu, czyli Dąbrowie Górniczej zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do Czytaj dalej

Przy okazji dofinansowania „bankrutów” (na sesji w dniu 08.02.2023 r.), przez Pana Prezydenta i radnych koalicji lewicowej rządzącej w Dąbrowie Górniczej (zobacz i zobacz), powrócił znowu, dzięki mnie, do dyskursu publicznego, temat gminnych spółek prawa handlowego. Utrzymywanie niektórych z nich w kontekście braku poważniejszych kwot w ostatnich latach na będący w katastrofalnej sytuacji finansowej szpital miejski ZCOSS im. S. Starkiewicza, wydaje się Czytaj dalej

Jestem wręcz bombardowany przez Mieszkańców Dąbrowy Górniczej o sposób prowadzenia przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego przez Nasze Miasto, od Będzina do Tworznia. Rzeczywiście, trudno jest się poruszać samochodem nie tylko między Centrum a Gołonogiem, ale właściwie we wszystkich kierunkach. I można na to odpowiadać, że lepiej będzie po zakończeniu prac inwestycyjnych, ale niestety Mieszkańcom chodzi także o sam realizowany projekt, który w kilku aspektach rzeczywiście wydaje się ułomny. Czytaj dalej

Pamiętając o aferze, jaką wywołano w środowisku skrajnej lewicy w Radzie Miejskiej i szpitalu ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w kontekście przegranego konkursu na kontrakt na usługi PET (w Narodowym Funduszu Zdrowia), chciałem dowiedzieć się od Pana Prezydenta o konsekwencje w stosunku do osób, które źle wypełniły tzw. wniosek konkursowy czy byli za to odpowiedzialni. Wszyscy zgadzali się co do jednego, że kontrakt na pozytonową tomografie emisyjną (PET) Czytaj dalej

Uważam, że Święta Wielkiej Nocy w tym roku są szczególne! Dlatego dedykuję wszystkim nam wierzącym słowa abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszone w trakcie czuwania „Wdzięczni” pod Oknem Papieskim na Franciszkańskiej 3 w Krakowie w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II Wielkiego. O Odkupieniu, które w św. Janie Pawle II Wielkim znalazło swój szczególny kształt, mówił Chrystus w Ewangelii św. Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Czytaj dalej

Prawdopodobnie w temacie wspomnianej w tytule fuzji (lub inaczej konsolidacji czy przejęcia PM MZUM.PL S.A. przez FPŻ Sp. z o.o.) będziemy mieli do czynienia w przyszłości z niekończącą się historią w Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj aspekt spółki ratującej – idącej na pomoc „bankrutowi”, czyli o spółce PM MZUM.PL S.A.

Ponieważ, jak już opisywałem wielokrotnie na blogu sytuacja, jakby nie patrzeć, jest trochę kuriozalna, postanowiłem zasięgnąć języka u samego Pana Czytaj dalej

O tej zawartej w tytule wpisu dziwnej metodzie „współpracy” (?) spółek gminnych pisałem w trakcie omawiania sesji Rady Miejskiej z 08.02.2023 r. Dziwnej także w kontekście sytuacji dokapitalizowania spółki FPŻ Sp. z o.o. Zobacz: miliony dla bankrutów cz. 2.

Zapytałem o sprawę Pana Prezydenta M. Bazylaka w interpelacji jeszcze 17.02.2023 r.: Czytaj dalej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie