Co będzie ze śmieciami? c.d.

Kategorie: W mediach   | 23 marca, 2010

3Opisanie przeze mnie historii działań, często dziwacznych Pana Prezydenta i jego świty, w kontekście utrzymania czystości, gospodarki śmieciami, zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II itp., niedawno we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1970#more-1970 , zbiegło się z kolejnymi protestami mieszkańców Strzemieszyc Małych. Protesty związane są z tragicznymi warunkami do życia, jakie m.in. zafundowały im władze Dąbrowy Górniczej, poprzez usytuowanie wysypisk śmieci w tym miejscu. Zajmowałem się tym problemem, jako radny, już na początku tej kadencji Samorządu. Mianowicie 12.07.2007 r. skierowałem na sesji Rady Miasta interpelację do Pana Prezydenta Zb. Podrazy (Lewica SLD) w tej sprawie. Przytoczę jej treść:

„Szanowny Panie Prezydencie! W nawiązaniu do mojej interpelacji z poprzedniej sesji w sprawie wypowiedzenia umowy na dostarczanie odpadów komunalnych przez Albę MPGK sp. z o.o. zakładowi MZPOK Lipówka II chciałbym rozszerzyć ją o problem zamknięcia wysypiska Lipówka I.

Mianowicie docierają do mnie liczne skargi mieszkańców Strzemieszyc Małych na funkcjonowanie tego wysypiska, tj. Lipówki I, mimo planowanego jego zamknięcia w drugiej połowie tego roku. Należy podkreślić, że właściwie od zawsze nie były dotrzymywane obowiązujące normy przy jego funkcjonowaniu, że wspomnę o braku dodatkowego zbiornika na odcieki, czy wymaganego zabezpieczenia p.pożarowego. Teoretycznie powinno się rozpocząć już jego rekultywację i faktycznie zamknąć.

Ze względu na jego umiejscowienie, tj. powyżej terenu zabudowy lżejsze odpady są rozwiewane po całej okolicy, włącznie z przydomowymi zagrodami.

Co będzie po 30 września 2007 r., tj. po upływie terminu wypowiedzenia przez Albę MPGK sp. z o.o. umowy na dostarczanie śmieci do Lipówki II?

Można przypuszczać, że sytuacja ulegnie pogorszeniu.

Podkreślam, że ewentualne zamknięcie z kolei zakładu  MZPOK Lipówka II wiąże się z utratą pracy przez mieszkańców, także Strzemieszyc Małych, a był to jeden ze sposobów walki z bezrobociem w tej dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Czy w kontekście zainteresowania się gospodarką odpadami w naszym mieście przez Pana Prezydenta Gocyłę już kilka miesięcy temu mógłbym prosić o przedstawienie stanu formalno-prawnego wysypiska Lipówki I. Obawiam się, że właśnie gospodarka  odpadami odbywa się w naszym mieście z naruszeniem prawa, np. ustawy o ochronie środowiska, ale być może się mylę.

Czy prawdą jest, że nasza gmina wraz z gminami ościennymi otrzymała właśnie jako lider (ze względu na posiadanie w miarę nowoczesnego zakładu Lipówka II) projektu unijnego 2 mln euro dotacji na prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów? Jak to wpłynie na podnoszone przeze mnie sprawy?

Podsumowując moją interpelację i nawiązując do przedstawionych  niedawno tu na tej Sali planów i wizji Dąbrowy Górniczej, jako miasta ekologicznego i dębowego drugiego w świecie po Oakland, prosiłbym Pana Prezydenta o rozpoczęcie realizacji tej wizji od np. przyziemnego, ale brudnego problemu mieszkańców Strzemieszyc Małych, np. z ul. ul. Głównej, czy Kazdębie.

Odpowiedzi na interpelacje, w sprawie ogólnie to ujmując śmieci, sygnuje Z-ca Prezydenta Pan P. Gocyła (także Lewica SLD), więc proszę się jej domyślić. Zacytuję jedynie fragment odpowiedzi dotyczący wzorowego utrzymania czystości  okolicy przez zakład Lipówka: „Zaznaczyć tutaj należy również, iż Zarządca obiektu zobowiązany jest do utrzymania terenu składowiska w należytym stanie sanitarno-porządkowym, w tym także do wykaszania przydrożnych rowów wzdłuż dróg prowadzących do omawianego obiektu. W wyniku prowadzonych kontroli nie stwierdzono zaniedbań Zarządcy w powyższym zakresie, a tym bardziej zanieczyszczenia odpadami pochodzącymi ze składowiska domostw zlokalizowanych o kilkaset metrów od obiektu (wytłuszczenie moje)„.

Akurat wczoraj, tj. 22.03.2010 r. (czyli po 2,5 roku od mojej pierwszej interpelacji w tym temacie), radio Katowice przeprowadziło bezpośrednią transmisję z protestu mieszkańców Strzemieszyc Małych. Audycje „Wszystko na temat” prowadzili Jerzy Zawartka i Anna Dudzińska. Urząd reprezentował tak jak swego czasu przy zamknięciu skrzyżowania na Staszicu wspominany już Pan Z-ca Prezydenta P. Gocyła, którego już kiedyś tu oceniłem jako najgorszego z zastępców Pana Prezydenta Zb. Podrazy. Oczywiście każdy może mieć swój typ w tym zakresie. Pomińmy więc jego wywody, trochę zmierzające do obciążenia tragiczną sytuacją mieszkańców Strzemieszyc Małych komunistów, którzy swego czasu zaniechali rozbudowy Huty Katowice (obecnie Arcerol Mittal). Dla wyjaśnienia pochodzę ze Strzemieszyc Małych i wiem co piszę. Nie tylko brak rozbudowy, ale i sama budowa tego komunistycznego molocha zdegenerowała ten teren. A jeżeli ktoś nie wie jak gospodarka komunistyczna (w tym tak zwani Sekretarze, np. E. Gierek) dbała o ochronę środowiska, to musi się przejechać do Nowej Huty, czy  właśnie Strzemieszyc Małych.

Ale wczoraj, najlepsze było to, że sprzątania terenów obok wysypisk jak mówili mieszkańcy dokonuje się, gdy ktoś ma właśnie przyjechać, np. radio, czy telewizja. Trzy dni temu właśnie to robiono. Czyli jak z tym malowaniem trawników przez żołnierzy na wypadek inspekcji generała. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1938#more-1938

Problemem samego wysypiska są obecnie gazy. Ilość metanu waha się od 10 do 55%, przedwczoraj było 40% (jak przyznał p.o. Dyrektora Lipówki II Pan J. Nowiński). W zasadzie  normy i przepisy środowiskowe dopuszczają stężenie metanu do 20%. Niestety władze Miasta nie wpadły na pomysł wybudowania wcześniej instalacji odgazowywującej metan, a przetarg musiano unieważnić. Ciekawe, że przetarg na gospodarowanie odpadami w mieście wraz z utrzymaniem czystości, który wygrała Alba MPGK sp. z o.o., zakwestionowany przez niezależnego rzeczoznawcę, Komisję Rewizyjną Rady Miasta, Radę Miasta nie jest unieważniony wciąż przez Pana Prezydenta Zb. Podrazę!

Mieszkańcy Strzemieszyc Małych w czasie protestu podkreślili jeszcze brak jakichkolwiek działań i reakcji Pana Prezydenta i Urzędu w ostatnich latach, brak zadrzewiania, a wręcz utrudnianie tego przez przepisy (czy urzędników), itd. Czujnie, podobnie, skomentowali to prowadzący audycję na żywo dziennikarze.

Zakończę tak: mimo moich ogromnych wysiłków (od 3 lat) i uświadamiania Prezydentowi i jego Zastępcom, nie dociera do nich jedno: to oni służą społeczeństwu, a nie na odwrót!!!

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie