Centrum Administracji a Sąd i Prokuratura

Kategorie: Polityczne   | 3 kwietnia, 2013

We wpisie o prawach i obowiązkach mieszkańca K. Jasionka i korelującego z tym, braku realnego prawa wspierającego go w starciu z biurwami w tym państwie, wspomniałem o skandalu, który trwa już lata w Dąbrowie Górniczej. Mam na myśli nie respektowanie przez organy gminne (i nie tylko) wyroku sądów o nieważności Kontraktu na projekt, budowę i eksploatację budynku Centrum Administracji wraz z umowami okołokontraktowymi! To moje zdanie, które wielokrotnie wyrażałem jeszcze jako radny Rady Miasta poprzez interpelacje i wystąpienia na sesjach R.M. Pozostawały one bez echa, ewentualnie delikatnie straszono mnie sądem.

Zobacz np. http://grzegorzjaszczura.pl/?p=6050#more-6050.

Ponieważ docierają do mnie, w związku z powyższym tematem, liczne prośby o wyjaśnienie o co chodzi, spróbuję to zrobić jak najprościej. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach unieważnił po prostu istnienie Kontraktu na projekt, budowę i eksploatację wspomnianego Centrum Administracji (zdjęcie obok) wraz z umowami okołokontraktowymi. To chyba jasne. Uzasadnienie Sądu Najwyższego jest kilkunastostronnicowe, ale dla mnie kwintesencją konieczności unieważnienia Kontraktu …, był fakt, że  inna firma wygrała przetarg na realizację całości przedsięwzięcia, a inna wybudowała budynek C.A., nota bene na działce należącej do MZUM-u (100% udziałów Gminy!). Jest zadziwiające, że sądy wydały taki wyrok, mimo tego, że budowla fizycznie istnieje! Niech każdy sobie odpowie na pytanie jak i dlaczego można było dopuścić do tak karygodnej sytuacji?

Na dodatek, po negocjacjach, doszło do wynajmu (rok 2002!) lokali użytkowych w budynku Centrum Administracji (przez spółkę Centrum Administracji sp. z o.o.), Prokuraturze Rejonowej i Sądowi Rejonowemu (zdjęcie obok), (Bank BPH S.A. po wstępnych negocjacjach zrezygnował); wynajmu po cenach dużo niższych od cen jakie płaci Urząd Miasta! Być może młodsi czytelnicy nie pamiętają, ale w przypadku Prokuratury to już był spory dyskomfort, bowiem zmieniała ona siedzibę w 1998 roku (na obecny budynek ZUS-u przy ul. Królowej Jadwigi – II piętro, z ul. 3-go Maja, gdzie ma być prywatny apartamentowiec już od kilku lat), czyli 2-3 lata przed rozmowami o kolejnej zmianie siedziby!

Szczegóły dla chętnych do zapoznania się na załączonych skanach.

W dniu 14 listopada 2002 r. doszło do podpisania umów podnajmu pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Prokuraturą Rejonową oraz Gminą Dąbrowa Górnicza a Sądem Rejonowym, znacznej części Centrum Administracji po cenie 25 zł/m2 (brutto!)!!! Podnajmu, z tym, że Centrum Administracji sp. z o.o. dopiero w dniu 28.11.2002 r. wyraziła na to zgodę (p. Marek Fusiński) – niby w porządku, tylko dziwna alogiczna kolejność dat! Umowy zawarto na okres 15 lat!, jak zrozumiałem z możliwością podniesienia ceny podnajmu. A właśnie to przez tyle lat nie jest wykorzystane przez prezesa MZUM-u (obecnie p. T. Sołtysika) czy pana prezydenta miasta (obecnie p. Z. Podrazę), o bezradnej Radzie Miasta szkoda wspominać!

Dla informacji, także młodych zwolenników obecnej skrajnie lewicowej władzy w Dąbrowie G. podaję, że p. J. Talkowski złożył ślubowanie na prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza w dniu 19 listopada 2002 roku, czyli 5 dni po podpisaniu wo. umów!

Gminę Dąbrowa Górnicza reprezentowali: Prezydent Miasta – p. Marek Lipczyk oraz Naczelnik Wydziału Administracyjnego – p. Halina Adamczyk.

Prokuraturę Rejonową reprezentowali: Prokurator Okręgowy – p. Piotr Masłowski oraz Naczelnik Wydziału Budżetowo-Administracyjnego – p. Krystyna Byrońska.

Sąd Rejonowy reprezentowali: Prezes Sądu Rejonowego – p. Karyna Pikuła oraz Główna Księgowa – p. Izabela Zysek.

Podnajem objął powierzchnię ok. 5350 m2, w cenie wspomnianej wyżej. Ekstra Sąd zawarł umowę bezpłatnego użyczenia pomieszczenia o powierzchni 806,7 m2!

Warto podkreślić, że w cenie 25 zł brutto/m2 powierzchni mieściło się:

– korzystanie z podnajmowanej powierzchni

– korzystanie z wydzielonych miejsc parkingowych(!) – ubezpieczenie obiektu(!)

– ochrona przeciwpożarowa(!)

– używanie dźwigów osobowych

– remont i konserwacja przedmiotu podnajmu za wyjątkiem działania podnajemcy

– wszystkie koszty związane z ochroną obiektu(!) – wywóz śmieci(!)

– sprzątanie na zewnątrz obiektu(!).

Kto nie chciałby wynajmować lokali użytkowych z takim czynszem i z takimi luksusowymi bonusami?!

Teraz dla porównania ile wynosi ustalony wtedy czynsz dla Urzędu Miejskiego?! Mianowicie zgodnie z ustaleniami kontroli całości wspominanego kontraktu, Urząd Miasta płacić ma za 1 m2 (przy kursie euro z dnia 14.11.2002 r. wynoszącym 3,9662 zł/euro), kwotę 67,43 zł netto (czyli jeszcze plus 22% Vatu, obecnie 23% VATu)! Brutto dawało to 82,26 zł/m2.

Ponoszenie przez Urząd Miasta, czyli podatników – mieszkańców Dąbrowy Górniczej dopłat do czynszu Sądu Rejonowego i Prokuratury Okręgowej pozostawało, jak stwierdziła kontrola RIO w sprzeczności z przepisami z art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. (19) 1591 z późn. zm.) w związku z art. 111 ust 2 ustawy z dn. 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)!

I co? I nic. Nic się nie dzieje! Jakaś paranoja albo dziadowskie prawo, albo to i to. Wg kontroli spowoduje to straty Gminy przez 15 lat na kwotę 57 mln zł, wg moich obliczeń jest to co najmniej 64 mln zł.

Jeszcze jedno, g’woli historycznych faktów, w skład Zarządu Miasta, który jak stwierdziła kontrola nie miał w uchwałach Rady Miasta takowego upoważnienia (tzn. na pokrywanie części czynszu za Podnajmujących, tj. Sąd R. i Prokuraturę R. przez 15 lat) wchodzili: M. Lipczyk – Prezydent Miasta, T. Sołtysik – I Z-ca Prezydenta, A. Kordys – Z-ca Prezydenta, K. Bobrowski – Z-ca Prezydenta, T. Orpych – Członek Zarządu, Cz. Frydrych – Członek Zarządu. W dniu 13 listopada 2002 r. na posiedzeniu Zarządu Miasta jednogłośnie zarząd przyjął cenę wynajmu Sądowi i Prokuraturze na poziomie 25 zł brutto oraz bezpłatne użyczenie 806,7 m2 powierzchni!!! (czyli na 6 dni przed zaprzysiężeniem p. J. Talkowskiego! – jeżeli to było takie dobre i pewne, to dlaczego nie poczekano tego tygodnia, aby nowy prezydent przyjął za to odpowiedzialność?!).

Czy teraz kogoś jeszcze dziwi, że dla tych wyżej wymienionych osób (lewicowych towarzyszy) nie ma żadnych złych stron zarówno Kontraktu jak i umów okołokontraktowych? I wszyscy lewicowi przedstawiciele Rady Miasta, w tym Przewodniczący Rady Miasta pani A. Pasternak, pan prezydent Z. Podraza wraz z doradcą p. R. Koćmą, były prezydent p. M. Lipczyk, prezes MZUM-u p. T. Sołtysik nie widzą niczego złego i nie dążą do przerwania tych niekorzystnych dla mnie jako mieszkańca – podatnika Miasta umów! Powstaje także pytanie dla kogo one były i są korzystne???

A mieszkańcy monitorujący tę sytuację nie otrzymują nawet odpowiedzi na oczywiste pytania, w istniejącej sytuacji unieważnienia z mocy prawa umowy Kontraktu na projekt, budowę i eksploatację Centrum Administracji oraz umów okołokontraktowych. A tak jest! Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=17562#more-17562. Pan T. Strzelecki, mieszkaniec miasta, do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi na pismo z dn. 17.05.2012 r., skierowane do p. prezesa MZUM T. Sołtysika! Pismo, o którym wiedział zarówno pan prezydent Z. Podraza jak i przewodniczący Rady Miasta p. A. Pasternak (wszyscy lewica SLD, SdPLRP).

Mógłbym kontynuować i przedstawiać inne szczegóły, ale niech każdy sobie wyciągnie wnioski. Na dzisiaj wystarczy…

Komentarze

27 komentarzy do “Centrum Administracji a Sąd i Prokuratura”

 1. Sympatia, 3 kwi 2013 o 1:12

  Brawo Panie Grzegorzu, dobrze, że Pan to przypomina.

 2. iti, 3 kwi 2013 o 1:14

  Muszę przyznać, że uzasadnienie do czerwonej pajęczyny świetne.

 3. AK, 3 kwi 2013 o 3:19

  Teraz juz wiemu czemu kładka w Strzemieszycach była kolejowa a nie miejska i to pomimo tego że były już emerytowany naczelnik strzemieszyckiej lokomotywowni http://grzegorzjaszczura.pl/?p=17432 stwierdził iż jest to kładka miejska. Teraz wiemy kto chroni i jak chroni dąbrowskich urzedasów

 4. Kazimierz Jasionek, 3 kwi 2013 o 4:57

  Takie właśnie dranie robili i robią z Dąbrowy Górniczej już przez tyle lat swój prywatny folwark. Nikogo z mieszkańców DG nie powinna dziwić prawda oczywista, że tym miastem rządzi sitwa, z poparciem wszystkich organów ścigania (sąd prokuratura,policja) Przekręty którzy powinni już dawno w pierdlu siedzieć drwią sobie z całego tego wymiaru niesprawiedliwości (bo to ich kolesie)oraz z mieszkańców tego skorumpowanego miasta. Przypomnę tylko incydent jaki miał miejsce w zeszłej kadencji podczas sesji RM. Otóż na moją uwagę dezaprobaty działania niektórych radnych obrażony poczuł sie radny T Oprych który to z pięściami wyrwał się innym radnym i doskoczył do mnie. Stosował przy tym groźby, ogólnie uznawane jako karalne wobec mojej osoby doprowadzając do przerwania sesji RM.Doniosłem na niego do Prokuratury Rejonowej w DG a sprawę wzięła „dziwnym” trafem w swoje ręce pani prokurator Pietraszek-Rybak żona dyrektora Muzeum Sztygarka. Powiązania tego nie należy chyba nikomu tłumaczyć !!!Oczywiście łeb całej sprawie ukręciła, więc odwołałem sie do Sądu Rejonowego z zażaleniem na działanie prokuratury. Odbyła się sprawa ( nie wspomnę już nawet który sędzia stronniczo ją poprowadził). Oczywiście uznał że prokuratorka postąpiła słusznie i żeby mi zamknąć wszelkie drogi odwołania, Postanowienie wydał ostateczne-prawomocne.Kiedy w tym państwie bezprawia zwykły obywatel może liczyć na praworządność i rozkurzenia tej całej sitwy, popierającej się wzajemnie i tworzącej wzorem mafijnym te wszystkie układy. Kiedy te święte krowy podpisujące tak skandaliczną umowę odpowiedzą nie przed tym nic nie wartym prawem, ale przed mieszkańcami którzy muszą pokryć finansowo te ich przekręty ????

 5. Dąbrowianin, 3 kwi 2013 o 5:28

  ot i wszystko jasne!

 6. Bożenna, 3 kwi 2013 o 7:14

  Całe państwo jest takie, nie tylko Dąbrowa.

 7. ex mieszkaniec DG, 3 kwi 2013 o 12:48

  Dąbrowa Górnicza jest jednym z najbogatszych miast w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, gdzie wyciekają te pieniądze bo przecież miasto wygląda jak azjatycki slums? Są rozkradane w majestacje prawa i nawet jak sąd coś tam po fakcie unieważni to i tak pieniądze przepadły a winnych nie ma. Dąbrowiacy to banda dzikusów, zgadzają się na dziadostwo które ich otacza i zgadzają się żeby pieniądze miejskie były rozkradane. Dorodna ta dąbrowska krówka, upasiona na podatkach z huty, będzie co doić przez nastepne 20 lat. Ja tam w żadną poprawę czy wymiane władzy nie wierzę bo to co jest wynika z mentalności mieszkańców. Największy złodziej na urzędzie nie budzi w DG agresji tylko respekt. Znam to miasto aż za dobrze.

 8. kret, 4 kwi 2013 o 1:38

  Zgadzam sie z exmieszkańcem. Takie postkomunistyczne środowisko i mentalność. Oni lubią być okradani.

 9. Grzegorz Jaszczura, 4 kwi 2013 o 2:17

  Tak dla uzupełnienia i informacji treść mojej interpelacji z dnia 29.09.2010 r. do prezydenta Podrazy:
  „Szanowny Panie Prezydencie! Co Pan Prezydent zrobił w tej kadencji, żeby kontynuować rozmowy rozpoczęte przez Pana Prezydenta J. Talkowskiego z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące sprzedaży skrzydła budynku Centrum Administracji, skrzydła zajmowanego przez Sąd Rejonowy i Prokuraturę Rejonową? Z tego co mi wiadomo, rozmowy te były swego czasu bardzo zaawansowane, a Ministerstwo Sprawiedliwości było do nich bardzo pozytywnie nastawione. Czy być może są one prowadzone, tylko radni nie są o nich informowani?
  Sam fakt budowy budynku dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej ze środków gminnych, a nie z budżetu państwa, konkretnie Ministerstwa Sprawiedliwości jest dla mnie zadziwiający. A jeszcze trzeba podkreślić, że Sąd i Prokuratura są w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do Gminy ze względu na znacząco mniejszy czynsz (od m2), płacony do MZUM-u. Pomijam sprawę powierzchni dzierżawionych za darmo przez te instytucje państwowe.
  Unieważnienie prawomocne Kontraktu na projekt, budowę i eksploatację budynku Centrum Administracji, usunęło przecież chyba w międzyczasie ewentualne przeszkody prawne i inne umożliwiające sprzedaż?
  Sprzedaż tej części obiektu nie wykorzystywanej przez naszą Gminę odciążyłoby budżet Miasta i zmniejszyłoby wielkość kredytów zaciąganych przez Pana Prezydenta na inne inwestycje.”

 10. Kazimierz Jasionek, 4 kwi 2013 o 7:00

  Panie Grzesiu z wszystkich takich podobnych interpelacji Podraza jako ten najmarniejszy z gospodarzy robi sobie kpiny !!!! Ten kogucik siedzi tylko na najwyższej grzędzie a w kurniku rządzą inni, jak Buła Zaguła cwaniaczek Koćma i reszta partyjnych tfu,tfu towarzyszy. Podraza ma tak wybujałe swoje „ego” że wszelkie należne mu krytyki budzą w nim najwyższe oburzenie. Z pewnościa nie jest w ich prywatnym interesie stosowanie sie do wyroków sądów i dlatego z wszelkich wyroków robią sobie kpiny !!! Podnoszenie czynszu najmu powierzchni CA temu wymiarowi niesprawiedliwości też nie jest im na rękę, gdyż w ten prosty sposób sąd i prokuraturę mają po swojej stronie i o to właśnie chodzi, by im nikt nie zakłócał spokoju w kręceniu lodów (przypominam o budowie CA i wszystkich perturbacjach z tym związanych) !!!!!!!!!!

 11. Bathurst, 4 kwi 2013 o 13:31

  Jakoś trudno uwierzyć, że w zamian za niski czynsz sąd i prokuratura pozwala na „kręcenie lodów” – przecież to takie banalne że wręcz niemożliwe. Trudno mi w to uwierzyć.
  Przecież te instytucje mają swoich zwierzchników poza Dąbrową i im to nie przeszkadza? Papier jest cierpliwy i dokumenty poczekają na swoje „odkrycie” . Jeśli faktycznie te działania są nie zgodne z prawem kwestią czasu jest kiedy to się wywali i ktoś w atmosferze skandalu na całą Polskę odpowie za to. Bynajmniej nie za obecnych PO- wskich rządów rzecz jasna.

 12. lekarz, 5 kwi 2013 o 1:00

  Jak to się mówi ręka rękę myje.

 13. Bogdan, 5 kwi 2013 o 3:18

  Brawo Panie Grzegorzu, tak trzymać.

 14. kuternoga, 5 kwi 2013 o 14:08

  idźcie do lasu, bo partyzanci już z niego wyszli.
  Strasznie przeinaczacie fakty. Ale muszę przyznać fantazję macie ułańską, a i z pseudologicznym zestawianem faktów Pan nie ma probpemów. ps a po coś Pan latał do Bazylaka Panie Grzegorzu (może koledzy tego nie wiedzą)

 15. Bogdan, 6 kwi 2013 o 10:54

  do kuternogi: boli prawda? To dobrze.

 16. Bogdan, 6 kwi 2013 o 10:57

  Ponadto chyba nie umiesz czytać ze zrozumieniem jak to u lewaków bywa. Pan Grzegorz podaje fakty stwierdzone przez kontrole RIO. Nie wiesz o tym?

 17. T.S., 6 kwi 2013 o 11:19

  kuternoga: po Twoim wpisie widać, że nie przypuszczaliście, że kiedykolwiek, ktokolwiek będzie mógł tą sprawę ruszyć. Zresztą umorzenie śledztwa nie jest uniewinnieniem. Błędy kosztują.

 18. MM, 6 kwi 2013 o 12:51

  Oj, zabolało, zabolało…
  Czerwona sitwa zaczyna pomrukiwać, mrum, mrum, mrum

 19. Kazimierz Jasionek, 6 kwi 2013 o 13:01

  Do kuternogi !!!!!
  Jak oczywista prawda nie trafia do twej głowy to jest to już tylko i wyłącznie twój problem !!!! Twierdzisz że partyzanci już wyszli z lasu ??? Pierwsi nogi za pas będą brali szubrawcy i złodzieje okradający mieszkańców i ci z tego prywatnego folwarku. Jeżeli również się do nich zaliczasz to czas się szybko ewakuować. Zastanów się lepiej jaką fantazję mają ci wszyscy koryciarze, o których w tych materiałach wspomniano !!!!! Ale sama fantazja złodziei nie uratuje i nadejdzie dzień o którym z pewnością boją sie nawet pomyśleć !!!!!

 20. Chuck, 6 kwi 2013 o 14:12

  To co pisze jakiś „anonimowy”:Bazylak, Drygała, Orpych czy Bobrowska-Juroff pod pseudo – „kuternoga” – jest tylko potwierdzeniem przysłowia: „uderz w stół a nożyce się odezwą”. Prawda jest taka, że w Dąbrowie nie ma lewicy bo ci ludzie którzy pod tymi sztandarami w mieście rozdają karty od lat nie mają nic wspólnego z tą wypatrzoną ideologią – tylko są powiązani nicią wzajemnych interesów i przekrętów, które niestety w tym beznadziejnym państwie „prawa” uchodzą im na sucho. Prawda jest taka, że robią co chcą i nikt nie jest w stanie tej sitwy ruszyć. Jakieś tam: CBA, CBŚ – czy inne służby nic nie robią – a prokuratury umarzają śledztwa z braku dowodów – nie dziwota skoro w UM wszyscy są z jednej kliki i jeden przekręca drugi podpisuje i wszystko się kręci. Może kiedyś przyjdzie czas w którym słowo złodziejstwo będzie złodziejstwem a nie medialnym „podejrzeniem wyprowadzania pieniędzy przez biznesmenów czy samorządowców” – którzy przecież są tylko i włącznie zwykłymi złodziejami! Ponoć prawda zawsze się obroni, wierzę w to z całego serca, że wkońcu przyjdzie czas, że nie trzeba się będzie wstydzić prawdy a ci którzy od lat ja przeinaczają i kłamią poniosą tego pełne cywilne i karne konsekwencje. Te wszystkie przenikające się nici wzajemnych koligacji i zobowiązań w Dąbrowie i w innych miastach są poprostu żenujące – wszyscy to widzą i nic się nie zmienia. Wierzę, że dzieki min. takim ludziom jak Pan Jasionek czy Pan Grzegorz wkońcu coś się ruszy i zwykli ludzie jak i organy ścigania zainteresują się tym bagnem który zalewa dąbrowskie i nie tylko instytucje.

 21. PROCH, 6 kwi 2013 o 15:44

  Co do Prokuratury, to już wiem dlaczego z jej funduszy wykupywano bilety do Aquaparku dla pracowników prokuratury!

 22. Dorota, 7 kwi 2013 o 5:39

  Nie wdając się w szczegóły uważam, że to po prostu jest skandal.

 23. informator, 14 kwi 2013 o 10:42
 24. sęk, 26 kwi 2013 o 4:11

  Chapeau bas Panie Grzegorzu.

 25. Katarzyna Zagajska Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, 23 kwi 2016 o 0:44

  […] Sprawa jest bardzo zawiła, a osobą, która najlepiej porusza się po jej meandrach jest radny Grzegorz Jaszczura, dlatego polecam jego blog, na którym często wraca do problemu (na przykład: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=22934) […]

 26. Co było pierwsze: kontrakt czy jego unieważnienie, czyli bulwersujące dzieje pewnej umowy – Katarzyna Zagajska, 8 wrz 2018 o 14:28

  […] Sprawa jest bardzo zawiła, a osobą, która najlepiej porusza się po jej meandrach jest radny Grzegorz Jaszczura, dlatego polecam jego blog, na którym często wraca do problemu (na przykład: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=22934) […]

 27. Barbara, 20 wrz 2020 o 8:53

  brawo dla autora blogu

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie