Komisja Budżetowa Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, która zdalnie odbyła się w dniu 20.10.2020 r. zawierała w porządku obrad punkt o dochodach do budżetu z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego, czyli dywidend. Zainspirowało mnie to w temacie: PM MZUM.PL S.A. a dywidenda. Niestety duży kapitał tej spółki, będącej mieniem Gminy Dąbrowa Górnicza, nie przekłada się moim zdaniem na właściwe korzyści dla Gminy. Liczyłem, że po moim apelu na ostatniej sesji (09.09.2020 r.), aby Prezes Spółki przedstawił jej aktualną sytuację, nastąpi to właśnie na Komisji Budżetowej. Punkt dot. dywidendy był w sam raz. Niestety. Zdecydowałem się jednak wyartykułować na komisji moje wątpliwości, które mam w związku przykładowo ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r. PM MZUM.PL S.A. i także wielkością dywidendy, która ma być zrealizowana w roku bieżącym:

PYTANIA do Zarządu PM MZUM.PL S.A.

1. Z czego wynikają nieścisłości w kwocie wielkości dywidendy PM MZUM.PL S.A. W informacji dot. wysokości dochodów do budżetu z tytułu dywidendy mamy plan na 2020 r. w kwocie 750.000,00 zł, natomiast realizację na kwotę 700.000,00 zł, czyli 93,33% planu. Natomiast w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., jak rozumiem zatwierdzonym przez Zarząd Spółki i Głównego Księgowego, pisze o przeznaczeniu na dywidendę jedynie 250.000,00 zł, natomiast 450.793,74 zł było planowane na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, nota bene kolejny już raz. Z czego to wynika?

2. Problem zobowiązań warunkowych Spółki. Przy kapitale zakładowym spółki wynoszącym 22.433.795,10 zł (na 31.12.2019 r.) poręczeń wekslowych jest w sumie na kwotę 44.481.967,13 zł, do tego dochodzą hipoteki ustanowione na łączną kwotę 20.619.700,00 zł. Sumarycznie mamy tych zobowiązań warunkowych: 65.101.667,13 zł. Na jakich nieruchomościach ustanowione są ww. hipoteki? Czy na siedzibie Spółki czy na C.A. budynek I i II? Myślę, że radnych Komisji Budżetowej można, a nawet trzeba o tym poinformować! (tutaj w tzw. międzyczasie otrzymałem odp. od Pana Prezydenta na moją interpelację, foto obok – przyp. mój).

3. Z czego wynika taki duży spadek przychodu netto ze sprzedaży z 66,801 mln zł w 2017 r. do 27,033 mln zł w 2019 r.? Jeżeli z zakończonych prac w konsorcjach, to jak się ma do tego wzrost poręczeń wekslowych o 6,5 mln zł w ostatnim (2019) roku?

4. W jakim celu PM MZUM.PL S.A. nabył 1416 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Budowlane „CSBG” Sp. z o.o. o wartości 416.000,00 zł, czyli 50% ogółu udziałów spółki PB „CSBG” Sp. z o.o. (punkt 1.6. inf. dodatkowych do spr. finansowego)? Ile dochodu Spółce PM MZUM.PL S.A. przyniosła ta inwestycja zakończona zerowym stanem wartości w.w. udziałów i odpisaniem całości tych udziałów w koszty? Jakie dodatkowo koszty poniesie PM MZUM.PL S.A. w związku z brakiem likwidacji tej spółki?

5. Co kierowało Zarządem przy udzielaniu pożyczki firmie Sferanet w kwocie 500.000,00 zł (zabezpieczeniem jest weksel in blanco)? Kiedy jej udzielono i w jakim celu? (punkt 1.6. inf. dodatkowych do spr. finansowego) (te pieniądze mogłyby być przeznaczone na dywidendę do Gminy!). Chciałbym prosić o informacje, co to za podmiot i jaki ma kapitał zakładowy?

6. Jak wykorzystał Pan Prezes istnienie Oddziału Spółki w Republice Czeskiej w dobie sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie jest okres pandemii koronawirusa? Jak pamiętam rok temu mówił Prezes Spółki o tym, że koszty istnienia tego oddziału obciążające od kilku lat Spółkę zwrócą się w sytuacjach kryzysowych. Ile w takim razie przyniósł oddział w Czechach zysku w 2020 r.? Jakie są koszty osobowe tego Oddziału?

Oddział w Morawskiej Ostrawie przyniósł Spółce, będącej mieniem Gminy Dąbrowa Górnicza stratę w 2019 r. w kwocie 18.643,67 zł. Natomiast jego zobowiązania wobec jednostki powiązanej wynoszą -402.240,00 zł!

Także globalnie zapytałbym ile Oddział w Czechach przyniósł przychodu Spółce od momentu jego powołania?

7. Proszę o wyjaśnienie incydentu finansowego (punkt 2.10. inf. dodatkowych do spr. finansowego), w wyniku którego prawdopodobnie doszło do obciążenia naszej spółki gminnej obciążeniem za spłatę zabezpieczeń roszczeń regresowych na rzecz wystawcy gwarancji Balcia Insurance SE z Rygi (Łotwa). A uchwałą Zarządu PM MZUM.PL S.A. z 07.01.2019 r. dokonano odpisu całości należności. Chodzi o kwotę 1.974.501,57 zł. W wyniku tego Spółka była w 2019 r. w trakcie przygotowywania pozwu przeciwko spółce S-Sport Sp. z o.o. z Zabrza i Gminie Białej Podlaskiej.

Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Czy pozwy zostały złożone, a może już wygraliśmy te sprawy sądowe? Chociaż z wielkości dywidendy wynika, że raczej nie bardzo.

8. W związku z punktami 5.3 i 5.4 informacji dodatkowych sprawozdania finansowego (oczywiście cały czas za 2019 r.) proszę powiedzieć ile osób wchodzi w skład organów zarządzających Spółki? – kwota wynagrodzeń: 513.000,00 zł za 2019 r. (wzrost o 82.000,00 zł w stosunku do 2018), a ile w skład organów nadzorujących – kwota 188.232,33 zł (zmniejszenie o 13.000,00 zł w stosunku do 2018).

9. Jakie są przychody PM MZUM.PL S.A. z tytułu podnajmu powierzchni w budynku będącym siedzibą Spółki? Czy jakiś inny podmiot oprócz DHL podnajmuje tam pomieszczenia? Czy ten podnajem pokrywa koszty bieżącego utrzymania budynku?

Próbował mi odpowiedzieć na część powyższych pytań Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli Pan P. Kuzior, ale ponieważ przyjęto mój „wniosek” o zaproszenie Prezesa Zarządu PM MZUM.PL S.A. Pana T. Sołtysika na spotkanie z radnymi Rady Miejskiej wstrzymajmy się z ich oceną. Już dla pewności złożyłem ostatnio (22.10.2020 r.) interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka z większością ww. pytań z Komisji Budżetowej. Co dwie drogi uzyskania odpowiedzi to nie jedna. 🙂 .

Powoli kończąc. Z tuzina spółek prawa handlowego, w którym Gmina Dąbrowa Górnicza ma udziały (akcje) w informacji o dywidendach przedstawionej na Komisji Budżetowej wymienione są 3 (słownie: trzy). Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w 2020 r. zrealizowały 0 (słownie: zero) złotych dywidendy (mimo, że w planie było 850.000,00 zł). Podobno, jak mówił Pan Naczelnik P. Kuzior, DW Sp. z o.o. mają zaproponować Radzie Miejskiej obniżkę cen za wodę i odprowadzenie ścieków na nowy rok, co implikuje to, że możemy im odpuścić.

Natomiast Alba MPGK Sp. z o.o. zaplanowaną dywidendę w wysokości 5.200.000,00 zł wykonała w 105,53% w kwocie 5.487.430,80 zł. Zakładając, że Niemcy dostali drugie tyle z górką, to pomyśleć o ile można by zmniejszyć ceny za segregację śmieci w Dąbrowie Górniczej, gdyby akurat tym zajmował się np. zakład budżetowy czy jakaś jednostka miejska! Zresztą plan na 2021 r. w Alba MPGK Sp. z o.o. mają podobnej wysokości, bo planowana dywidenda dla Gminy to 5.550.000,00 zł.

Tak podsumowując, to czy osiągnięcia skrajnej lewicy w Dąbrowie Górniczej świadczą o dbaniu o interesy Mieszkańców? To tak do zastanowienia.

Komentarze

Komentarze (1) do “Komisja Budżetowa 20.10.2020 – dywidendy”

  1. Dąbrowiak, 11 lis 2020 o 18:21

    Widać jak lewica w mieście zarządza Spółkami miejskimi same kłopoty .W mzum pracuje Pan Jerzy Bazylak.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie