S.33Wczorajsza sesja ujawniła jak bardzo dużo brakuje jeszcze Lewicy w Dąbrowie Górniczej do zrozumienia zasad demokracji i praw nią rządzących. Parafrazując pewne powiedzenie stwierdzam, że lewicowy Ciemnogród wciąż panuje w naszym mieście.  Nie zdążyliśmy jeszcze złożyć interpelacji w sprawie bezprawnego naszym zdaniem działania Straży Miejskiej na poprzedniej sesji (zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1341#more-1341 ), a identyczne działania sprokurowane prawdopodobnie przez Przewodniczącą Rady Miasta znowu się powtórzyły na początku sesji. Mieszkańcy miasta przygotowali znowu swoje wystąpienie, a Straż Miejska w liczbie już 6 etatów, opłacanych z naszych podatków usuwała plakaty. S.12Nota bene była nie konsekwentna całkowicie, bo napis, który faktycznie można by potraktować jako troszeczkę agresywny był wymalowany na plecach (koszuli jednego z mieszkańców) nie został usunięty. Zacytuję go: „Zaguła aut”. Usuwanie odbyło się bez żadnych wyjaśnień radnym, którym przerwano w ten sposób obrady. Destrukcja ponad wszystko. Moje spostrzeżenia z poprzedniej sesji były bardzo słuszne. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=1240#more-1240

20100303052Oprócz destrukcji spora niegospodarność. Lewicowi radni tak boją się mieszkańców naszego miasta, że kilku strażników (nie licząc Komendanta Straży, który pilnował ich na sali sesyjnej) warowało za pieniądze wszystkich mieszkańców, pod drzwiami sali sesyjnej, przez całe obrady prawdopodobnie w gotowości do kolejnej interwencji. Na dodatek podobno na dwie zmiany.

Dlatego zacznę od treści interpelacji podpisanej przez Wielce Czcigodnych Radnych: G. Jaszczura, T. Paska, H. Głowacką i J. Talkowskiego:

„Szanowny Panie Prezydencie! Celem wprowadzenia przytaczamy następujące informacje: Kompetencje Straży Miejskiej:

1.    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2.    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3.    współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4.    zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5.    ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6.    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7.    doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8.    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9.    konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Kompetencje Przewodniczącego Rady Miasta:

1.     Przewodniczący Rady organizuje i nadzoruje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady.

2.     Zwołuje sesje Rady i przewodniczy ich obradom.

3.     Czuwa nad porządkiem obrad.

4.     Kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady Gminy.

5.     Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały Rady.

6.     Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Prosimy o wyjaśnienia i wskazanie podstawy prawnej dla działań Przewodniczącego Rady Miejskiej i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym Komendanta Straży na sesji w dniu 27.01.2010 r. W tej dacie doszło do zdarzenia polegającego na przerwaniu obrad Rady Miasta i niezrozumiałej dla nas interwencji Straży Miejskiej, polegającej na usunięciu plakatu, przyniesionego przez mieszkańców naszego miasta i wywieszonego na krótkiej wędce. Plakat nie zawierał treści obraźliwych, a mieszkańcy w najmniejszym stopniu nie zakłócali słownie, czy w inny sposób obrad Rady Miasta.

Prawo wygłaszania i prezentowania swoich poglądów stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego i ma swoje źródła zarówno w prawie wewnętrznym, w szczególności w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i w prawie europejskim, np. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wypowiedzi. Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji.

Wolność wypowiedzi gwarantuje zakaz cenzury środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy. Każde demokratyczne państwo gwarantuje swoim obywatelom wolność słowa.

Prosimy więc Pana Prezydenta o wskazanie podstaw prawnych dla działań skutkujących usunięciem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wystąpienia obywateli naszego miasta, w sytuacji, gdy umieszczenie powyższego plakatu, co jeszcze raz podkreślamy, nie prowadziło do naruszeń jakichkolwiek praw osób, nie obrażało nikogo, nie wywoływało niepokoju czy zamieszania na sesji Rady Miejskiej.”

Nie jestem optymistą co do odpowiedzi, ale sądzę, że było naszym obowiązkiem zauważenie, że standardy demokratyczne powinny być przestrzegane także w naszym Zagłębiu Dąbrowskim, podobno czerwonym (wyszło, że chyba faktycznie!). Myślałem, że Lewica, która tak chętnie uczestniczy już nawet w uroczystościach kościelnych w Bazylice nabrała dystansu i zapomniała o sposobach działania z czasów realnego socjalizmu (czy po prostu jakiegoś tam komunizmu). Te wydarzenia świadczą jednakże, że nie do końca potrafi się odciąć od swej przeszłości i pochodzenia. Przykro!

S.17S.24sesja 01S.03

Komentarze

4 komentarze do “Łamanie praw człowieka, sesja 03.03.2010 r. (odsłona 43, cz. 1)”

 1. zaradna, 4 mar 2010 o 16:15

  Już drugi raz pan prezydent Podraza „ostaje wyniesiony” z sali sesyjnej, ale on ciągle wraca…
  to jest tak jak z tym korytem: dokąd koryto stoi, świnie zawsze będą się przy nim kręcić…

 2. sprawiedliwy, 5 mar 2010 o 13:03

  Panie Radny. Z pełnym szacunkiem i z olbrzymim zadowoleniem czytam Pana spostrzeżenia, jakżeż trafne i dobitne.Ubolewać możemy tylko my mieszkańcy DG że większość z radnych kończyła inne szkoły prawdopodobnie gdzieś za Uralem gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła,a wyraz „DEMOKRACJA” jest dla nich czymś obcym,którego nie znają.Za wszystkie Pana jakże trafne uwagi mogę złożyć tylko serdeczne podziękowania,myślę że armia mieszkańców również podziela moje zdanie.DZIĘKUJEMY111111111

 3. ewaewa, 5 mar 2010 o 15:33

  Brawo, brawo, brawo. Panie Radny tak trzymać i ich punktować. Do dziesięciu i nokaut.

 4. Piotr Lisiecki, 6 mar 2010 o 14:45

  Białe jest białe, a Czerwone jest … wredne.
  Idą wybory, więc Czerwone będzie się aktywizować.
  Pozostaje życzyć p. Grzegorzowi powodzenia i wytrwałości.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie