sesjaa 29.09 006W interpelacjach udało mi się znowu jako pierwszemu zgłosić i przedstawiłem ich w sumie z reinterpelacją sześć sztuk. Przedstawię ich treść w całości, mimo że niektóre dotyczą szczegółów. Ale kilka, jak to określiłem na sesji, we wstępie do interpelacji, miało podsumować działania (a raczej chodziło mi o brak odpowiednich działań) Pana Prezydenta Zb. Podrazy (Lewica SLD) przez całą kadencję samorządu.

Zacznę od reinterpelacji:Szanowny Panie Prezydencie! W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 31.08.2010 r., dotyczącą zniknięcia tabliczek z nazwą ulicy w związku z zawieszeniem tabliczek informujących o wyższej szkole prywatnej, Pan Prezydent wskazuje jeden taki przypadek przy skrzyżowaniu ulic: Górników Redenu, Cieplaka i Kopernika. Informuję, że akurat takiego skrzyżowania nie znam w naszym mieście. Jednakże na pewno zniknęła tabliczka z nazwą ul. Cieplaka akurat w czasie, gdy na skrzyżowaniu ulic Górników Redenu, Cieplaka i Marii Konopnickiej pojawiła się tabliczka informacyjna dojazdu do szkoły prywatnej.

20100831593Czy sugestia Pana Prezydenta, że tabliczka z nazwą ulicy została skradziona przez nieznane osoby została zgłoszona na Policji? Czy podobnie jak przy oskarżaniu mieszkańców naszego miasta o kradzież (zabranie) bratków z rabatów miejskich przez urzędnika Pana Prezydenta nie jest to poparte żadnymi dowodami, ani zgłoszeniem tego do organów ścigania?

Czy wtedy, tak samo jak obecnie, gdy w odpowiedzi sugeruje Pan Prezydent, że tabliczka z nazwą ulicy zostanie uzupełniona przez firmę Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM pl. Sp.z o.o. czynność zawieszenia tabliczki z nazwą wyższej szkoły prywatnej wykonywała ta sama firma?

Z odpowiedzi Pana Prezydenta wnioskuję, że podobnie jak ja, uważa Pan Prezydent, że pomijanie nazwy ulicy, kosztem np. strzałki informacyjnej z nazwą wyższej szkoły prywatnej jest niedopuszczalne. Jednakże Panie Prezydencie, z jakich powodów nie otrzymałem odpowiedzi na moje zapytanie dotyczące wpływów do  kasy miasta z oznakowania strzałkami dojazdowymi Wyższej Szkoły Biznesu? Ja nie zapytywałem na podstawie jakiej uchwały Rady Miasta i w jakiej wysokości są pobierane opłaty. Chwilowo nie zamierzam jeździć po mieście i liczyć ile jest strzałek informacyjnych dojazdu do tejże szkoły. Czy ta informacja jest utajniona, jeżeli tak to na jakiej podstawie?”

Kolejna dotyczyła prozaicznej sprawy dezinformowania radnych na Komisji rady Miasta przez Pana Prezydenta (Zastępcę) P. Gocyła (Lewica SLD): „Szanowny Panie Prezydencie. Na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pana Z-ca, Pan P. Gocyła na pytanie radnego, czy przy selektywnej zbiórce odpadów można poprosić przedstawicieli firmy zbierającej worki z posegregowanymi odpadami o dodatkowy worek, np. żółty na plastik, w przypadku gdy odpady się nie mieszczą w jednym worku, odpowiedział, że oczywiście. Pan P. Gocyła stwierdził, że ten worek powinien być i będzie wydany mieszkańcowi przez firmę prowadzącą selektywną zbiórkę.

Dlaczego Pana Zastępca dezinformuje radnych Rady Miasta? W dniu 08.09.2010 r., o godz. 7.10., na os. Staszica odmówiono mi wydania dodatkowego worka koloru żółtego na plastik. Mimo, że powołałem się dokładnie na słowa Pana Zastępcy, Prezydenta P. Gocyły z Komisji Rady Miasta. Miałem już takie informacje od mieszkańców, ale tego dnia sprawdziłem to naocznie.

Dlaczego firma prowadząca selektywną zbiórkę odpadów i zarabiająca na tym pieniądze, na dodatek firma, w której nasza Gmina ma znaczne udziały uniemożliwia wbrew zapewnieniom Pana Prezydenta prawidłową selekcję odpadów przez mieszkańców?”

Następna interpelacja dotyczyła właśnie całej kadencji:Szanowny Panie Prezydencie! Co Pan Prezydent zrobił w tej kadencji, żeby kontynuować rozmowy rozpoczęte przez Pana Prezydenta J. Talkowskiego z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące sprzedaży skrzydła budynku Centrum Administracji, skrzydła zajmowanego przez Sąd Rejonowy i Prokuraturę Rejonową? Z tego co mi wiadomo, rozmowy te były swego czasu bardzo zaawansowane, a Ministerstwo Sprawiedliwości było do nich bardzo pozytywnie nastawione. Czy być może są one prowadzone, tylko radni nie są o nich informowani?

Sam fakt budowy budynku dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej ze środków gminnych, a nie z budżetu państwa, konkretnie Ministerstwa Sprawiedliwości jest dla mnie zadziwiający. A jeszcze trzeba podkreślić, że Sąd i Prokuratura są w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do Gminy ze względu na znacząco mniejszy czynsz  (od m2), płacony do MZUM-u. Pomijam sprawę powierzchni dzierżawionych za darmo przez te instytucje państwowe.

Unieważnienie prawomocne Kontraktu na projekt, budowę i eksploatację budynku Centrum Administracji, usunęło przecież chyba w międzyczasie ewentualne przeszkody prawne i inne umożliwiające sprzedaż?

Sprzedaż tej części obiektu nie wykorzystywanej przez naszą Gminę odciążyłoby budżet Miasta i zmniejszyłoby wielkość kredytów zaciąganych przez Pana Prezydenta na inne inwestycje.”

Kolejna przypominała o nieudanej wg mnie inwestycji, czyli Aqua-Parku (oczywiście przy tak rozłożonych kosztach): Szanowny Panie Prezydencie! W związku z otrzymaną odpowiedzią od Pana Prezydenta na moją poprzednią interpelację (z dnia 23.06.2010 r.), dotyczącą spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o., w aspekcie pokrywania kosztów działalności tej spółki oraz spłaty jej zadłużenia – kredytu zapytuję, czy Pan Prezydent ma zamiar podjąć jakieś kroki w celu doprowadzenia do równomiernego w stosunku do udziałów obciążenia kosztami podmiotów prywatnych, będących współudziałowcami tej spółki?

Czy w aspekcie uregulowań unijnych, które zabraniają finansowania podmiotów prywatnych ze środków publicznych nie grożą nam związane z tym jakieś konsekwencje prawne?”

IMG_6555Zająłem się też egzekwowaniem przychodów: Szanowny Panie Prezydencie! Czy w związku z zakończonymi procesami sądowymi pomiędzy firmą Mitex S.A., a naszą Gminą doszło do wyegzekwowania wszystkich kosztów sądowych zasądzonych na rzecz spółki Centrum Administracji sp. z o.o., czy naszej Gminy przez Sąd? Ile wynosi wartość tych kosztów sądowych?”

I na koniec:Szanowny Panie Prezydencie! Czy w kontekście rozpoczętej realizacji inwestycji Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie, widzi Pan Prezydent możliwość wyegzekwowania ponoszenia części kosztów tej modernizacji przez udziałowca niemieckiego spółki PWiK sp. z o.o.? Powstaje bowiem wątpliwość, że udziałowiec niemiecki będzie beneficjentem tej inwestycji bez jakiegokolwiek udziału własnego, w przeciwieństwie do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy ponoszą koszty tej inwestycji teraz i w przyszłości. Czy takowego niebezpieczeństwa nie ma wg Pana Prezydenta?”

Komentarze

2 komentarze do “interpelacje – sesja 29.09.2010 r. (odsłona 51, cz.2)”

  1. kot, 3 paź 2010 o 19:26

    bardzo Pan pracowity panie radny.

  2. Dąbrowianin, 3 kwi 2013 o 7:39

    Teraz przeczytałem te Pana interpelacje i zastanowiło mnie dlaczego obecni radni nic nie robią za te kilka tysięcy diety? To pytanie retoryczne nie oczekuję odpowiedzi!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie