20171016_093235Zacznę od sesji nadzwyczajnej z 22.04.2016 r., która odbyła się ze względu na przegraną (z niezrozumiałych dla mnie powodów) sprawę sądową przez naszą Gminę ze spółką Centrum Administracji sp. z o.o. i koniecznością zapłaty przez nas kwoty około 17,5 mln zł (z odsetkami, etc.). Zobacz mój szerszy opis tamtej sytuacji: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38304#more-38304. Nota bene do tej pory nie otrzymałem treści wniosku kasacyjnego od Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), wniosku zawartego w interpelacji z dnia 06.09.2017 r., zresztą Klubu Radnych PIS. Był to wtedy dosyć ważny powód zwołania sesji nadzwyczajnej.

Sesja nadzwyczajna w dniu 16.10.2017 r. została zwołana na wniosek Pana Prezydenta Z. Podrazy (lewica SLD), z dnia 12.10.2017 r., „z konieczności przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej projektu uchwały dotyczącej zmian związanych z utworzeniem od dnia 1 listopada 2017 r. filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.”.

Albowiem:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utworzeniem nowych ośrodków wsparcia lub filii istniejących ośrodków wsparcia […], dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a Gmina Dąbrowa Górnicza została ujęta w podziale środków na łączną kwotę 225.936,00 złotych. W dniu 11 października 2017 r. Wojewoda Śląski przekazał informację o zwiększeniu dla Gminy Dąbrowa Górnicza planu dotacji w tym zakresie.

Aby było możliwe uruchomienie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej od 1 listopada 2017 r. konieczna jest zmiana w statucie ww. jednostki organizacyjnej, ponieważ jest to akt prawa miejscowego i przyjęcie projektu uchwały przez Radę Miejską. Co nastąpiło na sesji jednogłośnie.

pismo Przewodniczący-R.M.-2Przy okazji informuję Szanownych Czytelników, że co do wniosku Klubu Radnych PIS do Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedstawienie sytuacji w ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, to otrzymaliśmy odpowiedź, że „wystąpił on do tych osób z zapytaniem o możliwość przedstawienia informacji zgodnie z Państwa sugestią we wniosku”. O tyle to istotne, ponieważ następna sesja Rady Miejskiej już za tydzień, w dniu 25 października 2017 r. o godz. 10.00.

20171016_094400Na dzisiejszej sesji zostało także odczytane oświadczenie Klubu Radnych PIS w sprawie SYTUACJI W ZAGŁĘBIOWSKIM CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. S. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, jeszcze z dnia 09.10.2017 r. Zobacz treść.

W imieniu radnych Klubu Radnych PIS przedstawiłem także interpelację do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD):

Pan Zbigniew Podraza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

pismo Prezydent-2-1pismo Prezydent-2-2dot.: sytuacji w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w związku z sytuacją zaistniałą w szpitalu miejskim zwraca się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn powstania kolejnego kryzysu w ZCO SS im. S. Starkiewicza.

Prosimy zwłaszcza o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy dyrekcja ZCO SS im. S. Starkiewicza informowała Pana Prezydenta  wcześniej o braku możliwości zapewnienia opieki nocnej i świątecznej dla mieszkańców naszego miasta? Kiedy został zgłoszony problem?
  2. Jaka będzie przyszłość szpitala po wyłączeniu z sieci szpitali?
  3. Jakie działania Pan Prezydent podjął w celu rozwiązania obecnych problemów?
  4. Czy gmina podejmie kolejne kroki w celu udzielenia pomocy finansowej szpitalowi?
  5. Kiedy zostaną podjęte działania personalne wynikające z odpowiedzialności za wywołanie kolejnego kryzysu grożącego utratą szpitala przez gminę oraz pogorszeniem bezpieczeństwa zdrowotnego jej mieszkańców?
  6. Kiedy zostanie opracowany plan naprawczy, którego realizacja zapewni stabilne funkcjonowanie ZCO SS im. S. Starkiewicza?

20171016_093220Zdrowie mieszkańców to sprawa wszystkich środowisk niezależnie od poglądów politycznych. Oczekujemy od Pana Prezydenta odpowiedzialnych działań wynikających z powierzonego mandatu społecznego i przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej sprawozdania z podjętych działań oraz długofalowej polityki zabezpieczającej świadczenie usług medycznych w naszym mieście.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie