20151125_115348Wczoraj, w dniu 25.11.2015 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Niewątpliwie można po niej mieć jednak mieszane odczucia. De facto uchwalanie lub odrzucanie projektów uchwał przebiegało spokojnie. Co najważniejsze doszło do gładkiego uchwalenia uchwały dot. w skrócie to ujmując uchylenia opłaty targowej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zamieściłem jej projekt (treść) w poprzednim wpisie: Likwidacja opłaty targowej. Do tego powrócę jeszcze za chwilę. Albowiem jednak, właściwie z nieujawnionych przez Pana Prezydenta Zb. Podrazę (SLD w ZL) powodów, doszło do zdjęcia z porządku obrad dwóch projektów uchwał, zdecydowanie jednych z ważniejszych na tej sesji, mianowicie:

projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

(tu należy podkreślić, że przewidywano wstępnie przeszło 6 mln zł tychże dopłat) – stosunkiem głosów 13 za zdjęciem, 8 przeciw

oraz

projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

(tu trzeba jednak napisać, że proponowana przez Pana Prezydnta podwyżka to podwyżka o aż 44% (czterdzieści i cztery procent)! – stosunkiem głosów 15 za zdjęciem, 8 przeciw.

Krótko ustosunkowując się do powyższego uważam, że to zagrywka Pana Prezydenta zmierzająca do przeforsowania niekorzystnych dla Mieszkańców naszego miasta stawek opłaty. Prawdopodobnie w najbliższym czasie, najpóźniej do następnej sesji 16.12.2015 r. sprawa się wyjaśni.

Chciałbym jednak wrócić do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/361/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej  oraz Uchwały Nr XI/229/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia, ponieważ w imieniu wnioskodawców, tj. radnych Klubu Radnych PIS referowałem ją Wysokiej Radzie. Właściwie  polegało to na podaniu uzasadnienia do projektu uchwały z autopoprawką obejmującą usunięcie trzeciego akapitu z wersji pierwotnej.

Dla dobra istnienia mikro przedsiębiorczości w naszym Mieście (wg mnie) należało to zrobić. Projekt uchwały podpisało czterech radnych: G. Jaszczura, Zb. Piątek, J. Reszke, M. Stępień. 20151125_111546Przy okazji informuję, że w miejsce radnego R. Warwasa (obecnie posła RP), został zaprzysiężony na tej sesji Rady Miejskiej nowy radny, Kol. Piotr Ślusarczyk. Odciął się nota bene od lewackich zwyczajów, ostatnio ulubionych przez „następców” Palikota w Sejmie, tj. Nowoczesnego Petru i zakończył formułę przysięgi następująco: Tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż. W kontekście naporu lewactwa z jednej strony z UE, a uchodźców muzułmańskich z drugiej strony, może nas obronić tylko nasza wiara. Tak jak robiła to przez 123 lata zaborów!

Wracając do opłaty targowej. Chciałbym podkreślić, o czym może nawet młodsi radni nie wiedzą, szczególnie lewicowi, że taki postulat likwidacji opłaty targowej pojawiał i przewijał się w programie UPR i prawicowej koalicji wyborczej w Dąbrowie Górniczej chyba jeszcze z 1994 roku, później w 2003 r. Był uwzględniony w programie naszej miejskiej koalicji samorządowej UPR-PIS z 2006 roku! Właściwie było to w „pakiecie” z likwidacją opłaty parkingowej i likwidacją opłaty od posiadania psów. I teraz został on zrealizowany! Nota bene również opłata od posiadania psów na tej sesji nie przeszła (stosunkiem głosów 17 przeciw, 7 za, przy 1 wstrzymującym się).

Chciałbym podziękować przy okazji także radnym koalicji lewicowej SLD-PO-TPDG za poparcie naszego projektu uchwały. Ja również dla dobra kupców targowych usunąłem dwa zdania z uzasadnienia, aby odpolitycznić uzasadnienie. G’woli ścisłości z uzasadnienia zniknął następujący akapit:

„Zwraca się uwagę,  iż pierwsze zapisy dotyczące tej opłaty sięgają 1951 roku, tj. okresu o którym nie można mówić by wspierano wolny i nieskrępowany handel, konkretnie okresu panującego reżimu komunistycznego. Tym samym zapisy dotyczące tej opłaty mają mocno anachroniczny charakter.”

20151028_130815Wydaje się, że warto było. Mam nadzieję, że zresztą także pod naciskiem nowego rządu RP i nowego prezydenta RP wprowadzanie ułatwień dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy powinni budować klasę średnią i tym samym dobrobyt naszego Państwa pójdą za tym inne posunięcia, także w Dąbrowie Górniczej.

Czekam na podpowiedzi Szanownych Mieszkańców!

Ps Uchwała przeszła 22 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się.

Komentarze

17 komentarzy do “Kupcy targowi górą – sesja 25.11.2015 r. (odsłona 76)”

 1. iti, 26 lis 2015 o 7:25

  100/100

 2. Wojciechowicz, 26 lis 2015 o 9:06

  Wielkie brawa Panie Grzegorzu!
  Kraj jest tak silny jak silna jest tzw. klasa średnia. Takie działania na pewno wspomogą rozwój małej przedsiębiorczości w naszym Mieście.

 3. Monika, 26 lis 2015 o 9:33

  Przyłączam się do gratulacji. Brawo!

 4. Zget, 26 lis 2015 o 11:17

  Brawo.

 5. Tadeusz Jędrzejec, 26 lis 2015 o 13:40

  Nie znam żadnej działalności gospodarczej za darmo, bez ponoszenia kosztów, nawet działkowicz sprzedający pietruszkę lub kwiaty musi ponieść koszty na koszyk, wiaderko i opakowanie. Tylko głupota jest za darmo.
  Aby istniało targowisko należy wydzielić i ogrodzić nieruchomość gruntową, wykonać drogi dojazdowe i parkingi, oraz miejsca postojowe. Teren targowiska uzbroić w kanalizację deszczową i sanitarną, doprowadzić wodę, prąd, utwardzić plac, oświetlić, wykonać nagłośnienie, wykonać stanowiska handlowe z zadaszeniem, docelowo murowane pawilony z mediami, zatrudnić wielozawodowych pracowników do inkasowania, sprzątania, konserwowania i pilnowania porządków. Koszty szyldów, reklam i kilkunastu innych potrzeb finansowych, celem utrzymania substancji tworzących wolnorynkowe miejsca pracy wymagają pieniędzy. Na mannę z nieba ani na św. Mikołaja proszę nie liczyć. Każdy kto chce wbić nawet gwoździa do ściany musi ponieść koszty zakupu młotka. Nie ma nic za darmo ! W interesie handlujących na targowisku jest łożenie na utrzymywanie ich miejsca pracy. Opłaty za korzystanie ze stanowisk handlowych winny być wycenione odpowiednio do rodzaju działalności, powierzchni użytkowej i czasu wykonywania handlu oraz usług.
  Pytanie ! kto teraz będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji, aby nie tylko utrzymać ale podnieść standard, kulturę i higienę handlu na targowisku w Dąbrowie Górniczej. Oby nie skończyło się to klepiskiem i składowiskiem złomu na dawnym, jako takim targowisku w 2015r a grunty zostaną przejęte przez milionera, radnego lub prezydenta na cel osobisty za 30 zł/m2 ewentualnie za przysłowiową złotówkę… Nie znam żadnej działalności gospodarczej za darmo, bez ponoszenia kosztów, nawet działkowicz sprzedający pietruszkę lub kwiaty musi ponieść koszty na koszyk, wiaderko i opakowanie. Tylko głupota jest za darmo.
  Aby istniało targowisko należy wydzielić i ogrodzić nieruchomość gruntową, wykonać drogi dojazdowe i parkingi, oraz miejsca postojowe. Teren targowiska uzbroić w kanalizację deszczową i sanitarną, doprowadzić wodę, prąd, utwardzić plac, oświetlić, wykonać nagłośnienie, wykonać stanowiska handlowe z zadaszeniem, docelowo murowane pawilony z mediami, zatrudnić wielozawodowych pracowników do inkasowania, sprzątania, konserwowania i pilnowania porządków. Koszty szyldów, reklam i kilkunastu innych potrzeb finansowych, celem utrzymania substancji tworzących wolnorynkowe miejsca pracy wymagają pieniędzy. Na mannę z nieba ani na św. Mikołaja proszę nie liczyć. Każdy kto chce wbić nawet gwoździa do ściany musi ponieść koszty zakupu młotka. Nie ma nic za darmo ! W interesie handlujących na targowisku jest łożenie na utrzymywanie ich miejsca pracy. Opłaty za korzystanie ze stanowisk handlowych winny być wycenione odpowiednio do rodzaju działalności, powierzchni użytkowej i czasu wykonywania handlu oraz usług.
  Pytanie ! kto teraz będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji, aby nie tylko utrzymać ale podnieść standard, kulturę i higienę handlu na targowisku w Dąbrowie Górniczej. Oby nie skończyło się to klepiskiem i składowiskiem złomu na dawnym, jako takim targowisku w 2015r a grunty zostaną przejęte przez milionera, radnego lub prezydenta na cel osobisty za 30 zł/m2 ewentualnie za przysłowiową złotówkę… Pożyjemy, za kilka lat ocenimy, podobnie jak opłatę adiacencką . . . Proszę nie zapomnieć dzisiejszej uchwały i ich imiennych zwolenników.

 6. Tadeusz Jędrzejec, 26 lis 2015 o 13:53

  Przepraszam za podwójnie ,,wklepany” tekst; od zdania ,,Nie znam żadnej działalności gospodarczej . . .”. Warto przeczytać ostatnie zdanie.

 7. Tadeusz Jędrzejec, 26 lis 2015 o 14:07

  Nie znam żadnej działalności gospodarczej za darmo, bez ponoszenia kosztów, nawet działkowicz sprzedający pietruszkę lub kwiaty musi ponieść koszty na koszyk, wiaderko i opakowanie. Tylko głupota jest za darmo.
  Aby istniało targowisko należy wydzielić i ogrodzić nieruchomość gruntową, wykonać drogi dojazdowe i parkingi, oraz miejsca postojowe. Teren targowiska uzbroić w kanalizację deszczową i sanitarną, doprowadzić wodę, prąd, utwardzić plac, oświetlić, wykonać nagłośnienie, wykonać stanowiska handlowe z zadaszeniem, docelowo murowane pawilony z mediami, zatrudnić wielozawodowych pracowników do inkasowania, sprzątania, konserwowania i pilnowania porządków. Koszty szyldów, reklam i kilkunastu innych potrzeb finansowych, celem utrzymania substancji tworzących wolnorynkowe miejsca pracy wymagają pieniędzy. Na mannę z nieba ani na św. Mikołaja proszę nie liczyć. Każdy kto chce wbić nawet gwoździa do ściany musi ponieść koszty zakupu młotka. Nie ma nic za darmo ! W interesie handlujących na targowisku jest łożenie na utrzymywanie ich miejsca pracy. Opłaty za korzystanie ze stanowisk handlowych winny być wycenione odpowiednio do rodzaju działalności, powierzchni użytkowej i czasu wykonywania handlu oraz usług.
  Pytanie ! kto teraz będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji, aby nie tylko utrzymać ale podnieść standard, kulturę i higienę handlu na targowisku w Dąbrowie Górniczej. Oby nie skończyło się to klepiskiem i składowiskiem złomu na dawnym, jako takim targowisku w 2015r a grunty zostaną przejęte przez milionera, radnego lub prezydenta na cel osobisty za 30 zł/m2 ewentualnie za przysłowiową złotówkę…
  Pytanie ! kto teraz będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji, aby nie tylko utrzymać ale podnieść standard, kulturę i higienę handlu na targowisku w Dąbrowie Górniczej. Oby nie skończyło się to klepiskiem i składowiskiem złomu na dawnym, jako takim targowisku w 2015r a grunty zostaną przejęte przez milionera, radnego lub prezydenta na cel osobisty za 30 zł/m2 ewentualnie za przysłowiową złotówkę… Pożyjemy, za kilka lat ocenimy, podobnie jak opłatę adiacencką . . . Proszę nie zapomnieć dzisiejszej uchwały i listy ich imiennych zwolenników.

 8. Grzegorz Jaszczura, 26 lis 2015 o 14:48

  Panie Tadeuszu dokładnie tak. Ja też nie znam działalności bez kosztów i obyśmy już komunizmu nie powtarzali. Dlatego jestem antysocjalistą i antykomunistą. Wydaje się, że w rozpędzie pomylił Pan pojęcia.

 9. informator, 26 lis 2015 o 15:19
 10. informator, 26 lis 2015 o 15:21
 11. podroznik, 26 lis 2015 o 23:21

  No coz -LUDZIE musza z czegos ZYC … Drobny HANDEL na POLSKIM targowisku -to utrzymanie setek RODZIN . BRAWO PANIE GRZEGORZU !!!! POLSKI HANDEL -jest KONKURENCJA dla OBCYCH MARKETOW !!!

 12. Tadeusz Jędrzejec, 27 lis 2015 o 1:36

  Na handlu ,,coś” się znam; poza ponoszeniem kosztów na utrzymanie punktu handlowego byłem prześladowany przez WRONĘ, urząd skarbowy; domiarami, podatkiem od obrotu, karami za kontrolne zakupy, błąd w rejestrach, ewidencjach, za wydanie resztówki z własnego portfela, rewizje PG, Pędrasa Edwarda szukającego ulotek i gazetek SOLIDARNOŚCI, zgodności ilości przywożonego towaru z fakturami, nawet po godz. 24, kontroli społecznych z Kuty Katowice sprawdzających czy mam herbatkę góralską lub z ,,prądem”. . .
  Całkowite zwolnienie handlarzy targowych z opłat jest poważnym błędem i to niema nic wspólnego z socjalizmem ani komunizmem. Co to jest komuna to mnie tłumaczyć nie trzeba, książkę mógłbym napisać. Po o3.12.1961 mój kolega Stanisław Jaros dostał ,,czapę”, ja żyje. . . Zbliża się rocznica.

 13. Grzegorz Jaszczura, 27 lis 2015 o 7:43

  Panie Tadeuszu akurat przedwczoraj przeglądałem swoje akta w IPN i mogę tylko Panu wyrazić szacunek, jeżeli także Pan walczył z sowiecką komuną. Co do opłaty to mamy inne zdanie, to ma związek z socjalizmem i komunizmem, a obecnie z tworzącą się komuną unioeuropejską. Jak Pan tego nie widzi to mi przykro.

 14. Grzegorz Jaszczura, 27 lis 2015 o 7:45

  Pewnie „coś” na handlu się Pan zna, nie zaprzeczam.

 15. Tychy, 27 lis 2015 o 21:17
 16. antyDonald, 20 gru 2015 o 9:09

  Wojciech Cejrowski o Donaldzie Tusku:

  https://www.youtube.com/watch?v=KeX4-HrFlDQ

 17. info, 21 gru 2015 o 11:35

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie