Nowa Prawica – informacje SN

Kategorie: Polityczne   | 19 grudnia, 2011

Termin Konwentu partii Kongres Nowej Prawicy jest wyznaczony przez Prezesa Janusza Korwin-Mikke na dzień 14 stycznia pr. w Łodzi.  M. in. w związku z tym Prezes Sądu Naczelnego partii kol. Tomasz Skóra zwołał posiedzenie Sądu Naczelnego KNP. Posiedzenie Sądu odbyło się w dniu 18 grudnia w Krakowie. Zadaniem było zatwierdzenie Regulaminów partii, skierowanie uwag do Statutu na Konwent, a także inne sprawy porządkowe. Chciałbym zaznaczyć, że środowiska konserwatywno-wolnościowe działają pod szyldem Kongresu Nowej Prawicy dopiero od kilku miesięcy. Zob.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=9783#more-9783.

Kalendarium powstania partii Kongres Nowej Prawicy w skrócie wygląda następująco:

03.12.2010 r. – zgłoszenie do ewidencji sądowej partii

25.03.2011 r. – Sąd Okręgowy (VII Wydział Cywilno-Rejestrowy w Warszawie) wydaje postanowienie o rejestracji partii UPR-WiP

12.05.2011 r. – złożenie wniosku o zarejestrowanie nazwy Kongres Nowej Prawicy (w skrócie Nowa Prawica)

26.06.2011 r. – posiedzenie Konwentyklu, zmiana nazwy na KNP, uchwalenie Deklaracji Ideowej

Aby się nie denerwować antydemokratycznymi OKW, PKW czy Sądem Najwyższym (zob. np. http://grzegorzjaszczura.pl/?p=12769#more-12769), przejdę do meritum, czyli postanowień wczorajszego posiedzenia Sądu Naczelnego partii:

Sąd Naczelny KNP obradujący w składzie trzyosobowym: wspomniany Prezes Sądu kol. Tomasz Skóra, Sędzia Zwyczajny kol. Janusz Żurek i II Sędzia Nadzwyczajny, czyli ja Grzegorz Jaszczura, zatwierdził Regulaminy partii: Regulamin Rady Głównej, Regulamin Zarządu, Regulamin Sygnatariuszy, Regulamin Konwentyklu, Regulamin Centralnej Komisji Rewizyjnej i Regulamin Konwentu.

Ponadto Sąd wydał kilka orzeczeń oraz zaleceń dla Konwentu. Rozpatrzono także wniosek I Wiceprezesa partii kol. Stanisława Zółtka dotyczący sposobu uczestniczenia Członków Kandydatów KNP w Konwencie partii. Orzeczenie dopuszcza Członków Kandydatów do udziału w Konwencie, lecz bez prawa głosowania. Wszystkie te decyzje powodują, że Konwent KNP 14 stycznia 2012 r. może się odbyć zgodnie z prawem. A wg statutu partii Konwenty odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 lata. Konwent Kongresu Nowej Prawicy stanie się ważnym wydarzeniem na stricte prawicowej scenie politycznej w Polsce, choćby ze względu na brak innych formacji prawicowych.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie