Na sesji 11.03.2020 r. doszło także do przyjęcia uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zaplanowanego przebiegu przez Gminę Dąbrowa Górnicza nowych linii kolejowych w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostatnio (jeszcze przed sesją R.M. i wprowadzeniem nawet stanu zagrożenia epidemicznego) b. głośno się zrobiło o tym w naszym rejonie, w związku z przebiegiem, zresztą całkowicie wstępnym, korytarzy tej szybkiej kolei. Zarzuca się brak konsultacji i złe ich zaprojektowanie, powodujące konieczność wyburzeń, etc. Wychodząc naprzeciw temu radny J. Reszke zaproponował na sesji poprawkę do treści uchwały w par. 1 poprzez wprowadzenie następującej treści:

„Wyrazić poparcie dla włączenia Dąbrowy Górniczej do systemu kolei dużych prędkości przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak najmniejszych skutków społecznych i obciążeń poniesionych przez mieszkańców poprzez wypracowanie takiego przebiegu linii kolejowych, które będą przebiegać poza terenami zabudowanymi i nie wystąpi konieczność wyburzeń budynków.”.

Niestety poprawka nie znalazła poparcia u radnych, przy 5. głosach za, 2. wstrzymujących się; nie przeszła 16. głosami.

Trochę się dziwię, że tak łatwo odrzuca się dobrą poprawkę do projektu, w kontekście niestety takiego a nie innego położenia Dąbrowy Górniczej. Mianowicie istnienie Huty ArcelorMittal (byłej Huty „Katowice”), istnienie strefy ekonomicznej na Tucznawie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, generuje przyszłość naszego terenu w kontekście rozwoju gospodarczego regionu, w tym stricte Dąbrowy Górniczej. Zresztą, powołuje się na to z dumą nawet Pan Prezydent Miasta M. Bazylak (Lewica). I to strategiczne położenie Dąbrowy Górniczej kosztem ochrony środowiska, zanieczyszczenia, utrudnień wszelkiego rodzaju powoduje, że przyszłość jest raczej przesądzona. Tak nawiasem pisząc, mnie i moją rodzinę komuniści (wtedy to to się nazywało PZPR-ZSL-SD) wysiedlili poprzez wyburzenie ze Strzemieszyc Małych, dla dobra właśnie podobnie strategicznej budowy, jaką była w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Huta „Centrum” (później znana jako Huta „Katowice”) i jeszcze dodatkowo dla „dobra” rozwoju całej pararepubliki sowieckiej (PRL-u). Nawet wchłonięcie miasta Strzemieszyce przez Dąbrowę Górniczą było wtedy niezgodnie z ich komunistycznym prawem (rok 1975). To tak gwoli przypomnienia.

Miejmy nadzieję, że otrzeźwienie nastąpi (po obu stronach) i poprawki co do przebiegu korytarzy umożliwią realizację projektu CPK. Inaczej trzeba rozważać nawet zahamowanie rozwoju strefy na Tucznawie, zwijanie się Huty ArcelorMittal i co za tym idzie miejsc pracy. Zresztą dzisiaj w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 trzeba by się zabawić we wróżkę, a to raczej nie czas na to.

Zamieszczę jeszcze stanowisko CPK, ale ze względu na to o czym przed chwilą pisałem jedynie dla ścisłości przekazu.

Stanowisko Koordynatora ds Komunikacji i PR Centralnego Portu Komunikacyjnego Pana M. Klimowskiego do treści podjętej uchwały Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej:

W nawiązaniu do projektu Uchwały nr … Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zaplanowanego przebiegu przez gminę Dąbrowa Górnicza nowych linii kolejowych w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: „SSL”), udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Nieprawdą jest, iż „autorzy projektu SSL nie przewidzieli spotkań z mieszkańcami terenów przez które miałyby przebiegać nowe linie kolejowe, a jedyną formą „konsultacji” jest przesyłanie uwag drogą elektroniczną.

2. W dniach od 10 lutego do 10 marca 2020 r. był prowadzony pierwszy etap konsultacji projektu SSL na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi można było składać zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie pisemnej tak korespondencyjnie, jak i do protokołu w punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym w siedzibie spółki. Konsultacje te zostały przeprowadzone na poziomie ogólnopolskim, aby zebrać uwagi do przebiegu korytarzy, w ramach których na kolejnych etapach będą rozpatrywane poszczególne przebiegi nowych linii kolejowych.

3. Ponadto zaplanowany jest drugi etap konsultacji, na poziomie gminnym, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. To jeden z wielu etapów konsultacji społecznych, które będą prowadzone w toku przygotowań do realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Warianty przebiegu linii kolejowych wskazane w SSL mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Na ich podstawie w żadnym razie nie można wnioskować ostatecznego przebiegu. W związku z powyższym SSL nie przesądza o lokalizacji poszczególnych linii kolejowych.

5. Rozpoczęcie konsultacji społecznych na tak wczesnym etapie przygotowania inwestycji ma na celu zebranie możliwie dużej liczby uwag od zainteresowanych stron, aby wyeliminować najważniejsze kolizje z istniejącą zabudową i obiektami o dużej wartości środowiskowej i kulturowej.

6. Ten sposób konsultacji to europejski standard – w podobny sposób są prowadzone konsultacje społeczne m.in. we Francji podczas planowania linii dużych prędkości. Prawdopodobnie żadna inwestycja w Polsce nie była planowana z tak szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi.

7. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi rozwój oraz uzupełnienie historycznych braków w sieci istniejących linii kolejowych. Budowa nowych odcinków została zaplanowana dla radykalnej poprawy skomunikowania wszystkich regionów, w tym również tych wykluczonych do tej pory z sieci linii kolejowych. Przyjęty w SSL szeroki korytarz przebiegu nie przesądza o dokładnej lokalizacji nowej infrastruktury kolejowej.

Komentarze

3 komentarze do “CPK – sesja 11.03.2020 r.”

 1. mieszkaniec, 28 mar 2020 o 11:09

  Jestem ciekawy nowej lokalizacji przebiegu torów szybkiej kolei po konsultacjach społecznych . Zobaczymy wtedy czy nowe plany będą bardziej realne do zaakceptowania.
  Pozdrawiam.

 2. Mieszkaniec DG., 30 mar 2020 o 13:45

  A radni SLD i Platformy zrobili zamęt o przebieg lini aby się wylansować cwaniacy.

 3. bożena9, 15 kwi 2020 o 15:09

  Panie Grzegorzu – proszę popularyzować !!! – ten teren co władze nazywają fabryka pełna życia – same zmieniają w FABRYKĘ PEŁNA PICIA !! Już na początku działały tam dwa BARY znajomych, które korzystały szczególnie na imprezach miejskich a teraz słyszę że ma tam powstać, jest przetarg na BROWAR !!!! PIĘKNA NAZWA – FABRYKA PEŁNA PICIA !!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie