I znowu zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej tylko dla jednego projektu uchwały. Projekt dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Dąbrową Górniczą a Wojewodą na powierzenie przez Wojewodę miastu na prawach powiatu, czyli Dąbrowie Górniczej zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej.

Koszty zadania pokrywa dotacją celową Wojewoda i stąd konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Sesja zakończyła się po 5 minutach pozytywnym przyjęciem uchwały. Głosowanie było jednomyślne, tzn. 23 radnych za, przy dwóch nieobecnych (A. Borowicz i M. Stępień).

Ale jeszcze kilka zdań o komisjach Rady Miejskiej, które odbywały się przed sesją. W większości były poświęcone sprawom związanym ze zbliżającą się sesją absolutoryjną (konkretnie 17.05.2023 r.). Komisje miały pozytywnie przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2022 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury i spzoz-u, sprawozdanie finansowe za 2022 r. i informacje o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza. Tak też się stało, głosowania były dosyć monotonne. Przykładowo na Komisji Budżetowej wynik był 11 za, przy 1 głosie przeciw (G. Jaszczura), 1 radny (S. Widera był nieobecny).

Informacyjnie dla Mieszkańców przedstawię sprawę wniesioną na Komisję Budżetową w dniu 25.04.2023 r. Na tejże Komisji Budżetowej (i dzień wcześnie Komisji Rozwoju i Promocji) w porządku obrad znalazło się pismo od Prezydenta Miasta (sygnowane przez III Z-cę Pana W. Kędzię) w sprawie pisma/wniosku Prezesa prywatnej spółki prawa handlowego z Sosnowca o odkupienie przez miasto po cenie rynkowej dwóch działek, jakie posiada ta spółka w okolicach Hali Sportowej w Parku Hallera. Niestety Pan Prezydent przedłożył pismo, bez kompletnego przygotowania się do dyskusji, już abstrahując od prawnych podstaw, kto powinien podejmować w tym wypadku decyzję, etc. Sprawa wraca co kilka lat, dzisiaj tylko wspomnę o tym w kontekście dziwnego pisma Pana Prezydenta do radnych.

Pan III Z-ca Prezydenta W. Kędzia powiedział, że działki kupiła w 2006 r. prywatna osoba za  927.444 zł, następnie zostały te działki w formie aportu wprowadzone do spółki w 2008 r. za  2,8 mln złotych. Obecnie, (jeżeli ja i radni nawet lewicy dobrze zrozumieli), to spółka chce, aby miasto odkupiło te działki, na których posiada pozwolenie na budowę hotelu (do 6 kondygnacji) po cenie (którą podał Pan W. Kędzia) 530 zł za m2, czyli za 3,562 mln zł. K’woli informacji działki mają powierzchnię 6720 m2.

Informacje powyższe wg słów Pana III Z-cy Prezydenta W. Kędzi, to tak zaznaczam, bo on sam nie był ich chyba pewien. Przynajmniej takie miałem wrażenie.

Panu III Z-cy Prezydenta nieźle się zresztą „oberwało”, od właściwie wszystkich radnych, ale chciałbym zauważyć, że przecież nie skonstruował tego pisma bez konsultacji z Panem Prezydentem M. Bazylakiem! Przynajmniej wg mnie. Sprawa pewnie powróci, albowiem i miasto, i spółka skomplikowały sobie jej rozwiązanie, przynajmniej znowu napiszę wg mnie. Jest jednak zdecydowanie wręcz skandalem, że doszło do dyskusji nad tym nieprzygotowanym pismem Pana Prezydenta!

Ps O Panu III Z-cy Prezydenta W. Kędzi pisałem wielokrotnie. Przykładowo:

skarga do prezydenta M. Bazylaka,

bezczelność prezydenta c.d..

Komentarze

3 komentarze do “sesja nadzwyczajna 26.04.2023 r. (odsłona 163) plus K. B.”

  1. John, 26 kwi 2023 o 12:26

    Ciekawe czemu prywatna firma żąda wykupienia działek przez miasto a nie sprzeda na wolnym rynku? Widocznie nie ma chętnych. Sądzę, że nie mogą się dogadać odnośnie podziału spodziewanych zysków.

  2. Ewa, 26 kwi 2023 o 15:52

    2008 rok i pozwolenie na budowę w parku Hallera, to przecież prezydent Podraza mentor obecnego prezydenta Bazylaka. Pan radny to wie.

  3. info, 28 kwi 2023 o 14:04

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie