interpelacja-PKZ-2Poprzednie pytania do prezydenta, zamieszczone we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=27692#more-27692, mieszkańca naszego miasta pana T. Strzeleckiego, pozostały bez odpowiedzi pana prezydenta Zb. Podrazy (skrajna lewica). Dlatego następny rzut pytań, konkretnie tyczących się olbrzymich kosztów funkcjonowania i remontu postkomunistycznego, ohydnego, tzw. Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej udało mi się pośrednio przemycić do interpelacji radnego Rady Miasta. Interpelacja radnego T. Paska (Niezależni) obok.

Moje pytania były mniej więcej następujące:

 1. Ile wynoszą dotychczasowe koszty remontu PKZ?
 2. W jakiej kwocie zamknie się cały koszt remontu PKZ – prognoza na dzień dzisiejszy? Nawiasem pytając czy nie okaże się, że za kilka miesięcy, np. po wyborach znowu będzie trzeba dokładać z budżetu dodatkową kwotę?
 3. Ile wynosi utrzymanie PKZ w tymczasowej siedzibie, tj. na ul. Wojska Polskiego? (najlepiej rocznie, bo jest ogrzewanie, itd.). Czy utrzymywane zatrudnienie ma ekonomiczne i logiczne wytłumaczenie?
 4. Ile wynoszą koszty ogrzewania remontowanego PKZ, np. za rok 2013 (bo podobno są zawyżone ze względu na konieczność wcześniejszego zamawiania dostaw)?
 5. Czy pan prezydent mógłby oszacować straty poniesione przez PKZ w związku z remontem, a obejmujące brak wpływów z imprez płatnych, itd. Np. ile wyniosły takie wpływy przed remontem do kasy PKZ – najlepiej rocznie?
 6. Dlaczego doszło do tak znacznego opóźnienia terminu zakończenia remontu PKZ i jaki jest obecnie realny termin jego zakończenia?

Pasek 08Ponieważ na interpelację radnego T. Paska, pan prezydent Zb. Podraza raczył odpowiedzieć, dzielę się wrażeniami, a bardziej odpowiedziami z Szanownymi Czytelnikami. Wrażenia i zdanie niech każdy sobie wyrabia sam i wykaże się tym w wyborach na jesieni. Tak proponuję.

ad. 1 „[…] na chwilę obecną koszty remontu P.K.Z. wynoszą 40.938.979,42 . Wymierne koszty przerwy w realizacji inwestycji, spowodowanej koniecznością odstąpienia od realizacji umowy z jej pierwotnym Wykonawcą z przyczyn leżących po Jego stronie, która obejmowała zimę 2012/2013, to koszty dozorowania, oświetlenia i ogrzewania obiektu – łącznie 243.646,59 zł (jednak – przyp. mój). Oszacowana wartość przewidywanego zamówienia uzupełniającego wynosi 5.483.000,00 zł (hmm, czyli mamy zamówienie uzupełniające, szczęście tylko circa 5,5 mln zł – przyp. mój).

[…] Inne, istotne poniesione koszty związane z pracami przy P.K.Z. to koszty dokumentacji i nadzoru autorskiego – 1.330.813,48, nadzoru inwestorskiego – 129.516,60 zł i kosztu nadzoru konserwatorskiego – 457.355,00 zł.

Pozostała wartość zobowiązań wynikająca z umów zawartych z uczestnikami procesu inwestycyjnego wynosi 13.366.531,95 zł.”

ad. 2 „Koszty inwestycji zamkną się ostatecznie kwotą około 62.000.000,00 zł brutto. Na obecnym etapie realizacji zadania mogę stwierdzić, że na budowie rozwiązano wszystkie problemy generujące dodatkowe koszty, a warunkujące odbiór inwestycji przez Organy zewnętrzne takie jak Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.” (to i tak dużo za dużo – przyp. mój).

CAM00161ad. 3 „Roczny koszt utrzymania budynku przy ul. Wojska Polskiego 52 wynosi 113.565,27 zł ([…] roku 2013).

Wynagrodzenia pracowników PKZ osobowe i bezosobowe za rok 2013 wyniosły łącznie 5.438.833,58 zł brutto z pochodnymi ([…] roku 2013). Aktualnie wdrażany jest nowy schemat organizacyjny mający zracjonalizować strukturę zatrudnienia.”

(są to koszty extra niepotrzebnego moim zdaniem remontu; co do zracjonalizowania struktury zatrudnienia, to dobry gospodarz czy przedsiębiorca w swojej firmie zrobiłby to przed tak kosztowną inwestycją, ale to przecież są w tym wypadku pieniądze Gminy, a nie pana prezydenta 🙂 – przyp. mój).

ad. 4 „PKZ ponosi koszty ogrzewania budynku przy Placu Wolności 1 ponieważ ma umowę z dostawcą ciepła, jednak są one refakturowane i w 100% pokrywane przez Wykonawcę remontu, a należności z tego tytułu są regulowane terminowo. W roku 2013 koszty ogrzewania PKZ wyniosły 211.225,15 zł.”

ad. 5 „W 2010 roku wpływy z tytułu organizacji imprez wyniosły 2.079.873,74 zł, zaś w roku 2013 była to kwota 1.609.858,26 zł.” (czyli zmniejszenie wpływów jest o kilkadziesiąt procent, biorąc pod uwagę jeszcze inflację, itp. – przyp. mój).

ad. 6 „[..] przyczyną opóźnienia wykonania remontu i przebudowy P.K.Z. wynoszącego ok. 1 rok, […] była konieczność odstąpienia od realizacji umowy […] z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jedną z nich było znaczące opóźnienie w stosunku do obowiązującego harmonogramu rzeczowo – finansowego. […]. W tym czasie Gmina musiała ponosić dodatkowe koszty […].

Umowny termin zakończenia realizacji robót budowlanych – do dnia 30.10.2014 r. Jest to termin realny.

[…] Obecnie roboty przebiegają zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do wykonania pozostały roboty zamówienia uzupełniającego, rozruchy urządzeń i instalacji, niektóre roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu.” (pozostawmy bez komentarza b. zły wybór, jak z tego wynika pierwszego Wykonawcy, a może złego SIWZu?, ewidentnie wg mnie winy urzędnika i „kapitana” urzędników, czyli Zb. Podrazy – przyp. mój).

O tej rozrzutności lewicowych władz Dąbrowy Górniczej, rozrzutności polegającej na podjęciu się remontu tej szkarady socrealistycznej z pieniędzy wszystkich podatników (mieszkańców) pisałem już kilkakrotnie na blogu, ale zachęcam do zapoznania się z wpisem:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=20759#more-20759.

20120608495CAM01711

 

 

Komentarze

14 komentarzy do “Mieszkańcy zapytują p. prezydenta Z. Podrazę – P.K.Z.”

 1. Michał, 6 sie 2014 o 8:55

  I to są fakty, a nie woda która leje się w ich propagandzie.

 2. mieszkaniec, 6 sie 2014 o 9:04

  Pański komentarz do AD6 jest dość komiczny. cyt.”pozostawmy bez komentarza b. zły wybór, jak z tego wynika pierwszego Wykonawcy, a może złego SIWZu?, ewidentnie wg mnie winy urzędnika i „kapitana” urzędników, czyli Zb. Podrazy – przyp. mój”
  Chyba wie Pan jak wygląda przetarg. Zły wybór? Odniesie się Pan?
  Zły SIWZ? A proszę merytorycznie napisać co by Pan zmienił? Co napisałby Pan w SIWZ żeby był dobry?

 3. Kazimierz Jasionek, 6 sie 2014 o 10:45

  Ciekawe ile z każdej wykonywanej inwestycji w DG z tych olbrzymich funduszy prawdopodobnie wędruje na prywatne konta różnych […] powiązanych z […] ???? Czy nie jest aby tak, że albo już są budowane następne prywatne hotele w krajach z ciepłym klimatem, jak chociażby […] (podobno w Hiszpanii) albo […] ???
  W tak bogatym mieście jakim jest DG „władza” nie liczy się z wydatkami i miliony przepływają im między paluchami !!!!! CBA powinno […].
  W końcu przez lata rządów jak się […], to spora z tego suma zawsze pozostaje na gorsze czasy !!!!!

 4. Grzegorz Jaszczura, 6 sie 2014 o 11:41

  do mieszkańca: ja tak sobie dywaguję na temat takiej sytuacji. Może tak, może nie.
  Co do przetargów to wiem jak wyglądają i dlatego od czasu 2002 roku nie uczestniczę w nich w urzędzie w Dąbrowie Górniczej. Przyglądałem się działaniu tej firmy i uważam, że od początku coś nie grało, dlatego może brakło przesiewu wykonawców. Przecież nie jest tak, że byliśmy zmuszeni do takiego remontu. Ale to moje zdanie i rozumiem, że Pan ma inne.

 5. mieszkaniec, 6 sie 2014 o 12:25

  Bardzo ładnie unika Pan odpowiedzi. Skoro tak ochoczo Pan komentuje, proszę kolejny raz o odpowiedzi na moje pytania…konkretnie i bez czarowania 🙂 Pan nie dywaguje – zarzuca Pan ewidentną winę urzędnika…

 6. Grzegorz Jaszczura, 6 sie 2014 o 13:01

  Dywaguję.Każdą rzecz można zrobić lepiej, również SIWZ. Ile było unieważnień przetargów po przetargu i właśnie błędach w SIWZ? Nie chodzi o to że dużo, ale pewnie były. Albo wynikiem SIWZ był tylko jeden oferent? Tu dam przykład ALBY i przetargu na oczyszczanie miasta ze śmieci. To już za pana Podrazy. Opisywałem to na blogu.
  Rozumiem do czego Pan dąży, że jest winna ustawa i jej ograniczenia. To wtedy jest winien jeszcze polityk, który ją uchwalił. Racja. Oczywiście zgadzam się, że kryterium najniższej ceny do tego też się przyczyniło. Tutaj jeszcze winien jest polityk.

 7. iti, 6 sie 2014 o 13:48

  Liczby są duże! Ale mam pytanie, gdzie drzewa, które były przed remontem, a są widoczne na zdjęciu????

 8. mieszkaniec, 6 sie 2014 o 14:49

  Tak więc p. Grzegorzu wypisywanie że to wina PPP to typowe nadużycie, mające na celu wmówienie tego mało mądrym przeciwnikom PPP. Cel Pan osiąga, ale mało uczciwie…wiele osób to czyta, mniej lub bardziej „kumatych” a Pan wykorzystuje ich głupotę pisząc takie tematy. Ty bardziej, że zarzuca Pan błędy w SIWZ, ale ich Pan nie wskazuje, nie pisze Pan co zrobiłby inaczej…wszystko to czysty populizm. Pisze Pan to co oponenci PPP chcą usłyszeć…szkoda że brakuje merytoryki. Bo przez to nigdy nie zmieni się władza w DG. Kontrkandydatom brakuje merytoryki. I tyle.

 9. Grzegorz Jaszczura, 7 sie 2014 o 7:51

  do mieszkaniec: tym razem nie zgadzam się z panem. Przesadza pan, a definicje populizmu znamy widocznie inne. Nota bene o populizmie, który mi zarzucali radni towarzysze proszę poczytać tutaj:http://grzegorzjaszczura.pl/?p=17#more-17. To było, gdy w środku kadencji próbowałem zmniejszyć diety radnych tylko o 50%!
  Uważam, że gdybym kilka lat po fakcie znając wpadki poprawiał SIWZ to byłoby nieuczciwe dopiero, bo to żaden problem mając taką wiedzę.
  Ale przykład Alby mogę rozszerzyć, wystarczyło w SIWZ-ie zlikwidować konieczność posiadania bazy sprzętowej w odległości do 25 km od Pl. Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej, wtedy Olkusz mógłby wystartować (piszę z pamięci), ale kończę ten temat.
  Dziękuję.

 10. Zielona, 7 sie 2014 o 8:10

  Ja jestem Zielona i powtarzam pytanie iti, gdzie te drzewa ze zdjęcia?

 11. dokładny, 7 sie 2014 o 10:14

  Co z szaletami za 4,5 miliona????????????????????????????????????

 12. kabareciarz, 7 sie 2014 o 10:35

  „Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał prace na obiekcie, a miasto wypowiedziało umowę Budostalowi 2, po tym jak zalało, przez nowo zamontowane okna w dachu (???) zubożałe już i tak wnętrze Pałacu KZ. Można rzec, że budynek został zaatakowany tym razem wodą od góry. Poprzednio był to atak od źle zabezpieczonych i nieodwodnionych piwnic. Nawiasem pisząc jest mało prawdopodobne, że zabezpieczenie piwnic przeprowadzono zgodnie z ekspertyzą doktora T. Nawrota z WAT-u z Warszawy, ekspertyzą jeszcze z czasów pana prezydenta J. Talkowskiego. Podkreślę, że to byłoby właściwe rozwiązanie dla odwodnienia murów fundamentowych i obniżenia zwierciadła wód gruntowych powodujących przemakanie i rozwój struktur mykologicznych. Tym razem za to odpowiada także konserwator wojewódzki.”

 13. Mieszkaniec DG, 19 sie 2014 o 10:59

  Napiszcie coś więcej informacji o tej ekspertyzie T.Nawrota z WAT-u ,ma ktoś dostęp do tej ekspertyzy ,co ona zawierała jakie zalecenia ,a ciekawe jakie teraz zrobiono i na jakiej ekspertyzie opierali się urzędnicy prezydenta Podrazy ,panie Grzegorzu ma pan dostęp do tej ekspertyzy lub wiedze ,mieszkaniec miasta ,czy pałacowi po remoncie dalej grożą zalania piwnic z wód gruntowych bo to ważna sprawa.

 14. Okiem Jaszczura - Umowy najmu AMP – decydujące starcie? (hałda AMP cz. X) - Rolowana Dąbrowa, 2 mar 2021 o 9:37

  […] bez dna”) czy historycznych remontów, np. ohydnego socrealistycznego już zabytku, tzw. Pałacu KZ (dobre 65 mln zł), ul. tow. Majakowskiego (dobre 60 mln zł), sytuacji w zakładzie […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie