Sesje listopadowe Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej uważam za jedne z najbardziej nieprzyjemnych w roku. Tak też jest z sesją dzisiejszą, tj. w dniu 22.11.2023 r. Odpowiedź dlaczego tak jest, jest prosta. Na sesjach w listopadzie ustalane są podwyżki podatków lokalnych, głównie od nieruchomości. Ale także podatków od środków transportu czy opłaty od psów. Przyjęło się, że Pan Prezydent Miasta (w końcu w Dąbrowie Górniczej zawsze niestety z lewicy) proponuje podwyższanie tych stawek podatków od nieruchomości do maksymalnych wartości określonych w rozporządzeniu i dopuszczalnym maksymalnym wskaźnikiem inflacji! Niestety!

Właściwie tak było i teraz. Pan Prezydent M. Bazylak (skrajny fan NL) w kilku przypadkach nawet przekroczył ten maksymalny wskaźnik dowalając przedsiębiorcom nie 15%, a 15,5% podwyżki. Z tym, że trzeba przyznać, że wprowadził autopoprawkę w ostatniej chwili, która utrzymała w 3. przypadkach podatek na niezmienionym poziomie. Dotyczyło to budynków mieszkalnych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego oraz gruntów pozostałych, oczywiście też nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Miałem przygotowane wystąpienie jeszcze przed informacją o autopoprawce Pana Prezydenta i muszę stwierdzić, że ta autopoprawka tylko częściowo zmieniła jego treść:

Zacznę od uzupełnienia Uzasadnienia załączonego przez Pana Prezydenta do projektu uchwały. Pisze w nim m.in. o historii podwyżek omawianego podatku od nieruchomości w naszym mieście od roku 2015. Jest trochę danych procentowych, ale nie ma np. danych z podwyżki sprzed roku (czyli na 2023 r.), kiedy podwyżka wynosiła między 11,8% a 13% (przy gruntach pozostałych tak było), przy maksymalnym wskaźniku inflacji 11,8%. Tego brakuje w uzasadnieniu.

Na rok 2024 maksymalny wskaźnik ma mieć wartość 15%. I tak niestety jest w propozycji Pana Prezydenta, propozycji skierowanej bezpośrednio Panie Prezydencie do kieszeni przedsiębiorców dąbrowskich. Nawet w trzech przypadkach jest to 15,2% – 15,5% (od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jeżeli miało być 15% to jest błąd w zaokrągleniu. Czyli maksymalizowanie maksymalnej stawki w górę! Jeżeli obliczymy o ile wzrosną podatki za dwa lata to otrzymamy wartość 30%!

Po Pana autopoprawce pozostaje problem przedsiębiorców. Panie Prezydencie przez rok szukałem tych przedsiębiorców, na których powoływał się Pan Prezydent rok temu, że chcą podwyżek podatków i są za takimi podwyżkami, i ich nie znalazłem! Ani jednego! Być może dlatego, że nie byłem ani razu w Zagłębiowskiej Izbie Gospodarczej, do której chyba wszystkie spółki miejskie należą (tzn. z udziałem miasta). Podejrzewam, że właśnie z tymi przedsiębiorcami utrzymywanymi, m.in. z tych podatków Pan rozmawiał.

Taka maksymalna podwyżka podatków, to dobijanie na własnym podwórku, tychże przedsiębiorców. No, może nie licząc tych spółek miejskich, o których wspomniałem. Jak one są wydajne, to widać po odprowadzanych przez nie dywidendach do kasy miejskiej (zobacz).

I w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz i odnieść ją do Pana propozycji zawartej w autopoprawce. Wzrost o 15% podatku od budynków mieszkalnych, to wzrost podatku od 1 m2 to 0,15 zł (15 groszy), natomiast ten wzrost o 15% od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to wzrost od 1 m2 o 4,32 zł!!!, czyli prawie 25 razy więcej. Jest różnica? (w tym aspekcie zero odpowiedzi Pana Prezydenta)

W stosunku do dużych firm, np. ArcelorMittal, odprowadzających w znaczących kwotach te podatki od nieruchomości do kasy miasta, też jest prowadzona chyba jakaś specjalna polityka ze strony Pana Prezydenta. Wspomnę tutaj zakup działek w Strzemieszycach Wielkich na Sulnie za 1 mln zł, podobno w celu zapobieżenia rozprzestrzenienia się działalności prawdopodobnie firmy Metrans. Mówię podobno, bo odkupiono od ArcelorMittala działki które w MPZP były oznaczone jako UM i MN, czyli pod zabudowę nieuciążliwą usługową i mieszkaniową oraz zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną niskiej intensywności. Na dodatek na części zakupionego obszaru znajdują się prawdopodobnie odpady. Kto je usunie? Po nowym podziale działek odpady pozostały na części działek. Za czyje pieniądze zostaną one usunięte? (zero odpowiedzi Pana Prezydenta).

Drugi przykład to brak obciążenia ArcelorMittal swego czasu za bezumowne użytkowanie działek gminnych, w tym teoretycznie drogi ogólnodostępnej w rejonie hałdy odpadów hutniczych na Zakawiu w Strzemieszycach Małych, zajętych w części pod hałdę. Zobacz lub zobacz.

A co z małymi firmami? Pytam retorycznie.

Reasumując tę horrendalną podwyżkę zaproponowaną przez Pana Prezydenta, wnioskuję o pozostawienie stawek na poziomie z 2023 r., tym bardziej, że inflacja ulega zdecydowanemu zmniejszeniu i przecież lewica rządząca w mieście na pewno liczy na poprawę finansów samorządów przy ich prawdopodobnym nowym rządzie.

Proszę szukać oszczędności w wydatkach, a nie obciążać mieszkańców-przedsiębiorców naszego miasta horrendalnymi podatkami! I niejednokrotnie podawałem takie propozycje zmniejszenia kosztów związane z wydawaniem  publicznych pieniędzy na spółki miejskie.

Moją poprawkę poparło 6. radnych (radni PIS plus S. Widera (myślę, że się pomylił), przy 18. głosach przeciw. Jeżeli chodzi o całą uchwałę dotyczącą podwyżek podatków od nieruchomości z autopoprawką Pana Prezydenta, to przeszła 19. głosami za, przy 5. głosach wstrzymujących się (PIS). W sumie dziwna sytuacja!, za przedsiębiorcami wstawił się wyłącznie PIS. Lewicowa koalicja rządząca w mieście: NL-PO-TPDG jednym wspólnym głosem przeciw dąbrowskim przedsiębiorcom! Jestem zaskoczony.

I tak stawki podatków od nieruchomości będą wynosić na 2024 r., zgodnie z propozycją Pana Prezydenta M. Bazylaka:

– od budynków mieszkalnych lub ich części to 1,00 zł za 1 m2 (bez zmian),

– od powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  33,10 zł za 1 m2 (!),

– od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2%,

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,34 zł za m2 (wzrost o 15,5%!),

– od gruntów pozostałych 0,61 zł za 1 m2 (bez zmian).

Ps Wspomnianą na początku uchwałę w sprawie wysokości podatku od środków transportu Pan Prezydent zdjął z porządku obrad (24 radnych za). Natomiast wprowadzenie opłaty od posiadania psów nie przeszło  20. głosami, przy 3. głosach za.

Ps ps Na teraz tyle, obiecaną na sesji krótką ocenę Programu Naprawczego szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza (druk 530) przedstawię w oddzielnym wpisie.

Komentarze

Komentarze (1) do “podwyżki podatków – sesja 22.11.2023 r. (odsłona 170)”

  1. Przedsiębiorca, 22 lis 2023 o 22:48

    Panie Grzegorzu mam wrażenie, że tylko urzędnik może być takim wrogiem dla przedsiębiorców.A kiedyś myślałem, ze komuniści.Prawda jest taka, że dbają tylko o swoje pensje, bez tych podatków od przedsiębiorców nie mieliby takich pensji urzędniczych.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie