20171122_095946Odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (22.11.2017 r.). Ale może zacznę tym razem od moich interpelacji. Tym bardziej, że jedna z nich nawiązywała do zakładu budżetowego, o którego Statucie pisałem m.in. w poprzednim wpisie na blogu. Nie pisząc oczywiście już o wielu wcześniejszych moich wpisach, w których podważałem tenże Statut. Chodzi oczywiście o Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Jego Statut został przez sąd WSA w Gliwicach zdziesiątkowany ostatnim, tamże opisanym wyrokiem. Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) wyraźnie nie był przygotowany na rozmowę o tym na sesji i wolał przemilczeć temat.

Oto treść mojej interpelacji:

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Zbigniewa Podrazy

int-2017.11.22-MZBM-zalSzanowny Panie Prezydencie, kiedy Gmina ureguluje zaległości finansowe do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych/administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych?

Według ostatnich informacji otrzymanych w odpowiedzi na interpelacje od Pana Prezydenta, zaległości te wynoszą prawdopodobnie już ponad 3,5 mln złotych. Chciałbym zaznaczyć, że ilość mieszkań, których Gmina jest właścicielem we wspólnotach to około 1600. Wynika z powyższego, że średnie zadłużenie Gminy na mieszkanie gminne we wspólnocie wynosi ok. 2200 zł, czyli są to zaległości już wielomiesięczne.

Druga interpelacja, która została odczytana przeze mnie na sesji, dotyczyła innego „niezbyt” rozwijającego się przedsiębiorstwa komunalnego, czyli „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. Starałem się w niej historię połączyć z teraźniejszością. 🙂 .

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Zbigniewa Podrazy

Grzegorz-1Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym prosić o przedstawienie w formie pisemnej informacji, jaki był koszt obsługi kredytu, który Gmina Dąbrowa Górnicza zaciągnęła w 2007 roku w Nordea Bank (umowa kredytowa nr ZP/183/WNK/07 z 6 grudnia 2007 r.) na spłatę poręczenia udzielonego spółce „NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. na kwotę 29 mln złotych, w związku z postawieniem w stan wymagalności przez BOŚ kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wymienioną spółkę w 2002 r. (umowa kredytowa nr 20/2002/I z 22.04.2002 r.)?

Oszacowane koszty obsługi kredytu (marża, prowizja i oprocentowanie) wynosiły 7.352.000 złotych, a pierwotny termin spłaty (31.12.2016 r.) został ustalony aneksem ostatecznie na 31.12.2015 roku.

Jednocześnie proszę o odpowiedź, jak dofinansowanie spółki w latach 2014-2017 na kwotę 55.647.200,00 zł (z wykupem udziałów) plus ok. 7 mln złotych prowizji od w/w kredytu mają się do planowanych w 2002 roku nakładów inwestycyjnych na Aquapark, które miały wynieść 53.659.100,00 złotych?

Są to już o 20% wyższe nakłady na tę spółkę komunalną (bo realizującą zadanie własne gminy w zakresie rekreacji poprzez prowadzenie Aquaparku) – której założenie kosztowało Gminę 7.474.000 zł – a żadnego kompleksowego planu naprawczego dalej jako Radni Rady Miejskiej raczej nie zobaczyliśmy.

Nie wiemy, jakie wydatki inwestycyjne muszą być poniesione, aby co najmniej utrzymać oferowane usługi na dotychczasowym poziomie – co przy czterech Pogoriach (jeziorach), sporej ilości basenów w bardzo dobrym stanie technicznym na terenie Miasta oraz coraz większej konkurencji w regionie czyni projekt pod nazwą „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” nieopłacalnym. Jest tak nawet, jeśli spojrzymy na tzw. użyteczność społeczną tego przedsięwzięcia.

Składałem w międzyczasie także interpretacje międzysesyjne (to moja taka nazwa robocza). Przy okazji, ale jednocześnie z całkowitą powagą, zamieszczę treść jednej z nich. Dotyczy ona w końcu zbliżającej się zimy, przynajmniej kalendarzowo. Akurat tę interpelację składałem wspólnie z radnym J. Reszke (PIS).

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Z. Podrazy

int.2017.11.14-sólSzanowny Panie Prezydencie, jak wygląda przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 w naszym mieście? Jaki jest podział ulic i dróg ze względu na standardy ich utrzymania zimowego?

Jaki podmiot jest odpowiedzialny za stan naszych dróg i ulic na wypadek ataku zimy?

Ile spółka z udziałem Gminy Alba MPGK sp. z o.o. ma zabezpieczonej soli drogowej na zbliżający się sezon zimowy? Ile zużyła soli drogowej w ostatnich dwóch sezonach zimowych, tj. 2015/2016 i 2016/2017?

Jakie inne środki stosuje się do utrzymania właściwego stanu dróg i chodników i w jakiej ilości?

Przy okazji prosimy o podanie jakie ilości soli drogowej były zużywane przez naszą spółkę komunalną PM MZUM.PL S.A. w latach od 2012 do 2017? Ilość może być podana także w rozbiciu na poszczególne sezony zimowe.

Komentarze

Komentarze (1) do “interpelacje, sesja 22.11.2017 r. (odsłona 96)”

  1. Kazimierz Jasionek, 24 Lis 2017 o 14:12

    Takie niewygodne pytania zadawane […] mogą skutkować tym że go bardzo łepetyna rozboli !!
    Nie powiem żeby mi go było żal, bo swymi działaniami zasłużył sobie na większe cierpienia !!! Gdy przy najbliższych wyborach odejdzie od koryta, to przez rozumnych mieszkańców DG zostanie to przyjęte z wielką ulgą. Następnie odpowiednie służby powinny się zająć tym, […] !!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie