Info z Sądu Naczelnego KNP – cz. 2

Kategorie: Polityczne   | 24 stycznia, 2015

logo-NPZgodnie z poprzednim wpisem przedstawię dla formalności pozostałe orzeczenia i uchwały, które podjął Sąd Naczelny KNP w Krakowie w dniu 17.01.2015 r. Sytuacja na prawicy jest dynamiczna, dochodzi do kolejnego rozbicia wydawałoby się, że zjednoczonego dla konkretnego celu środowiska, dlatego nie będę wchodził dzisiaj w szczegółowsze oceny sytuacji. Niestety wiadomym służbom prawdopodobnie przestał się podobać zbyt dobry wynik Kongresu Nowej Prawicy w ostatnich wyborach do unioeuroparlamentu.

Ostatnie punkty przedstawiłem poprzednio, teraz początek i środek.

Po stwierdzeniu ważności posiedzenia Prezes Sądu Naczelnego kol. T. Skóra przedstawił porządek obrad. Sędzia kol. A. Paciej wniósł o rozszerzenie porządku obrad o  trzy kolejne punkty. W rezultacie został on rozszerzony.

Treść protokołu posiedzenia (z dnia 17.01.2015 r.):

„[…] Pan Andrzej Paciej wniósł o rozszerzenie porządku o punkty:

– podjęcie orzeczenia w sprawie składu statutowych władz partii

– rozpatrzenie wniosku Wiceprezesa St. Żółtka

– rozpatrzenie wniosku o usunięcie kol. P. Wącławskiego ze składu SN.

Jednocześnie przyjęto nowy porządek obrad :

1. Rozpatrzenie wniosku o unieważnienie konwentu oddz. Szczecińskiego
2. Rozpatrzenie wniosku o unieważnienie konwentów oddz. Zielona Góra i oddz. Gorzów Wielkopolski
3. Zbadanie zgodności regulaminów Oddziału Stołecznego ze statutem
4. Wniosek RKR regionu mazowieckiego o ustalenie członkostwa w oddziale stołecznym
5. Interpretacje statutu – wniosek kol. M. Bajdora
6. Wniosek o zbadanie legalności konwentu regionu łódzkiego
7. Wniosek o unieważnienie konwentu oddziału łódzkiego
8. Wniosek o unieważnienie konwentu oddziału piotrkowskiego
9. Dyskusja o wniosku do Prezesa KNP ws powołania Prezesów Regionów, którzy nie zwołali konwentów o votum zaufania
10. Podjęcie orzeczenia w sprawie składu statutowych władz partii

11. Rozpatrzenie wniosku Wiceprezesa St. Żółtka

12. Rozpatrzenie wniosku o usunięcie kol. P. Wącławskiego ze składu SN.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

W punkcie 1 rozpatrzono wniosek o unieważnienie Konwentu Oddziału Szczecińskiego z dnia 09.08.2014 roku.

Orzeczenie 1/2015

Sąd Naczelny unieważnia Konwent oddziału szczecińskiego. Zawiesza jednocześnie władze oddziału zgodnie z pkt. 69 Statutu KNP i zobowiązuje władze Regionu Zachodniopomorskiego do niezwłocznego zwołania Konwentu oddziału zgodnie z punktem 89 Statutu KNP.

Uzasadnienie:

Władze Oddziału szczecińskiego pomimo dwukrotnego wezwania nie dostarczyły stosownej dokumentacji, zatem zgodnie z pkt.69 Statutu należało je zawiesić.

Następnie w punkcie 2 porządku rozpatrzono wnioski o unieważnienie konwentów oddziału Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski oraz konwentu Regionu Lubuskiego.

Orzeczenie nr 2/2015

Sąd Naczelny postanawia unieważnić Konwenty założycielskie oddziału Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.

Uzasadnienie:

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Naczelnego, uchwała 2/2014 z dnia 06.07.2014 r., oddział może zostać utworzony jedynie przez co najmniej 5-ciu członków zwyczajnych, tymczasem w obu  oddziałach było tylko po dwóch członków o tym statusie. Dlatego Sąd orzekł jak w sentencji.

Orzeczenie nr 3/2015

Sąd Naczelny uznaje za ważny Konwent Regionu lubuskiego odbyty 20.09.2014 r. zwołany na podstawie pkt. 84 statutu KNP.

Uzasadnienie:

Sąd  nie dopatrzył się uchybień  w przeprowadzonym Konwencie.

W kolejnym punkcie porządku Sąd rozpoczął wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Mazowieckiego i po analizie wniosku orzekł:

Orzeczenie nr 4/2015

1. Sąd Naczelny KNP uznaje art.13 Regulaminów Kół Dzielnicowych OS KNP za zgodny ze statutem, gdyż mowa jest w nim o „uprawnionych do głosowania” czyli zgodnie z orzecznictwem SN tylko członków zwyczajnych a zatem nie jest naruszony p.14 statutu KNP.

 1. Art. 21 pkt. 2 Regulaminów kół  należy doprecyzować i uzgodnić z par. 9 pkt. 1, gdyż obecnie odwołać może Prezes Zarządu jedynie „Przewodniczącego” koła, którego sam powołał z powodu nie wybrania go przez konwent koła.

W pozostałych przypadkach nie może tego robić co wykazuje sprzeczność.

Zarząd Oddziału zatwierdza Regulamin koła, powinien zatem wezwać konwent koła do usunięcia i doprecyzowania zapisów ewentualnie poprzez zmianę Regulaminu Oddziału.

 1. Art. 21 p.3 jest niejasny. Prezes Oddziału nie ma żadnego prawa do veta w tym zakresie, jedynie Zarząd Oddziału. Należy to zmienić.

W punkcie 4 porządku Sąd Naczelny, w sprawie o ustalenie członkostwa w oddziale stołecznym, orzekł jak poniżej:

Orzeczenie nr 5/ 2015

SN uznaje członkostwo 76 osób wskazanych we wniosku Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Mazowieckiego figurujących w KNP System zapisanych w Oddziale Stołecznym KNP za niebyłe.

Uzasadnienie:

Brak jest dowodów wpłat składek tych osób oraz nawet kopii ich deklaracji członkowskich. Zatem brak dostatecznych dowodów uznania członkostwa w partii.

W kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrzono wniosek kol. Michała Bajdora.

Orzeczenie nr 6/2015

Sąd Naczelny orzeka, że zgodnie z wzorcowymi regulaminami oddziału i regionu, członkowie Zarządów Regionów mogą być członkami władz oddziału (w tym oddziałowych komisji rewizyjnych) natomiast członkowie regionalnej komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Regionu i władz oddziału (w tym oddziałowych komisji rewizyjnych).

Uzasadnienie:

Należy odróżnić funkcje kontroli od funkcji nadzoru. Prezes Regionu nadzoruje pracę Zarządu oddziału, a od kontroli jest Regionalna Komisja Rewizyjna lub odpowiednio oddziałowa, której członkowie nie mogą być członkami Zarządów oddziału i regionu.

W  punkcie 6 porządku rozpatrzono wniosek kol. Igi Pawłowskiej o stwierdzenie legalności zwołania Konwentu regionu Łódzkiego.

Po analizie dostarczonych dokumentów Sąd postanowił przesunąć rozstrzygnięcie na kolejne posiedzenie z powodu potrzeby uzupełnienia dokumentacji przez władze Regionu o kopie zawiadomień.

W punkcie 7 i 8 Sąd postanowił jak powyżej i wezwie do dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia.

W kolejnym punkcie obrad, Sąd Naczelny podjął dyskusję nad tematem skierowania wniosku do Prezesa Partii o  sprawdzenie czy mianowani Prezesi Regionów dopełnili obowiązku zwołania Konwentów  Regionów w trybie pkt. 84 Statutu.

Wg wiedzy Sądu w regionie podkarpackim nie miało to miejsca i zachodzi potrzeba powołania nowego Prezesa.

Uchwała nr 1/2015

Sąd Naczelny wnosi do Prezesa KNP o zbadanie czy powołani Prezesi Regionów dopełnili Statutowego obowiązku zgodnie z pktem 84 Statutu i w przypadku jego naruszenia orzeka konieczność powołania nowych Prezesów.

W ramach poszerzonego porządku obrad Sąd podjął uchwałę.

Uchwała nr 2/2015

Sąd Naczelny zobowiązuje Prezesa Sądu do złożenia wniosku do Konwentyklu o odwołanie z funkcji sędziego Sądu Naczelnego KNP kol. Patryka Wącławskiego  w związku z jego nie licującymi z powagą Sędziego publicznymi wypowiedziami n/t władz partii.

[…]”

Dwie kolejne uchwały i jedno orzeczenie sądu przedstawiłem w poprzednim wpisie na blogu.

Reasumując. Zamieściłem ponownie treść protokołu z kolejnego posiedzenia Sądu Naczelnego Kongresu Nowej Prawicy na moim prywatnym blogu (nota bene który nie jest blogiem partyjnym, a nawet chciałbym, żeby nie do końca był on blogiem stricte politycznym), ponieważ opcja „róbta co chceta” KNP mająca do niedawna „pieczę” nad stroną główną partii dziwnie ja cenzurowała. Mam nadzieję, że opuszczenie KNP przez elementy lewicujące poprawi sytuację. Oczyszczenie, jest z reguły dobre dla każdego organizmu.

Komentarze

4 komentarze do “Info z Sądu Naczelnego KNP – cz. 2”

 1. KNP, 24 sty 2015 o 12:03

  Dziękuję.

 2. Kazimierz Jasionek, 24 sty 2015 o 15:01

  Każde ugrupowanie polityczne powinna cechować nie ilość członków, lecz jakość – czyli to co mają w głowie !!!! Martwe dusze w szeregach partyjnych to podobno była domena Platfusów, niejednokrotnie można było spotkać w mediach artykuły na ten temat !!!!!

 3. KNP, 24 sty 2015 o 17:23

  Racja, na ilość idą zawsze lewaki.

 4. Michał, 25 sty 2015 o 15:55

  Zgadzam się z Panem.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie