IMG_3468 014Wczorajsza sesja Rady Miasta trwała przeszło 6 godzin. Postanowiłem opis dozować, jednakże ze względu na prośby, zarówno czytelników tego bloga jak i dziennikarzy korzystających z treści przekazywanych przeze mnie informacji, zaczynam od zamieszczenia interpelacji skierowanych do Pana Prezydenta Zb. Podrazy (Lewica SLD). W końcu ich zawartość rzuca światło na problemy mieszkańców oraz działania (czy ich brak!) Pana Prezydenta. IMG_3406 011IMG_3369 007Interpelację dotyczącą zakładu „Ponar-Defum” przekazaliśmy z radnym T. Paskiem (PO) już wcześniej i jej treść znajduje się we wpisie wczorajszym: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=2223#more-2223

Także wczoraj rozpocząłem od interpelacji wspólnej z radnym T. Paskiem:

20100326071Szanowny Panie Prezydencie! W nawiązaniu do bulwersujących doniesień medialnych dotyczących utrzymania zieleni w naszym mieście zapytujemy, ile pieniędzy zostało przeznaczonych na zasadzenie bratkami zieleńców i rabat na jesieni 2009 roku w mieście? Czy to prawda, że zostało ich posadzonych 15 tysięcy za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych? W powyższym kontekście pytamy, czy nasadzenia nowymi bratkami (które w ostatnich dniach były robione), zostały wykonane w ramach reklamacji, czy być może potwierdziły się sugestie jednego z urzędników magistratu, że bratki zostały pozabierane przez mieszkańców naszego miasta do swoich mieszkań? Jeżeli bratki zostały rozebrane przez mieszkańców, rozumiemy że nielegalnie, czy zgłosił Pan Prezydent ten fakt do organów ścigania? Wydaje się nam nieprawdopodobne, że urzędnik miejski bez jakichś dowodów oskarżył o to mieszkańców naszego miasta.”

Następnie wygłosiłem jeszcze następujące interpelacje:

dot. Strzemieszyc Wielkich, w szczególności  ulicy Narutowicza:

„W nawiązaniu do mojej interpelacji z dnia 26.08.2009 r., złożonej w imieniu mieszkańców Strzemieszyc z ulic Narutowicza, Orkana, (i nie tylko), ponownie zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i to szeroko pojętego, w rejonie ww. ulic. Niewiele Pan Prezydent obiecywał w odpowiedzi na moją interpelację, ale tym mniej zostało w temacie poprawy warunków życia ludzi zamieszkujących przy tych ulicach zrobione. Zresztą odrzucił Pan większość rozwiązań sugerowanych przeze mnie.

Mianowicie zapytuję:

1. Kiedy objazd do Euroterminala w Sławkowie (przez pół dzielnicy) dla samochodów ciężarowych zostanie zniesiony? Miało to być rozwiązanie tymczasowe, a trwa już 4 lata (od 2006 r.). Przejazd TIR-ów powoduje dewastacje wielu ulic dzielnicy Strzemieszyc, a parametry techniczne ul. Narutowicza, Orkana były określone na max. nacisk 25 ton. W tej chwili dochodzi do jej dewastacji. Należy podkreślić, że ta ulica nie spełnia parametrów drogi zbiorczej, jak jest wykorzystywana.

2. Kiedy będzie przywrócony do normalnego użytku odcinek ul. Rodzinnej w kierunku Sosnowca?

3. Kiedy będą przeprowadzone prace naprawcze na ul. Narutowicza? Chodzi właśnie o dziury powstałe z powodu nadmiernego ciężaru jeżdżących TIR-ów i naprawę zapadniętych studni kanalizacyjnych, zarwanych przez TIR-y (powstałe zagłębienia powodują nieprzeciętny hałas przez pędzące samochody z przyczepami samowyładowczymi).

4. Co z naniesieniem na skrzyżowaniu ul. Narutowicza z ul. Ofiar Katynia znaków poziomych i montażem lustra, które było tam zamontowane ze względu na niebezpieczny łuk drogi?

Problem znaków poziomych tyczy się także skrzyżowania z ul. Warszawską.

5. Czy nadal Pan Prezydent jest przeciwny ograniczeniu prędkości na ul Narutowicza, czy umieszczeniu znaków ostrzegawczych świetlnych (migających) nad przejściami dla pieszych?

Tam naprawdę mieszkają ludzie Panie Prezydencie.”

dot. MZBM-u, w tym sytuacji Wspólnot Mieszkaniowych: „W nawiązaniu do kilku moich wcześniejszych interpelacji do Pana Prezydenta, dotyczących Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych (m.in. z dn. 28.05.2008 r., 17.04.2009 r., 27.05.2009 r.), a także w kontekście pisma Pana Prezydenta z dnia 21.09.2009 r., które otrzymały wspólnoty mieszkaniowe zapytuję:

– ile na dzień 31.03.2010 r. wynosi zobowiązanie wobec wspólnot mieszkaniowych (w wyżej wymienionym piśmie Pana Prezydenta na ten dzień miała nastąpić „regulacja tych zobowiązań wobec wspólnot”)?

– ile wynoszą na dzień 31.03.2010 r. zadłużenia MZBM wobec dostawców mediów i przedsiębiorstw zewnętrznych obsługujących jednostkę?

Jeżeli Pan Prezydent nie wywiązał się z obietnicy, zawartej w piśmie z dnia 21.09.2009 r., ponawiam zapytanie, jak Pan  Prezydent widzi możliwość rozwiązania tej sytuacji, czyli likwidacji zadłużenia? Czy powyższe zadłużenie (za rok 2009) uwzględniono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok?

Ponawiam interpelacje w związku z zaniepokojeniem tym, że nadal uważam, że w wyniku złej polityki finansowej MZBM, członkowie części wspólnot są poszkodowani i odczuwają to w sposób ciągły, np. poprzez opóźnianie przeprowadzania remontów w danej Wspólnocie, czyli właściwie ciągłe pomniejszanie wartości ich majątku.

Załączniki: 1. Xero pisma Pana Prezydenta z dn. 21.09.2009 r.”

dot. podatków od nieruchomości: Dlaczego w tym roku nastąpiło opóźnienie w dostarczaniu decyzji podatkowych mieszkańcom płacącym podatki od nieruchomości? Czy osoby, które z tego powodu zapłaciły z opóźnieniem swoje zobowiązania będą obciążone odsetkami karnymi?

Czy nie można było usprawnić sposobu wypisywania kwitów do kasy, na miejscu w Urzędzie, właśnie w związku z brakiem zawiadomień dostarczanych mieszkańcom? Jeszcze w ubiegłym roku proces ten przebiegał w miarę sprawnie i bez opóźnień.

Czy w przyszłości wysokość użytkowania wieczystego nie można dołączać do zawiadomienia o wysokości podatku od nieruchomości?”

a także dot. Strzemieszyc Małych, w szczególności terenu przy wysypiskach śmieci: W związku z fatalną sytuacją bytową mieszkańców Strzemieszyc Małych (głównie ul. Głównej), spowodowaną m.in. bliskością wysypiska śmieci Lipówka I oraz istnieniem MZPOK Lipówka II, a także ostatnimi doniesieniami medialnymi, oraz petycją mieszkańców do Pana Prezydenta zapytuję:

1. kiedy widzi Pan Prezydent możliwość wykupu działek – nieużytków, bezpośrednio przylegających do terenów wysypisk śmieci?

2.  kiedy nastąpi zasadzenie drzewami pasa zieleni oddzielającego budynki mieszkalne od Lipówki I i Lipówki II?

Sytuacja w zależności od warunków atmosferycznych i śmieci, w szczególności fetor dochodzący do budynków mieszkalnych powoduje katastrofalne warunki bytowe mieszkańców. Należy jeszcze wspomnieć o zdrowiu dzieci tam mieszkających.”

Na tym zakończyłem wystąpienie w punkcie VII  porządku obrad: Interpelacje i zapytania.

Jeszcze kilka zdjęć z sesji:

IMG_3420 005IMG_3429 007IMG_3413 012IMG_3410 003IMG_3377 009

Komentarze

6 komentarzy do “Interpelacje, sesja 31.03.2010 r. (odsłona 44, cz.1)”

 1. Lolo, 1 Kwi 2010 o 10:02

  Szkoda, że brak foto z tą trumną na sali sesyjnej i stojących koło niej Podrazy i Pasternakowej. Prawdziwy pogrzeb byśmy zobaczyli, z katami (Podraza i SLD) z roli głównej stojącymi koło niej.

 2. zaradna, 1 Kwi 2010 o 15:12

  Panie Radny!
  Proszę wspomnieć o podjęciu wczoraj ważnej uchwale:
  Na wniosek prezydenta Podrazy (SLD lewica) na wczorajszej sesji Rady Miasta uchwalono, że z dniem 1 kwietnia 2010r. na terenie całego miasta Dąbrowa Górnicza ruch miejski odbywać się będzie po lewej stronie. Czyli będzie lewostronny. Wniosek przeszedł większością.

 3. zabka, 1 Kwi 2010 o 20:48

  Swoją drogą co nowy dyrektor MZBM na to, czy spłacił już dług EC Novej?

 4. po-wiec, 3 Kwi 2010 o 21:21

  z tymi bratkami to przesadzacie chłopcy…bylem,widziałem, rosną wiec PO co ta nagonka…czyżby jakaś przykrywka. I tak wygracie będę na was głosował, tylko proszę nie ośmieszajcie się i nie dajcie się zciagnąć do poziomu przeciwnika-szpiegowanie posadzanie wypowiedzi w TV to już znamy z prezydentury RP.Tylko prawda, bo ludzie się śmieją i na tym tracicie a szkoda…

 5. halska, 5 Kwi 2010 o 11:58

  do po-wca: na mój rozum to ty jesteś ko-wiec, z SLD, wcześniej PPPP, czy PZPR, już nie pamiętam.

 6. Lolo, 7 Kwi 2010 o 13:42

  Co to za kraj, że wały nawet na bratkach robią ?…

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie