Zdjęcie0623-2Nie tak dawno, bo 02.01.2014 r. opublikowałem list otwarty dr. Zbigniewa Matuszczyka do Starosty Będzińskiego pana Krzysztofa Malczewskiego. List datowany 20 grudnia 2013 roku dotyczył tzw. herbu Zagłębia Dąbrowskiego. Oprócz adresata otrzymali go do wiadomości Wojewoda Śląski, Przewodniczący Komisji Heraldycznej, Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Całość możesz przeczytać także na stronie www.symbolezaglebia.plhttp://www.symbolezaglebia.pl/artykuly/inne-art/58-dr-zb-matuszczyk-list-otwarty.html.

Ponieważ jestem w posiadaniu odpowiedzi Starosty Będzińskiego p. Krzysztofa Malczewskiego na ww. list zamieszczam ją w całości bez zbędnego komentarza, aczkolwiek złośliwości w kontekście całości sytuacji w stosunku do biurw aż się proszą. Mimo wszystko powstrzymam się.

„Będzin, dn. 21.01.2014 r.

Szanowny Pan

ppłk rez. dr Zbigniew Matuszczyk

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 20 grudnia 2013 roku informuję:

Ad 1. Rada Powiatu nie podejmowała takiej uchwały, gdyż Zarząd Powiatu nie dokonywał wydzielenia żadnego z elementów herbu.

Ad 2. W tej sprawienie był podejmowany żaden akt prawny.

Ad 3. W załączniku przekazuję opinię komisji heraldycznej z dnia 26.06.2001 roku wraz z Uchwałą Rady Powiatu i jej uzasadnieniem.

Ad 4. Projekt herbu został wykonany przez „Centrum Heraldyki Polskiej” działającym pod patronatem Fundacji Tradycji Rzeczypospolitej. Zgodnie z par. 9 Umowy o dzieło (zawartej w dniu 02.11.2000 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Będzinie, a Fundacją Tradycji Rzeczypospolitej pod patronatem której działa „Centrum Heraldyki Polskiej”) przeniesienie autorskich praw majątkowych przez wykonawcę na rzecz zamawiającego nastąpiło w ciągu 30 dni od przekazania pełnej należności za wykonanie projektu.

Ad 5. Starostwo Powiatowe w Będzinie nie jest podmiotem uprawnionym do przedstawiania wiążących wykładni prawnych.

Jednocześnie ośmielam się przypomnieć Panu, iż doceniając olbrzymie znaczenie wspólnego symbolu identyfikującego mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, a jednocześnie mając świadomość sporu narastającego pomiędzy Panem a FdZD doprowadziłem do spotkania, którego celem było stworzenie Państwu warunków do osiągnięcia porozumienia pomiędzy autorami konkurencyjnych wersji herbu. Niestety, pomimo moich starań ani Pan, ani przedstawiciel FdZD Dariusz Jurek nie byliście skłonni do konsensusu w tej sprawie. Urząd Starosty Będzińskiego nie jest właściwy do pełnienia roli arbitra w sprawie dotyczącej w równej mierze wszystkich mieszkańców regionu.

Doceniając Pańską działalność w tej sprawie, pozostaję z nadzieją na równie aktywne Pańskie zaangażowanie w innych, ważnych dla mieszkańców powiatu będzińskiego kwestiach.”

Starosta

Krzysztof Malczewski

Wydaje się, że odpowiedź Pana Starosty jednoznacznie rozstrzyga o braku jakichkolwiek podstaw prawnych wykorzystywania uszczerbionego godła (części godła) z oficjalnego herbu Powiatu Będzińskiego przez Stowarzyszenie FdZD. Należy szczególnie podkreślić, że wiąże się to z brakiem posiadania przez stowarzyszenie FdZD majątkowych i osobistych praw autorskich do używania i rozpowszechniania orła z herbu Powiatu Będzińskiego. Do 01.01.2013 r. używało ono także bez uzgodnienia z Burmistrzem Sławkowa orła bliźniaczo podobnego do orła znajdującego się w herbie właśnie miasta Sławkowa.

Jeszcze na koniec załączniki, w których zawarta jest negatywna opinia Komisji Heraldycznej, co do merytoryczności zarówno herbu jak i flagi Powiatu Będzińskiego:

pismo-MSW-2001-09.04pismo-komisja-heraldpismo-komisja-herld.opiniapismo-2001.09.14No comments.

Ps Zobacz także:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=10446#more-10446,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=10497#more-10497,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=10717#more-10717,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=25311#more-25311.

Komentarze

6 komentarzy do “Starosta Będziński odpowiada dr. Zb. Matuszczykowi”

 1. Kazimierz Jasionek, 2 mar 2014 o 14:51

  Myślę że w herbie Zagłębia, w przeważającej większości rządzonego przez czerwonych komuchów, powinna być kukułka podrzucająca co chwilę mieszkańcom jakieś zepsute jajo, albo sroka, która kradnie wszystkie błyskotki które tylko jej wpadną w oczy i mają zawsze większą wartość, gdyż taki ma charakter. Dla mieszkańców którzy mają dobrze poukładane pod sufitem, te moje skojarzenia z tą władzą i tymi ptaszkami powinna być należycie zrozumiana !!!!!

 2. Kruk, 2 mar 2014 o 17:52

  Ja dziękuję doktorowi Matuszczykowi za pracę którą wykonał. Herb Pana Matuszczyka bardzo mi się podoba i widać różnicę klas w porównaniu do herbu Forum.

 3. Kruk, 2 mar 2014 o 17:54

  No i jeszcze uzasadnienie. Brawo.
  A co do starostwa to tak pracują urzędnicy nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Pensje bierze a pomyślunku brak.

 4. Poszukujący, 2 mar 2014 o 23:43

  Dzień dobry wszystkim czytelnikom bloga.
  Przyznaję, że niespecjalnie jestem zainteresowany opisywanym tematem, ani szczególnie się w niego nie wdrożyłem, gdyż nie mam na to czasu.
  Jednocześnie chciałbym podkreślić, że z uznaniem i szacunkiem odnoszę się do ludzi, którzy ten problem znają, podejmują i uczciwie oraz sprawiedliwie pragną go wyjaśnić, szczególnie dlatego, że znają się na tym (pan Grzegorz Jaszczura) lub są w tym zakresie pasjonatami oraz fachowcami (Dr Zb. Matuszczyk).
  A poza tym, próba sprawiedliwego i uczciwego wyjaśnienia opisywanego problemu jest klasycznym przykładem pewnego elementu ich patriotyzmu. I nie chodzi tutaj tylko o patriotyzm lokalny – w skali mikro, ale podjęcie sprawiedliwego wyjaśnienia tego problemu jest dla mnie przejawem pewnego patriotyzmu państwowego, a więc tego w skali makro.

  Nie wiem czy dobrze zrozumiałem problem, ale jeśli:
  1) Regionalne Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego (FdZD) – w wizerunku społecznego herbu Zagłębia Dąbrowskiego – używa najistotniejszego elementu z kompletnego herbu Powiatu Będzińskiego, a więc zarejestrowanego, zgłoszonego i charakterystycznego wizerunku orła z koroną , to bezsprzecznie popełnia paskudny plagiat, stosuje brzydką profanację, a poza tym, czyni to bezprawnie, co powinno być karalne.

  2) Pan Dr Matuszczyk czekał na odpowiedź od pana Starosty Będzińskiego – całe 12 miesięcy. a sama odpowiedź w ogóle nie jest wyczerpująca, a według obietnicy taka miał być („Pan Starosta zapewnił mnie, iż odpowie wyczerpująco na nurtujące mnie wątpliwości po skonsultowaniu sprawy z prawnikami” – cytat wg słów pana Dr Matuszczyka). Z tego wynika, że pan dr Matuszczyk czekał na obiecaną odpowiedź zbyt długo, niezrozumiale długo, a ona sama w ogóle nie jest wyczerpująca, a wręcz jest ona, na swój sposób lakoniczna, skoro tak skrótowo odnosi się do uzasadnionych, kompetentnych zarzutów.

  3) Komisja heraldyczna w 2001 roku negatywnie zaopiniowała projekt herbu Powiatu będzińskiego, a wcześniej na mocy uchwały Rady Powiatu Będzińskiego został on przyjęty jako akt prawa miejscowego. To jakie powinny być tego konsekwencje ?

  4) Starostwo Powiatowe w Będzinie nie jest podmiotem uprawnionym do przedstawiania wiążących wykładni prawnych (cytat z odpowiedzi Starosty do dr Zb. Matuszczyka). No nie jest. Jak i również nie powinno być ono w tej sprawie arbitrem. A wrażenie jest wyraźne, że takim arbitrem jest i to na korzyść Stowarzyszenia FdZD, skoro toleruje i pozwala temu stowarzyszeniu na pewne nieuprawnione działania (plagiat, profanacja pewnych symboli heraldycznych, tolerowanie nieusankcjonowanego stosowania elementów powiatowego herbu – łamanie prawa). Starostwo Powiatowe nie powinno być arbitrem, ale siłą rzeczy stało się i jest klasyczną stroną konfliktu i dlatego powinno ono dążyć do sprawiedliwego i uczciwego rozwiązania problemu. W tym wypadku brak działania jest działaniem na pewną, konkretną szkodę.

  5) Spór nie jest jedynie pomiędzy Panem dr Zb. Matuszczykiem i Stowarzyszeniem FdZD, jak twierdzi Starosta, gdyż on sam będąc stroną tego konfliktu, pozostaje również stroną sporu, od którego „nie można umyć rąk”, tylko należy aktywnie i bezstronnie, zaangażować się w wyjaśnienie problemu, który dotyczy pewnej wspólnej regionalnej wartości.

  6) Jeśli wizerunek orła z herbu Powiatu Będzińskiego, który znalazł się w t.zw. społecznym herbie Zagłębia Dąbrowskiego nie został usankcjonowany w jakikolwiek prawny sposób, (odpowiedź nr dwa – Pana Starosty), to chyba znaczy, że po prostu, nie był, bo nie mógł on być usankcjonowany prawnie z kilku powodów i dlatego należy problem rozwiązać obiektywnie i uczciwie, a nie zachowawczo lub nawet jednostronnie, co może być nawet odczytywane jako tendencyjne. Z tego wynika, że Stowarzyszenie używa i stosuje tego herbu ze skopiowanymi elementami – w sposób bezprawny. I dlatego w tym wypadku nie jest to problem tylko pana doktora Matuszczyka, ale stroną konfliktu automatycznie staje się oficjalnie zarządzający tym herbem, a szczególnie jeśli jest to jednostka samorządowa, która w tym przypadku ma pewne instrumenty na reakcję i interwencję, ale posiada i również pewne obowiązki wobec lokalnej wspólnoty mieszkańców. A w tym przypadku, te obowiązki zostały chyba zaniedbane.

  7) Z przedstawionej korespondencji wynika, że pan dr Zb. Matuszczyk uważa, że została zniszczona pewna elementarna zasada i idea z zakresu stosowania systemów i procedur heraldycznych, jak i również uważa, że jego interwencje w celu rozwiązania problemu są rozpatrywane krzywdząco, niewłaściwie i tendencyjnie, czemu od dawna daje wyraz w swych bezsilnych argumentacjach i interwencjach. I to rozpatrywane są właśnie ze strony Pana Starosty Powiatu Będzińskiego. A tymczasem, Pan Starosta wiedząc o tym, w swej korespondencji w swej końcowej sentencji, pisze że „doceniając działalność pana doktora, pozostaje z nadzieją na jego równie aktywne zaangażowanie w innych, ważnych dla mieszkańców powiatu będzińskiego kwestiach”. Mam wrażenie, że można to odebrać nie tylko jako urzędniczą kurtuazję, ale również można to odebrać jako dowcipną lub złośliwą ironię czy nawet kpinę, choćby nie była ona nawet celowa. Wydaje mi się bowiem, że mamy tutaj do czynienia z przykładem łamania zasad związanych ze stosowaniem procedur heraldycznych, w tym wypadku związanych z herbem Powiatu Będzińskiego, którego najistotniejsze elementy są bezprawnie używane przez inne podmioty bez niczyjej zgody, a za milczącą lub niezrozumiale asekuracyjną zgodą Starosty. Musimy również pamiętać, że herb naszego regionu jest naszą wspólną wartością i dla wielu z nas jest wartością samą w sobie jako pewien element patriotyzmu lokalnego i regionalnej tożsamości.

  Pozostaje nam wszystkim życzyć, ażeby problem był rozwiązany fachowo i sprawiedliwie, a do tego potrzeba powtórnych, życzliwych wspólnych rozmów, najlepiej z udziałem bezstronnych znawców tematu.

 5. CBA, 24 mar 2014 o 9:32
 6. info, 26 mar 2014 o 7:57

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie