Nowa Prawica – Deklaracja Ideowa

Kategorie: Polityczne   | 14 lipca, 2011

Od kilku miesięcy trwa zawiązywanie się nowej (starej) partii, tj. Kongresu Nowej Prawicy. Nazwę partii wybrano w związku z dużym sukcesem Kongresu Nowej Prawicy, który odbył się w dniu 16 kwietnia tego roku w Sali Kongresowej w Warszawie. Napisałem nowej (starej), ponieważ jest to także nowa nazwa partii Unii Polityki Realnej, połączonej z partią Wolność i Praworządność. Informowałem ostatnio o utworzeniu oddziału dąbrowskiego NP, a także o programie NP zaadoptowanym na potrzeby bloga.

Dzisiaj chciałbym przedstawić oficjalną DEKLARACJĘ IDEOWĄ Kongresu Nowej Prawicy. Prezesem partii Kongres Nowej Prawicy jest pan Janusz Korwin-Mikke.

DEKLARACJA IDEOWA:

Kongres Nowej Prawicy jest zarejestrowaną partią polityczną jednoczącą wysiłki obywateli Polski w dążeniu do rekonstytucji w Polsce norm i zasad cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej.

Łączy nas pragnienie służby normom i zasadom wyrażającym moralnie słuszne zasady współżycia obywateli oraz maksymalny zakres wolności i odpowiedzialności obywateli w relacjach z organami władzy publicznej. Władza publiczna nie powinna być upoważniona do ordynowania norm moralnych, a jedynie do ich propagowania i skutecznej ochrony.

Łączy nas przekonanie, że istnieje dobro obiektywne wyrażone zbiorem norm moralnych.

Łączy nas przekonanie, że istnieją niezbywalne prawa przynależne osobie ludzkiej, rodzinie i narodowi oraz moralnie słuszne zasady sprawowania władzy. Prawa i zasady te są nadrzędne w stosunku do treści praw stanowionych i kompetencji władz publicznych. Jednostkę, rodzinę i naród – a także religię, Kościół, moralność społeczną i kulturę – uważamy za pierwotne i autonomiczne względem państwa, które winno im służyć zgodnie z wykształconymi przez wieki regułami.

Łączy nas przekonanie, że w staraniach naszych ważniejsze są środki niż cele. Podstawowym środkiem w naszych staraniach i dążeniach jest upowszechnianie wiedzy o normach i zasadach łacińskiej cywilizacji oraz upowszechnianie postawy służby tym normom i zasadom. Szczególnym przedmiotem naszych starań jest przestrzeganie tych norm i zasad w tworzonych przez nas strukturach społecznych.

Łączy nas przekonanie, że władze, a w szczególności władza ustawodawcza, winny powstrzymywać się przed ingerencją w obszar wolności człowieka wyznaczony przez prawa naturalne, chyba, że jest to niezbędne dla ochrony życia, wolności lub własności innych osób. Dotyczy to w szczególności praw rodzicielskich, swobody poruszania się, wolności gospodarczej, sumienia, słowa, nauki i umów.

Wierzymy jednocześnie, że suwerenność Polski jest podstawową wartością polityczną i podstawowym warunkiem realizacji naszych celów. Wierzymy też, że skuteczność naszych starań w aktualnych uwarunkowaniach jest możliwa.”

Ps. Nie chcę zaciemniać obrazu i treści Deklaracji KNP komentarzem, ale prosi się zauważyć jak zasadniczo różni się ona, od tego co „osiągnęła” i do czego zmierza Unia Europejska (ZSRE) czy Polska, jako jej niesuwerenna część! Reanimacja konserwatywnych, prawicowych zasad i prawd jest nieodzowna moim zdaniem dla ochrony nie tylko europejskiej cywilizacji!Komentarze

3 komentarze do “Nowa Prawica – Deklaracja Ideowa”

  1. iti, 14 lip 2011 o 10:58

    Zmniejszyć politykom koryto, to się reszcie poprawi!!!

  2. K Jasionek, 14 lip 2011 o 18:58

    Do iti. Jacy to są politycy?. To są tylko koryciarze którzy dbają tylko o własną d… Naród i rodaków widzą tylko wtedy gdy zbliżają się wybory, a w głowie mają tylko jedno – jak oszukać wyborców, co im obiecać by w dalszym ciągu czerpać zachłannymi łapskami z tego tłustego koryta. Co niektórzy są do tego stopnia tak bezczelni, że uważają iż to koryto się im święcie należy. Pogonić tych darmozjadów do prawdziwej roboty, niech pokażą co tak naprawdę potrawią, wtedy się dopiero przekonają, że nic nie umieją- usta pełne frazesów i 2 lewe ręce do roboty.

  3. ewaewa, 15 lip 2011 o 8:21

    Oczywiście pan K.Jasionek ma rację.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie