Wspominałem już, w kilku wpisach dotyczących symboli Zagłębia Dąbrowskiego, o dziwnej postawie niektórych samorządowych polityków naszego regionu łamiących prawdopodobnie prawo przy „wypożyczaniu” wizerunku orła z herbu czy to miasta Sławkowa (nota bene bez wiedzy burmistrza), czy to Starostwa Będzin. Orły te (lub przynajmniej łudząco podobne) umieszczone przykładowo w nieheraldycznym (zmienianym co pewien czas) tzw. herbie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego wprowadzają niezbyt eleganckie zasady używania tego tak ważnego dla każdego Polaka symbolu. Umieszczenie orła pośrodku dwudzielnej (dwubarwnej) tarczy można określić wręcz jako ośmieszanie polskich symboli narodowych, przynajmniej zdaniem moim i dr. Zb. Matuszczyka. Od trzech lat promuję inną propozycję herbu i chorągwi Zagłębia Dąbrowskiego, którą opracował dr Zb. Matuszczyk z moim skromnym udziałem. Więcej informacji znajdziesz także na stronie www.symbolezaglebia.pl. Problemy w porozumieniu się spowodowały wystosowanie przez dr. Zb. Matuszczyka listu otwartego do Starosty Powiatu Będzińskiego w tej sprawie. U mnie oczywiście całość listu:

Warszawa, 20.12.2013 r.

Starosta Powiatu Będzińskiego

Krzysztof Malczewski

dotyczy: tzw. herbu Zagłębia Dąbrowskiego

W nawiązaniu do odbytej w Pana gabinecie w dniu 28 grudnia 2012 roku rozmowy, w obecności osób trzecich, która dotyczyła sprawy przekazania przez władze Powiatu Będzińskiego wizerunku „[…] orła srebrnego z koroną złotą” z oficjalnego herbu Powiatu Będzińskiego, zgodnego z wizerunkiem zamieszczonym w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego 2003 roku (dalej Statutu Powiatu) do wykorzystania przez Regionalne Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego (FdZD) oraz zgłoszonych przeze mnie wątpliwości co do merytorycznych i prawnych podstaw takiej decyzji.

Informacja o tej sprawie została zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej FdZD www.zaglebiedabrowskie.org w rubryce „Aktualności” pod datą 12 grudnia 2012 roku oraz w prasie regionalnej z tego okresu, szeroko rozpisującej się o ustawianiu tzw. witaczy na granicach Zagłębia Dąbrowskiego.

Ośmielam się przypomnieć, że od naszej rozmowy upłynęło już 12 miesięcy, a ja nadal nie otrzymałem żadnej informacji, chociaż Pan Starosta zapewnił mnie, iż odpowie wyczerpująco na nurtujące mnie wątpliwości po skonsultowaniu sprawy z prawnikami.

Brak jednoznacznego stanowiska Pana Starosty wywołał ożywioną dyskusję, która od dłuższego czasu toczy się na łamach lokalnych mediów w sprawie ostatecznego wizerunku społecznego herbu Zagłębia Dąbrowskiego, między mną, jako autorem jednej z propozycji herbu i pozostałych symboli Zagłębia Dąbrowskiego, a autorami alternatywnego projektu przygotowanego przez FdZD. Istotnym problemem w sprawie jest przekonanie Zarządu FdZD o instytucjonalnym wsparciu zarządzanego przez Pana Starostwa Powiatowego w Będzinie dla propagowania jedynie prawidłowego, opracowanego przez to Stowarzyszenie wizerunku tzw. herbu Zagłębia Dąbrowskiego.

W ten sposób stał się Pan stroną i zarazem arbitrem. Brak Pana stanowiska wyrażonego na piśmie uniemożliwia dalszą merytoryczną dyskusję pomiędzy autorami konkurencyjnych projektów, co w efekcie nie sprzyja powadze wizerunku Zagłębia Dąbrowskiego w pozostałych regionach naszego śląskiego województwa.

Z uwagi na powyższe, ponownie uprzejmie proszę Pana Starostę o udzielenie mi odpowiedzi w ustawowym terminie na poniższe pytania. Proszę potraktować je jako ważne i istotne dla naszej zagłębiowskiej społeczności. Z tego powodu chciałbym, aby moją prośbę przyjął Pan jako list otwarty, którego treść oraz Pana odpowiedź będą dostępne wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.symbolezaglebia.pl.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o informację, czy Rada Powiatu Będzińskiego zgodnie ze swoimi wyłącznymi właściwościami zawartymi w § 12, pkt 14 Statutu Powiatu: „14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu”, podjęła stosowną uchwałę umożliwiającą Zarządowi Powiatu Będzińskiego na wydzielenie z herbu Powiatu zamieszczonego w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu, wizerunku „[…] orła srebrnego z koroną złotą […]” i zezwoliła na jego przekazanie i wykorzystywanie przez FdZD, a w szczególności, czy zostało wykonane postanowienie Statutu Powiatu § 4, pkt 2: „2. Użycie herbu przez inne podmioty niż jednostki organizacyjne Powiatu wymaga zgody Zarządu”, i w związku z tym, czy Zarząd Powiatu wydał w tej sprawie decyzję?

2. W razie negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, proszę o przytoczenie treści jakiegokolwiek aktu prawnego, na którego podstawie orzeł z herbu Powiatu Będzińskiego znalazł się w tzw. społecznym herbie Zagłębia Dąbrowskiego, opracowanym i rozpowszechnianym przez FdZD?

3. Proszę o przytoczenie opinii Komisji Heraldycznej w sprawie opinii projektu herbu Powiatu Będzińskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego, którego wizerunek został zamieszczony w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu?

4. Proszę o podanie autora – osoby fizycznej lub firmy – graficznego opracowania wizerunku herbu Powiatu Będzińskiego zamieszczonego w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu? Proszę również o podanie podstawy prawnej do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do tegoż herbu?

5. Proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, która posiada autorskie prawa osobiste do herbu Powiatu Będzińskiego, zamieszczonego w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu, a w szczególności do rysunku orła?

6. Proszę o wykładnię prawną dotyczącą praw autorskich do wizerunku „[…] orła srebrnego z koroną złotą […]” zamieszczonego w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu, umieszczonego przez FdZD w tzw. społecznym herbie Zagłębia Dąbrowskiego i określonych na stronie internetowej FdZD – HERB ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO (adres: herbzaglebia.pl, w zakładce „Zasady użytkowania”? Ponieważ w dniu, kiedy piszę ten list strona jest niedostępna, przesyłam jej wcześniejszy wydruk, jako załącznik nr 1.

Uwaga

Inne materiały internetowe są na dzień dzisiejszy dostępne, część z nich jako wydruki przekazałem Panu Staroście podczas naszego ostatniego spotkania w dniu 28 grudnia 2012 roku. W razie gdyby materiały te przez FdZD zostały usunięte lub zmienione, służę swoimi wydrukami.

PS.

Szanowny Panie Starosto, nie uważam się za wyrocznię w sprawach heraldyki. Jestem gotów zawsze i wszędzie podjąć debatę nad opracowanym przeze mnie i każdym innym projektem symboli Zagłębia Dąbrowskiego, pod warunkiem, że będzie to dyskusja merytoryczna, w której nie będą kwestionowane podstawowe zasady heraldyki. Nie uważam swojego projektu za doskonały, ale na dzień dzisiejszy nie widzę innego, który w sposób jasny i przejrzysty mógłby symbolizować tożsamość naszego regionu.

Celem mojego listu do Pana nie jest podgrzewanie tego nikomu niepotrzebnego sporu. Moją intencją jest zaś za pośrednictwem odpowiedzi na postawione pytania, oczywiście jeśli zechce Pan na nie odpowiedzieć, uzmysłowienie Panu i Czytelnikom tego listu, że do naszych wspólnych znaków, pod którymi chcemy występować i z którymi chcemy się utożsamiać, powinniśmy podchodzić transparentnie, z powagą i znajomością rzeczy.

Zatem nie powinniśmy wprowadzać do użytku symboli obarczonych błędami merytorycznymi i prawnymi, które w przyszłości wymuszą ich zmianę. Przykładem tego jest już drugi herb opracowany i używany przez FdZD, od 1 stycznia 2013 roku, który niestety nadal posiada ewidentne błędy heraldyczne i prawne.

Szanowny Panie Starosto, może w przyszłości samorządy naszego regionu dojrzeją do powołania np. Związku Miast i Gmin Zagłębia Dąbrowskiego, który będzie mógł posługiwać się własnymi symbolami. Dlatego uważam, że warto już dziś popracować nad jego poprawnym wizerunkiem.

Z poważaniem dr Zbigniew Matuszczyk

Załącznik 1 na 2 kartach.

Do wiadomości:

1. Wojewoda Śląski

2. Przewodniczący Komisji Heraldycznej

3. Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego

4. Prezydent Sosnowca

5. Prezydent Dąbrowy Górniczej

 

Komentarze

10 komentarzy do “dr Zbigniew Matuszczyk – list otwarty”

 1. Zagłębiak, 2 sty 2014 o 21:01

  Popieram pana Matuszczyka. Powinno ukrócić się samowolę urzedasów i to w każdej dziedzinie.

 2. Dorota, 2 sty 2014 o 21:05

  Brawo. tak trzymać, niech urzędnicy ponoszą odpowiedzialność za to co robią.

 3. info, 2 sty 2014 o 21:10

  „Mam nadzieję że dr. Matuszczykowi wystarczy sił i energii aby tę plagiatową aferę wyjaśnić do końca. Najważniejsze żeby winni zostali ukarani, a ten fatalny pseudoherb FdZD trafił do lamusa. To chyba największa z wielu kompromitacji jakie zaliczył D. Jurek i FdZD. Przy tej okazji wpadkę zaliczyli też samorządowcy-Malczewski z Chęcińskim. Wydaje się jednak że ten ostatni działał w dobrej wierze i raczej uniknie kary.”

 4. Zagłębie Dąbrowskie, 2 sty 2014 o 23:53
 5. Kazimierz Jasionek, 3 sty 2014 o 0:16

  Popieram Pana Matuszczyka, a brakiem odpowiedzi ze Starostwa Powiatu Bedzińskiego wcale nie jestem zaskoczony. Przecież żeby mądrze i merytorycznie odpowiedzieć na te zasadnicze pytania, należy wytężyć swój umysł (jeżeli jest tam gdzie powinien być) i nie wypisywać głupot. Z kolei to wymaga należytego przygotowania się do tematu, a komu chce się ruszyć swoje du..ko żeby się tym zająć ??????? Przecież biurokraci chcą mieć tylko w pracy sielankowy spokój !!!!!

 6. g, 3 sty 2014 o 1:40
 7. gabrysia, 3 sty 2014 o 1:41
 8. Zagłębie Dąbrowskie, 4 sty 2014 o 13:49

  Propozycja panów jest pod każdym względem lepsza, zarówno heraldycznym jak i uzasadnienia zastosowania takich, a nie innych symboli historycznych. Oby zwyciężyła w opinii Zagłębiaków, bo po stronie slaskiej (rasiowskiej) jest jednoznacznie określana jako właściwsza!

 9. piaskowy, 14 sty 2014 o 22:05

  Panocki oco te kłótnie, w DG w sali obrad wisi żółty orzełek na niebieskim tle i będzie wisiał następne 40 lat. Ludziom w Dąbrowie nie zależy na takich sprawach. W ogóle nam tu na niczym nie zależy byle robota jakaś była i w rodzinie wszyscy w miarę zdrowi. A pan Matuszczyk używa dziwnych argumentów, herb to jest taki znak który nie podlega ochronie patentowej ani prawom autorskim, tak samo jak nazwa „Polska” czy nazwa „Będzin”. Chyba że używane by to było z zamiarem poniżenia, obrażenia, szerzenia waśni etnicznych i narodowościowych czyli np. palenie, znieważanie tych symboli. Więc wynika z tego że pan Matuszczyk uważa że herb Będzina został znieważony, zbrukany tym że został wykorzystany w symbolach Zagłębia? Panocki śmiesznie i dziwnie to wszystko brzmi zważywszy na to co napisałem na początku o żółtym orzełku. Mnie są symbole Zagłębia do szczęścia niepotrzebne, Widzę to jako próbę tworzenia namiastki regionu. Ani to Śląsk ani Małopolska jak mówiła pewna pani posłanka, zróbmy więc sobie własne symbole i bawmy się w niby region. A sytuacja jest taka że jedna noga Śląska, druga noga Małopolska a to małe pośrodku co zwisa i powiewa to nasze Zagłębie. I symbole o które rozgorzała kłótnia nic tu nie zmienią a tylko pokazują ludziom małość tego regionu o króciutkiej historii wyalienowanego i z Małopolski i ze Śląska.

 10. Zagłębie Dąbrowskie, 15 sty 2014 o 15:52

  piaskowy: prawdopodobnie nie zrozumiał pan słusznych i trafnych pytań pana Matuszczyka.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie