IMG_3662 sesja-spieprzaj- komuchuAdresat: Przewodniczący Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej Pani Agnieszka Pasternak

W piśmie otrzymanym od Pani, jako Przewodniczącego Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej, datowanym 18.03.2010 r. ustosunkowuje się Pani Przewodnicząca do naszej interpelacji skierowanej do Pana Prezydenta Miasta, dotyczącej nieuzasadnionej interwencji zarówno Pani Przewodniczącej jak i Straży Miejskiej na sesji w dniu 27.01.2010 r., w stosunku do mieszkańców naszego miasta. Właśnie wynikiem braku podstaw do interwencji, była w/w interpelacja.

W odpowiedzi, Pani Przewodnicząca łączy zajścia do jakich dochodziło na sesjach Rady Miasta, z nieuzasadnioną interwencją do jakiej doszło na sesji w dniu 27.01.2010 r. Wprowadza Pani Przewodnicząca w zupełnie nieuprawniony i nieuzasadniony sposób odpowiedzialność zbiorową w kontekście sesji w dniu 27.01.2010 r. Sugeruje Pani w odpowiedzi, że doświadczyła zachowania na „granicy chamstwa”, a także, że „radny wykonujący swój mandat korzysta z ochrony funkcjonariusza publicznego i obrażanie go nie mieści sie w kanonach demokracji, dlatego nie będę tolerować zachowań uwłaczających zarówno radnym jak i obradom Rady Miejskiej.”

Jest to zupełnie rozbieżne z sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia na sesji w dniu 27.01.2010 r. Cytujemy fragment naszej interpelacji:

„Prosimy o wyjaśnienia i wskazanie podstawy prawnej dla działań Przewodniczącego Rady Miejskiej i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym Komendanta Straży na sesji w dniu 27.01.2010 r.

W tej dacie doszło do zdarzenia polegającego na przerwaniu obrad Rady Miasta i niezrozumiałej dla nas interwencji Straży Miejskiej, polegającej na usunięciu plakatu, przyniesionego przez mieszkańców naszego miasta […]. Plakat nie zawierał treści obraźliwych, a mieszkańcy w najmniejszym stopniu nie zakłócali słownie, czy w inny sposób obrad Rady Miasta.”

Stwierdzenie Pani Przewodniczącej, że: „Zakaz eksponowania swoich poglądów podczas sesji Rady Miejskiej, nie jest naruszeniem demokratycznych zasad Państwa Prawa.”, stawia nas wyraźnie na przeciwnych biegunach sceny  politycznej, wraz z rozumieniem podstawowych zasad demokracji. Niewystarczającym wytłumaczeniem jest przynależność Pani do Klubu Radnych Lewicy SLD.

Powyższe potwierdza, całkowity brak w odpowiedzi Pani Przewodniczącej odniesienia się do podniesionych przez nas wartości, mianowicie:

„Prawo wygłaszania i prezentowania swoich poglądów stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego i ma swoje źródła zarówno w prawie wewnętrznym, w szczególności w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i w prawie europejskim, np. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wypowiedzi. Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji.

Wolność wypowiedzi gwarantuje zakaz cenzury środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy. Każde demokratyczne państwo gwarantuje swoim obywatelom wolność słowa.”

Te, oczywiste dla nas prawdy demokracji, znalazły potwierdzenie w piśmie, jakie Pani, jako Przewodniczący Rady Miasta otrzymała z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakład Terenowy w Katowicach, sygnowanym przez Panią dr Aleksandrę Wentkowską (pismo Nr BRM.0704-7/10, z dn. 16.06.2010 r.). Mianowicie przykładowo cytujemy:

„Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.”

i dalej:

„Żaden przepis prawa nie ogranicza możliwości wnoszenia plakatów […]

Należy bowiem pamiętać, że w sytuacjach takich ingeruje się w konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 ust. 2 Konstytucji RP)”.

W kontekście zaistniałej sytuacji na sesji w dniu 27.01.2010 r. należy podkreślić, że na sesji w dniu 31.03.2010 r., w której uczestniczyli m.in. pracownicy zakładu „Ponar – Defum” z Dąbrowy Górniczej wniesiono duże transparenty oraz drewnianą trumnę. Nie stosując podobnych represji w stosunku do nich, Pani Przewodnicząca doprowadziła do całkiem już niezrozumiałego dla nas nierównego traktowania obywateli naszego Miasta. Według nas okres, kiedy stosowano taką segregację obywateli wobec prawa odszedł już do lamusa historii!

Mając powyższe na uwadze wzywamy Panią Przewodniczącą Rady Miasta, do podania się do dymisji z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz do przeproszenia mieszkańców naszego Miasta za złamanie ich konstytucyjnych praw obywatelskich.

Grzegorz Jaszczura

Tomasz Pasek

Halina Głowacka

Treść naszej interpelacji przeczytasz we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1751#more-1751.

Komentarze

4 komentarze do “List otwarty w obronie praw mieszkańców Dąbrowy Górniczej”

 1. Sprawiedliwy, 28 wrz 2010 o 21:38

  Od początku tej kadencji obserwuje zachowanie Pasternaczki i z całą pewnością mogę powiedzieć że nie zasługuje Ona na sprawowanie żadnych publicznych funkcji.Jest to osoba zarozumiała,prawnik, która nagminnie to prawo łamie z pełną premedytacją, a może niewiedzą , jeżeli tak to jak to prawo skończyła , za gęś? Rozbestwiona i zadufana a nadaje się tylko do mycia garów.Wyborcy nie róbcie Jej więcej krzywdy i wywalcie z życia politycznego, niech to zarozumiałe polityczne ZERO pozwoli o sobie zapomnieć.

 2. Michał, 29 wrz 2010 o 7:51

  władza ma swoje prawa, w Dąbrowie to widać i czuć!

 3. AKI, 29 wrz 2010 o 8:20

  Jako przewodnicząca RM i właścicielka kancelarii prawnej
  wspaniałą anty reklamę sobie robi poprzez kompletną nieznajomość prawa i artykułów Konstytucji RP. Będąc na tym stanowisku, i tym bardziej posiadając „wykształcenie prawnicze” przynajmniej zasięgła by porady prawnej.
  Wielce niezrozumiałe jest wybranie jej na przewodniczącą RM.
  Wniosek o wydalenie jej w ogóle z urzędu stwierdzam za słuszny, tylko że o prawie 4 lata za późno.
  Po wydaleniu jej z funkcji i z rady na pewno zrealizuje się w kuchni, jako gospodyni domowa….

 4. Lisiecki, 29 wrz 2010 o 14:59

  Miejmy nadzieję, że wyborcy z Dąbrowy docenią wkład p. Agnieszki Pasternak w demokrację lokalną. I nie zapomną p. Grzegorzowi, że o ich prawa walczy.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie