Co dalej z MZBM?

Kategorie: Bez kategorii   | 11 sierpnia, 2009

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu dotyczącego sanacji (odnowy), która musi nastąpić w naszym mieście chciałbym wspomnieć o Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych (powstałym jeszcze w 1951 r., z wydziału Referatu Mieszkalnictwa Miejskiej Rady Narodowej). Naprawa (drastyczna restrukturyzacja, likwidacja, czy tp.) tego zakładu budżetowego już powinna być koniecznością. A znowu strona prezydencka nie wykazuje zaangażowania i ogranicza się do pozorowania działań.

Taki wniosek wyciągam m.in. z nieformalnego spotkania do jakiego doszło w dniu 06.08.2009 r. w Urzędzie Miasta na prośbę radnego Zb. Łukasika. Ponieważ na spotkanie oprócz Radnych stawili się urzędnicy, w tym Pan Z-ca Prezydenta P.Gocyła i przedstawiciele MZBM (m.in. Pan Dyrektor) oraz mieszkańcy wyglądało, że temat przynajmniej zacznie się omawiać. Jednakże Pan Prezydent Gocyła ograniczył się do wielominutowych uzasadnień, dlaczego nie można tym tematem zająć się. Czy to dlatego, że nie jest to oficjalna komisja Rady Miejskiej, czy to dlatego, że nie zna wszystkich mieszkańców i przedstawicieli, którzy przybyli na spotkanie. Wg zasady, że każdy powód dobry. Wspierali go stanowczo Radni M.Cygroń i Zb.Wróblewski.

Tematem miały być dwa punkty:

 1. Analiza rozwiązań zmierzających do rozdzielenia funkcji zarządzania Komunalnym Zasobem Lokalowym od zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych przez MZBM
 2. Uregulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych, dostawców mediów i innych przez MZBM.

Akurat w ostatnich miesiącach w wyniku m.in. informacji o fatalnym stanie finansowym tego Zakładu Budżetowego dwukrotnie interweniowałem u Pana Prezydenta poprzez interpelacje na Sesji Rady Miasta i problem uważam nie tylko za bardzo ważny, ale wręcz nabrzmiały. Pan Gocyła lekko przyciśnięty przyznał, że po raz drugi skierował sprawę nierzetelnej księgowości w MZBM do Prokuratury, a tak w ogóle to zasłaniał się brakiem ostatecznej informacji o stanie finansów MZBM i obiecał podanie stanowiska Prezydenta na Komisji Rady Miejskiej, (kiedyś w przyszłości).

Żeby nie być gołosłownym, co do moich interpelacji przytaczam treść drugiej z nich, z sesji w dniu 27 maja 2009 r., jakby ponaglającej Pana Prezydenta i odpowiedź.

„Moja interpelacja dotyczy odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację z dn. 17.04.2009 r., dotyczącą sytuacji organizacyjnej i finansowej w MZBM. Dziwi mnie, że mimo upływu czasu nikt z Urzędu nie zainteresował się losem warunkowego umorzenia w zakresie zarzutu z art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości, bo tak wynika z odpowiedzi. Przecież istotne jest jakich osób to warunkowe umorzenie dotyczyło oraz czy w nowej polityce rachunkowości, jak zrozumiałem przyjętej w MZBM, są uwzględnione wady podniesione w tym warunkowym umorzeniu. Z odpowiedzi wynika, że nawet nie wiemy, na czym ten warunek polegał. Być może problem w księgowości nadal istnieje. W takim wypadku błędy mogą być powielane automatycznie i memoriałowo.

Jak daleko zespół powołany do koordynowania prac związanych z realizacją prac naprawczych dokonał weryfikacji błędów? Jakie były wnioski kontroli MZBM przeprowadzonej przez przedstawicieli Urzędu? Liczyłem na dużo dokładniejszą i nie tak spłyconą odpowiedź w tym zakresie.”

Oto odpowiedź podpisana przez Z-cę Prezydenta P. Gocyłę:

„W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0057-536/09 z dnia 27.05.2009r. uprzejmie Pana informuję: zespół powołany do koordynowania prac w Miejskim Zarządzie Budynków  Mieszkalnych przeanalizował 300 mieszkań pod względem poprawności wprowadzonej stawki -czynszowej do systemów komputerowych PROBIT i INFORM”1. W pracach dotyczących lokali  użytkowych – harmonogram prac windykacyjnych został podzielony na: – umowy czynne, – umowy rozwiązane, z wyrokami sądowymi.

Na dzień dzisiejszy:

 • wyksięgowano nakazy, wyroki, koszty sądowe z konta 201-01-01 i zaksięgowano na konta: 245-01-01; 245-01-02; 245-01-03,
 • wprowadzono dane z wyroków, nakazów do rejestru Sądowego w programie „INFORM” w celu informacyjnym ( dotyczy wyroków, nakazów zaksięgowanych na kartotekach kontrahentów z punktu jak wyżej ),
 • wprowadzono dane do rejestru Sądowego i zaksięgowano należności objęte nakazem, wyrokiem wraz z kosztami sądowymi z 2008r.,
 • ponowiono egzekucje komornicze dla kontrahentów, wobec których komornik wydał postanowienie o egzekucji bezskutecznej,
 • przeksięgowano poniesione koszty komornicze na kartoteki kontrahentów,
 • założono jednolite akta dla kontrahentów posiadających wyroki i nakazy sądowe.

Na lokalach mieszkalnych zaksięgowano 154 wyroki sądowe. Pozostałe prace są realizowane zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi i przyjętym harmonogramem prac.”

To wszystko???

Komentarze

Komentarze (1) do “Co dalej z MZBM?”

 1. zaradna, 12 sie 2009 o 7:53

  Niewątpliwie słusznie dbają o swój byt „ludzie trzymający władze” a są to lewicowi dygnitarze w „centrum administracyjnym”, trzymając we władaniu dojną krowę jaką jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Dochód daje utrzymanie sporemu sztabowi lewicowych popleczników i kolesiów.
  Rozwiązanie MZBM-u było bo potężnym osłabieniem dla regio-polityko-komunistów jako zamykając im spokojne wypracowywanie swojej emerytury.
  Zapewne, sprywatyzowanie tego przedsiębiorstwa i tanio sprzedanie zasobów tam znajdujących się jest bardziej opłacalne dla miasta a w szczególności dla mieszkańców niźli wyłudzanie podatku w formie czynszu celem utrzymywania niedoszłą armie bezrobotnych./pracowników tego przedsiębiorstwa/.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie