Apel do pana prezydenta Zb. Podrazy

Kategorie: Bez kategorii   | 15 listopada, 2011

Jak wspomniałem we wpisie „Lipówka II – lewicowe ADHD„, wieść gminna niesie, że szykuje się kolejny aport nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza do prywatnego przedsiębiorstwa. Ponieważ swego czasu pan prezydent Zb. Podraza (Lewica SLD), zajmował się jeszcze poważniejszymi sprawami niż zarządzanie Gminą, mianowicie dyrektorował jako lekarz szpitalowi i posłował, a nawet wiceministrował, być może nie zna praźródeł przypadków, w których nasza Gmina na aportach nie wychodziła najlepiej. Aczkolwiek jako człowiek inteligentny, przecież już po 5 latach rządzenia powinien zauważyć, że właśnie niegdysiejsze aporty odbijają mu się czkawką.

Dlatego apeluję, niech pan panie prezydencie nie powiela błędów swoich poprzedników, zresztą także z Lewicy SLD (SdRP). Żeby nie być gołosłownym, „prosty” przykład zawiązania spółki Aquaparku, pierwotna nazwa „Nemo” sp. z o.o. Aporty były tam tak liczne panie prezydencie, że w rezultacie brakło cashu, aby wybudować fizycznie obiekt Aquaparku! To jest praprzyczyna „wymuszenia” na panu wykupu weksli in blanco na 30 milionów złotych na początku pana poprzedniej kadencji jako prezydenta Miasta. A konsekwencje opisałem ostatnio we wpisie „Nemo-Wodny Świat topi Gminę? Abstrahuję od tego, że 10 szt. weksli in blanco podpisanych przez M. Lipczyka, K. Bobrowskiego z kontrasygnatą B. Słonki, można było w interesie Gminy próbować podważyć (opinia prawna Kancelarii Korczyński & Grochalski z dn. 15.11.2006 r.). Przyczyną bezpośrednią jest oczywiście pokrycie przez Gminę (jako 40% udziałowca) poręczenia wekslowego 35 milionowego kredytu, skonsumowanego na budowę aquaparku przez wszystkich udziałowców, w tym prywatnych (60% udziałów), zwolnionych od takowego (choćby analogicznie proporcjonalnego!) obciążenia finansowego!

Ograniczę się do aportów, ponieważ temat powstania tej Spółki jest bardzo rozległy, a różnorakich wątków ubocznych powstałaby masa. Zaczynając trochę od końca, najlepiej to charakteryzuje zdanie z kontroli przedsiębiorstwa „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. przeprowadzonej w dniach 27.10.2004 – 03.12.2004 r. (strona 61, 62):

„VIII Udokumentowana ustaleniami kontrolnymi oraz wykazana powyższym wnioskowaniem patologia zarządzania w pierwszej fazie funkcjonowania „Nemo” sp. z o.o. utrwaliła, wręcz zakonserwowała w księgach rachunkowych zawyżoną wartość wkładów niepieniężnych wniesionych do Spółki aportem Nemo Investment sp. z o.o. w postaci Koncepcji Nemo i Dokumentacji projektowej (zakres pozwolenia na budowę), umożliwiła zakotwiczyć w dokumentach finansowo-księgowych „Nemo” sp. z o.o., w tym również poprzez wykazaną i udokumentowaną ustaleniami kontrolnymi manipulację i matactwo dobrami „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o., wartości odpowiadających interesowi wspólnika – Nemo Investment sp. z o.o. deklarowanych w momencie zawiązywania „Nemo” sp. z o.o. ale nie osiągniętych w momencie wypełniania zobowiązań wynikających z umowy Spółki zawartej w chwili zawiązywania Nemo sp. z o.o. […]”.

W związku z powyższymi wnioskami, w raporcie kontrolnym oczywiście znacznie bardziej rozwiniętymi i udowodnionymi, jako mieszkaniec i podatnik odprowadzający także do kasy Miasta podatki, ja panie prezydencie nawet nie mam pretensji do właścicieli (udziałowców) prywatnego przedsiębiorstwa Nemo Investment, lecz mam pretensje do nadzorców z ramienia Urzędu Miasta, pracujących m.in. za moje podatki! Czy oni nie mogli lepiej dbać o moje interesy i moje pieniądze?! Dlatego apeluję do pana, panie prezydencie: nie idź tą drogą!

Trochę historiografii dotyczącej spółki „Nemo …”:

11.07.2000 r., aktem notarialnym Rep. A nr 4585/2000 M. Lipczyk – Prezydent i K. Bobrowski – Wiceprezydent, działając w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza zawiązali z innymi podmiotami (Nemo-Investment sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A. i PWiK sp. z o.o.), spółkę „Nemo” sp. z o.o.

par. 7 aktu notarialnego dzielił udziały:

– Gmina D. G. objęła 64 700 udziałów po 100 zł, pokrywając je nieruchomością o pow. 53 475 m2

– Nemo Investment sp. z o.o. objęła 26 000 udziałów pokrywając je także aportami: częściowej dokumentacji wykonawczej za 1,6 mln zł i tzw. Koncepcji „NEMO” o wartości 1,0 mln zł.

– Mostostal Zabrze Holding S.A. objął 10000 udziałów pokrywając je wkładem pieniężnym

– PWiK sp. z o.o. objęła 2000 udziałów także wkładem pieniężnym.

W sumie kapitał zakładowy (z aportami) wynosił 10 274 000 zł, w tym tylko 1,2 mln zł wkładów pieniężnych! Przewidziano w umowie podwyższenie kapitału zakładowego o 6,2 mln zł (głównie Mostostalu 5,0 mln zł).

23.08.2000 r., skierowano wniosek do RH o rejestrację, podając wartość kapitału zakładowego 10 274 000 zł, czyli z aportami!

30.08.2000 r., Rada Miejska (uchwała nr XXXII/591/2000) wyznacza M. Lipczyka i K. Bobrowskiego do Zgromadzenia Wspólników „Nemo-Wodny Świat” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

06.09.2000 r., Sąd Rejonowy w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Rejonowy dokonuje wpisu RHB 18161 spółki i poświadcza wniesienie aportu w wartości 9 074 000 zł!!!, czyli z aportami Nemo Investment na Koncepcję Nemo za 1 mln złotych! Nie wiadomo na jakiej podstawie Sąd przyjął taką a nie inną wycenę aportów. Formalnie było to tylko oświadczenie Zarządu Spółki z dn. 21.08.2000 r., oczywiście zaakceptowane przez wszystkich udziałowców wspominanym wyżej aktem notarialnym!

14.09.2000 r., Gmina przenosi aktem notarialnym nieruchomość (działkę – aport), (o pow. łącznej 5 ha 34 a 75 m2) do Spółki, występując o uwidocznienie tego w Księgach Wieczystych

01.10.2000 r., spółka Nemo przyjmuje aport Koncepcja Nemo za 1 mln zł (księgowanie!)

09.10.2000 r., dopiero teraz przekazany jest dokument o Koncepcji Nemo w wartości 1 mln zł do spółki. Powstaje pytanie: jak wcześniej Sąd Rejonowy zarejestrował ten aport jako kapitał zakładowy w tejże wartości? Zakładałem kilka spółek i z know how (aportem) były nieprawdopodobne problemy i żądania Sądu, z zasady odmawiającego jego rejestracji! Dlaczego przedstawiciele Gminy, choćby w Zgromadzeniu Wspólników, nie reagowali wcześniej?

04.04.2001 r., Pani L. Wawiórko-Jopkiewicz rezygnuje z funkcji Prezesa, a już 14.08.2001 r. Mitex S.A. zostaje generalnym wykonawcą Budowy kompleksu Aquaparku. Ale to olbrzymi, oddzielny wątek.

08.2001 r., do Zarządu Nemo-Wodny Świat trafia wycena aportu Nemo Investment dotycząca „Koncepcji Nemo”. Zadziwiające! Po roku! Jak wcześniej udziałowcy, w tym zarząd Gminy D. G.,  członkowie Zgromadzenia Wspólników czy Zarząd Spółki, przyjmowali wartość tego aportu, płacili pośrednio za niego cashem??? Abstrahuję od jego rzeczywistej wartości.

Z ciekawostek zawartych w opracowaniu Biura DTiUP „Plik” s.c. w Katowicach, a związanych z wyceną „Koncepcji Nemo” :

koszt 1 godziny nakładu pracy przyjęto 366 zł! (mamy 2001 rok)

– program marketingowy 1980 h!!!

– program zarządzania 700 h!!!

W sumie to dało: 2680 h x 366 zł = 980 880 zł. Najśmieszniejsze, że to i tak o ok. 20 000 zł za mało w stosunku do tego, co poświadczyli wszyscy udziałowcy zawiązujący aktem notarialnym spółkę w dniu 11 lipca 2000 r. oraz Sąd Rejonowy rejestrując Spółkę! I znowu prywaciarze są mi lekko obojętni, że popełniają takie błędy, ale reprezentujący Miasto, czyli mieszkańców, w tym mnie, panowie: M. Lipczyk i K. Bobrowski chyba zawalili moje interesy! O Sądzie to szkoda pisać …, powinien stać na straży, ale najwyraźniej nie stał.

Te 2680 godzin pracy, to też niezłe założenie, absurdalne w kontekście całokształtu czasowego zawiązywania omawianej Spółki, a tym samym dawania aportów i potwierdzania ich przyjęcia. Dotyczy to wzajemnie wszystkich udziałowców zawiązujących spółkę! Przykładowo założywszy, że 5-osobowy zespół pracuje po 8 godzin na dobę, otrzymamy 67 roboczodni. Bez sobót i niedziel to circa 13,4 tygodni, czyli circa 3 miesiące!

Szczegóły związane z powyższymi sensacyjnymi ustaleniami we wspomnianym protokole z kontroli (strona 29 i następne). Tam również dalsze kalendarium związane już z działalnością Spółki, która na dzień dzisiejszy ekstra kosztuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej ok. 29 mln zł plus odsetki z 10 milionów zł, za obracanie powyższą kwotą przez prywatne przedsiębiorstwo, bo pieniądze nie są za darmo panie prezydencie!

Ps. Podobno panie prezydencie toczy się proces sądowy w Sądzie Okręgowym w Katowicach w sprawie związanej ze spółką wo. (sygn. akt. XXI/K/243/10 BW). Może warto się zainteresować?

Ps. ps. Podobno panie prezydencie ta „Koncepcja Nemo” (broszurka), warta 1 milion zł zaginęła w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o.? Ale w to mi się nie chce wierzyć, bo przecież jak bez niej, to prywatne przedsiębiorstwo z udziałami Gminy, tak dobrze by funkcjonowało! A tak według pana prezydenta jest.

Komentarze

7 komentarzy do “Apel do pana prezydenta Zb. Podrazy”

 1. Michał, 15 lis 2011 o 14:01

  Nie ma szans, żeby prezydent Pana, Panie Grzegorzu wysłuchał. Wtedy Radni byli tak samo bezradni jak obecnie. Dla etatu tego czy innego poprą pana prezydenta zawsze. To tylko kwestia czasu.

 2. sympatia, 15 lis 2011 o 15:48

  Jak zawsze Panie Grzegorzu doskonałe! Faktycznie szkoda, że radni Rady Miasta prezentują i prezentowali wtedy, tak niski poziom wiedzy merytorycznej, głównie ekonomicznej. Albo pojęcia z dziedziny finansów są im obce albo …

 3. K Jasionek, 15 lis 2011 o 19:25

  Kolesie z czerwonej pajęczyny trzymają się mocno i w d…mają jakie straty z ich idiotycznych poczynań poniesie miasto czyli my mieszkańcy. W tym mieście czują się bardzo mocno, a sądy mają w nosie, przecież i tak im nic nie grozi z ich strony. Nemo-Wodny Swiat w DG stało się przystanią różnych politycznych nieudaczników, których Podraza zatrudnia tam, żeby się im krzywda jakaś nie stała. Czyżby teraz szykowali następną przewałkę? ich na takie i na różne inne numery jest z pewnością stać, do tego to im talentu nie brakuje.

 4. iti, 16 lis 2011 o 10:55

  Tak trzymać, nie zapominać o krętach.

 5. bryk, 18 lis 2011 o 12:14

  Ma Pan doskonałą pamięć! Ale w tym wypadku to dobrze.

 6. iti, 25 lis 2011 o 21:15

  Co wiemy o STOENIE w kontekście zatrzymania Gromosława C. Według Wikipedii: „W Polsce do grupy RWE należą: RWE Polska, RWE Stoen Operator, RWE Renewables Polska, RWE Polska Contracting, RWE Dea Polska. Ponadto RWE posiada udziały w Elektrociepłowni Będzin (69,56%) oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Górniczej (34%.”

 7. bryk, 8 gru 2011 o 16:18

  do iti: a Prokuratura milczy. Kamień w wodę.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie