Nowa Prawica – informacje SN

Kategorie: Polityczne   | 24 września, 2012

Informacja dla członków i sympatyków KNP.

Kolejne posiedzenie Sądu Naczelnego Kongresu Nowej Prawicy odbyło się 16 września br. w Krakowie. Sąd obradował w składzie trzyosobowym: Prezes Sądu kol. Tomasz Skóra, Sędzia Zwyczajny kol. Janusz Żurek i II Sędzia Nadzwyczajny, czyli ja Grzegorz Jaszczura. W związku z powyższym znowu czuję się w obowiązku zamieszczenia tej krótkiej informacji.

Ponieważ jedną ze spraw, którą zajmował się Sąd było rozpatrzenie wniosku prezesa partii KNP pana J. Korwin-Mikke o uchylenie uchwały Konwentyklu z dn. 12.11.2011 r., dotyczącej składek członkowskich trochę szerzej na ten temat. Wg mnie bowiem składki są ważnym elementem weryfikacji członkostwa w partii.

Mianowicie Sąd Naczelny na tym posiedzeniu odrzucił w całości wniosek Prezesa KNP i utrzymał w mocy wzmiankowaną uchwałę, a ponadto uznał ją za zgodną ze statutem oraz regulaminem Konwentyklu.
Uzasadnienie:
Sąd zważył co następuje. Konwentykl w dniu 12.11.2011 podjął uchwałę w ramach swojej kompetencji wynikającej z punktu 18-ego statutu. Konwentykl może zmniejszyć składki dla pewnych kategorii członków zwyczajnych lub kandydatów … „. W ramach tej samej uchwały zmniejszył również składkę Członków Sygnatariuszy, co mógł uczynić korzystając ze swoich kompetencji określonych w p. 17 ust.b. statutu. Było to de facto nowe ustalenie wysokości składki zgodnie zresztą z brzmieniem uchwały w tej części:
” Konwentykl postanawia ustalić składkę roczną od Członków Sygnatariuszów w kwocie 200 zł, od roku 2012.”
Konwentykl działał zatem w zakresie swoich kompetencji określonych w Statucie. Sąd rozważył argument wnioskodawcy w zakresie definicji kategorii członków, które wyróżnił Konwentykl w uchwale.
Sąd uznał, że trudno przyjąć założenie wnioskodawcy” … , że, intencją Statutu jest umożliwienie obniżenia składek z uwagi na pewien atrybut Członka: wiek, pochodzenie, płeć, rasa – cokolwiek.
Tymczasem Konwentykl wziął kategorię, do której przynależność nie jest oparta o atrybut, tylko o akcydens – jakim jest ukończenie trzech miesięcy płacenia składki. W rzeczywistości nie jest to więc kategoria … „.
Sąd nie znalazł w Statucie, Deklaracji Ideowej ani regulaminach przyjętych w partii, podstaw do sądzenia, że Konwentykl w jakikolwiek sposób ma oznaczone jakim kategoriom członków może zmniejszać składkę, tym samym określenie takich kategorii leży, w sposób oczywisty, w jego zakresie bo brak jest w dokumentach partii katalogu kategorii członków, którzy mogliby być objęci takim zmniejszeniem. Co więcej brak jest również jakichkolwiek wskazówek dla Konwentyklu w dokumentach partii, które pomogłyby mu w określeniu takich kategorii.
Sąd uznał zatem, że Konwentykl, przy obecnych zapisach Statutu, ma prawo w dowolny sposób definiować kategorie członków lub kandydatów, więc mógł stworzyć i taką która zależy od „stażu” w partii. (Podobnie jak w zależności od upływu określonego czasu osoba płci męskiej jest dzieckiem, chłopcem a potem mężczyzną pozostając nadal osobą płci męskiej).

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie