TVP Info – awantura o park c.d.-2

Kategorie: W mediach   | 12 października, 2009

Dobrze się dzieje, bo protest przeciwko budowie przelotowej drogi przez Park Hallera przedarł się do „niezależnych mediów” i władzom naszego miasta coraz trudniej wytłumaczyć się kilku tysiącom mieszkańców, podpisanym pod nim. Co prawda, podobno kilka podpisów na tych kilka tysięcy jest „wątpliwych”, ale ważne, że media zajmują się problemem. Właśnie w piątek, tj. 09.10.2009 r. wyjaśnialiśmy wspólnie z Radnym T. Paskiem problem TVP Info, podobno niezależnej od lewicy. Patrz ewentualnie: http://ww6.tvp.pl/19826,20091011935735.strona

Szkoda tylko, że telewizja, podobnie jak Pan Prezydent nie podchodzą do problemu bardziej merytorycznie. Chyba, że merytoryczne jest, w wypadku Pana Prezydenta, rozbijanie budowy na etapy: najpierw przebicie się przez nasyp od hali  sportowej do ul. Kościuszki (obok budynku Biblioteki, dawniej jeszcze siedziby partii komunistycznej), następnie włączenie drogi ślimakiem do al. Róż (w tym przecięcie głównej alei spacerowej parku), a na koniec budowa kompleksów hotelowych przy Aqua Parku (jedno zezwolenie na budowę z tego co wiem jest już wydane, nota bene na hotel wielokondygnacyjny). Mam wątpliwości, ponieważ jest to znowu stawianie mieszkańców naszego miasta przed faktami dokonanymi, jak kiedyś przy lokalizacji obiektów w tym miejscu. Zamiast zlokalizować halę choćby w okolicach Zielonej, czy obiektów Zagłębianki wciśnięto ją w park i z góry uniemożliwiono rozwój i utrudniono dojazd do niej.

Z drugiej strony przesłanie Pan Prezydenta „dębowa Dąbrowa” jest w jawnej sprzeczności z wycinaniem drzew w parku śródmiejskim. Chyba, że mój mózg nie pracuje, albo Pan Prezydent ogranicza się tylko do dębów? Zresztą ciekawe dlaczego tą moją sugestię TVP podobno Info wycięła z mojej wypowiedzi?

Skierowaliśmy skargę do Wojewody na brak konsultacji ze strony Pana Prezydenta w ww. sprawach. Przytaczam obszerne jej fragmenty:

„Szanowny Panie Wojewodo.

Jesteśmy zmuszeni złożyć na Pana ręce skargę na władzę wykonawczą w Dąbrowie Górniczej, którą reprezentuje prezydent naszego miasta pan Zbigniew Podraża. Otóż, od 23.01. 2009 jako radni, protestujemy przeciwko budowie kolejnej drogi przez Park Hallera, który jest jedyną oazą zieleni w centrum miasta. Od czerwca br. mieszkańcy naszego miasta zaczęli wyrażać swoją opinię, podpisując listy z protestem przeciwko bezsensownej i szkodliwej dla nich inwestycji, która może przynieść nieodwracalne skutki.

Pod protestem na dzień dzisiejszy, tj. 09.09. br. podpisało się już ponad 2800 osób, ale pan prezydent Podraża lekceważy prawa mieszkańców i za wszelką cenę usiłuje realizować koncepcję swoich kolegów (SLD) z lat 2001-2002, gdy prezydentem miasta był pan Marek Lipczyk. Wtedy również nie liczono się z opiniami mieszkańców w sprawie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej i Nemo „Wodny Świat” w Parku Hallera, a przecież można było podjąć decyzję o innej lokalizacji tych inwestycji (W załączeniu artykuł z dnia 20-21. 07. 2002).

Aktualna władza postanowiła dokończyć proces dewastacji Parku Hallera, przez budowę kolejnej drogi oraz hotelu, który ma powstać również w tym parku. Chcemy podkreślić, że nie było w tej sprawie żadnej konsultacji społecznych, co jest niezbędną formą opiniowania projektów uchwał przez mieszkańców i wysondowania ich stanowiska, co do istoty zamierzonego rozstrzygnięcia. Przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały, zwłaszcza takiej, której uchwalenie pociąga za sobą ważne i na ogół nieodwracalne konsekwencje (tu podjęcie inwestycji) wymaga szczególnego namysłu i odpowiedzialności.

Otóż, pan prezydent Zb. Podraża nie liczy się w ogóle z opiniami mieszkańców, czym naruszą ich prawo jako członków wspólnoty samorządowej – Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 i lekceważy potrzebę poważnego traktowania konsultacji, ograniczając się do formalnego wysyłania swoich pism z datą: 30.07.2009, podczas gdy protesty mieszkańców miały miejsce już w czerwcu br. (W załączeniu artykuł ze „Wspólnoty” pt. Procedura konsultacji z dn.05.09.2009).

Pragniemy nadmienić, że Halę Sportową i tzw. Aqua Park (Nemo „Wodny Świat”) oddano do eksploatacji w okresie 2003-2004, a więc co najmniej pięć lat temu i w tym czasie nie było żadnych komplikacji przy dojeździe do tych obiektów, a więc argumenty pana prezydenta w jego piśmie z dn. 30.07.2009 są bezpodstawne i nieprzekonywujące, gdyż:

1. Hala Widowiskowo-Sportowa na około 3 tyś. miejsc jest w przeważającej ilości imprez wypełniana średnio w 60% widzów.

2. Uczestnicy imprez w większości, czyli około 80% dochodzą do hali pieszo lub dojeżdżają środkami komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje).

3. Pozostali uczestnicy, czyli 20% przyjeżdżając swoimi środkami lokomocji nie mają większego problemu, bo ruch samochodowy rozładowuje się średnio po około 20 minutach, tym bardziej, że większe imprezy sportowe (ogólnokrajowe czy międzynarodowe) odbywają się kilka razy w roku.

4. Aktualnie drogi dojazdowe i wyjazdowe zapewniają bezpieczeństwo uczestników, tak więc rzeczywistość nie potwierdziła założeń projektowych dokumentacji powstałej wiele lat temu.

5. W innych miastach, na terenie południowej Polski, parkingi są oddalone od hal sportowych nawet o 200-300 metrów, co potwierdza fakt, że nie muszą być one usytuowane bezpośrednio przy obiekcie.

Pragniemy podkreślić, że pan prezydent Zbigniew Podraża ani jego I z-ca H. Zaguła nie reagują na żadne argumenty, ani opinie mieszkańców, którzy pod protestem w sprawie nowej drogi przez Park Hallera do tej pory składają swoje podpisy, uważając decyzje władz miasta jako autorytarną, naruszającą podstawowe prawa społeczności lokalnej.

Jako radni uważamy, że sprawując władzę wykonawczą pan prezydent Zb. Podraża przekroczył swoje uprawnienia, gdyż:

1. W Urzędzie Miejskim blokuje się radnym opozycyjnym dostęp do urzędowych dokumentów, które mają znaczenie w tej sprawie, co narusza ustawę o dostępie do informacji publicznej (np. decyzję o uruchomieniu przetargu, protokoły, itp.)

2. Urząd Miejski złożył doniesienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jakiego miałyby dopuścić się osoby zbierające podpisy pod protestem dot. budowy kolejnej drogi przez Park Hallera.

3. Pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają nazwiska i adresy osób podpisanych pod protestem, co odbierane jest przez mieszkańców jako szantaż i straszenie prokuratorem (do tych czynności oddelegowano 3-4 urzędników).

4. Niektórych radnych traktuje się jak potencjalnych przestępców uniemożliwiając im wykonywanie swoich obowiązków na rzecz mieszkańców naszej gminy i wspieranie ich w słusznej sprawie.

5. Prezydent Zb. Podraża nie zlecił szczegółowej ekspertyzy geologicznej terenu parku, na którym zaplanował budowę kolejnej drogi.

Ingerencja w podłoże o dużej ilości zrobów górniczych, a także tzw. wychodni węglowych po byłej kopalni Reden, stwarza poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i samochodów, które tą drogą miałyby jeździć.

Szanowny Panie Wojewodo. W tej sytuacji zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o pomoc w wyegzekwowaniu respektowania przepisów prawnych obowiązujących w samorządzie gminnym, które w sposób ewidentny, w stosunku do mieszkańców, są naruszane przez prezydenta naszego miasta — pana Zbigniewa Podrazę.

Prosimy również o zajęcie stanowiska w tej konkretnej sprawie, mając na względzie dobro społeczne i poszanowanie zasad demokracji lokalnej.

Jerzy Talkowski, Halina Głowacka, Tomasz Pasek, Grzegorz Jaszczura”

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie