dekomunizacja ulic i pomników

Kategorie: Polityczne   | 24 lutego, 2016

IMG_0591Rządy postkomunistyczne w Dąbrowie Górniczej bronią się od lat przed wprowadzeniem dekomunizacji i desowietyzacji nazw ulic czy usunięcia pomników i tablic czczących totalitarny system sowiecki (i ich „bohaterów”), który zapanował w Polsce po II wojnie światowej. Przykładem porównywalnym z wzorcem metra z Sevres pod Paryżem jest prezydent miasta, zresztą już trzecią kadencję, pan Zb. Podraza (PZPR, SdRP, SLD). Mimo wielu wniosków i interpelacji skierowanych do niego przez członków Kongresu Nowej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości z uporem odrzuca taką możliwość. Zobacz np. http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32348#more-32348.

Zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=29977#more-29977 czy http://grzegorzjaszczura.pl/?p=3680#more-3680, ewentualnie http://grzegorzjaszczura.pl/?p=23753#more-23753.

Rezultatem tego jest np. coś takiego: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33076#more-33076, przy braku reakcji Policji Dąbrowskiej, na którą Mieszkańcy Miasta dopłacają dodatkowo prawie 1.000.000,00 zł rocznie z budżetu Gminy, co zresztą wspiera wspomniana opcja rządząca w mieście.

W związku z m.in. powyższym, Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wystosowali pisma do Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka i Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Katowice Pana Andrzeja Sznajdera następującej treści:                                                                       

Pismo pomniki - Wojewoda-page-001„Szanowny Panie …,

w związku z informacjami o wznowieniu prac nad senackim projektem Ustawy o usunięciu nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w trakcie prac nad ustawą kilku naszych uwag. Uważamy, iż ustawa powinna uwzględniać nie tylko zmiany rzeczonych nazw, ale również powinna zmierzać do usunięcia z przestrzeni publicznej pomników poświęconych propagowaniu zbrodniczych reżimów totalitarnych, jak i powinna być rozciągnięta do zamykania takich serwisów internetowych jak: www.1917.net.pl czy  www.komsomol.pl. Temat ten jest tematem na czasie, szczególnie w kontekście coraz to nowych odkrywanych dowodów zbrodni dokonywanych na polskich patriotach, czego najlepszym przykładem są prace IPN na tzw. “łączce” Cmentarza Powązkowskiego. Przedstawiony problem jest na tyle istotny dla nas, bowiem z żalem przyznajemy, że to Dąbrowa Górnicza jest ostoją największej ilości zachowanych pomników i obelisków poświęconych ustrojowi komunistycznemu.

pismo-2016.02.16-marszałek-sejmu-2Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie obiektów poświęconych reżimowi komunistycznemu, których utrzymanie jest finansowane ze środków publicznych gminy Dąbrowa Górnicza:

Pomnik poświęcony Bohaterom Czerwonych Sztandarów w centrum miasta posadowiony na Placu Wolności

Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej przy Al. Piłsudskiego w dzielnicy Gołonóg w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 18,

Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej przy Al. Zwycięstwa w dzielnicy Ząbkowice, na przeciw sklepu Biedronka

Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej u zbiegu ul. Laskowej i Gołonoskiej w dzielnicy Łosień,

Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej Tomaszowa Górka – Dąbrowa Górnicza Łęka Otoczarnia,

Pomnik – obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Majewskiego w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie (na wprost kościoła),

Pomnik ku czci Bohaterom Armii Czerwonej przy ulicy Modrzewiowej w Trzebiesławicach

Obelisk ku czci ZBOWiD w niewielkim parku u zbiegu ulic Szosowej i Armii Krajowej w dzielnicy Ząbkowice.

Ponadto w nieczynnym szybie dawnej KWK “Zawadzki” przechowywany jest pomnik gen. Aleksandra Zawadzkiego, natomiast w dzielnicy Strzemieszyce Małe przy ulicy Świerczyny znajduje się kolejny obelisk poświęcony Żołnierzom Armii Czerwonej (szczęśliwie już znacznie zniszczony).

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż lista ta może być niepełna, aczkolwiek obrazuje skalę zjawiska, tym bardziej, iż obiekty te nie są ani miejscami pochówku, ani miejscami kaźni tych żołnierzy, a jedynym argumentem ich posadowienia była spolegliwość i wazeliniarstwo notabli poprzedniego ustroju politycznego wobec władz komunistycznych ZSRS.

Obecne władze miasta chcąc za wszelką cenę zachować te obiekty próbują nadawać im inne znaczenie historyczne, niezgodne z rzeczywistą prawdą, na przykład poprzez umieszczanie na nich różnych pseudotablic. Problem jest o tyle poważny, iż podczas różnych uroczystości, głównie w dniu 1-go Maja każdego roku urządzane są pochody, gdzie promowana jest symbolika odwołująca się wprost do zbrodniarzy komunistycznych. Podraza - print screen pochodu z flagą Lenina — 2Sytuacja taka miała miejsce choćby w 2013 roku, gdzie na czele pierwszomajowego pochodu na czele którego szedł prezydent Miasta Zbigniew Podraza ze swoimi najbliższymi współpracownikami niesiona była flaga z wizerunkiem Włodzimierza I. Lenina. Wspomniana wyżej sytuacja miała miejsce przy biernej reakcji odpowiednich służb takich jak choćby Policji, co najdobitniej kompromituje organy państwa polskiego, które winny stać na straży porządku publicznego i nie dopuszczać do tego typu sytuacji. G’woli przypomnienia, to nie kto inny jak Włodzimierz Lenin był odpowiedzialny za budowę terroru, poczynając od powołania organizacji CzEKA, odpowiedzialnej za masowe mordy na ludności cywilnej. Najlepiej obrazuje to film “Czekista” z 1992 r. w reżyserii Aleksandra  Rogożkina. 

pismo-2016.02.16-marszałek-sejmu-3Poniżej przedstawiamy również krótki, acz niepełny wykaz ulic odnoszących się do ustroju komunistycznego w Dąbrowie Górniczej:

ul. Edmunda Cedlera (członek KPRP/KPP, Rady Delegatów Robotniczych – RDR i Czerwonej Gwardii),

ul. Dąbrowszczaków (brygada żołnierska walcząca po stronie Republiki w czasie wojny domowej w Hiszpanii, organizowana i nadzorowana przez Komitern i sowieckie NKWD),

ul. Jakuba Dąbskiego (organizator RDR, sympatyk KPP, członek PPR),

ul. Jerzego Gagarina (to polski czy sowiecki bohater?!),

ul. Gwardii Ludowej (zbrojna organizacja PPR dokonująca mordu na cywilach i polskich patriotach),

ul. Jana Hempla (członek KPRP i KPP),

ul. Władysława Hibnera (członek KPRP, organizator RDR i Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, sowiecki szpieg, w 1925 stracony za strzelaninę, w której zabił kilka osób),

ul. Marcina Kasprzaka (rewolucjonista, w 1905 powieszony za zabójstwo 4 żandarmów),

ul. Komuny Paryskiej (rewolucja z 1871, stanowiła inspirację dla dzieł Marksa i Engelsa),

ul. Grzegorza Korczyńskigo (członek PPR i GL, morderca ludności cywilnej i pacyfikator antykomunistycznego podziemia na Lubelszczyźnie, Ubek, odpowiedzialny za masakrę robotników na wybrzeżu w 1970 roku),

ul. Leona Kruczkowskigo (członek PPR, po wojnie dokonywał sowietyzacji polskiej kultury i sztuki),

ul. Stanisława Krzynówka (członek RKP(b), KPP, działacz stowarzyszenia przyjaciół ZSRS),

ul. Oskara Lange (sowiecki agent wpływu – ps. ,,Friend”, członek PZPR),

ul. Stanisława Łańcuckigo (komunista, członek sowieckiej partii bolszewickiej),

ul. 1 Maja (komunistyczne święto, zakazane w II RP),

ul. Włodzimierza Majakowskigo (sowiecki wieszcz narodowy, propagator komunizmu),

ul. Juliana Marchlewskiego (wróg niepodległego państwa polskiego, współtwórca Międzynarodówki Komunistycznej, stał na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku – sowieckiej władzy zainstalowanej w Polsce w czasie wojny 1920 roku, przewodniczący MOPR, współpracował z sowiecką partią bolszewicką),

ul. Manifestu Lipcowego (odezwa komunistycznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego podpisana przez Stalina, podważająca legalne polskie władze na uchodźstwie poprzez powołanie Krajowej Rady Narodowej),

ul. Adama Rapackiego (członek PZPR, dwukrotny minister w Rządzie J. Cyrankiewicza, współautor deklaracji CKW PPS, która przyczyniła się do restrykcji politycznych wobec dawnych działaczy PPS),

ul. Hanki Sawickiej (komunistka, członkini PPR, założyła komunistyczny Związek Walki Młodych, dążyła do uczynienia z Polski sowieckiej republiki),

ul. Lucjana Szenwalda (członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i KPP, tłumacz Majakowskiego, żołnierz Armii Czerwonej),

ul. Walentyny Tierieszkowej (sowiecka kosmonautka, członek KPZS),

ul. Walerego Wróblewskigo (polski rewolucjonista, generał Komuny Paryskiej).

Uważamy, iż zmiany ustawodawcze powinny iść w nieco szerszym kierunku, winny obejmować nie tylko zmiany nazw, ale winny dążyć do usunięcia z przestrzeni publicznej w sensie stricto, wszelkich symboli propagujących reżimy totalitarne. Zadaniem władz samorządowych winno być usunięcie na własny koszt wszelkich obelisków i pomników odnoszących się do propagowania reżimów totalitarnych oraz ich utylizacja. Alternatywnie możliwe byłoby przekazanie tego typu obiektów wyspecjalizowanym jednostkom muzealnym, np. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Zmiany ustawodawcze celem skuteczności działania zapisów ustawy winny jasno również określać sankcje jakie ponosiliby wójtowie, burmistrzowie i prezydenci za niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych. W razie niedostosowania się do zarządzenia zastępczego Wojewody w terminie do połowy roku od jego wystosowania powinna być wszczęta procedura zmierzająca do usunięcia takiego wójta, burmistrza czy prezydenta z zajmowanego stanowiska. Dodatkową sankcją powinien być dziesięcioletni zakaz pracy i obejmowania stanowisk w organach państwowych i samorządowych oraz zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek, w których w sposób bezpośredni lub pośredni te organy posiadały by udziały.

Uważamy, że problem sankcji za nierealizowanie zapisów ustawy stanowi jej najsłabszy punkt.”

pismo-2016.02.16-marszałek-sejmu-4Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk, Grzegorz Jaszczura

Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

           

 

Komentarze

19 komentarzy do “dekomunizacja ulic i pomników”

 1. mieszkanka, 24 lut 2016 o 8:15

  Brawo.

 2. Kazimierz Jasionek, 24 lut 2016 o 12:19

  Cytat: „Obecne władze miasta chcąc za wszelką cenę zachować te obiekty próbują nadawać im inne znaczenie historyczne, niezgodne z rzeczywistą prawdą, na przykład poprzez umieszczanie na nich różnych pseudo tablic. Tak się wypacza historię i prym w tym krętactwie prowadzi w naszym mieście Zaraza wespół ze swymi tfu, tfu towarzyszami i tymi z Towarzystwa Nieprzyjaciół DG !!! W stosunku do sankcji, za nie stosowanie się do zapisów ustawy ,to popieram je w całej rozciągłości !!! Ale nie dziwmy się, że tym Dyzmom takie sankcje latają koło gwizdka, skoro w tym kraju bezprawia i tak się nigdy ich nie egzekwuje !!!! Wolna Amerykanka w Czerwonym Zagłębiu przez cały ten historyczny okres, nadal ma się bardzo dobrze !!!!

 3. John, 24 lut 2016 o 16:48

  Jest jeszcze ul. 9 maja. Przecież to rocznica obchodzona przez bolszewików.

 4. Zatrskany, 27 lut 2016 o 7:24

  Dlaczego nie napisze Pan podobnego listu do Ministra Zdrowia w sprawie nasze Szpitala ?
  Główna połowa naszego szpitala stoi pusta a Dąbrowiaków niechętnie przyjmuje się w ościennych lecznicach. Szpital upada ale jakoś wszyscy już się z tym pogodzili i juz tak zostanie ? Jak tak dalej pójdzie to na tych nowych ulicach nie będzie miał kto mieszkać.

 5. Grzegorz Jaszczura, 27 lut 2016 o 8:08

  Szanowny Panie Zatrskany: Nie chciałbym mieszać tematów przy wpisie dot. czczenia systemu totalitarnego komunistycznego, aczkolwiek ze względu, że dotyczy to lewicy rządzącej w Dąbrowie Górniczej są one tym powiązane, ale co do sytuacji w naszym szpitalu (obecnie ZCO SS) zajmowałem się tym wielokrotnie. Jego niewypłacalność też przewidywałem. Proszę zobaczyć choćby mój apel do prezydenta Podrazy (SLD) o zmianę p.o. dyrektora: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34779#more-34779, jakby nie było na sesji rady Miejskiej.
  Także minister zdrowia jest zawiadomiony o sytuacji w Dąbrowie Górniczej.

 6. informator-2, 29 mar 2016 o 11:15
 7. precz z komuną, 31 mar 2016 o 20:40
 8. precz z komuną, 31 mar 2016 o 21:06
 9. precz z komuną, 31 mar 2016 o 21:13
 10. precz z komuną, 31 mar 2016 o 21:16

  W Dąbrowie Górniczej rękami i nogami SLD walczy o pomniki upamiętniające morderców polskich patriotów:
  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/280514-sowieckie-pomniki-maja-edukowac-mlode-pokolenie-lewicowe-wladze-dabrowy-gorniczej-nie-chca-pozbyc-sie-haniebnych-symboli

 11. precz z komuną, 31 mar 2016 o 21:22

  Wykaz pomników sowieckich w Polsce (niekompletny)sporządzony przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa:

  http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/kraj/Aktualny%20wykaz%20istniejących%20upamiętnień%20sowieckich%20w%20Polsce%202009.%20Wersja%20robocza.pdf

 12. precz z komuną, 31 mar 2016 o 21:25
 13. precz z komuną, 31 mar 2016 o 21:38

  W Dąbrowie Górniczej rękami i nogami komuchy walczą o zachowanie sowieckich pomników

  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/491642,sowiecka-obsesja-awantura-o-pomniki-armii-czerwonej.html

 14. antykomuch, 5 kwi 2016 o 22:33
 15. popek, 16 kwi 2016 o 11:25
 16. galileo, 19 kwi 2016 o 5:45
 17. Polak, 29 kwi 2016 o 20:57
 18. info, 5 maj 2016 o 8:01
 19. Kajetan Rajski w Dąbrowie Górniczej - Rolowana Dąbrowa, 9 lut 2018 o 22:59

  […] Pojawił się także wątek ustawy dekomunizacyjnej (dezubekizacyjnej), w tym m.in. likwidacji pomników sowieckich, obelisków, monumentów, tablic, etc., poświęconych i związanych z okupantem sowieckim. Z analogicznymi pseudopamiątkami poświęconymi socjalistom narodowym niemieckim (hitlerowcom) nie mamy w Polsce szczęśliwie problemu. Te sowieckie będą musiały także zniknąć. Ciekawe, jak z tym poradzi sobie prezydent Dąbrowy Górniczej Z. Podraza (SLD, członek Rady Krajowej SLD), który czuje do nich wg mnie jakiś sentyment. Zobacz i zobacz. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie