Przechwytywanie-1We wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=43173#more-43173, wspomniałem o kolejnej interpelacji skierowanej do nadzorującego sytuację w naszym miejskim szpitalu Prezydenta Miasta Z. Podrazy (SLD). Jej treść jest związana z patem powstałym po zawieszeniu działalności oddziału ginekologiczno-położniczego w ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. A cierpią na tym mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, co należy w prosty sposób wyartykułować. Odczytałem ją na sesji w dniu 06.09.2017 r. w imieniu radnych Klubu Radnych PIS Rady Miejskiej. Tu trzeba niestety przypomnieć i podkreślić, że pomysł outsourcingu promował w 2015 r. właśnie pan prezydent miasta i po. Dyrektor ZCO SS. Mieszkańcy powinni o tym pamiętać i wiedzieć. Cierpią także pracownicy (pielęgniarki i lekarze) swego czasu przekazani do firmy zewnętrznej.

Zobacz moje wpisy na blogu, jeszcze z czerwca i lipca 2015 r.: Co słychać w szpitali (interpelacje)? oraz Co z naszym dąbrowskim szpitalem?.

Oto treść interpelacji:

                                   Zbigniew PODRAZA

         Prezydent Dąbrowy Górniczej

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA (ZCO SS im. S. Starkiewicza)

int.2017.09.06-sodowski-1Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do pisma Pana po. Dyrektora ZCO SS im. S. Starkiewicza Z. Grzywnowicza do Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Pani J. Mizery, z dnia 28.07.2017 r., poruszającego część spraw podjętych w interpelacji Pana Radnego G. Jaszczury (nr BRM.0003.1956.2017 z dn. 12.07.2017 r.) prosimy Pana Prezydenta o podanie:

jaka kwota wpłynęła do tej pory od zwycięzcy przetargu na wyłonienie dzierżawcy pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego oraz przejęcie udzielania świadczeń w tym zakresie w naszym szpitalu, czyli konsorcjum podmiotów leczniczych (do czego doszło jeszcze w 2015 r.), tj.:

Perinatologia Śląska Sp. z o.o.,

Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski,

Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa,

do naszego szpitala (tj. od początku do dnia obecnego)?

int.2017.09.06-sodowski-2od kiedy konsorcjum wspomnianych podmiotów leczniczych z Perinatologią Śląską sp. z o.o. na czele nie płaci za dzierżawę pomieszczeń, w których prowadziło swoją działalność biznesową?

– jak rozwiązana była sprawa wyposażenia oddziałów i do kogo ono należało i należy obecnie?

– jakie inwestycje, remonty i zakupy wyposażenia przeprowadziło konsorcjum wymienionych podmiotów leczniczych? i jak zostaną one rozliczone?

jak widzi Pan Prezydent możliwość ściągnięcia zaległości płatniczych (oczywiście wraz z odsetkami) od Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. w kontekście wysokości jej kapitału zakładowego i czy w przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum przewidziano w treści przetargu (w 2015 r.) odpowiedzialność finansową, ewentualnie zabezpieczenie finansowe pozostałych podmiotów wchodzących w skład tegoż konsorcjum,

jakie zabezpieczenia finansowe przedstawił lider rozpatrywanego konsorcjum (tj. prawdopodobnie Perinatologia Śląska sp. z o.o.) naszemu szpitalowi, tj. ZCO SS im. S. Starkiewicza?

– czy kwota zaległości płatniczych firmy Perinatologia Śląska sp. z o.o. wobec naszego szpitala, tj. 1.788.515,72 zł, podana we wspomnianym na początku interpelacji piśmie z dnia 28.07.2017 r. obejmuje również odsetki?

– jaki zysk z tytułu prowadzonej działalności osiągnęło konsorcjum podmiotów Pana K. Sodowskiego?

– czy pracownicy Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego otrzymali wypowiedzenia oraz w jakim trybie?

– jak planuje się zorganizować  zatrudnienie na oddziałach Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologii?

– w jaki sposób zostanie przejęty kontrakt z NFZ?

– czy umorzenie zadłużenia jest warunkiem przejęcia kontraktu?

– od kiedy planowane jest uruchomienie oddziałów?

– jakie nakłady na uruchomienie oddziałów po ich przejęciu musi ponieść szpital ZCO SS im. S. Starkiewicza?

– czy jest oficjalne stanowisko Rady Społecznej szpitala w sprawie proponowanych zmian?

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź i rozwiązanie problemów naszego (wciąż) szpitala.

Komentarze

5 komentarzy do “ZCO SS – interpelacja – sesja 06.09.2017 r.”

 1. KRZYSZTOF, 16 wrz 2017 o 20:52

  WITAM-JA UWAŻAM ŻE TEN SZPITAL JEST SZYKOWANY W RĘCE PRYWATNE.MIESZKAŃCY BĘDĄ PŁACIĆ ZA KAŻDY POBYT,WIZYTĘ ZABIEG I OPERACIE I TO GRUBĄ KASĘ.SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 TEŻ BĘDZIE SPRZEDANA-POZDRAWIAM DĄBROWIAKÓW

 2. Dąbrowiak, 20 wrz 2017 o 17:29

  Dąbrowa Górnicza: rekordowy dług szpitala
  Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej zakończył 2016 rok ze stratą ponad 28 mln zł. Niespłacone zobowiązania lecznicy urosły do 236 mln zł. Dla szpitala z 50-milionowym kontraktem to kolosalna kwota.

  Suma zobowiązań szpitala urosła do 236 mln zł. Szpital zalega dostawcom prawie 100 mln zł. Nie płaci składek na ZUS i PFRON. Zaciągnął też pożyczkę w firmie Magellan, na bardzo wysoki procent – zauważa Gazeta Wyborcza.
  Panie Grzegorzu Magellan udziela szpitalom na lichwiarski procent pożyczek?.
  Szpital w Dąbrowie Górniczej jest w trudnej sytuacji. Jest zakładem opieki zdrowotnej i to chroni go przed bankructwem. Jak przekonuje Zbigniew Podraza, prezydent miasta, kłopoty szpitala wynikają z przyczyn obiektywnych, nie są zawinione przez jego dyrekcję.
  Nie mogę zrozumieć słów prezydenta miasta że dyrekcja nie jest winna sytuacji w szpitalu.To mam rozumieć że pan dyrektor szpitala Zbigniew Grzywnowicz nie odpowiada za to jak zarządza placówką finansami szpitala?. Rozumiem że cała winę ponosi według prezydenta Podrazy tylko NFZ i system że szpital dostaje za mało funduszy na kontrakty. A ja powiem tak szanowni mieszkańcy miasta odpowiedzialność polityczną również ponosi prezydenta miasta Zbigniew Podraza,Rada Społeczna Radni koalicji SLD TPGD. Dziwne są te tłumaczenia dla prasy tak jak by sugerowały i wprowadzały w błąd czytelników że dyrekcja jest nie winna.
  Zdaniem biegłego rewidenta, jeśli szpital będzie się zadłużał w tym tempie, wkrótce zagrozi to jego istnieniu.
  http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dabrowa-Gornicza-rekordowy-dlug-szpitala,174326,1.html

 3. Dąbrowiak., 23 wrz 2017 o 20:51

  Fragment z artykuły tygodnika NIE Jerzego Urbana dotyczącego szpitala
  Prokuratura bezzasadnie umorzyła śledztwo w sprawie milionowych przekrętów w szpitalu, którego dyrektorem do niedawna była obecna wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera. Prokuratura miała szczegółowe informacje o poświadczaniu nieprawdy, o wyłudzeniu państwowej dotacji, o złamaniu ustawy o zamówieniach publicznych, o łamaniu innych przepisów, a nade wszystko o niewyobrażalnej niegospodarności. Piszemy „niegospodarności” – ale podejrzewamy celowe działania na szkodę publicznego szpitala. Prokuratura dotarła do dokumentów, które poświadczały nieprawdę. Potwierdziła wyłudzenie dotacji. Zebrała obfitą dokumentację dowodzącą innych przekrętów. Umorzyła jednak śledztwo, uznając, że wszystkie te liczne nieprawidłowości przestępstwami nie są. Przestępstwem nie było więc pomijanie przetargów. Przestępstwem nie było poświadczanie nieprawdy. Przestępstwem nie było również zaciągnięcie zobowiązań, których szpital nie jest w stanie dziś spłacić. Tygodnik NIE fragment artykułu.

  Chodzi o sledztwo umorzone przez Prokuraturę za czasów koalicji PO-PSL bardzo dziwnym trafem umorzono wtedy kiedy wiceministrem była była pani dyrektor szpitala Beata-Małecka Libera?.

 4. Dąbrowiak., 23 wrz 2017 o 21:02

  CD
  Śledztwo w sprawie gigantycznych przekrętów, do których miało dojść w dąbrowskim szpitalu, prowadziły Prokuratura Rejonowa w Jaworznie, a następnie Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Dziwnym trafem po wyborze Małeckiej-Libery na pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego śledztwo zostało umorzone.
  W decyzji o umorzeniu prokuratura twierdzi, że zwiększenie kosztów budowy ZCO było zasadne, czyli nie doszło do naruszenia zasad gospodarności. A co z innymi kwestiami?
  Tekst pochodzi z tygodnika NIE

 5. Dąbrowiak., 23 wrz 2017 o 21:16

  Profesor Trójca Święta
  Warunki przetargu ustawiono pod prof. Sodowskiego. Mamy dokumenty, z których to wynika. Wprzetargu tym pan profesor wystąpił niczym Trójca Święta – w trzech osobach. O wygraną walczył jako:

  1. Lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii, samodzielny pracownik naukowy, prof. Krzysztof Sodowski;

  2. Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski, spółka komandytowa;

  3. Perinatologia Śląska, sp. z o.o. (jestjej właścicielem).

  Wsprywatyzowanej części szpitala profesor chce prowadzić działalność pod szyldem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, spółki-córki Perinatologii Śląskiej. O sprawie wiedzą wszyscy, ponieważ zadałem pytania wojewodzie, prezydentowi miasta, ministrowi zdrowia, NFZ, NIK oraz premier Ewie Kopacz, którą pytałem, czy tak ma wyglądać przyszła organizacja zdrowia publicznego w Polsce. Jeszcze tydzień temu myślałem, że moje pytania żadnego efektu nie dały.
  Wponiedziałek 11 maja katowicki oddział NFZ poinformował mnie, że od 27 kwietnia prowadzi kontrolę w szpitalu w Dąbrowie Górniczej, która dotyczy w zasadzie całej działalności szpitala, począwszy od leczenia nowotworów, po ortopedię, chirurgię czy intensywną terapię. Z przekazanej mi przez NFZ informacji wynika również, że Perinatologia Śląska nie ma prawa prowadzić działalności leczniczej, nie występuje bowiem w Rejestrze Podmiotów Leczniczych. Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski, spółka komandytowa, co prawda w tym rejestrze jest, ale nie ma prawa prowadzenia działalności leczniczej w Dąbrowie Górniczej. NFZ informuje więc, że żadna z profesorskich spółek prawnie nie miała możliwości przejęcia szpitalnych kontraktów – czyli zastąpienia szpitala.

  Tyle na temat Zagłębiowskiego Centrum Perinatologii.

  Tygodnik NIE Jerzego Urbana.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie